Vytváření skupin a volba nastavení skupiny

Pokud jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu, zobrazované možnosti se mohou lišit. Další informace vám může sdělit administrátor.

Organizace, kurzy, týmy a další skupiny mohou pomocí Skupin Google například:

 • nacházet lidi s podobnými zájmy a účastnit se online konverzací,
 • posílat si e-maily pomocí skupinové e-mailové adresy,
 • spolupracovat na projektech,
 • pořádat schůzky a události.

Vytvoření skupiny

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Vlevo nahoře klikněte na Vytvořit skupinu.
 3. Zadejte potřebné informace a vyberte nastavení skupiny.
  Přehled nastavení.
 4. Klikněte na Vytvořit skupinu.
  Před odesláním zprávy počkejte několik minut, než bude nová skupina aktivní. Jinak se vám může zobrazit oznámení, že se zprávu nepodařilo doručit.
 5. (Volitelné) Další kroky: Vyberte pro svou skupinu pokročilá nastavení.

Přehled nastavení

Informace o skupině

Možnost Popis
Název skupiny
Název, který skupinu identifikuje v seznamech a zprávách. Postupujte podle těchto pokynů:
 • Názvy mohou mít až 73 znaků.
 • Používejte snadno srozumitelné názvy.
E-mailová adresa skupiny

E-mailová adresa skupiny. Pokud se zobrazuje více domén, vyberte požadovanou doménu ze seznamu. E-mailové adresy můžou mít až 63 znaků. Tento limit nezahrnuje doménovou část adresy, například @gmail.com.

Některá slova jsou vyhrazená a jako e-mailové adresy je nelze použít.Zobrazit vyhrazená slova.

Pokud vytváříte skupinu v pracovním nebo školním účtu, může vaše e-mailová adresa obsahovat příponu, například -vytvoreno-uzivatelem. Pojmenujete-li například skupinu skoleni, e-mailová adresa může být skoleni-vytvoreno-uzivatelem@vase_domena.

Popis skupiny

Purpose of the group or how it's used. The information appears on the group’s About page. You could include information about group members, group content, an FAQ, links to related groups, and so on.

Nastavení ochrany soukromí

Možnost  Popis
Kdo může vyhledávat skupinu

Vyberte, kdo může skupinu najít vyhledáním jejího názvu, e-mailové adresy nebo konverzací:

 • Členové skupiny – pokud jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu, zobrazí se tato možnost jen v případě, že administrátor povolil vlastníkům skupiny skrýt skupiny z adresáře.
 • Členové organizace – tato možnost se zobrazí jen v případě, že jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu.
 • Kdokoli na webu – Pokud jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu, zobrazí se tato možnost jen v případě, že administrátor vybral možnost nastavit skupiny jako veřejné.

 

Kdo se může ke skupině připojit

Vyberte si z těchto možností:

 • Pouze pozvaní uživatelé – aby se lidé ke skupině mohli připojit, musí být pozvaní. Nemohou se přidat sami přímo ani požádat o připojení.
 • Kdokoli v organizaci může požádat – o připojení ke skupině mohou požádat lidé z vaší organizace. Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu.
 • Kdokoli v organizaci se může připojit – ke skupině se mohou sami přidat pouze lidé z vaší organizace. Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu.
 • Každý může požádat – o připojení ke skupině může požádat kdokoli na webu. Pokud jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu, tato možnost se zobrazí jen v případě, že administrátor povolil vlastníkům skupin přijímat externí členy.
 • Každý se může připojit – ke skupině se může přidat kdokoli na webu. Pokud jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu, tato možnost se zobrazí jen v případě, že administrátor povolil vlastníkům skupin přijímat externí členy.
Kdo si může zobrazit konverzace Vyberte, kdo uvidí konverzace zveřejněné ve skupině.
Kdo může přispívat Vyberte, kdo může posílat zprávy na e-mailovou adresu skupiny.
Kdo může zobrazit členy Vyberte, kdo si může zobrazit seznam členů skupiny. 

Přidávání členů

Možnost Popis
Členové skupiny Jména nebo e-mailové adresy lidí, které chcete přidat a přiřadit jim roli člena.

