Създаване на група и избиране на настройки за нея

Ако сте влезли в служебен или училищен профил, опциите, които виждате, може да са различни. За да научите повече, свържете се с администратора си.

Google Групи може да се използва от организации, курсове, екипи и други групи за неща като следните:

 • намиране на хора със сродни хобита или интереси и организиране на онлайн дискусии;
 • комуникация по имейл между членовете посредством групов имейл адрес;
 • съвместна работа по проекти;
 • организиране на срещи и събития.

Можете да правите всичко това и други неща в новата и в класическата версия на Групи.

Забележка: Някои функции понастоящем са налице само в класическата версия на Групи. Научете за новата и класическата версия на Групи.


Инструкции: Новата версия на Групи | Класическата версия на Групи|Показване на всички|Скриване на всички

Създаване на група

Използване на новата версия на Групи
 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Създаване на група в горния ляв ъгъл.
 3. Въведете информация и изберете настройки за групата.
  Справочна информация за настройките.
 4. Кликнете върху Създаване на група.
  Изчакайте няколко минути, докато новата група стане активна, преди да изпратите съобщение до нея. В противен случай може да получите известие, че съобщението не може да бъде доставено.
 5. (Незадължително) Следващи стъпки: Изберете разширени настройки за групата си.

Справочна информация за настройките за новата версия на Групи

Информация за групата

Опция Описание
Име на групата
Име, което идентифицира групата в списъците и съобщенията. Използвайте тези указания:
 • Имената могат да съдържат до 73 знака.
 • Използвайте имена, от които лесно се разбира предназначението на групата.

 

 

Имейл адрес на групата

Имейл адресът, използван за групата. Ако имате повече от един домейн, изберете подходящия от списъка. Имейл адресите могат да бъдат с дължина до 63 знака. Това ограничение не включва частта от адреса с домейна, като например @gmail.com.

Някои думи са резервирани и не могат да се използват като имейл адреси. За подробности вижте Думи, които не могат да се използват в имейл адреси, а ако създавате групата на адрес groups.google.com, прегледайте Запознаване с резервираните думи.

Ако създавате групата си от служебен или училищен профил, имейл адресът може да включва суфикс, примерно -user-created. Например, ако името на групата ви е training, действителният имейл адрес може да е training-user-created@vashiyat_domein.

Описание на групата

Purpose of the group or how it's used. The information appears on the group’s About page. You could include information about group members, group content, an FAQ, links to related groups, and so on.

 

Настройки за поверителност

Опция  Описание
Кой може да търси групата Кой може да намери групата, като потърси името и имейл адреса ѝ или разговори в нея. Ако използвате Групи на работното си място или в учебно заведение, наличните опции зависят от настройките за организацията ви.
Кой може да се присъедини към групата

Изберете опция:

 • Само поканени потребители – Хората трябва да бъдат поканени да се присъединят към групата. Не могат да добавят себе си директно или да поискат да се присъединят.
 • Само потребителите от организацията – Хората в организацията ви могат да добавят себе си към групата.
 • Потребителите от организацията могат да поискат да се присъединят – Хората в организацията ви могат да поискат да бъдат добавени към групата. 
Кой може да вижда разговорите Изберете кой може да вижда разговорите, публикувани в групата.
Кой може да публикува Изберете кой може да изпраща съобщения до имейл адреса на групата.
Кой може да преглежда членовете Изберете кой може да вижда списъка с членове на групата. 

 

Добавяне на членове

Опция Описание
Членове на групата Имената или имейл адресите на хората, които искате да добавите и да им дадете ролята на член.
Всеки в групата има ролята на член. Разрешенията, дадени на ролята „Член“, автоматично се дават на всички останали роли.
Мениджъри на групата Имената или имейл адресите на хората, които искате да добавите и да им дадете ролята на мениджър. Мениджърите могат да правят всичко, което могат да правят собствениците, освен да изтрият групата или да направят друг член собственик. Група не може да бъде мениджър на друга група.
Собственици на групата Имената или имейл адресите на хората, които искате да добавите и да им дадете ролята на собственик.  

