สร้างกลุ่มและเลือกการตั้งค่ากลุ่ม

หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน ตัวเลือกที่เห็นอาจแตกต่างออกไป โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบหากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม

องค์กร ชั้นเรียน ทีม และกลุ่มอื่นๆ จะใช้ Google Groups เพื่อดำเนินการได้หลายอย่าง เช่น

 • ค้นหาคนที่มีงานอดิเรกหรือความสนใจคล้ายคลึงกัน และจัดการสนทนาแบบออนไลน์
 • ส่งอีเมลถึงกันโดยใช้อีเมลของกลุ่ม
 • ทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ
 • จัดการประชุมและกิจกรรม

คุณจะทำทั้งหมดนี้และสิ่งอื่นๆ ได้ใน Groups แบบใหม่และ Groups แบบคลาสสิก

หมายเหตุ: ขณะนี้ฟีเจอร์บางรายการจะใช้ได้เฉพาะใน Groups แบบคลาสสิกเท่านั้น ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Groups แบบใหม่และแบบคลาสสิก


วิธีการ: Groups แบบใหม่ | Groups แบบคลาสสิก|แสดงทั้งหมด|ซ่อนทั้งหมด

สร้างกลุ่ม

การใช้ Groups แบบใหม่
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกสร้างกลุ่มที่มุมซ้ายบน
 3. กรอกข้อมูลและเลือกการตั้งค่าสำหรับกลุ่ม
  ข้อมูลอ้างอิงการตั้งค่า
 4. คลิกสร้างกลุ่ม
  โปรดรอสักครู่เพื่อให้กลุ่มใหม่เริ่มทำงานก่อนที่จะส่งข้อความไปยังกลุ่ม มิฉะนั้นคุณอาจได้รับการแจ้งเตือนว่าระบบส่งข้อความของคุณไม่ได้
 5. (ไม่บังคับ) ขั้นตอนถัดไป: เลือกการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับกลุ่มของคุณ

ข้อมูลอ้างอิงการตั้งค่าสำหรับ Groups แบบใหม่

ข้อมูลกลุ่ม

ตัวเลือก คำอธิบาย
ชื่อกลุ่ม
ชื่อที่ระบุกลุ่มในรายการและข้อความ โปรดใช้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
 • ชื่อมีความยาวได้สูงสุด 73 อักขระ
 • โปรดใช้ชื่อที่ช่วยให้ระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่มได้ง่าย

 

 

อีเมลของกลุ่ม

​อีเมลที่ใช้สำหรับกลุ่ม หากคุณมีโดเมนมากกว่า 1 รายการ โปรดเลือกโดเมนที่เหมาะสมจากรายการนี้ อีเมลจะมีความยาวได้สูงสุด 63 อักขระ โดยอักขระที่จำกัดไว้นี้จะไม่รวมส่วนโดเมนของอีเมล เช่น @gmail.com

ระบบจะสงวนคำบางคำเอาไว้และจะใช้คำเหล่านั้นเป็นอีเมลไม่ได้ โปรดอ่านรายละเอียดในหัวข้อคำที่ใช้ในอีเมลไม่ได้ และหากคุณสร้างกลุ่มที่ groups.google.com โปรดอ่านหัวข้อทำความเข้าใจคำที่สงวนไว้

หากคุณกำลังสร้างกลุ่มในบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน อีเมลของคุณอาจมีคำต่อท้าย เช่น user-created ตัวอย่างเช่น หากชื่อกลุ่มของคุณคือการฝึกอบรม อีเมลจริงอาจเป็น training-user-created@your_domain

คำอธิบายของกลุ่ม

วัตถุประสงค์หรือวิธีการใช้กลุ่ม ข้อมูลจะปรากฏในหน้า "เกี่ยวกับ" ของกลุ่ม คุณจะใส่ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกกลุ่ม เนื้อหาในกลุ่ม คำถามที่พบบ่อย ลิงก์ไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ได้

 

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ตัวเลือก  คำอธิบาย
ผู้ที่มีสิทธิ์ค้นหากลุ่มนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์ค้นหากลุ่มได้โดยการค้นหาชื่อของกลุ่ม อีเมล หรือการสนทนา หากคุณใช้ Groups ผ่านที่ทำงานหรือโรงเรียน ตัวเลือกที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าขององค์กร
ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกลุ่มนี้

เลือกตัวเลือก

 • ผู้ใช้ที่เชิญเท่านั้น - ผู้ใช้จะต้องได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่ม โดยจะเพิ่มตนเองโดยตรงหรือขอเข้าร่วมไม่ได้
 • ผู้ใช้ในองค์กรเท่านั้น - ผู้ใช้ในองค์กรจะเพิ่มตนเองเข้าสู่กลุ่มได้
 • ผู้ใช้ในองค์กรจะส่งคำขอเข้าร่วมได้ - ผู้ใช้ในองค์กรจะขอให้เพิ่มตนเองลงในกลุ่มได้ 
ผู้ที่มีสิทธิ์ดูการสนทนา เลือกผู้ที่มีสิทธิ์ดูการสนทนาที่โพสต์ไปยังกลุ่ม
ผู้ที่มีสิทธิ์โพสต์ เลือกผู้ที่ส่งข้อความไปยังอีเมลของกลุ่มได้
ผู้ที่มีสิทธิ์ดูสมาชิก เลือกผู้ที่มีสิทธิ์ดูรายชื่อสมาชิกของกลุ่ม 

