Задаване на потребителите, които могат да преглеждат, публикуват и модерират

Ако сте влезли в служебен или училищен профил, опциите, които виждате, може да са различни. За да научите повече, свържете се с администратора си.

Настройките за разрешенията определят кой може да преглежда, публикува и модерира съдържанието в Google Групи. Разрешенията също така определят кой може да управлява членовете и другите настройки на групата.

Отваряне на всички   |   Затваряне на всички

Стандартни роли

Собственик

Ролята на собственик има следните разрешения по подразбиране:

 • Изпращане на съобщения до групата.
 • Добавяне или премахване на членове на групата, включително собственици.
 • Промяна на ролите на членовете (например от член на собственик).
 • Промяна на настройките на групата.
 • Изтриване на групата.
 • Експортиране на данните за членството в групата и съобщенията в нея. Научете как да изтеглите съобщенията в групата

Забележка: Ролята на собственик може да бъде възложена на всеки член на групата. Не е възможно обаче група да има ролята на собственик за друга група.

Препоръка

Членовете с ролята „Собственик“ имат най-голям контрол върху групата, затова препоръчваме да поддържате броя им малък. 

Мениджър
Мениджърите могат да правят всичко, което могат да правят собствениците, освен да изтрият групата или да направят друг член собственик. Група не може да бъде мениджър на друга група.
Член
Всеки в групата има ролята на член. Разрешенията, дадени на ролята „Член“, автоматично се дават на всички останали роли.

Задаване на разрешения по роли в класическата версия на Групи

В състояние сте да промените възможностите на собствениците, мениджърите и членовете в групата ви, като например да одобряват съобщения, да преглеждат членовете или да изтриват публикации.

Тази функция е налице само в класическата версия на Групи и се планира да бъде оттеглена при преминаването към новата версия на услугата.
 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Кликнете върху името на група.
 4. Кликнете върху Управление на групата вдясно.
 5. В панела вляво отворете Роли and then Роли.
 6. Изберете роля.
 7. Кликнете върху Редактиране до Разрешения.
 8. Поставете отметки в квадратчетата до разрешенията, които искате да предоставите на тази роля.
 9. Кликнете върху Готово and then кликнете върху Запазване в горната част.

Задаване на разрешение за набор от потребители

Можете да преглеждате разрешенията поотделно и да предоставяте всяко от тях на определена роля. Можете също да разрешите на всички в мрежата да имат това разрешение дори ако не са членове на групата.

Използване на новата версия на Групи

Настройките за разрешенията са обозначени с плъзгач, под който са показани отговарящите на условията набори от потребители.

Обърнете внимание, че в класическата версия на Групи можете да изключите поднабор от членове на групата. Например можете да изберете членове на групата за дадено разрешение, но да изключите мениджърите ѝ. Тази опция не е налице в новата версия на Групи. Ако зададете изключване в класическата версия на Групи и преминете към новата версия, изключването остава валидно. Можете да го видите като бял кръг над името на набора от потребители в плъзгача за съответното разрешение. Ако обаче промените разрешението, изключването ще изчезне и няма да можете да го върнете.

 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху името на група.
 3. Кликнете върху Настройки на групата вляво.
 4. Кликнете върху „Включване“ "" до Разширени горе вдясно.
 5. За всяка настройка изберете кои потребители да получат това разрешение. Справочна информация за настройките за разрешения
 6. Кликнете върху Запазване на промените.

Справочна информация за настройките на разрешенията за нови групи

Име на секцията
и настройка за разрешение
Описание

Общи

 • Кой може да вижда разговорите
Потребителите могат да виждат разговори в Групи, ако това е активирано
 • Кой може да публикува
Потребителите могат да започват и да участват в групови разговори
 • Кой може да преглежда членовете
Потребителите могат да виждат списъка с членове на групата

Поверителност за членовете

 • Кой може да се свързва със собствениците на групата
Контрол върху това, кой може да изпраща съобщения до собствениците на групата
 • Кой може да вижда имейл адресите на членовете
Контрол върху това, кой може да вижда имейл адресите на членовете

