Създаване на група и избиране на настройки за нея

Можете да използвате Google Групи, за да създадете онлайн група за екипа си, организацията си, състудентите си или друга група хора и например да:

 • обменяте имейли;
 • водите дискусии в групата;
 • работите съвместно върху проекти;
 • организирате срещи;
 • намирате хора със сродни хобита или интереси.

Също така можете да промените типа, името или описанието на групата, както и да изберете кои потребители могат да се присъединят към нея, да публикуват и да преглеждат теми.

Създаване на група

 1. Влезте в Google Групи.
 2. Горе вляво кликнете върху Създаване на група.
 3. Въведете информация и изберете настройки за групата.
 4. Кликнете върху Създаване.

Задаване на типа на групата като пощенски списък, форум или съвместна входяща поща

По всяко време можете да промените типа на групата, за да съответства на работния ви процес и стила ви на комуникация.

 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Изберете група.
 4. Кликнете върху Управление на групата горе вдясно. 
 5. Кликнете върху Информация вляво и след това Разширени.
 6. За да посочите нов тип за групата, кликнете върху стрелката надолу Стрелка надолу до „Изберете тип група“. Можете да избирате между:
  • Пощенски списък:Членовете комуникират чрез един имейл адрес.
  • Уеб форум: Членовете комуникират през Google Групи.
  • Форум за въпроси и отговори: Членовете задават въпроси помежду си и им отговарят.
  • Съвместна входяща поща: Членовете си възлагат теми един на друг и следят темите като задачи.
 7. Кликнете върху Повторно задаване на тази група.
 8. В показалото се поле кликнете върху Повторно задаване на групата.

Промяна на името и описанието на групата и на настройките за имейли

 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Изберете група.
 4. Кликнете върху Управление на групата горе вдясно. 
 5. Кликнете върху Информация вляво и след това Обща информация.
 6. Извършете промените.
 7. Кликнете върху Запазване.

Задаване на характеристики за всеки имейл

Можете да зададете:

 • Префикс на темата: Помага имейлите да се идентифицират като съобщения от групата.
 • Долен колонтитул: Дава на потребителите достъп до настройките за абонамент и помага при намирането на публикацията в Google Групи.
 • Автоматични отговори: Дава възможност да се изпращат автоматични отговори до членове и до хора, които не са членове.
 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Изберете група.
 4. Кликнете върху Управление на групата горе вдясно. 
 5. Вляво кликнете върху Настройки и след това Опции за имейл.
 6. Извършете промените.
 7. Кликнете върху Запазване.

Задаване на показването на самоличността на членовете

Можете да позволите на членовете да публикуват с екранно име или да изисквате да бъдат свързани с потребителския си профил в Google.

 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху Моите групи.
 3. Изберете група.
 4. Кликнете върху Управление на групата горе вдясно. 
 5. Вляво кликнете върху Настройки и след това Самоличност.
 6. Изберете една от изискваните форми на самоличност.
 7. Кликнете върху Запазване.