 

การเพิ่มสมาชิก

ตัวเลือก คำอธิบาย
สมาชิกกลุ่ม ชื่อหรืออีเมลของบุคคลที่ต้องการเพิ่มและกำหนดบทบาทเป็นสมาชิก
ทุกคนในกลุ่มจะมีบทบาทสมาชิก ผู้ที่มีบทบาทอื่นๆ ทั้งหมดจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมดที่ตั้งไว้สำหรับผู้มีบทบาทสมาชิกโดยอัตโนมัติ
ผู้จัดการกลุ่ม ชื่อหรืออีเมลของบุคคลที่ต้องการเพิ่มและกำหนดบทบาทเป็นผู้จัดการ ผู้จัดการดำเนินการได้เช่นเดียวกับเจ้าของ ยกเว้นการลบกลุ่มหรือกำหนดให้สมาชิกคนอื่นเป็นเจ้าของ โดยกลุ่มหนึ่งจะเป็นผู้จัดการของอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้
เจ้าของกลุ่ม ชื่อหรืออีเมลของบุคคลที่ต้องการเพิ่มและกำหนดบทบาทเป็นเจ้าของ  

สมาชิกที่มีบทบาทเป็นเจ้าของจะมีสิทธิ์ต่อไปนี้

 • ส่งข้อความไปยังกลุ่ม
 • เพิ่มหรือนำสมาชิกในกลุ่มออก ซึ่งรวมถึงเจ้าของด้วย
 • เปลี่ยนบทบาทของสมาชิก (เช่น เปลี่ยนจากสมาชิกเป็นเจ้าของ)
 • เปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากลุ่ม
 • ลบกลุ่ม
 • ส่งออกสมาชิกและข้อความของกลุ่ม

หมายเหตุ: คุณมอบหมายบทบาทเจ้าของให้กับสมาชิกกลุ่มคนใดก็ได้ แต่กลุ่มหนึ่งจะมีบทบาทเจ้าของในอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้

 

ข้อความต้อนรับ ข้อความที่ส่งถึงผู้คน เมื่อมีการเพิ่มบุคคลดังกล่าวลงในกลุ่มโดยไม่ได้ส่งคำเชิญ ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดการเพิ่มสมาชิกโดยตรงเท่านั้น
ข้อความเชิญ ข้อความที่ส่งถึงบุคคลในคำเชิญทางอีเมลเพื่อชวนให้เข้าร่วมกลุ่ม โดยผู้ได้รับเชิญจะต้องคลิกลิงก์ในคำเชิญเพื่อเข้าร่วม ซึ่งจะใช้ได้ต่อเมื่อปิดการเพิ่มสมาชิกโดยตรงเอาไว้เท่านั้น 
การสมัครรับข้อมูล

การตั้งค่ากำหนดสำหรับการรับอีเมลจากกลุ่ม โดยมีตัวเลือกดังต่อไปนี้

 • อีเมลแต่ละฉบับ - ส่งข้อความแยกทีละรายการเมื่อมีการโพสต์ไปยังกลุ่ม
 • สรุปโดยย่อ - รวมเนื้อหาทั้งหมดของอีเมลสูงสุด 25 ฉบับเป็นอีเมลเดียวและส่งทุกวัน
 • เนื้อหาโดยรวม - สรุปข้อความของอีเมลสูงสุด 150 ฉบับในอีเมลเดียวและส่งทุกวัน
 • ไม่ส่งอีเมล - ระบบจะไม่ส่งข้อความจากกลุ่ม
เพิ่มสมาชิกโดยตรง

เพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มโดยตรงหรือเชิญสมาชิกให้เข้าร่วมก็ได้

หากเปิดการเพิ่มสมาชิกโดยตรง: ระบบจะเพิ่มผู้ใช้ที่ระบุเข้าไปในกลุ่มโดยใช้การตั้งค่าการสมัครรับข้อมูลตามที่คุณเลือกไว้ สมาชิกจะเปลี่ยนการตั้งค่าการสมัครรับข้อมูลได้ในภายหลัง

หากปิดการเพิ่มสมาชิกโดยตรง: ผู้ใช้ที่ระบุจะได้รับอีเมลคำเชิญให้เข้าร่วมกลุ่ม ระบบจะเพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่มหลังจากตอบรับคำเชิญแล้วเท่านั้น

ข้อมูลอ้างอิงการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับ Groups แบบใหม่

หลังจากสร้างกลุ่มแล้ว คุณจะเลือกการตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น การกลั่นกรองข้อความและส่วนท้ายของอีเมลได้ 

ทั่วไป | ความเป็นส่วนตัวของสมาชิก | นโยบายการโพสต์ | ตัวเลือกอีเมล | การกลั่นกรองสมาชิก

