Задаване на потребителите, които могат да преглеждат, публикуват и модерират

Задаване на стандартни роли за членовете на групата

Можете да ползвате роли, за да задавате на членовете на групата си набор от разрешения. За всяка група в Google има 3 стандартни роли, които не могат да се премахнат:

Разгъване на всички Свиване на всички

Роля „Собственик“

Стандартно ролята „Собственик“ има най-високото ниво на разрешения. Собствениците могат:

 • да добавят или премахват други собственици.
 • да създават роли.
 • да изтрият групата.
 • да експортират данните за членството в групата и съобщенията в нея. Научете как да изтеглите съобщенията в групата

Членовете с ролята „Собственик“ имат най-голям контрол върху групата, затова препоръчваме да поддържате броя им малък. 

Роля „Мениджър“

Стандартните разрешения на ролята „Мениджър“ са следните:

 • управление на членовете и модериране на съдържанието;
 • добавяне или премахване на мениджъри.
Роля „Член“

Всички в групата по подразбиране са с ролята „Член“. Нейните характеристики са следните:

 • Разрешение да модерира метаданните, например маркери, и да възлага теми в групите за съвместна работа.
 • Разрешенията, дадени на ролята „Член“, автоматично се дават на всички останали роли.
 • Разрешенията, дадени на ролята „Член“, не са активни в другите роли, защото вече са приложени.

Задаване на разрешения за собствениците, мениджърите и членовете

Можете да персонализирате действията, които собствениците, мениджърите и членовете са в състояние да извършват в групата ви, като например да одобряват съобщения, да преглеждат членовете или да трият публикации.

 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Изберете група.
 4. Кликнете върху Управление на групата горе вдясно.
 5. Вляво кликнете върху Роли и след това Роли.
 6. Изберете роля.
 7. Кликнете върху Редактиране до „Разрешения“.
 8. Поставете отметки в квадратчетата до разрешенията, които искате да предоставите на тази роля.
 9. Кликнете върху Готово и след това – върху Запазване.

Преглед на всички разрешения

Можете да видите подробен списък с всички съществуващи разрешения и да зададете подходящите разрешения на дадена роля.

 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Изберете група.
 4. Кликнете върху Управление на групата горе вдясно.
 5. Кликнете върху Разрешения вляво. Изберете категория разрешения, които да прегледате и редактирате:
  • Основните разрешения позволяват на определени хора да се присъединят към групата и да публикуват в нея.
  • Разрешенията за публикуване позволяват на членовете да използват персонализирани функции за публикуване на теми и управление на метаданните.
  • Разрешенията за модериране позволяват на членовете на наблюдават други членове, публикации и роли.
  • Разрешенията за достъп контролират кои хора могат да преглеждат групата, членовете й и техните имейл адреси.
 6. Извършете промените.
 7. Кликнете върху Запазване.

Забележка: Вложената група е такава, която участва в друга група. Можете да давате разрешения само на отделни членове, не и на вложени групи. 

Създаване на нова роля

Ако искате роля, която се различава от стандартните, можете да създадете персонализирана роля с конкретни разрешения.

 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Изберете група.
 4. Кликнете върху Управление на групата горе вдясно.
 5. Вляво кликнете върху Роли и след това Роли.
 6. Кликнете върху Създаване.
 7. Въведете информация за новата роля. Дайте име на ролята, което да може да се споделя обществено и е в единствено число (напр. „Сътрудник“, не „Сътрудници“). Незадължително: За да добавите човек от групата си към новата роля, кликнете върху Добавяне на членове.
 8. Кликнете върху Редактиране до „Разрешения“.
 9. Извършете промените и кликнете върху Готово.
 10. Кликнете върху Запазване.

Членовете с разрешение „Промяна на набори от членове“ могат да създават и изтриват роли и да задават разрешения. Определени разрешения могат да се дават само на собственици, мениджъри и членове, но не и на персонализирани роли.

Промяна на ролите и настройките за отделните членове

Можете да извършвате следните промени за отделни членове на групата си:

 • добавяне или премахване на човек от роля;
 • отнемане на нечий достъп;
 • определяне кога потребителят да получава имейли;
 • промяна на нечия възможност да публикува.

За да промените настройките за член:

 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Изберете група.
 4. Кликнете върху Управление на членовете горе вдясно.
 5. Поставете отметка в квадратчетата до членовете, чиито настройки искате да промените.
 6. Кликнете върху Действия в горната част на екрана.
 7. Изберете настройката, която искате да промените.