Ve výchozím nastavení mají členové skupiny základní oprávnění. V závislosti na nastavení organizace a skupiny mohou tato oprávnění zahrnovat také oprávnění k zobrazování a přidávání příspěvků do konverzací a zobrazování členů. Vlastníci a správci skupin mohou přidávat a omezovat oprávnění členů skupiny. Všechna oprávnění, která jsou nastavena pro roli člena, se správcům a vlastníkům udělují automaticky.

Správci skupiny Jména nebo e-mailové adresy lidí, které chcete přidat a přiřadit jim roli správce. 

Ve výchozím nastavení můžou správci dělat všechno, co vlastníci, kromě:

 • smazání skupiny,
 • přiřazení role vlastníka dalšímu členovi,
 • změny role vlastníka nebo nastavení odběru.

Vlastníci skupiny můžou kterékoli oprávnění nastavit tak, aby bylo jen pro vlastníky, čímž omezí možnosti správců. Správci ale vždycky mají možnost upravit oprávnění tak, aby zahrnovala i správce.

Skupina nemůže být správcem jiné skupiny.

Vlastníci skupiny Jména nebo e-mailové adresy lidí, které chcete přidat a přiřadit jim roli vlastníka.  

Ve výchozím nastavení mají členové s rolí vlastníka všechna oprávnění ke skupině. Mnoho z těchto oprávnění lze přiřadit i jiným skupinám uživatelů. Podívejte se na všechna oprávnění ke správě obsahu a členů.

Jedině vlastník může:

 • smazat skupinu,
 • změnit roli jiného člena skupiny na vlastníka,
 • změnit nastavení jiného vlastníka,
 • exportovat skupinové zprávy pomocí služby Export dat Google.

Nastavení skupiny mohou měnit pouze vlastníci a správci.

U konkrétní skupiny může administrátor odstranit některá oprávnění vlastníka, ale jiná ne:

 • Může odstranit – oprávnění k publikování zpráv a přidávání, zvaní a schvalování nových členů.
 • Nemůže odstranit – oprávnění k zobrazení členů či konverzací nebo kontaktování jiných vlastníků.

Skupina nemůže být vlastníkem jiné skupiny.

Uvítací zpráva Zpráva poslaná lidem, kteří byli do skupiny přidáni a nebyli pozváni. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je zapnutá možnost Přidat členy přímo.
Zpráva pozvánky Zpráva poslaná v e-mailové pozvánce pro připojení ke skupině. Pozvaní uživatelé se mohou připojit kliknutím na odkaz v pozvánce. K dispozici je tehdy, pokud je možnost Přidat členy přímo vypnutá.
Odběr

Předvolby pro příjem e-mailů ze skupiny. K dispozici jsou tyto možnosti:

 • Každý e-mail.
 • Přehled.
 • Zkrácený.
 • Žádné.

Pokud chcete dostávat zkrácené souhrny nebo přehledy zpráv ve skupině, musíte pro skupinu zapnout historii konverzací.

Přidat členy přímo

Zda přidávat členy do skupiny přímo, nebo je zvát k připojení.

Pokud možnost Přidat členy přímo zapnete: Upřesnění uživatelé budou do skupiny přidáni s nastaveními odběru, která vyberete. Členové mohou později nastavení odběru změnit.

Jestliže možnost Přidat členy přímo vypnete: Upřesnění uživatelé obdrží e-mail s pozvánkou pro připojení ke skupině. Do skupiny budou přidáni teprve po přijetí pozvánky.

Přehled pokročilých nastavení

Po vytvoření skupiny můžete vybrat další nastavení, například moderování zpráv a e-mailová zápatí. 

Obecné | Ochrana soukromí členů | Zásady zveřejňování | Možnosti e-mailu | Moderování členů

Obecné

Nastavení Popis
Název skupiny
Název, který skupinu identifikuje v seznamech a zprávách. Postupujte podle těchto pokynů:
 • Názvy mohou mít až 73 znaků.
 • Používejte snadno srozumitelné názvy.
E-mailová adresa skupiny

E-mailová adresa skupiny. Pokud se zobrazuje více domén, vyberte požadovanou doménu ze seznamu. E-mailové adresy můžou mít až 63 znaků. Tento limit nezahrnuje doménovou část adresy, například @gmail.com.

Některá slova jsou vyhrazená a jako e-mailové adresy je nelze použít.Zobrazit vyhrazená slova.