ทั่วไป

การตั้งค่า คำอธิบาย
   
ชื่อกลุ่ม
ชื่อที่ระบุกลุ่มในรายการและข้อความ โปรดใช้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
 • ชื่อมีความยาวได้สูงสุด 73 อักขระ
 • โปรดใช้ชื่อที่ช่วยให้ระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่มได้ง่าย

 

 

อีเมลกลุ่ม

​อีเมลที่ใช้สำหรับกลุ่ม หากคุณมีโดเมนมากกว่า 1 รายการ โปรดเลือกโดเมนที่เหมาะสมจากรายการนี้ อีเมลจะมีความยาวได้สูงสุด 63 อักขระ โดยอักขระที่จำกัดไว้นี้จะไม่รวมส่วนโดเมนของอีเมล เช่น @gmail.com

ระบบจะสงวนคำบางคำเอาไว้และจะใช้คำเหล่านั้นเป็นอีเมลไม่ได้ โปรดอ่านรายละเอียดในหัวข้อคำที่ใช้ในอีเมลไม่ได้ และหากคุณสร้างกลุ่มที่ groups.google.com โปรดอ่านหัวข้อทำความเข้าใจคำที่สงวนไว้

หากคุณกำลังสร้างกลุ่มในบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน อีเมลของคุณอาจมีคำต่อท้าย เช่น user-created ตัวอย่างเช่น หากชื่อกลุ่มของคุณคือการฝึกอบรม อีเมลจริงอาจเป็น training-user-created@your_domain

คำอธิบาย

วัตถุประสงค์หรือวิธีการใช้กลุ่ม ข้อมูลจะปรากฏในหน้า "เกี่ยวกับ" ของกลุ่ม คุณจะใส่ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกกลุ่ม เนื้อหาในกลุ่ม คำถามที่พบบ่อย ลิงก์ไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ได้

ผู้ที่มีสิทธิ์มองเห็นกลุ่ม ผู้ที่มีสิทธิ์ค้นหากลุ่มได้โดยการค้นหาชื่อของกลุ่ม อีเมล หรือการสนทนา หากคุณใช้ Groups ผ่านที่ทำงานหรือโรงเรียน ตัวเลือกที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าขององค์กร
ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกลุ่ม

เลือกตัวเลือก

 • ผู้ใช้ที่เชิญเท่านั้น - ผู้ใช้จะต้องได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่ม โดยจะเพิ่มตนเองโดยตรงหรือขอเข้าร่วมไม่ได้
 • ผู้ใช้ในองค์กรเท่านั้น - ผู้ใช้ในองค์กรจะเพิ่มตนเองเข้าสู่กลุ่มได้
 • ผู้ใช้ในองค์กรจะส่งคำขอเข้าร่วมได้ - ผู้ใช้ในองค์กรจะขอให้เพิ่มตนเองลงในกลุ่มได้ 
ผู้ที่มีสิทธิ์ดูการสนทนา เลือกผู้ที่มีสิทธิ์ดูการสนทนาที่โพสต์ไปยังกลุ่ม
ผู้ที่มีสิทธิ์โพสต์ เลือกผู้ที่ส่งข้อความไปยังอีเมลของกลุ่มได้
ผู้ที่มีสิทธิ์ดูสมาชิก เลือกผู้ที่มีสิทธิ์ดูรายชื่อสมาชิกของกลุ่ม 

ความเป็นส่วนตัวของสมาชิก

การตั้งค่า คำอธิบาย
ผู้ใช้รายใหม่ต้องมีแบบฟอร์มยืนยันตัวตน

รูปแบบการระบุตัวตนที่กำหนดให้สมาชิกใหม่ต้องแสดง 

 • ชื่อที่แสดงหรือโปรไฟล์องค์กร - สมาชิกจะใช้ชื่อโปรไฟล์ของบัญชี Google เป็นชื่อที่แสดงเริ่มต้น และจะเปลี่ยนชื่อที่แสดงได้ นอกจากนี้ยังเลือกได้ว่าจะลิงก์กับบัญชี Google หรือไม่
 • โปรไฟล์ของชื่อที่แสดงเท่านั้น - สมาชิกจะมีชื่อที่แสดงเริ่มต้นซึ่งเป็นอีเมลของตนเองในเวอร์ชันขนาดสั้น ผู้ใช้จะมีสิทธิ์เปลี่ยนชื่อที่แสดง แต่ลิงก์กับบัญชี Google ของตนไม่ได้
 • โปรไฟล์องค์กรเท่านั้น - สมาชิกต้องใช้ชื่อโปรไฟล์ของบัญชี Google และลิงก์ไปยังบัญชี Google ของตนเอง

หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ก็จะส่งผลต่อชื่อที่แสดงของผู้ใช้ปัจจุบันดังนี้

 • การเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นโปรไฟล์องค์กรจะอัปเดตผู้ใช้ทั้งหมดให้ใช้ชื่อโปรไฟล์ของบัญชี Google
 • การเปลี่ยนจากโปรไฟล์องค์กรเป็นชื่อที่แสดงจะอัปเดตชื่อที่แสดงทั้งหมดเป็นชื่อที่แสดงเริ่มต้น
 • การเปลี่ยนจากชื่อที่แสดงจะอัปเดตผู้ใช้ทั้งหมดที่เลือกโปรไฟล์องค์กรเป็นชื่อที่แสดงเริ่มต้น สมาชิกที่มีชื่อที่แสดงที่กำหนดเองจะไม่ได้รับผลกระทบ