Ролята на собственик има следните разрешения по подразбиране:

 • Изпращане на съобщения до групата.
 • Добавяне или премахване на членове на групата, включително собственици.
 • Промяна на ролите на членовете (например от член на собственик).
 • Промяна на настройките на групата.
 • Изтриване на групата.
 • Експортиране на данните за членството в групата и съобщенията в нея. Научете как да изтеглите съобщенията в групата

Забележка: Ролята на собственик може да бъде възложена на всеки член на групата. Не е възможно обаче група да има ролята на собственик за друга група.

Приветствено съобщение Съобщение, изпращано по имейл до хората, когато биват добавени към групата, без да бъдат поканени. Тази опция е налице само ако директното добавяне на членове е включено.
Съобщение на поканата Съобщение, изпращано до хората в имейла с покана да се присъединят към групата. Поканените кликват върху връзка в поканата, за да се присъединят. Тази функция е налице само ако директното добавяне на членове е изключено
Абонамент

Предпочитания за получаване на имейли от групата. Опциите включват:

 • Всяко ново съобщение – Съобщенията се изпращат поотделно при публикуването им в групата.
 • Дневно обобщение – До 25 пълни съобщения се обединяват в самостоятелни имейли и се изпращат ежедневно.
 • Комбинирани актуализации – Обобщена информация за до 150 съобщения се обединява в единични имейли и се изпраща ежедневно.
 • Без актуализации по имейл – От групата не се изпращат съобщения.
Директно добавяне на членове

Дали членовете на групата да бъдат добавяни към нея директно, или да бъдат канени да се присъединят.

Ако включите директното добавяне на членове: Посочените потребители се добавят към групата с избраните от вас настройки за абонамент. Членовете могат да променят тези настройки впоследствие.

Ако изключите директното добавяне на членове: Посочените потребители получават покана по имейл да се присъединят към групата. Те биват добавени към групата само след като приемат поканата.

Справочна информация за разширените настройки за новата версия на Групи

След като създадете група, можете да изберете допълнителни настройки, като например модериране на съобщенията и долни колонтитули на имейлите. 

Общи | Поверителност на членовете | Правила за публикуване | Опции за имейли | Модериране на членове

Общи

Настройка Описание
   
Име на групата
Име, което идентифицира групата в списъците и съобщенията. Използвайте тези указания:
 • Имената могат да съдържат до 73 знака.
 • Използвайте имена, от които лесно се разбира предназначението на групата.

 

 

Имейл на групата

Имейл адресът, използван за групата. Ако имате повече от един домейн, изберете подходящия от списъка. Имейл адресите могат да бъдат с дължина до 63 знака. Това ограничение не включва частта от адреса с домейна, като например @gmail.com.

Някои думи са резервирани и не могат да се използват като имейл адреси. За подробности вижте Думи, които не могат да се използват в имейл адреси, а ако създавате групата на адрес groups.google.com, прегледайте Запознаване с резервираните думи.

Ако създавате групата си от служебен или училищен профил, имейл адресът може да включва суфикс, примерно -user-created. Например, ако името на групата ви е training, действителният имейл адрес може да е training-user-created@vashiyat_domein.

Описание

Purpose of the group or how it's used. The information appears on the group’s About page. You could include information about group members, group content, an FAQ, links to related groups, and so on.

Кой може да вижда групата Кой може да намери групата, като потърси името и имейл адреса ѝ или разговори в нея. Ако използвате Групи на работното си място или в учебно заведение, наличните опции зависят от настройките за организацията ви.
Кой може да се присъедини към групата

Изберете опция:

 • Само поканени потребители – Хората трябва да бъдат поканени да се присъединят към групата. Не могат да добавят себе си директно или да поискат да се присъединят.
 • Само потребителите от организацията – Хората в организацията ви могат да добавят себе си към групата.
 • Потребителите от организацията могат да поискат да се присъединят – Хората в организацията ви могат да поискат да бъдат добавени към групата. 
Кой може да вижда разговорите Изберете кой може да вижда разговорите, публикувани в групата.
Кой може да публикува Изберете кой може да изпраща съобщения до имейл адреса на групата.
Кой може да преглежда членовете Изберете кой може да вижда списъка с членове на групата. 

Поверителност за членовете

Настройка Описание
Изисква се идентифициране за нови членове

Формата за идентифициране, изисквана за новите членове. 