Правила за публикуване

 • Кой може да отговаря частно на авторите
Контрол върху това, кой може да изпраща частни имейли до авторите
 • Кой може да прикачва файлове
Контрол върху това, кой може да публикува съобщения с прикачени файлове
 • Кой може да модерира съдържанието
Това включва одобряване, изтриване и заключване на съобщения и разговори
 • Кой може да модерира метаданните
Това включва категоризиране на съдържанието и всички функции на „Съвместна входяща поща“
 • Кой може да публикува от името на групата
Това включва публикуване на съобщения от имейл адреса на групата

Модериране на членовете

 • Кой може да управлява членовете
Контрол върху това, кой има разрешение да добавя и премахва членове на групата
 • Кой може да променя роли
Контрол върху това, кой може да променя разрешенията за роли в групата
Използване на класическата версия на Групи

Можете да видите подробен списък с всички съществуващи разрешения и да зададете подходящите разрешения на дадена роля.

 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Кликнете върху името на група.
 4. Кликнете върху Управление на групата вдясно.
 5. Кликнете върху Разрешения в панела вляво. Изберете категория разрешения, които да прегледате и редактирате:
  • Основните разрешения позволяват на определени хора да се присъединят към групата и да публикуват в нея.
  • Разрешенията за публикуване позволяват на хората да използват персонализирани функции за публикуване на теми и управление на метаданните.
  • Разрешенията за модериране позволяват на хората да наблюдават други членове, публикации и роли.
  • Разрешенията за достъп контролират кои хора могат да преглеждат групата, членовете ѝ и техните имейл адреси.
 6. Извършете промените.
 7. Кликнете върху Запазване на промените.

Забележка: Вложената група е такава, която участва в друга група. Можете да давате разрешения само на отделни членове, не и на вложени групи. 

Създаване на персонализирана роля в класическата версия на Групи

Понастоящем тази функция е налице само в класическата версия на Групи, но е планирана за новата версия на услугата.

Ако искате роля, различна от тези по подразбиране, можете да създадете персонализирана такава. Членовете, които могат да управляват членове, могат също да създават (и изтриват) персонализирани роли. Някои разрешения могат да се дават само на собственици, мениджъри и членове, но не и на персонализирани роли.

 1. Влезте в Google Групи.
 2. Ако използвате новата версия на Групи, временно се върнете към класическата версия на продукта:
  1. Кликнете върху „Настройки“ Settings горе вдясно.
  2. Кликнете върху Връщане към класическата версия на Google Групи.
 3. Кликнете върху Моите групи.
 4. Кликнете върху името на група.
 5. Кликнете върху Управление на групата вдясно.
 6. В панела вляво отворете Роли and then Роли.
 7. Кликнете върху Създаване.
 8. Въведете информация за новата роля. Дайте име на ролята, което да може да се споделя обществено и е в единствено число (напр. „Сътрудник“, не „Сътрудници“).
 9. (Незадължително) За да добавите изображение като значка за ролята, кликнете върху Добавяне на значка и качете графичния файл.
 10. (Незадължително) За да добавите човек от групата си към новата роля:
  1. Кликнете върху Добавяне на членове.

   Забележка: Към ролята могат да бъдат добавени само членове на групата. Ако даден член впоследствие бъде премахнат от групата, той автоматично ще бъде премахнат и от персонализираната роля. 
    
  2. Кликнете върху Редактиране до Разрешения.
  3. Извършете промените и кликнете върху Готово.
 11. Кликнете върху Запазване на промените.

Промяна на ролите за отделни членове

Използване на новата версия на Групи
 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Кликнете върху името на група.
 4. Кликнете върху Членове вляво.
 5. Посочете член, след което в колоната Роля изберете роля.
Използване на класическата версия на Групи
 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Кликнете върху името на група.
 4. Кликнете върху Управление на групата вдясно.
 5. Посочете човека, чиито настройки искате да промените, и поставете отметка в квадратчето до името му.
 6. Кликнете върху Действия в горната част на екрана.
 7. Изберете настройката, която искате да промените.