เลือกช่องชื่อที่แสดงต้องไม่ซ้ำกัน เพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกหลายคนใช้ข้อมูลประจำตัวเดียวกัน

ผู้ที่มีสิทธิ์ติดต่อเจ้าของกลุ่ม เลือกผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ติดต่อสมาชิกที่มีบทบาทเจ้าของในกลุ่ม
ผู้ที่มีสิทธิ์ดูอีเมลของสมาชิก เลือกผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูอีเมลของสมาชิกในกลุ่ม

นโยบายการโพสต์

การตั้งค่า คำอธิบาย
อนุญาตการโพสต์จากอีเมล

เลือกช่องนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้อื่นโพสต์ข้อความไปยังกลุ่ม หากยกเลิกการเลือกช่องนี้ ผู้ใช้จะส่งข้อความถึงกลุ่มโดยใช้อีเมลของกลุ่มไม่ได้

อนุญาตการโพสต์จากเว็บ เลือกช่องนี้เพื่อให้ผู้อื่นส่งข้อความถึงกลุ่มโดยใช้อินเทอร์เฟซของ Groups (groups.google.com)
เก็บข้อความกลุ่ม
หากคุณใช้รุ่น G Suite Basic ขึ้นไป  คุณอาจเก็บโพสต์ในฟอรัมออนไลน์เพื่อให้สมาชิกดูได้ทุกเมื่อที่ต้องการ 

คุณจะเปิดหรือปิดฟีเจอร์นี้ (การเก็บข้อความ) ให้แต่ละกลุ่มได้ดังนี้

 • เปิด - สมาชิกที่เลือกรับการอัปเดตทางอีเมลจะอ่านและตอบโพสต์ได้โดยใช้ฟอรัมออนไลน์ของ Google Groups, อีเมล หรือทั้งสองอย่าง หากสมาชิกเลือกไม่รับการอัปเดตทางอีเมล สมาชิกจะเข้าถึงโพสต์ทางออนไลน์ได้
 • ปิด ระบบจะยังคงเก็บโพสต์เก่าไว้ในฟอรัมออนไลน์และสมาชิกกลุ่มจะยังคงเข้าถึงโพสต์เหล่านั้นได้ แต่จะไม่เก็บโพสต์ใหม่ สมาชิกในกลุ่มที่รับการอัปเดตทางอีเมลจะอ่านและตอบกลับทางอีเมลได้ ส่วนสมาชิกที่เลือกไม่รับการอัปเดตทางอีเมลจะเข้าถึงโพสต์ที่เก็บไว้ในปัจจุบันได้ แต่จะไม่เห็นโพสต์ใหม่
อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขโพสต์ของตนเอง อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขข้อความได้หลังจากโพสต์แล้ว หากต้องการแก้ไขโพสต์ของตนเองในกลุ่ม ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ดูโพสต์ในกลุ่มนั้นบนเว็บ
ผู้ที่มีสิทธิ์ตอบกลับผู้เขียนแบบส่วนตัวได้ เลือกผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ตอบกลับผู้เขียนแบบส่วนตัวแทนที่จะตอบกลับทั้งกลุ่ม
ผู้ที่มีสิทธิ์แนบไฟล์ เลือกผู้ใช้ที่มีสิทธิ์แนบไฟล์ได้ เช่น เอกสารหรือรูปภาพ
ผู้ที่มีสิทธิ์กลั่นกรองเนื้อหา เลือกผู้ใช้ที่มีสิทธิ์อนุมัติ บล็อก และลบข้อความในกลุ่มได้
ผู้ที่มีสิทธิ์กลั่นกรองข้อมูลเมตา เลือกผู้ใช้ที่มีสิทธิ์แท็กเนื้อหาหรือใช้ฟีเจอร์กล่องจดหมายสำหรับการทำงานร่วมกันได้
ผู้ที่มีสิทธิ์โพสต์ในนามของกลุ่ม เลือกผู้ใช้ที่มีสิทธิ์โพสต์ข้อความจากอีเมลของกลุ่มแทนการใช้อีเมลของตนเอง

ผู้ส่งเริ่มต้น

เลือกอีเมลเริ่มต้นสำหรับข้อความที่ส่งจากกลุ่ม

 • อีเมลของผู้เขียน - เหมาะสำหรับกลุ่มสนทนา
 • อีเมลของกลุ่ม - เหมาะสำหรับกลุ่มที่ผู้คนจำนวนมากตอบกลับข้อความในนามของกลุ่ม เช่น กลุ่มความช่วยเหลือสำหรับผลิตภัณฑ์
การกลั่นกรองข้อความ