 • Екранно име или потребителски профил в организацията – Екранното име по подразбиране за членовете е името в потребителския им профил в Google. Хората могат да променят екранното си име. Могат също да избират дали да свържат профила си в Google.
 • Само екранното име – Членовете получават екранно име по подразбиране, което е съкратена версия на имейл адреса им. Могат да променят екранното си име, но не могат да свържат профила си в Google.
 • Само потребителския профил в организацията – Членовете трябва да използват името в потребителския си профил в Google и да свържат профила си в Google.

Ако промените тази настройка, екранните имена на съществуващите потребители ще бъдат засегнати, както следва:

 • При промяна на настройката към „Потребителския профил в организацията“ всички потребители се актуализират, така че да ползват съответните имена в потребителските си профили в Google.
 • При промяна от „Потребителския профил в организацията“на „Екранното име“ всички екранни имена се актуализират, така че да бъдат съответните екранни имена по подразбиране.
 • При промяна от което и да е към „Екранното име“ всички потребители, които са били избрали потребителския профил в организация, се актуализират, така че да ползват съответното екранно име по подразбиране. Членовете с персонализирано екранно име не са засегнати.

Поставете отметка в квадратчето Екранните имена трябва да са уникални, за да предотвратите използването на една и съща самоличност от няколко членове.

Кой може да се свързва със собствениците на групата Изберете кои потребители могат да се свързват с членовете с ролята на собственик в групата.
Кой може да вижда имейл адресите на членовете Изберете кои потребители могат да виждат имейл адресите на членовете на групата.

Правила за публикуване

Настройка Описание
Разрешаване на публикуване по имейл

Поставете отметка в това квадратче, за да позволите на хората да публикуват съобщения в групата. Ако премахнете отметката, хората няма да могат да изпращат съобщения до групата чрез имейл адреса ѝ.

Разрешаване на публикуване през мрежата Поставете отметка в това квадратче, за да позволите на хората да изпращат съобщения до групата чрез потребителския интерфейс на Google Групи: (groups.google.com).
Архивиране на съобщенията в групата
Ако имате G Suite Basic или версия от по-високо ниво,  можете да запазвате публикации в онлайн форуми, така че членовете да могат да ги преглеждат по всяко време. 

Можете да включите или изключите функцията (архивиране на съобщенията) за всяка група:

 • Включено – Членовете, които изберат да получават актуализации по имейл, могат да четат и отговарят на публикации чрез онлайн форума на Google Групи, по имейл или и по двата начина. Ако се откажат от актуализации по имейл, имат достъп до публикациите онлайн.
 • Изключено – Старите публикации остават архивирани в онлайн форума и членовете на групата продължават да имат достъп до тях. Новите публикации не се архивират. Членовете на групата, които получават актуализации по имейл, могат да ги четат и да им отговарят по имейл. Тези, които се откажат от актуализациите по имейл, имат достъп до архивираните публикации, но не могат да виждат новите.
Разрешаване на потребителите да редактират публикациите си Дайте на хората възможност да променят съобщенията, след като бъдат публикувани. За да редактира собствените си публикации в групата, потребителят трябва да има за нея разрешение да вижда публикациите в мрежата.
Кой може да отговаря частно на авторите Изберете кои потребители могат да отговарят частно на авторите вместо на цялата група.
Кой може да прикачва файлове Изберете кои потребители могат да прикачват файлове, например документи или снимки.
Кой може да модерира съдържанието Изберете кои потребители могат да одобряват, блокират и изтриват съобщения в групата.
Кой може да модерира метаданните Изберете кои потребители могат да маркират съдържание или да използват функциите на „Съвместна входяща поща“.
Кой може да публикува от името на групата Изберете кои потребители да могат да публикуват съобщения от имейл адреса на групата, вместо от собствения си.

Подател по подразбиране

Изберете адреса по подразбиране за съобщенията, изпратени от групата:

 • Адресът на автора – Най-подходящо за дискусионни групи.
 • Адресът на групата – Най-подходящо за групи, в които много хора отговарят от името на групата, като например групи за поддръжка на продукти.
Модериране на съобщенията

Изберете дали съобщенията да се преглеждат и одобряват, преди да бъдат изпратени в групата:

 • Без модериране – Съобщенията се публикуват, както са получени, без да бъдат преглеждани.
 • Модериране на съобщенията от потребителите, които не са членове – Съобщенията от хора, които не са членове на групата, се преглеждат и одобряват, преди да бъдат изпратени до нея.
 • Модериране на всички съобщения – Всички съобщения се преглеждат и одобряват, преди да бъдат изпратени до групата.