Pokud vytváříte skupinu v pracovním nebo školním účtu, může vaše e-mailová adresa obsahovat příponu, například -vytvoreno-uzivatelem. Pojmenujete-li například skupinu skoleni, e-mailová adresa může být skoleni-vytvoreno-uzivatelem@vase_domena.

Popis skupiny

Purpose of the group or how it's used. The information appears on the group’s About page. You could include information about group members, group content, an FAQ, links to related groups, and so on.

Uvítací zpráva Zadejte, upravte nebo smažte uvítací zprávu své skupiny. Další informace naleznete v článku o přidání a změně uvítací zprávy skupiny
Povolit další funkce Skupin Google Vyberte možnost pro vytvoření doručené pošty pro spolupráci ze skupiny. Přečtěte si článek o vytvoření doručené pošty pro spolupráci.
Sdílené štítky Zaškrtnutím tohoto políčka zapnete možnost označovat konverzace štítkem, aby bylo snazší je organizovat a prohledávat. Viz Vytváření a používání štítků.
Kdo může skupinu zobrazit

Vyberte, kdo může skupinu najít vyhledáním jejího názvu, e-mailové adresy nebo konverzací:

 • Členové skupiny – pokud jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu, zobrazí se tato možnost jen v případě, že administrátor povolil vlastníkům skupiny skrýt skupiny z adresáře.
 • Členové organizace – tato možnost se zobrazí jen v případě, že jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu.
 • Kdokoli na webu – Pokud jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu, zobrazí se tato možnost jen v případě, že administrátor vybral možnost nastavit skupiny jako veřejné.

 

Kdo se může ke skupině připojit

Vyberte si z těchto možností:

 • Pouze pozvaní uživatelé – aby se lidé ke skupině mohli připojit, musí být pozvaní. Nemohou se přidat sami přímo ani požádat o připojení.
 • Pouze uživatelé z organizace – ke skupině se mohou sami přidat pouze lidé z vaší organizace. Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu.
 • Uživatelé organizace mohou o připojení požádat –o připojení ke skupině mohou požádat lidé z vaší organizace. Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu. 
 • Uživatelé z organizace se mohou připojit, kdokoli na webu může o připojení požádat – lidé z vaší organizace se mohou do skupiny přidat a o přidání do skupiny může požádat kdokoli na webu. Tato možnost se zobrazuje pouze v případě, že jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu a váš administrátor povolil vlastníkům skupin přijímat externí členy.
 • Kdokoli na webu může o připojení požádat – o přidání do skupiny může požádat kdokoli na webu. Pokud jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu, tato možnost se zobrazí jen v případě, že administrátor povolil vlastníkům skupin přijímat externí členy.
 • Kdokoli na webu se může připojit – ke skupině se může přidat kdokoli z webu. Pokud jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu, tato možnost se zobrazí jen v případě, že administrátor povolil vlastníkům skupin přijímat externí členy.
Povolit externí členy

Vyberte, zda chcete povolit lidem mimo vaši organizaci, aby se stali členy skupiny.

Tato možnost se zobrazuje pouze u skupin, které jste vytvořili z pracovního nebo školního účtu, a pouze v případě, že administrátor povolil vlastníkům skupin přijímat externí členy.

Kdo si může zobrazit konverzace Vyberte, kdo uvidí konverzace zveřejněné ve skupině.
Kdo může přispívat Vyberte, kdo může posílat zprávy na e-mailovou adresu skupiny.
Kdo může zobrazit členy Vyberte, kdo si může zobrazit seznam členů skupiny. 
Klasifikace obsahu ve skupině

Vyberte, zda je obsah skupiny vhodný pro všechny nebo pouze pro dospělé. Když vyberete možnost pouze pro dospělé, nebudete ji už moct změnit.

Tato možnost se zobrazuje pouze u skupin, které vytvoříte ve veřejné doméně googlegroups.com.

Ochrana soukromí členů

Nastavení Popis
Identifikace u nových členů vyžadována

Forma identity vyžadovaná pro nové členy. 