เลือกว่าจะตรวจสอบและอนุมัติข้อความก่อนส่งไปยังกลุ่มหรือไม่

 • ไม่มีการกลั่นกรอง - ส่งข้อความที่ได้รับโดยไม่ตรวจสอบ
 • กลั่นกรองข้อความจากผู้ใช้ที่ไม่ใช่สมาชิก - ตรวจสอบและอนุมัติข้อความจากผู้ใช้ที่ไม่ใช่สมาชิกก่อนส่งไปยังกลุ่ม
 • กลั่นกรองข้อความทั้งหมด - ตรวจสอบและอนุมัติข้อความทั้งหมดก่อนส่งไปยังกลุ่ม

ดูวิธีกลั่นกรองข้อความ

ข้อจำกัดของสมาชิกใหม่

เลือกว่าจะจำกัดสิทธิ์ในการโพสต์สำหรับสมาชิกใหม่หรือไม่

 • ไม่มีข้อจำกัดการโพสต์สำหรับสมาชิกใหม่ - อนุญาตให้สมาชิกใหม่ส่งข้อความถึงกลุ่มโดยไม่ต้องมีการกลั่นกรอง
 • กลั่นกรองโพสต์ของสมาชิกใหม่ - ตรวจสอบและอนุมัติข้อความที่สมาชิกใหม่ส่งก่อนโพสต์ไปยังกลุ่ม
 • สมาชิกใหม่โพสต์ไม่ได้ - ป้องกันไม่ให้สมาชิกใหม่ส่งข้อความถึงกลุ่ม
การจัดการข้อความที่เป็นจดหมายขยะ

เลือกวิธีจัดการข้อความที่ส่งถึงกลุ่มเมื่อระบบทำเครื่องหมายว่าเป็นจดหมายขยะ

 • ปฏิเสธข้อความทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นจดหมายขยะ - เลือกตัวเลือกนี้หากไม่ต้องการให้มีการส่งข้อความที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นจดหมายขยะถึงกลุ่ม นี่คือการควบคุมระดับที่เข้มงวดที่สุดสำหรับจดหมายขยะ ระบบอาจทำเครื่องหมายข้อความที่ปกติบางรายการว่าเป็นจดหมายขยะและจะปฏิเสธข้อความดังกล่าว
 • กลั่นกรองและแจ้งผู้กลั่นกรองเนื้อหา - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อส่งข้อความที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นจดหมายขยะเข้ารับการตรวจสอบและแจ้งผู้กลั่นกรองเนื้อหา
 • กลั่นกรองโดยไม่ต้องแจ้งผู้กลั่นกรองเนื้อหา - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อส่งข้อความที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นจดหมายขยะเข้ารับการตรวจสอบโดยไม่ต้องแจ้งผู้กลั่นกรองเนื้อหา
 • โพสต์ข้อความน่าสงสัยไปยังกลุ่ม - เลือกตัวเลือกนี้หากต้องการให้มีการส่งข้อความที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นจดหมายขยะไปยังกลุ่ม 
การแจ้งเตือนข้อความที่ระบบปฏิเสธ เลือกว่าจะแจ้งเตือนผู้ส่งเมื่อระบบปฏิเสธข้อความแทนที่จะส่งไปยังกลุ่มหรือไม่

อีเมล

การตั้งค่า คำอธิบาย
ข้อความนำหัวเรื่อง

หากต้องการระบุว่าอีเมลมาจากกลุ่ม คุณจะเพิ่มข้อความนำลงในบรรทัดหัวเรื่องของข้อความกลุ่มได้โดยอัตโนมัติ

ส่วนท้ายของอีเมล

เลือกสิ่งที่จะปรากฏในส่วนท้ายของข้อความอีเมลจากกลุ่ม

 • ใส่ส่วนท้ายแบบมาตรฐานของ Groups - ตัวเลือกนี้จะมีลิงก์ไปยังข้อความใน groups.google.com และการตั้งค่าการสมัครรับข้อมูล หากมี คุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึง Groups บนเว็บเพื่อดูข้อความโดยใช้ลิงก์นี้
 • ใส่ส่วนท้ายแบบกำหนดเอง - ข้อความที่คุณระบุ เช่น ประกาศทางกฎหมายและข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร คุณจะป้อนอักขระได้ไม่เกิน 1,000 ตัวและจะเพิ่มได้เฉพาะข้อความ
ภาษาของอีเมลกลุ่ม ระบบจะใช้ภาษาของอีเมลสำหรับข้อมูลที่ระบบสร้างขึ้นซึ่งจะส่งถึงสมาชิกกลุ่ม โดยรวมถึงเนื้อหาในอีเมลสรุปและส่วนท้ายด้วย

การกลั่นกรองสมาชิก

การตั้งค่า คำอธิบาย
ผู้ที่มีสิทธิ์จัดการสมาชิก เลือกผู้ที่มีสิทธิ์เพิ่มหรือนำสมาชิกออกได้
ผู้ที่มีสิทธิ์ปรับเปลี่ยนบทบาท เลือกผู้ที่เปลี่ยนสิทธิ์สำหรับบทบาทในกลุ่มได้
การใช้ Groups แบบคลาสสิก
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกสร้างกลุ่มที่มุมซ้ายบน
 3. กรอกข้อมูลและเลือกการตั้งค่าสำหรับกลุ่ม
   ข้อมูลอ้างอิงการตั้งค่า
 4. คลิกสร้างกลุ่ม