Научете как да модерирате съобщения.

Ограничения за новите членове

Изберете дали да ограничите правата за публикуване за новите членове:

 • Без ограничения за публикуване за новите членове – Новите членове могат да изпращат съобщения до групата, без да е нужно модериране.
 • Публикациите на новите членове се модерират – Съобщенията, изпратени от новите членове, се преглеждат и одобряват, преди да бъдат публикувани в групата.
 • Новите членове не могат да публикуват – Новите членове не могат да изпращат съобщения до групата.
Обработка на съобщенията, които са спам

Изберете как да се обработват съобщенията до групата, когато системата ги означи като спам:

 • Отхвърляне на всички съобщения, означени като спам – Изберете това, ако не искате съобщенията, означени като спам, да се доставят до групата. Това е най-строгият контрол на спама. Някои легитимни съобщения може да бъдат означени като спам и отхвърлени.
 • Модериране и известяване на модераторите на съдържанието – Ако изберете това, съобщенията, означени като спам, ще се изпращат за преглед и модераторите на съдържанието ще бъдат уведомявани.
 • Модериране без известяване на модераторите на съдържанието – Ако изберете това, съобщенията, означени като спам, ще се изпращат за преглед, без обаче да бъда уведомявани модераторите на съдържанието.
 • Публикуване на подозрителните съобщения в групата – Изберете това, ако искате съобщенията, означени като спам, да се доставят до групата. 
Известие за отхвърлено съобщение Изберете дали да се уведомяват подателите, когато съобщенията бъдат отхвърлени, вместо да бъдат доставени до групата.

Имейли

Настройка Описание
Префикс на темата

За да се идентифицират имейлите от дадена група, към темата им може автоматично да се добавя префикс. 

Долен колонтитул на имейлите

Изберете какво да се показва в долния колонтитул на имейлите от групата:

 • Включване на стандартния долен колонтитул на Групи – включва се връзка към съобщението в groups.google.com и настройки за абонамента, ако е приложимо. Трябва да имате достъп до Групи в мрежата, за да видите съобщението от връзката.
 • Включване на персонализиран долен колонтитул – Посочен от вас текст, като например правни съобщения и информация за организацията ви. Има ограничение от 1000 знака и можете да добавяте само текст.
Език на имейлите за групата Езикът на имейлите се използва за генерираната от системата информация, която се изпраща до членовете на групата, включително съдържанието на обобщените имейли и долните колонтитули на имейлите.

Модериране на членовете

Настройка Описание
Кой може да управлява членовете Изберете кой може да добавя или премахва членове.
Кой може да променя роли Изберете кой може да променя разрешенията за ролите в групата.
Използване на класическата версия на Групи
 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Създаване на група в горния ляв ъгъл.
 3. Въведете информация и изберете настройки за групата.
   Справочна информация за настройките.
 4. Кликнете върху Създаване на група.

Изчакайте няколко минути, докато новата група стане активна, преди да изпратите съобщение до нея. В противен случай може да получите известие, че съобщението не може да бъде доставено.


Справочна информация за настройките за класическата версия на Групи

Опция Описание
Име на групата
Име, което идентифицира групата в списъците и съобщенията. Използвайте тези указания:
 • Имената могат да съдържат до 73 знака.
 • Използвайте имена, от които лесно се разбира предназначението на групата.

 

 

Имейл на групата

Имейл адресът, използван за групата. Ако имате повече от един домейн, изберете подходящия от списъка. Имейл адресите могат да бъдат с дължина до 63 знака. Това ограничение не включва частта от адреса с домейна, като например @gmail.com.

Някои думи са резервирани и не могат да се използват като имейл адреси. За подробности вижте Думи, които не могат да се използват в имейл адреси, а ако създавате групата на адрес groups.google.com, прегледайте Запознаване с резервираните думи.

Ако създавате групата си от служебен или училищен профил, имейл адресът може да включва суфикс, примерно -user-created. Например, ако името на групата ви е training, действителният имейл адрес може да е training-user-created@vashiyat_domein.

Описание на групата

Purpose of the group or how it's used. The information appears on the group’s About page. You could include information about group members, group content, an FAQ, links to related groups, and so on.