 • Zobrazit buď jméno, nebo profil organizace – členové používají jako své výchozí zobrazované jméno své profilové jméno účtu Google. Zobrazované jméno mohou měnit. Také si mohou vybrat, zda jméno propojí se svým účtem Google.
 • Zobrazit pouze název profilu – členové dostanou výchozí zobrazovaný název, který je zkrácenou verzí jejich e-mailové adresy. Zobrazovaný název mohou měnit, ale nemohou ho propojit s účtem Google.
 • Pouze profil organizace – členové musí používat své profilové jméno účtu Google a musí ho s účtem Google propojit.

Pokud toto nastavení změníte, zobrazovaná jména budou ovlivněna takto:

 • Změnou nastavení na profil organizace aktualizujete všem uživatelům používání profilového jména účtu Google.
 • Změnou z profilu organizace na zobrazované jméno aktualizujete všechna zobrazovaná jména na výchozí zobrazovaná jména.
 • Změnou ze zobrazení buď jména, nebo profilu organizace aktualizujete všechny uživatele, kteří si vybrali profil organizace, na možnost výchozího zobrazovaného jména. Členů, kteří mají vlastní zobrazované jméno, se změna nedotkne.

Chcete-li zabránit používání stejné identity více členy, zaškrtněte políčko Zobrazované jméno každého člena musí být jedinečné.

Kdo může kontaktovat vlastníky skupiny Vyberte, kteří uživatelé mohou kontaktovat členy s rolí vlastníka skupiny.
Kdo může zobrazovat e-mailové adresy členů Vyberte, kteří uživatelé si mohou zobrazit e-mailové adresy členů skupiny.

Zásady zveřejňování

Nastavení Popis
Povolit zveřejňování příspěvků e-mailem
Zaškrtnutím tohoto políčka umožníte lidem zveřejňovat zprávy ve skupině. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, lidé nebudou moci skupině posílat zprávy prostřednictvím e-mailové adresy skupiny.
Povolit zveřejňování příspěvků z webu Zaškrtnutím tohoto políčka umožníte lidem posílat zprávy do skupiny pomocí uživatelského rozhraní Skupin (groups.google.com).
Historie konverzace
Vlastníci a správci skupin mohou zapnout historii konverzací, aby si členové mohli příspěvky ve Skupinách Google kdykoli zobrazit. 

Tuto funkci můžete pro každou skupinu zapnout nebo vypnout.

 • Zapnuto – členové, kteří si vybrali možnost dostávat e-mailové aktualizace, si mohou příspěvky číst a odpovídat na ně pomocí online Skupin Google i prostřednictvím e-mailu. Pokud se ze zasílání e-mailových aktualizací odhlásí, budou mít k příspěvkům přístup online.
 • Vypnuto – členové skupiny mají ke starým příspěvkům (které byly přidány do historie, než byla funkce vypnuta) přístup online. Nové příspěvky v historii nejsou. Členové skupiny, kteří dostávají e-mailové aktualizace, si mohou příspěvky číst a odpovídat na ně prostřednictvím e-mailu. Uživatelé, kteří se ze zasílání e-mailových aktualizací odhlásili, k dosavadním příspěvkům přístup mají, ale nové příspěvky si zobrazit nemohou.

Tato funkce není k dispozici v již nenabízené bezplatné verzi služby Google Apps.

Kdo může autorům soukromě odpovědět Vyberte, kteří uživatelé mohou místo odpovědi celé skupině odpovědět autorům soukromě.
Kdo může připojovat soubory Vyberte, kteří uživatelé mohou připojovat soubory (například dokumenty nebo fotky).
Kdo může moderovat obsah Vyberte, kteří uživatelé mohou ve skupině schvalovat, blokovat a mazat zprávy.
Kdo může moderovat metadata Vyberte, kteří uživatelé mohou používat funkce doručené pošty pro spolupráci.
Kdo může zveřejňovat příspěvky jako skupina Vyberte, kteří uživatelé mohou posílat zprávy z e-mailové adresy skupiny místo své vlastní.

Výchozí odesílatel

Vyberte výchozí adresu pro zprávy odeslané ze skupiny:

 • Adresa autora – vhodné pro diskuzní skupiny.
 • Adresa skupiny – vhodné pro skupiny, ve kterých jménem skupiny reaguje více lidí, například skupiny podpory služby.
Moderování zpráv

Vyberte, zda se zprávy před odesláním do skupiny mají zkontrolovat a schválit:

 • Bez moderování – zprávy se zveřejňují tak, jak jsou odeslány (bez kontroly).
 • Moderovat zprávy od nečlenů – před odesláním do skupiny jsou kontrolovány a schvalovány zprávy od nečlenů.
 • Moderovat všechny zprávy – před odesláním do skupiny jsou kontrolovány a schvalovány všechny zprávy.