โปรดรอสักครู่เพื่อให้กลุ่มใหม่เริ่มทำงานก่อนที่จะส่งข้อความไปยังกลุ่ม มิฉะนั้นคุณอาจได้รับการแจ้งเตือนว่าระบบส่งข้อความของคุณไม่ได้


ข้อมูลอ้างอิงการตั้งค่าสำหรับ Groups แบบคลาสสิก

ตัวเลือก คำอธิบาย
ชื่อกลุ่ม
ชื่อที่ระบุกลุ่มในรายการและข้อความ โปรดใช้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
 • ชื่อมีความยาวได้สูงสุด 73 อักขระ
 • โปรดใช้ชื่อที่ช่วยให้ระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่มได้ง่าย

 

 

อีเมลกลุ่ม

​อีเมลที่ใช้สำหรับกลุ่ม หากคุณมีโดเมนมากกว่า 1 รายการ โปรดเลือกโดเมนที่เหมาะสมจากรายการนี้ อีเมลจะมีความยาวได้สูงสุด 63 อักขระ โดยอักขระที่จำกัดไว้นี้จะไม่รวมส่วนโดเมนของอีเมล เช่น @gmail.com

ระบบจะสงวนคำบางคำเอาไว้และจะใช้คำเหล่านั้นเป็นอีเมลไม่ได้ โปรดอ่านรายละเอียดในหัวข้อคำที่ใช้ในอีเมลไม่ได้ และหากคุณสร้างกลุ่มที่ groups.google.com โปรดอ่านหัวข้อทำความเข้าใจคำที่สงวนไว้

หากคุณกำลังสร้างกลุ่มในบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน อีเมลของคุณอาจมีคำต่อท้าย เช่น user-created ตัวอย่างเช่น หากชื่อกลุ่มของคุณคือการฝึกอบรม อีเมลจริงอาจเป็น training-user-created@your_domain

คำอธิบายของกลุ่ม

วัตถุประสงค์หรือวิธีการใช้กลุ่ม ข้อมูลจะปรากฏในหน้า "เกี่ยวกับ" ของกลุ่ม คุณจะใส่ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกกลุ่ม เนื้อหาในกลุ่ม คำถามที่พบบ่อย ลิงก์ไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ได้

ภาษาหลักของกลุ่ม ระบบจะใช้ภาษาของอีเมลสำหรับข้อมูลที่ระบบสร้างขึ้นซึ่งจะส่งถึงสมาชิกกลุ่ม โดยรวมถึงเนื้อหาในอีเมลสรุปและส่วนท้ายด้วย
ประเภทกลุ่ม

ประเภทกลุ่มที่คุณต้องการสร้าง คุณจะเปลี่ยนประเภทกลุ่มได้ในภายหลัง

 • รายชื่ออีเมล - สมาชิกจะสื่อสารถึงกันได้โดยใช้อีเมลเดียว
 • ฟอรัมบนเว็บ - สมาชิกใช้ Google Groups หรืออีเมลเพื่อสื่อสารกัน
 • ฟอรัมถามและตอบ - สมาชิกจะถามและตอบคำถามของกันและกัน
 • กล่องจดหมายสำหรับการทำงานร่วมกัน - สมาชิกจะกำหนดหัวข้อให้กันและกันแล้วติดตามหัวข้อในฐานะงานได้
สิทธิ์พื้นฐาน

สิทธิ์ในเรื่องต่อไปนี้

 • ระดับการเข้าถึงกลุ่ม: ผู้ที่ดูอีเมลและคำอธิบายของกลุ่มได้
 • ดูหัวข้อ: ผู้ที่ดูหัวข้อในกลุ่มได้
 • โพสต์: ผู้ที่โพสต์ข้อความไปยังกลุ่มได้
 • เข้าร่วมกลุ่ม: ผู้ที่เข้าร่วมกลุ่มได้

ทำให้กลุ่มของคุณเป็นกล่องจดหมายสำหรับการทำงานร่วมกันหรือฟอรัมถามตอบ

การใช้ Groups แบบคลาสสิก

คุณจะเปลี่ยนประเภทกลุ่มให้ตรงกับรูปแบบการสื่อสารและกระบวนการทำงานของกลุ่มได้ตลอดเวลา

หมายเหตุ: ต้องใช้ Google Groups for Business เพื่อใช้ฟีเจอร์นี้ ขณะนี้มีให้บริการเฉพาะใน Groups แบบคลาสสิกเท่านั้น เราวางแผนจะให้บริการกล่องจดหมายสำหรับการทำงานร่วมกันใน Groups แบบใหม่ แต่ Groups เวอร์ชันดังกล่าวจะไม่มีฟอรัมถามตอบ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. หากคุณกำลังใช้ Groups แบบใหม่ ให้กลับไปที่ Groups แบบคลาสสิกชั่วคราว
  1. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า ที่ด้านขวาบน
  2. คลิกกลับไปใช้ Google Groups แบบคลาสสิก
 3. คลิกกลุ่มของฉัน
 4. คลิกชื่อกลุ่ม
 5. คลิกจัดการกลุ่มทางด้านขวา
 6. ไปทางด้านซ้าย แล้วคลิกข้อมูล จากนั้น ขั้นสูง
 7. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ในส่วนรีเซ็ตกลุ่มถัดจาก "เลือกประเภทกลุ่ม" 
 8. เลือกประเภทกลุ่มแล้วคลิกรีเซ็ตกลุ่มนี้
 9. กลับไปที่ Groups แบบใหม่:
  1. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า ที่ด้านขวาบน
  2. คลิกเข้าสู่ Groups แบบใหม่ที่ด้านซ้ายบน