Основен език на групата Езикът на имейлите се използва за генерираната от системата информация, която се изпраща до членовете на групата, включително съдържанието на обобщените имейли и долните колонтитули на имейлите.
Тип група

Типът група, която искате да създадете. Можете да промените типа по-късно:

 • Пощенски списък – Членовете комуникират чрез един имейл адрес.
 • Уеб форум – Членовете използват за комуникация помежду си Google Групи или електронна поща.
 • Форум за въпроси и отговори – Членовете задават въпроси едни на други и им отговарят.
 • Съвместна входяща поща – Членовете си възлагат теми едни на други и ги следят като задачи.
Основни разрешения

Разрешения за:

 • Видимост на групата: Кой може да вижда имейл адреса и описанието на групата.
 • Преглед на темите: Кой може да преглежда теми в групата.
 • Публикуване: Кой може да публикува съобщения в групата.
 • Присъединяване към групата: Кой може да се присъединява към групата.

Превръщане на групата в такава от тип „Съвместна входяща поща“ или във форум с въпроси и отговори

Използване на класическата версия на Групи

По всяко време можете да промените типа на групата, за да съответства на работния ви процес и стила ви на комуникация.

Забележка: Тази функция е налице само в класическата версия на Групи

 1. Влезте в Google Групи.
 2. Ако използвате новата версия на Групи, временно се върнете към класическата версия на продукта:
  1. Кликнете върху „Настройки“ Settings горе вдясно.
  2. Кликнете върху Връщане към класическата версия на Google Групи.
 3. Кликнете върху Моите групи.
 4. Кликнете върху името на група.
 5. Кликнете върху Управление на групата вдясно.
 6. Кликнете върху Информация вляво и след това Разширени.
 7. В секцията „Повторно задаване на групата“ до „Изберете тип група“ кликнете върху стрелката надолу Стрелка надолу
 8. Изберете тип група и кликнете върху Повторно задаване на тази група.
 9. Връщане към новата версия на Групи:
  1. Кликнете върху „Настройки“ Settings горе вдясно.
  2. Кликнете върху Към новата версия на Групи горе вляво.

Промяна на името и описанието на групата и на настройките за имейли

Използване на новата версия на Групи
 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Кликнете върху името на група.
 4. Кликнете върху Настройки на групата вляво.
 5. Извършете промените в Общи.
 6. Кликнете върху Запазване на промените.
Използване на класическата версия на Групи
 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Кликнете върху името на група.
 4. Кликнете върху Управление на групата вдясно.
 5. Кликнете върху Информация вляво и след това Обща информация.
 6. Извършете промените.
 7. Кликнете върху Запазване.

Задаване на опции за имейли за групата

Използване на новата версия на Групи
 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Кликнете върху името на група.
 4. Отворете Настройки на групата вляво and then Опции за имейли.

 5. Кликнете върху „Включване“ до Разширени горе вдясно.
 6. Задайте опциите за имейли:
  • Префикс на темата: Идентифицира имейлите като съобщения от групата.
  • Долен колонтитул на имейлите: Дава на потребителите достъп до настройките за абонамент и помага при намирането на публикацията в Google Групи.
  • Режим на разговор: Показва съобщенията в нишки по тема, вместо всяко да се показва поотделно при публикуването му.
  • Публикуване на отговорите до: Къде да се изпращат по подразбиране отговорите на съобщенията от групата, когато се отговаря по имейл. Опцията, която изберете тук, води до автоматично попълване на полето „До“, когато отговаряте на съобщение. Можете ръчно да промените получателите в самото съобщение.
 7. Кликнете върху Запазване на промените.
Използване на класическата версия на Групи
 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Кликнете върху името на група.
 4. Кликнете върху Управление на групата вдясно.
 5. Кликнете върху Настройки вляво и след това Опции за имейли.
 6. Задайте опциите за имейли:
  • Префикс на темата: Идентифицира имейлите като съобщения от групата.
  • Долен колонтитул на имейлите: Дава на потребителите достъп до настройките за абонамент и помага при намирането на публикацията в Google Групи.
  • Автоматични отговори: Дава възможност да се изпращат автоматични отговори до членове и до хора, които не са членове. Тази функция е налице само в класическата версия на Групи
  • Режим на разговор: Показва съобщенията в нишки по тема, вместо всяко да се показва поотделно при публикуването му.
  • Публикуване на отговорите: Къде да се изпращат отговорите на съобщенията от групата.
 7. Кликнете върху Запазване.