Informace o moderování zpráv naleznete v článku o schvalování nebo blokování nových zpráv.

Omezení nových členů

Zvolte počáteční oprávnění zveřejňovat příspěvky pro členy, které přidáte do skupiny:

 • Bez omezení příspěvků nových členů – umožníte novým členům posílat zprávy do skupiny bez nutnosti moderování.
 • Příspěvky nových členů jsou moderovány – příspěvky odeslané novými členy se před zveřejněním ve skupině musí zkontrolovat a schválit.
 • Noví členové nemohou přidávat příspěvky – noví členové nemohou do skupiny odesílat příspěvky.

Toto nastavení můžete u konkrétních lidí kdykoli změnit.

Nakládání se spamem

Vyberte, jak nakládat se zprávami poslanými skupině, které systém označí jako spam:

 • Odmítnout všechny zprávy označené jako spam – tuto možnost vyberte, pokud nechcete, aby se skupině doručovaly jakékoli zprávy označené jako spam. Jedná se o nejpřísnější nastavení týkající se spamu. Jako spam mohou být označeny a odmítnuty i některé legitimní zprávy.
 • Moderovat a uvědomit moderátory obsahu – tuto možnost vyberte, pokud chcete posílat zprávy označené jako spam ke kontrole a informovat moderátory obsahu.
 • Moderovat bez uvědomení moderátorů obsahu – tuto možnost vyberte, pokud chcete zprávy označené jako spam posílat ke kontrole, ale moderátory obsahu o tom neinformovat.
 • Zveřejňovat ve skupině podezřelé zprávy – tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby zprávy označené jako spam byly do skupiny doručovány.
Oznámení o odmítnuté zprávě Vyberte, zda uživatelům poslat oznámení, když jsou jejich zprávy místo doručení do skupiny zamítnuty.

Možnosti e-mailu

Nastavení Popis
Text vkládaný před předmět
Pro identifikace e-mailů ze skupiny lze do předmětu zpráv skupiny automaticky přidat nějaký text vkládaný před předmět.
Zápatí e-mailu

Vyberte, co se má zobrazovat v zápatí e-mailových zpráv skupiny:

 • Zahrnout standardní zápatí Skupin – obsahuje odkaz na zprávu na adrese groups.google.com a v příslušných případech nastavení předplatného. K zobrazení zprávy z odkazu je potřeba mít přístup ke Skupinám na webu.
 • Zahrnout vlastní zápatí – vámi zadaný text, například právní doložky a informace o vaší organizaci. Zápatí má limit 1 000 znaků a lze přidat pouze text.
Jazyk e-mailu skupiny Zadejte jazyk, který chcete používat pro systémové informace, jako jsou oznámení nebo zápatí e-mailů.
Automatické odpovědi

Zaškrtněte políčka, pokud chcete odesílat automatické odpovědi na příchozí zprávy od členů skupiny nebo od uživatelů, kteří nejsou členy, z vaší organizace i mimo ni.

Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu.

Odpovědi na příspěvek

Vyberte, kam jsou odesílány odpovědi na příspěvky ve skupině:

 • všem členům skupiny,
 • pouze správcům skupiny,
 • pouze vlastníkům skupiny,
 • pouze autorovi původní zprávy,
 • příjemci, kterého zvolí odesílatel,
 • na vlastní zadanou adresu.
Režim konverzace

Vyberte, zda zapnout nebo vypnout režim konverzace. Režim konverzace určuje, co se děje s novými zprávami, které mají stejný předmět jako stávající vlákno s nedávnou aktivitou, ale nejsou poslány jako odpověď na toto vlákno.

Když je režim konverzace zapnutý, tyto typy zpráv se do konverzace přidávají jako odpovědi. Když je režim vypnutý, tyto zprávy generují nové vlákno.

Pokud režim konverzace vypnete, zprávy, které už ve vláknu jsou, zůstanou nezměněny. Vypnutí se týká pouze nových zpráv.