เปลี่ยนชื่อ คำอธิบาย และการตั้งค่าอีเมลของกลุ่ม

การใช้ Groups แบบใหม่
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกกลุ่มของฉัน
 3. คลิกชื่อกลุ่ม
 4. คลิกการตั้งค่ากลุ่มทางด้านซ้าย
 5. ในส่วนทั่วไป ให้ทำการเปลี่ยนแปลง
 6. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
การใช้ Groups แบบคลาสสิก
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกกลุ่มของฉัน
 3. คลิกชื่อกลุ่ม
 4. คลิกจัดการกลุ่มทางด้านขวา
 5. ไปทางด้านซ้าย แล้วคลิกข้อมูล จากนั้น ข้อมูลทั่วไป
 6. ทำการเปลี่ยนแปลง
 7. คลิกบันทึก

ตั้งค่าตัวเลือกอีเมลสำหรับกลุ่ม

การใช้ Groups แบบใหม่
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกกลุ่มของฉัน
 3. คลิกชื่อกลุ่ม
 4. ทางด้านซ้าย ให้ไปที่การตั้งค่ากลุ่มจากนั้นตัวเลือกอีเมล

 5. ที่ด้านขวาบน ถัดจากขั้นสูง ให้คลิกเปิด ""
 6. ตั้งค่าตัวเลือกอีเมลดังนี้
  • ข้อความนำหัวเรื่อง: ระบุว่าอีเมลเป็นข้อความจากกลุ่ม
  • ส่วนท้ายของอีเมล: การตั้งค่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงการตั้งค่าการสมัครรับข้อมูลและค้นหาโพสต์ใน Google Groups ได้
  • โหมดการสนทนา: แสดงข้อความในชุดข้อความโดยแบ่งตามหัวเรื่อง แทนที่จะแสดงแต่ละข้อความแยกต่างหากเมื่อมีการโพสต์
  • โพสต์คำตอบไปที่: ตำแหน่งที่ระบบจะส่งการตอบกลับข้อความของกลุ่มโดยค่าเริ่มต้นเมื่อมีการตอบกลับทางอีเมล ระบบจะเพิ่มตัวเลือกในส่วนนี้ไว้ในช่อง "ถึง" โดยอัตโนมัติเมื่อคุณตอบกลับข้อความ แต่คุณจะเปลี่ยนผู้รับในข้อความด้วยตนเองได้
 7. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
การใช้ Groups แบบคลาสสิก
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกกลุ่มของฉัน
 3. คลิกชื่อกลุ่ม
 4. คลิกจัดการกลุ่มทางด้านขวา
 5. ไปทางด้านซ้าย แล้วคลิกการตั้งค่า จากนั้น ตัวเลือกอีเมล
 6. ตั้งค่าตัวเลือกอีเมลดังนี้
  • ข้อความนำหัวเรื่อง: ระบุว่าอีเมลเป็นข้อความจากกลุ่ม
  • ส่วนท้ายของอีเมล: การตั้งค่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงการตั้งค่าการสมัครรับข้อมูลและค้นหาโพสต์ใน Google Groups ได้
  • การตอบกลับอัตโนมัติ: การตั้งค่านี้จะช่วยให้คุณตอบสมาชิกหรือบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกได้โดยอัตโนมัติ ขณะนี้ฟีเจอร์นี้ใช้งานได้เฉพาะใน Groups แบบคลาสสิกเท่านั้น แต่เราวางแผนว่าจะให้บริการใน Groups แบบใหม่เช่นกัน
  • โหมดการสนทนา: แสดงข้อความในชุดข้อความโดยแบ่งตามหัวเรื่อง แทนที่จะแสดงแต่ละข้อความแยกต่างหากเมื่อมีการโพสต์
  • โพสต์คำตอบ: ตำแหน่งที่ระบบจะส่งการตอบกลับข้อความกลุ่มไปให้
 7. คลิกบันทึก

กำหนดวิธีแสดงตัวตนของสมาชิก

การใช้ Groups แบบใหม่

คุณจะอนุญาตให้สมาชิกโพสต์ด้วยชื่อที่แสดง หรือกำหนดให้สมาชิกแต่ละคนลิงก์กับโปรไฟล์ Google ของตนเองก็ได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกกลุ่มของฉัน
 3. คลิกชื่อกลุ่ม
 4. คลิกการตั้งค่ากลุ่มทางด้านซ้าย
 5. คลิกการตั้งค่ากลุ่มจากนั้นความเป็นส่วนตัวของสมาชิกทางด้านซ้าย
 6. ที่ด้านขวาบน ถัดจากขั้นสูง ให้คลิกเปิด ""
 7. เลือกรูปแบบการยืนยันตัวตนที่กำหนด
 8. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
การใช้ Groups แบบคลาสสิก