Задаване на показването на самоличността на членовете

Използване на новата версия на Групи

Можете да позволите на членовете да публикуват с екранно име или да изисквате да бъдат свързани с потребителските си профили в Google.

 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Кликнете върху името на група.
 4. Кликнете върху Настройки на групата вляво.
 5. Кликнете върху Настройки на групата вляво and thenПоверителност на членовете.
 6. Кликнете върху „Включване“ до Разширени горе вдясно.
 7. Изберете една от изискваните форми на идентифициране.
 8. Кликнете върху Запазване на промените.
Използване на класическата версия на Групи

Можете да позволите на членовете да публикуват с екранно име или да изисквате да бъдат свързани с потребителските си профили в Google.

 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Кликнете върху името на група.
 4. Кликнете върху Управление на групата вдясно.
 5. Кликнете върху Настройки вляво и след това Самоличност.
 6. Изберете една от изискваните форми на самоличност.
 7. Кликнете върху Запазване.

Задаване кой може да публикува, преглежда теми и се присъединява към групата

Използване на новата версия на Групи
 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Кликнете върху името на група.
 4. Кликнете върху Настройки на групата вляво and then Правила за публикуване.
 5. Кликнете върху „Включване“ до Разширени горе вдясно.
 6. Изберете разрешенията, които искате за групата си.
 7. Кликнете върху Запазване на промените.
Използване на класическата версия на Групи
 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Кликнете върху името на група.
 4. Кликнете върху Управление на групата вдясно.
 5. Кликнете върху Разрешения вляво и след това Основни разрешения.
 6. Изберете разрешенията, които искате за групата си.
 7. Кликнете върху Запазване.

Посочете кой може да управлява членовете и ролите.

Използване на новата версия на Групи
 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Кликнете върху името на група.
 4. Кликнете върху Настройки на групата вляво and then Модериране на членовете.
 5. Изберете разрешенията, които искате за групата си.
 6. Кликнете върху Запазване на промените.
Използване на класическата версия на Групи
 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Кликнете върху името на група.
 4. Кликнете върху Управление на групата вдясно.
 5. Кликнете върху Разрешения вляво и след това Разрешения за модериране.
 6. Изберете разрешенията, които искате за групата си.
 7. Кликнете върху Запазване.

Задаване кой може да публикува, преглежда теми и се присъединява към групата

Използване на новата версия на Групи
 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Кликнете върху името на група.
 4. Кликнете върху Настройки на групата вляво and then Модериране на членовете.
 5. Изберете разрешенията, които искате за групата си.
 6. Кликнете върху Запазване на промените.
Използване на класическата версия на Групи
 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Кликнете върху името на група.
 4. Кликнете върху Управление на групата вдясно.
 5. Кликнете върху Разрешения вляво и след това Основни разрешения.
 6. Изберете разрешенията, които искате за групата си.
 7. Кликнете върху Запазване.

Промяна на собствените ви настройки за абонаментите

Използване на новата версия на Групи
 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Кликнете върху името на група.
 4. Кликнете върху Настройки за членство вляво.
 5. Изберете опция под Абонамент:
  • Всяко ново съобщение – Съобщенията се изпращат поотделно при публикуването им в групата.
  • Дневно обобщение – До 25 пълни съобщения се обединяват в самостоятелни имейли и се изпращат ежедневно.
  • Комбинирани актуализации – Обобщена информация за до 150 съобщения се обединява в единични имейли и се изпраща ежедневно.
  • Без актуализации по имейл – От групата не се изпращат съобщения.
 6. Кликнете върху Запазване на промените.
Използване на класическата версия на Групи
 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Кликнете върху името на група.
 4. Кликнете върху „Моите настройки“ My settings горе вдясно и след това Настройки за членство и имейли.
 5. В прозореца за настройките за членство изберете опция в секцията „Предпочитания за доставката на имейли“:
  • Без актуализации по имейл: Няма съобщения по имейл от групата.
  • Дневно обобщение: До 25 пълни съобщения се обединяват в самостоятелни имейли и се доставят ежедневно.
  • Изпращайте комбинирани актуализации: Обобщена информация за до 150 съобщения се обединява в единични имейли и се доставя ежедневно.
  • Изпращане на известие до мен за всяко ново съобщение: Всички съобщения се изпращат по имейл поотделно при публикуването им в групата.
 6. Кликнете върху Запазване.