Moderování členů

Nastavení Popis
Kdo může spravovat členy Vyberte, kdo může přidávat nebo odstraňovat členy.
Kdo může upravovat vlastní role Vyberte, kdo může měnit oprávnění rolí ve skupině.
Vlastní role Vytvářejte a upravujte pro svou skupinu vlastní role. Viz článek o vytvoření nebo úpravě vlastní role.

Úprava skupiny na doručenou poštu pro spolupráci

Pokud chcete povolit funkce doručené pošty pro spolupráci, musíte zapnout historii konverzací. Podrobnosti najdete v článku Zapnutí a vypnutí historie konverzací.

Poznámka: Pokud jste přihlášeni z pracovního nebo školního účtu, tato funkce vyžaduje Skupiny Google pro firmy.

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na název skupiny.
 3. Vlevo klikněte na Nastavení skupiny.
 4. V části Povolit další funkce Skupin Google vyberte možnost Doručená pošta pro spolupráci.

Změna názvu a popisu skupiny a nastavení e-mailu

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na název skupiny.
 3. Vlevo klikněte na Nastavení skupiny.
 4. V sekci Obecné proveďte změny.
 5. Klikněte na Uložit změny.

Nastavení možností e-mailu pro skupinu

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na název skupiny.
 3. Vlevo přejděte na Nastavení skupinya potéMožnosti e-mailu.

 4. Vpravo nahoře vedle možnosti Pokročilé klikněte na Zapnout "".
 5. Nastavte možnosti e-mailu:
  • Text vkládaný před předmět – identifikuje e-maily jako zprávy ze skupiny.
  • Zápatí e-mailů – poskytuje uživatelům možnost zobrazit nastavení odběru a najít příspěvek ve Skupinách Google.
  • Režim konverzace – zobrazí zprávy ve vláknech podle předmětu, ne jako jednotlivé zprávy podle toho, jak byly posílány.
  • Odpovědi na příspěvek – vyberte, kam jsou ve výchozím nastavení odpovědi na zprávy skupině posílány při odpovídání e-mailem. Možnost, kterou zde vyberete, při odpovídání na zprávu automaticky vyplní pole „Komu“. Příjemce můžete ve zprávě manuálně změnit.
 6. Klikněte na Uložit změny.

Nastavení způsobu zobrazování identity členů

Můžete členům umožnit přidávat příspěvky pod zobrazovaným jménem, nebo vyžadovat, aby každý člen přidal propojení se svým profilem Google.

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na název skupiny.
 3. Vlevo klikněte na Nastavení skupinya potéOchrana soukromí členů.
 4. Vpravo nahoře vedle možnosti Pokročilé klikněte na Zapnout "".
 5. Vyberte jednu z požadovaných forem identifikace.
 6. Klikněte na Uložit změny.

Nastavení, kdo může ve skupině přidávat příspěvky, zobrazovat konverzace a připojit se k ní

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na název skupiny.
 3. Vlevo klikněte na Nastavení skupinya potéZásady zveřejňování.
 4. Vpravo nahoře vedle možnosti Pokročilé klikněte na Zapnout "".
 5. Vyberte pro svou skupinu oprávnění.
 6. Klikněte na Uložit změny.

Nastavení, kdo může spravovat členy a role

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na název skupiny.
 3. Vlevo klikněte na Nastavení skupinya potéModerování členů.
 4. Vyberte pro svou skupinu oprávnění.
 5. Klikněte na Uložit změny.

Změna nastavení vlastního odběru

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na název skupiny.
 3. Vlevo klikněte na Moje nastavení členství.
 4. V sekci Předplatné vyberte požadovanou možnost:
  • Každý e-mail – zprávy se po zveřejnění ve skupině odesílají jednotlivě.
  • Přehled – až 25 zpráv se sloučí do jednoho e-mailu, který se odešle jednou denně.
  • Zkrácené zprávy – souhrn až 150 zpráv se sloučí dohromady a odešle se v rámci jednoho e-mailu jednou denně.
  • Žádné e-maily – zprávy ze skupiny se neodesílají.

  Pokud chcete dostávat zkrácené souhrny nebo přehledy zpráv ve skupině, musíte pro skupinu zapnout historii konverzací.

 5. Klikněte na Uložit změny.