คุณจะอนุญาตให้สมาชิกโพสต์ด้วยชื่อที่แสดง หรือกำหนดให้สมาชิกแต่ละคนลิงก์กับโปรไฟล์ Google ของตนเองก็ได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกกลุ่มของฉัน
 3. คลิกชื่อกลุ่ม
 4. คลิกจัดการกลุ่มทางด้านขวา
 5. ไปทางด้านซ้าย แล้วคลิกการตั้งค่า จากนั้น ตัวตน
 6. เลือกตัวตนตามที่ต้องระบุมา 1 รูปแบบ
 7. คลิกบันทึก

กำหนดผู้ที่โพสต์ ดูหัวข้อ และเข้าร่วมกลุ่มได้

การใช้ Groups แบบใหม่
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกกลุ่มของฉัน
 3. คลิกชื่อกลุ่ม
 4. คลิกการตั้งค่ากลุ่มจากนั้นการโพสต์นโยบายทางด้านซ้าย
 5. ที่ด้านขวาบน ถัดจากขั้นสูง ให้คลิกเปิด ""
 6. เลือกสิทธิ์ที่ต้องการสำหรับกลุ่ม
 7. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
การใช้ Groups แบบคลาสสิก
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกกลุ่มของฉัน
 3. คลิกชื่อกลุ่ม
 4. คลิกจัดการกลุ่มทางด้านขวา
 5. ไปทางด้านซ้าย แล้วคลิกสิทธิ์ จากนั้น สิทธิ์พื้นฐาน
 6. เลือกสิทธิ์ที่ต้องการสำหรับกลุ่ม
 7. คลิกบันทึก

กำหนดผู้ที่จัดการสมาชิกและบทบาทได้

การใช้ Groups แบบใหม่
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกกลุ่มของฉัน
 3. คลิกชื่อกลุ่ม
 4. คลิกการตั้งค่ากลุ่มจากนั้นการกลั่นกรองสมาชิกในแผงด้านซ้าย
 5. เลือกสิทธิ์ที่ต้องการสำหรับกลุ่ม
 6. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
การใช้ Groups แบบคลาสสิก
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกกลุ่มของฉัน
 3. คลิกชื่อกลุ่ม
 4. คลิกจัดการกลุ่มทางด้านขวา
 5. ไปทางด้านซ้าย แล้วคลิกสิทธิ์ จากนั้น สิทธิ์การกลั่นกรอง
 6. เลือกสิทธิ์ที่ต้องการสำหรับกลุ่ม
 7. คลิกบันทึก

เปลี่ยนการตั้งค่าการสมัครรับข้อมูลของคุณเอง

การใช้ Groups แบบใหม่
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกกลุ่มของฉัน
 3. คลิกชื่อกลุ่ม
 4. คลิกการตั้งค่าการเป็นสมาชิกของฉันทางด้านซ้าย
 5. เลือกตัวเลือกในส่วนการสมัครรับข้อมูล
  • อีเมลแต่ละฉบับ - ส่งข้อความแยกทีละรายการเมื่อมีการโพสต์ไปยังกลุ่ม
  • สรุปโดยย่อ - รวมเนื้อหาทั้งหมดของอีเมลสูงสุด 25 ฉบับเป็นอีเมลเดียวและส่งทุกวัน
  • เนื้อหาโดยรวม - สรุปข้อความของอีเมลสูงสุด 150 ฉบับในอีเมลเดียวและส่งทุกวัน
  • ไม่ส่งอีเมล - ระบบจะไม่ส่งข้อความจากกลุ่ม
 6. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
การใช้ Groups แบบคลาสสิก
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกกลุ่มของฉัน
 3. คลิกชื่อกลุ่ม
 4. ไปที่ด้านขวาบน แล้วคลิกการตั้งค่าของฉัน การตั้งค่าของฉัน จากนั้น การตั้งค่าการเป็นสมาชิกและอีเมล
 5. ในหน้าต่างการตั้งค่าการเป็นสมาชิก ให้เลือกตัวเลือกในส่วนค่ากำหนดการส่งอีเมลซึ่งมีดังต่อไปนี้
  • ไม่ส่งการอัปเดตทางอีเมล: ไม่ส่งข้อความอีเมลจากกลุ่ม
  • ส่งข้อมูลสรุปรายวัน: รวมเนื้อหาทั้งหมดของอีเมลสูงสุด 25 ฉบับเป็นอีเมลเดียวและส่งทุกวัน
  • ส่งการอัปเดตแบบรวม: สรุปข้อความของอีเมลสูงสุด 150 ฉบับในอีเมลเดียวและส่งทุกวัน
  • แจ้งให้ฉันทราบทุกครั้งเมื่อมีข้อความใหม่: ระบบจะส่งข้อความทั้งหมดทีละรายการเมื่อมีการโพสต์ไปยังกลุ่ม
 6. คลิกบันทึก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร