สร้างกลุ่มและเลือกการตั้งค่ากลุ่ม

หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน ตัวเลือกที่เห็นอาจแตกต่างออกไป โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบหากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม

องค์กร ชั้นเรียน ทีม และกลุ่มอื่นๆ จะใช้ Google Groups เพื่อดำเนินการได้หลายอย่าง เช่น

 • ค้นหาคนที่มีงานอดิเรกหรือความสนใจคล้ายคลึงกัน และเข้าร่วมการสนทนาออนไลน์
 • ส่งอีเมลถึงกันโดยใช้อีเมลของกลุ่ม
 • ทำงานร่วมกันในโปรเจ็กต์ต่างๆ
 • จัดการประชุมและกิจกรรม

สร้างกลุ่ม

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกสร้างกลุ่มที่ด้านบน
 3. กรอกข้อมูลและเลือกการตั้งค่าสำหรับกลุ่ม
  ข้อมูลอ้างอิงการตั้งค่า
 4. คลิกสร้างกลุ่ม
  โปรดรอสักครู่เพื่อให้กลุ่มใหม่เริ่มทำงานก่อนที่จะส่งข้อความไปยังกลุ่ม มิฉะนั้นคุณอาจได้รับการแจ้งเตือนว่าระบบส่งข้อความของคุณไม่ได้
 5. (ไม่บังคับ) ขั้นตอนถัดไป: เลือกการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับกลุ่มของคุณ
ข้อมูลอ้างอิงการตั้งค่า

ข้อมูลกลุ่ม

ตัวเลือก คำอธิบาย
ชื่อกลุ่ม
ป้อนชื่อที่สื่อถึงกลุ่มในรายการและข้อความ โปรดใช้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
 • ชื่อมีความยาวได้สูงสุด 73 อักขระ
 • โปรดใช้ชื่อที่ช่วยให้ระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่มได้ง่าย
อีเมลกลุ่ม

ป้อนอีเมลของกลุ่ม หากมีโดเมนปรากฏขึ้นมากกว่า 1 โดเมน ให้เลือกโดเมนที่เหมาะสมจากรายการดังกล่าว โปรดดำเนินการตามคำแนะนำต่อไปนี้

 • อีเมลจะมีความยาวได้สูงสุด 63 อักขระ โดยอักขระที่จำกัดไว้นี้จะไม่รวมส่วนโดเมนของอีเมล เช่น @gmail.com
 • ระบบจะสงวนคำบางคำเอาไว้และจะใช้คำเหล่านั้นเป็นอีเมลไม่ได้ ดูคำที่สงวนไว้

หากคุณกำลังสร้างกลุ่มในบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน อีเมลของคุณอาจมีคำต่อท้าย เช่น user-created ตัวอย่างเช่น หากชื่อกลุ่มของคุณคือการฝึกอบรม อีเมลจริงอาจเป็น training-user-created@your_domain

คำอธิบายของกลุ่ม

(ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มข้อมูลในหน้า "เกี่ยวกับ" ของกลุ่ม ให้ป้อนวัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือวิธีใช้งานกลุ่ม โดยคุณสามารถใส่ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกกลุ่ม เนื้อหาในกลุ่ม คำถามที่พบบ่อย ลิงก์ไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ได้

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ตัวเลือก  คำอธิบาย
ผู้ที่มีสิทธิ์ค้นหากลุ่ม

เลือกตัวเลือกสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ค้นหากลุ่มด้วยการค้นหาชื่อของกลุ่ม อีเมล หรือการสนทนา

 • สมาชิกกลุ่ม - หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีงานหรือบัญชีโรงเรียนอยู่ ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกตัวเลือกที่อนุญาตให้เจ้าของกลุ่มซ่อนกลุ่มจากไดเรกทอรี โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าผู้ดูแลระบบที่หัวข้อการซ่อนกลุ่มจากผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก
 • สมาชิกขององค์กร - ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีงานหรือบัญชีโรงเรียน
 • ทุกคนบนเว็บ - หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีงานหรือบัญชีโรงเรียนอยู่ ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกตัวเลือกที่ทำให้กลุ่มเป็นสาธารณะ
ผู้ที่เข้าร่วมกลุ่มได้

เลือกตัวเลือก

 • ผู้ใช้ที่ได้รับคำเชิญเท่านั้น - ผู้ใช้จะต้องได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมกลุ่ม แต่จะเพิ่มตนเองเข้ากลุ่มโดยตรงหรือขอเข้าร่วมไม่ได้
 • ทุกคนในองค์กรขอเข้าร่วมได้ - ทุกคนในองค์กรขอให้เพิ่มตนเองเข้าไปในกลุ่มได้ ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีโรงเรียนหรือที่ทำงาน
 • ทุกคนในองค์กรเข้าร่วมได้ - ผู้ที่อยู่ในองค์กรจะเพิ่มตัวเองเข้าไปในกลุ่มได้ ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของโรงเรียนหรือที่ทำงาน
 • ทุกคนขอเข้าร่วมได้ - ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะขอให้เพิ่มตนเองเข้าไปในกลุ่มได้ หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีโรงเรียนหรือที่ทำงาน ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อผู้ดูแลระบบตั้งค่าตัวเลือกเพื่ออนุญาตให้เจ้าของกลุ่มเปิดรับสมาชิกจากภายนอกได้
 • ทุกคนเข้าร่วมได้ - ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะเพิ่มตัวเองเข้าไปในกลุ่มได้ หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีโรงเรียนหรือที่ทำงาน ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อผู้ดูแลระบบตั้งค่าตัวเลือกเพื่ออนุญาตให้เจ้าของกลุ่มเปิดรับสมาชิกจากภายนอกได้
ผู้ที่มีสิทธิ์ดูการสนทนา เลือกผู้ที่มีสิทธิ์ดูการสนทนาที่โพสต์ไปยังกลุ่ม
ผู้ที่มีสิทธิ์โพสต์ เลือกผู้ที่ส่งข้อความไปยังอีเมลของกลุ่มได้
ผู้ที่มีสิทธิ์ดูสมาชิก เลือกผู้ที่มีสิทธิ์ดูรายชื่อสมาชิกของกลุ่ม 

การเพิ่มสมาชิก

ตัวเลือก คำอธิบาย
สมาชิกกลุ่ม ป้อนชื่อหรืออีเมลของบุคคลที่ต้องการเพิ่มและกำหนดบทบาทเป็นสมาชิก

ตามค่าเริ่มต้น สมาชิกกลุ่มจะมีสิทธิ์พื้นฐาน โดยสิทธิ์เหล่านี้อาจมีทั้งการดูและการโพสต์ไปยังการสนทนา รวมทั้งการดูรายชื่อสมาชิก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าขององค์กรและกลุ่ม เจ้าของและผู้จัดการกลุ่มสามารถเพิ่มหรือจำกัดสิทธิ์ของสมาชิกได้ ผู้จัดการและเจ้าของจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมดที่ตั้งไว้สำหรับผู้มีบทบาทสมาชิกโดยอัตโนมัติ

ผู้จัดการกลุ่ม ป้อนชื่อหรืออีเมลของบุคคลที่ต้องการเพิ่มและกำหนดบทบาทเป็นผู้จัดการ 

ตามค่าเริ่มต้น ผู้จัดการจะทำทุกสิ่งได้เช่นเดียวกับเจ้าของ ยกเว้นการดำเนินการต่อไปนี้

 • ลบกลุ่ม
 • กำหนดให้สมาชิกคนอื่นเป็นเจ้าของ
 • เปลี่ยนบทบาทของเจ้าของหรือการตั้งค่าการสมัครรับข้อมูล

เจ้าของกลุ่มอาจกำหนดสิทธิ์ไว้สำหรับเจ้าของเท่านั้น ซึ่งจะช่วยจํากัดสิ่งที่ผู้จัดการมีสิทธิ์ทำได้มากขึ้น แต่ผู้จัดการจะปรับการตั้งค่าสิทธิ์ของผู้จัดการได้เสมอ

กลุ่มจะเป็นผู้จัดการของอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้

เจ้าของกลุ่ม ป้อนชื่อหรืออีเมลของบุคคลที่ต้องการเพิ่มและกำหนดบทบาทเป็นเจ้าของ  

โดยค่าเริ่มต้น สมาชิกที่มีบทบาทเจ้าของจะมีสิทธิ์ทั้งหมดสําหรับกลุ่ม คุณสามารถให้สิทธิ์ส่วนใหญ่เหล่านี้แก่ผู้ใช้รายอื่นได้ ตรวจสอบสิทธิ์ในการจัดการสมาชิกและเนื้อหาทั้งหมด

เฉพาะเจ้าของเท่านั้นที่จะทําสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ลบกลุ่ม
 • กำหนดให้สมาชิกกลุ่มคนอื่นเป็นเจ้าของ
 • เปลี่ยนการตั้งค่าของเจ้าของรายอื่น
 • ส่งออกข้อความกลุ่มโดยใช้ Google Takeout

เฉพาะเจ้าของและผู้จัดการกลุ่มเท่านั้นที่เปลี่ยนการตั้งค่าของกลุ่มได้

หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีโรงเรียนหรือที่ทํางาน ผู้ดูแลระบบสามารถนําสิทธิ์บางอย่างของเจ้าของในกลุ่มนั้นออกได้ แต่จะนําสิทธิ์ในกลุ่มอื่นๆ ออกไม่ได้

 • นําออกได้ - โพสต์ข้อความหรือเพิ่ม เชิญ หรืออนุมัติสมาชิกใหม่
 • นําออกไม่ได้ - ดูสมาชิกหรือการสนทนา หรือติดต่อเจ้าของรายอื่น

กลุ่มจะเป็นผู้จัดการของอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้

ข้อความต้อนรับ ป้อนข้อความที่ส่งถึงผู้คน เมื่อมีการเพิ่มบุคคลดังกล่าวลงในกลุ่มโดยไม่ได้ส่งคำเชิญ ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดการเพิ่มสมาชิกโดยตรงเท่านั้น
ข้อความเชิญ ป้อนข้อความที่ส่งถึงบุคคลในคำเชิญทางอีเมลเพื่อชวนให้เข้าร่วมกลุ่ม โดยผู้ได้รับเชิญจะต้องคลิกลิงก์ในคำเชิญเพื่อเข้าร่วม ตัวเลือกจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อปิดการเพิ่มสมาชิกโดยตรงเอาไว้เท่านั้น
การสมัครรับข้อมูล

ตั้งค่ากำหนดสำหรับการรับอีเมลจากกลุ่ม โดยมีตัวเลือกดังต่อไปนี้

 • อีเมลแยกรายข้อความ
 • อีเมลเนื้อหาโดยรวม
 • อีเมลสรุปโดยย่อ
 • ไม่ต้องส่ง

หากต้องการรับข้อมูลสรุปโดยย่อหรือเนื้อหาโดยรวมเกี่ยวกับข้อความของกลุ่ม คุณต้องเปิดใช้ประวัติการสนทนาของกลุ่ม

เพิ่มสมาชิกโดยตรง

กำหนดว่าจะเพิ่มสมาชิกไปยังกลุ่มโดยตรงหรือเชิญสมาชิกให้เข้าร่วมก็ได้

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณเพิ่มสมาชิกโดยตรง

 • เปิด - ระบบจะเพิ่มผู้ใช้ที่ระบุเข้าไปในกลุ่มโดยใช้การตั้งค่าการสมัครรับข้อมูลตามที่คุณเลือกไว้ สมาชิกจะเปลี่ยนการตั้งค่าการสมัครรับข้อมูลได้ในภายหลัง
 • ปิด - ผู้ใช้ที่ระบุจะได้รับคำเชิญทางอีเมลให้เข้าร่วมกลุ่ม ระบบจะเพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่มหลังจากตอบรับคำเชิญแล้วเท่านั้น
ข้อมูลอ้างอิงการตั้งค่าขั้นสูง

หลังจากสร้างกลุ่มแล้ว คุณจะเลือกการตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น การกลั่นกรองข้อความและส่วนท้ายของอีเมลได้ คุณยังอัปเดตการตั้งค่าทั่วไปที่เลือกในระหว่างสร้างกลุ่มได้อีกด้วย 

ทั่วไป | ความเป็นส่วนตัวของสมาชิก | นโยบายการโพสต์ | ตัวเลือกอีเมล | การกลั่นกรองสมาชิก

ทั่วไป

การตั้งค่า คำอธิบาย
ชื่อกลุ่ม
ป้อนชื่อที่สื่อถึงกลุ่มในรายการและข้อความ โปรดใช้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
 • ชื่อมีความยาวได้สูงสุด 73 อักขระ
 • โปรดใช้ชื่อที่ช่วยให้ระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่มได้ง่าย
อีเมลกลุ่ม

ป้อนอีเมลของกลุ่ม หากมีโดเมนปรากฏขึ้นมากกว่า 1 โดเมน ให้เลือกโดเมนที่เหมาะสมจากรายการดังกล่าว โปรดดำเนินการตามคำแนะนำต่อไปนี้

 • อีเมลจะมีความยาวได้สูงสุด 63 อักขระ โดยอักขระที่จำกัดไว้นี้จะไม่รวมส่วนโดเมนของอีเมล เช่น @gmail.com
 • ระบบจะสงวนคำบางคำเอาไว้และจะใช้คำเหล่านั้นเป็นอีเมลไม่ได้ ดูคำที่สงวนไว้

หากคุณกำลังสร้างกลุ่มในบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน อีเมลของคุณอาจมีคำต่อท้าย เช่น user-created ตัวอย่างเช่น หากชื่อกลุ่มของคุณคือการฝึกอบรม อีเมลจริงอาจเป็น training-user-created@your_domain

คำอธิบายกลุ่ม

(ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มข้อมูลในหน้า "เกี่ยวกับ" ของกลุ่ม ให้ป้อนวัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือวิธีใช้งานกลุ่ม โดยคุณสามารถใส่ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกกลุ่ม เนื้อหาในกลุ่ม คำถามที่พบบ่อย ลิงก์ไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ได้

ข้อความต้อนรับ ป้อน แก้ไข หรือลบข้อความต้อนรับสําหรับกลุ่ม โปรดดูหัวข้อเพิ่มหรือเปลี่ยนข้อความต้อนรับของกลุ่ม
เปิดใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมของ Google Groups เลือกตัวเลือกเพื่อทำให้กลุ่มเป็นกล่องจดหมายสำหรับการทำงานร่วมกัน โปรดดูหัวข้อทำให้กลุ่มเป็นกล่องจดหมายสำหรับการทำงานร่วมกัน
ป้ายกำกับที่ใช้ร่วมกัน เลือกช่องนี้หากต้องการเปิดใช้ความสามารถในการติดป้ายกำกับให้การสนทนา เพื่อช่วยให้ค้นหาและจัดระเบียบได้ง่ายขึ้น โปรดดูหัวข้อเปิดใช้ป้ายกำกับที่แชร์
ผู้ที่มีสิทธิ์มองเห็นกลุ่ม

เลือกตัวเลือกสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ค้นหากลุ่มด้วยการค้นหาชื่อของกลุ่ม อีเมล หรือการสนทนา

 • สมาชิกกลุ่ม - หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีงานหรือบัญชีโรงเรียนอยู่ ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกตัวเลือกที่อนุญาตให้เจ้าของกลุ่มซ่อนกลุ่มจากไดเรกทอรี โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าผู้ดูแลระบบที่หัวข้อการซ่อนกลุ่มจากผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก
 • สมาชิกขององค์กร - ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีงานหรือบัญชีโรงเรียน
 • ทุกคนบนเว็บ - หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีงานหรือบัญชีโรงเรียนอยู่ ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกตัวเลือกที่ทำให้กลุ่มเป็นสาธารณะ
ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกลุ่ม

เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

 • ผู้ใช้ที่เชิญเท่านั้น - ผู้ใช้จะต้องได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่ม โดยจะเพิ่มตนเองโดยตรงหรือขอเข้าร่วมไม่ได้
 • ผู้ใช้ในองค์กรเท่านั้น - ผู้ใช้ในองค์กรจะเพิ่มตนเองเข้าไปยังกลุ่มได้ ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีงานหรือบัญชีโรงเรียน
 • ผู้ใช้ในองค์กรส่งคำขอเข้าร่วมได้ - ผู้ใช้ในองค์กรจะขอให้เพิ่มตนเองเข้าไปในกลุ่มได้ ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีงานหรือบัญชีโรงเรียน 
 • ผู้ใช้ในองค์กรมีสิทธิ์เข้าร่วม ทุกคนในอินเทอร์เน็ตส่งคำขอเข้าร่วมได้ - ผู้ใช้ในองค์กรจะเพิ่มตนเองเข้าไปในกลุ่มได้ และผู้ใช้ในอินเทอร์เน็ตจะขอให้เพิ่มตนเองเข้ากลุ่มได้ ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีงานหรือบัญชีโรงเรียน และผู้ดูแลระบบตั้งค่าตัวเลือกเพื่ออนุญาตให้เจ้าของกลุ่มเปิดรับสมาชิกภายนอกได้
 • ทุกคนในอินเทอร์เน็ตส่งคำขอเข้าร่วมได้ - ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะขอให้เพิ่มตนเองเข้าไปในกลุ่มได้ หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีงานหรือบัญชีโรงเรียน ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อผู้ดูแลระบบตั้งค่าตัวเลือกเพื่ออนุญาตให้เจ้าของกลุ่มเปิดรับสมาชิกจากภายนอกได้
 • ทุกคนในอินเทอร์เน็ตส่งคำขอเข้าร่วมได้ - ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะเพิ่มตนเองเข้าไปในกลุ่มได้ หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีงานหรือบัญชีโรงเรียน ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อผู้ดูแลระบบตั้งค่าตัวเลือกเพื่ออนุญาตให้เจ้าของกลุ่มเปิดรับสมาชิกจากภายนอกได้
อนุญาตสมาชิกภายนอก

เลือกว่าจะอนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในองค์กรเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มได้หรือไม่

ตัวเลือกนี้จะปรากฏในกลุ่มที่สร้างจากบัญชีงานหรือบัญชีโรงเรียนเท่านั้น โดยที่ผู้ดูแลระบบจะต้องเปิดใช้ตัวเลือกให้เจ้าของกลุ่มเปิดรับสมาชิกภายนอกได้

ผู้ที่ดูการสนทนาได้ เลือกผู้ที่มีสิทธิ์ดูการสนทนาที่โพสต์ไปยังกลุ่ม
ใครโพสต์ได้ เลือกผู้ที่ส่งข้อความไปยังอีเมลของกลุ่มได้
ผู้ที่มีสิทธิ์ดูสมาชิก เลือกผู้ที่มีสิทธิ์ดูรายชื่อสมาชิกของกลุ่ม 
การแยกประเภทเนื้อหาของกลุ่ม

เลือกว่าเนื้อหาของกลุ่มเหมาะสมกับทุกคนหรือเฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น หากเลือกเฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่านี้ในภายหลังไม่ได้

ตัวเลือกนี้จะปรากฏในกลุ่มที่คุณสร้างในโดเมน googlegroups.com สาธารณะเท่านั้น

ความเป็นส่วนตัวของสมาชิก

การตั้งค่า คำอธิบาย
ผู้ใช้รายใหม่ต้องมีแบบฟอร์มยืนยันตัวตน

รูปแบบการระบุตัวตนที่กำหนดให้สมาชิกใหม่ต้องแสดง 

 • ชื่อที่แสดงหรือโปรไฟล์องค์กร - สมาชิกจะใช้ชื่อโปรไฟล์ของบัญชี Google เป็นชื่อที่แสดงเริ่มต้น และจะเปลี่ยนชื่อที่แสดงได้ นอกจากนี้ยังเลือกได้ว่าจะลิงก์กับบัญชี Google หรือไม่
 • โปรไฟล์ของชื่อที่แสดงเท่านั้น - สมาชิกจะมีชื่อที่แสดงเริ่มต้นซึ่งเป็นอีเมลของตนเองในเวอร์ชันขนาดสั้น ผู้ใช้จะมีสิทธิ์เปลี่ยนชื่อที่แสดง แต่ลิงก์กับบัญชี Google ของตนไม่ได้
 • โปรไฟล์องค์กรเท่านั้น - สมาชิกต้องใช้ชื่อโปรไฟล์ของบัญชี Google และลิงก์ไปยังบัญชี Google ของตนเอง

หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ก็จะส่งผลต่อชื่อที่แสดงของผู้ใช้ปัจจุบันดังนี้

 • การเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นโปรไฟล์องค์กรจะอัปเดตผู้ใช้ทั้งหมดให้ใช้ชื่อโปรไฟล์ของบัญชี Google
 • การเปลี่ยนจากโปรไฟล์องค์กรเป็นชื่อที่แสดงจะอัปเดตชื่อที่แสดงทั้งหมดเป็นชื่อที่แสดงเริ่มต้น
 • การเปลี่ยนจากชื่อที่แสดงจะอัปเดตผู้ใช้ทั้งหมดที่เลือกโปรไฟล์องค์กรเป็นชื่อที่แสดงเริ่มต้น สมาชิกที่มีชื่อที่แสดงที่กำหนดเองจะไม่ได้รับผลกระทบ

เลือกช่องชื่อที่แสดงต้องไม่ซ้ำกัน เพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกหลายคนใช้ข้อมูลประจำตัวเดียวกัน

ผู้ที่มีสิทธิ์ติดต่อเจ้าของกลุ่ม เลือกผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ติดต่อสมาชิกที่มีบทบาทเจ้าของในกลุ่ม
ผู้ที่มีสิทธิ์ดูอีเมลของสมาชิก เลือกผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูอีเมลสมาชิกใน UI ของ Groups บุคคลอื่นอาจยังเห็นอีเมลในแอปอื่นๆ ของ Workspace

นโยบายการโพสต์

การตั้งค่า คำอธิบาย
อนุญาตการโพสต์จากอีเมล
เลือกช่องนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้อื่นโพสต์ข้อความไปยังกลุ่ม หากยกเลิกการเลือกช่องนี้ ผู้ใช้จะส่งข้อความถึงกลุ่มโดยใช้อีเมลของกลุ่มไม่ได้
อนุญาตการโพสต์จากเว็บ เลือกช่องนี้เพื่อให้ผู้อื่นส่งข้อความถึงกลุ่มโดยใช้อินเทอร์เฟซของ Google Groups (groups.google.com)
ประวัติการสนทนา
เปิดใช้ประวัติการสนทนาเพื่อให้สมาชิกดูโพสต์ใน Google Groups ได้ทุกเมื่อ 

เจ้าของและผู้จัดการกลุ่มสามารถเปิดหรือปิดฟีเจอร์นี้ให้แต่ละกลุ่มได้

 • เปิด - สมาชิกที่เลือกรับการอัปเดตทางอีเมลจะอ่านและตอบโพสต์ได้โดยใช้ Google Groups แบบออนไลน์ อีเมล หรือทั้งสองอย่าง หากสมาชิกเลือกไม่รับการอัปเดตทางอีเมล สมาชิกจะเข้าถึงโพสต์ทางออนไลน์ได้
 • ปิด - สมาชิกในกลุ่มจะเข้าถึงโพสต์เก่าได้ (ซึ่งเพิ่มไปยังประวัติก่อนที่จะปิดใช้ฟีเจอร์) โพสต์ใหม่จะไม่รวมอยู่ในประวัติ สมาชิกในกลุ่มที่รับการอัปเดตทางอีเมลจะอ่านและตอบกลับทางอีเมลได้ ส่วนผู้ใช้ที่เลือกไม่รับการอัปเดตทางอีเมลจะเข้าถึงโพสต์ในปัจจุบันได้ แต่จะไม่เห็นโพสต์ใหม่

ผู้ที่มีสิทธิ์ตอบกลับผู้เขียนแบบส่วนตัวได้ เลือกผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ตอบกลับผู้เขียนแบบส่วนตัว แทนที่จะตอบกลับทั้งกลุ่ม
ผู้ที่มีสิทธิ์แนบไฟล์ เลือกผู้ใช้ที่มีสิทธิ์แนบไฟล์ได้ เช่น เอกสารหรือรูปภาพ
ผู้ที่มีสิทธิ์กลั่นกรองเนื้อหา เลือกผู้ใช้ที่มีสิทธิ์อนุมัติ บล็อก และลบข้อความในกลุ่มได้
ผู้ที่มีสิทธิ์กลั่นกรองข้อมูลเมตา เลือกผู้ใช้ที่ใช้ฟีเจอร์กล่องจดหมายสำหรับการทำงานร่วมกันได้
ผู้ที่มีสิทธิ์โพสต์ในนามของกลุ่ม เลือกผู้ใช้ที่มีสิทธิ์โพสต์ข้อความจากอีเมลของกลุ่มแทนการใช้อีเมลของตนเอง

ผู้ส่งเริ่มต้น

เลือกอีเมลเริ่มต้นสำหรับข้อความที่ส่งจากกลุ่ม

 • อีเมลของผู้เขียน - เหมาะสำหรับกลุ่มสนทนา
 • อีเมลของกลุ่ม - เหมาะสำหรับกลุ่มที่ผู้คนจำนวนมากตอบกลับข้อความในนามของกลุ่ม เช่น กลุ่มความช่วยเหลือสำหรับผลิตภัณฑ์
การกลั่นกรองข้อความ

เลือกว่าจะตรวจสอบและอนุมัติข้อความก่อนส่งไปยังกลุ่มหรือไม่

 • ไม่มีการกลั่นกรอง - ส่งข้อความที่ได้รับโดยไม่ตรวจสอบ
 • กลั่นกรองข้อความจากผู้ใช้ที่ไม่ใช่สมาชิก - ตรวจสอบและอนุมัติข้อความจากผู้ใช้ที่ไม่ใช่สมาชิกก่อนส่งไปยังกลุ่ม
 • กลั่นกรองข้อความทั้งหมด - ตรวจสอบและอนุมัติข้อความทั้งหมดก่อนส่งไปยังกลุ่ม

โปรดดูวิธีกลั่นกรองข้อความในหัวข้ออนุมัติหรือบล็อกข้อความใหม่

ข้อจำกัดของสมาชิกใหม่

เลือกสิทธิ์การโพสต์เริ่มต้นให้สมาชิก เมื่อคุณเพิ่มสมาชิกลงในกลุ่ม

 • ไม่มีข้อจำกัดการโพสต์สำหรับสมาชิกใหม่ - อนุญาตให้สมาชิกใหม่ส่งข้อความถึงกลุ่มโดยไม่ต้องมีการกลั่นกรอง
 • กลั่นกรองโพสต์ของสมาชิกใหม่ - ตรวจสอบและอนุมัติข้อความที่สมาชิกใหม่ส่งก่อนโพสต์ไปยังกลุ่ม
 • สมาชิกใหม่โพสต์ไม่ได้ - ป้องกันไม่ให้สมาชิกใหม่ส่งข้อความถึงกลุ่ม

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ให้สมาชิกแต่ละคนได้ทุกเมื่อ

การจัดการข้อความที่เป็นจดหมายขยะ

เลือกวิธีจัดการข้อความที่ส่งถึงกลุ่มเมื่อระบบทำเครื่องหมายว่าเป็นจดหมายขยะ

 • ปฏิเสธข้อความทั้งหมดที่ทําเครื่องหมายว่าเป็นจดหมายขยะ - ห้ามส่งข้อความใดๆ ที่ทําเครื่องหมายว่าเป็นจดหมายขยะไปยังกลุ่ม ตัวเลือกนี้คือการควบคุมระดับที่เข้มงวดที่สุดสำหรับจดหมายขยะ ระบบอาจทำเครื่องหมายข้อความที่ปกติบางรายการว่าเป็นจดหมายขยะและจะปฏิเสธข้อความดังกล่าว
 • กลั่นกรองและแจ้งผู้กลั่นกรองเนื้อหา - ส่งข้อความที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นจดหมายขยะเข้ารับการตรวจสอบและแจ้งสมาชิกที่มีสิทธิ์กลั่นกรองเนื้อหา
 • กลั่นกรองโดยไม่ต้องแจ้งผู้กลั่นกรองเนื้อหา - ส่งข้อความที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นจดหมายขยะเข้ารับการตรวจสอบโดยไม่ต้องแจ้งผู้กลั่นกรองเนื้อหา
 • โพสต์ข้อความน่าสงสัยไปยังกลุ่ม - ส่งข้อความที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นจดหมายขยะไปยังกลุ่ม ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของโรงเรียนหรือที่ทำงาน
การแจ้งเตือนข้อความที่ระบบปฏิเสธ เลือกว่าจะแจ้งเตือนผู้ส่งเมื่อระบบปฏิเสธข้อความแทนที่จะส่งไปยังกลุ่มหรือไม่

ตัวเลือกอีเมล

การตั้งค่า คำอธิบาย
ข้อความนำหัวเรื่อง
ข้อความนำลงในบรรทัดหัวเรื่องของข้อความกลุ่มได้โดยอัตโนมัติ ข้อความนำจะช่วยบ่งชี้ว่าอีเมลนั้นมาจากกลุ่ม
ส่วนท้ายของอีเมล

เลือกสิ่งที่จะปรากฏในส่วนท้ายของข้อความอีเมลจากกลุ่ม

 • ใส่ส่วนท้ายแบบมาตรฐานของ Groups - ตัวเลือกนี้จะมีลิงก์ไปยังข้อความใน groups.google.com และการตั้งค่าการสมัครรับข้อมูล หากมี คุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึง Google Groups บนเว็บเพื่อดูข้อความโดยใช้ลิงก์นี้
 • ใส่ส่วนท้ายแบบกำหนดเอง - ใส่ข้อความที่คุณระบุ เช่น ประกาศทางกฎหมายและข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร คุณจะป้อนอักขระได้ไม่เกิน 1,000 ตัวและจะเพิ่มได้เฉพาะข้อความ
ภาษาของอีเมลกลุ่ม ป้อนภาษาที่จะใช้ในข้อมูลที่ระบบสร้างขึ้น เช่น การแจ้งเตือนและส่วนท้ายของอีเมล
ตอบกลับอัตโนมัติ

เลือกช่องต่างๆ เพื่อส่งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติสำหรับข้อความขาเข้าจากสมาชิกในกลุ่ม ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกในกลุ่ม หรือผู้ที่อยู่นอกองค์กรของคุณ

ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีโรงเรียนหรือที่ทำงาน

โพสต์คำตอบไปที่

เลือกว่าจะส่งคำตอบสำหรับโพสต์ของกลุ่มถึงใครบ้าง

 • สมาชิกกลุ่มทุกคน
 • ผู้จัดการกลุ่มเท่านั้น
 • เจ้าของกลุ่มเท่านั้น
 • ผู้เขียนข้อความต้นฉบับเท่านั้น
 • ผู้รับที่ผู้ส่งเลือก
 • อีเมลที่กำหนดเองที่คุณระบุ
โหมดการสนทนา

เปิดหรือปิดโหมดการสนทนา โหมดนี้จะกำหนดการดำเนินการกับข้อความใหม่ที่ใช้หัวเรื่องเดียวกันกับชุดข้อความที่มีอยู่และเกิดกิจกรรมล่าสุด แต่ไม่ได้ส่งมาเป็นการตอบกลับไปยังชุดข้อความดังกล่าว

เมื่อเปิดโหมดการสนทนา ระบบะจะเพิ่มข้อความประเภทเหล่านี้ไปยังชุดข้อความเป็นการตอบกลับ เมื่อโหมดนี้ปิดอยู่ ข้อความเหล่านี้จะสร้างชุดข้อความใหม่

หากคุณปิดโหมดการสนทนา ข้อความที่อยู่ในชุดข้อความอยู่แล้วจะไม่เปลี่ยนแปลง และมีเพียงข้อความใหม่เท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบ

การกลั่นกรองสมาชิก

การตั้งค่า คำอธิบาย
ผู้ที่มีสิทธิ์จัดการสมาชิก เลือกผู้ที่มีสิทธิ์เพิ่มหรือนำสมาชิกออกได้
ผู้ที่มีสิทธิ์แก้ไขบทบาทที่กำหนดเอง เลือกผู้ที่เปลี่ยนสิทธิ์สำหรับบทบาทในกลุ่มได้
บทบาทที่กำหนดเอง สร้างและแก้ไขบทบาทที่กำหนดเองให้กลุ่มของคุณ ดูหัวข้อสร้างหรือแก้ไขบทบาทที่กําหนดเอง

ทำให้กลุ่มของคุณเป็นกล่องจดหมายสำหรับการทำงานร่วมกัน

ต้องมีบทบาทเจ้าของหรือผู้จัดการ

หากลงชื่อเข้าใช้จากบัญชีงานหรือโรงเรียน คุณจะต้องใช้ Google Groups for Business เพื่อใช้ฟีเจอร์นี้

หากต้องการเปิดฟีเจอร์กล่องจดหมายสำหรับการทำงานร่วมกัน คุณต้องเปิดใช้ประวัติการสนทนา โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเปิดหรือปิดประวัติการสนทนา

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกชื่อกลุ่ม
 3. คลิกการตั้งค่ากลุ่มทางด้านซ้าย
 4. เลือกกล่องจดหมายสำหรับการทำงานร่วมกันสำหรับเปิดใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมของ Google Groups

เปลี่ยนชื่อ คำอธิบาย และการตั้งค่าอีเมลของกลุ่ม

ต้องมีบทบาทเจ้าของหรือผู้จัดการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกชื่อกลุ่ม
 3. คลิกการตั้งค่ากลุ่มทางด้านซ้าย
 4. ทำการเปลี่ยนแปลงในส่วนทั่วไป
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ตั้งค่าตัวเลือกอีเมลสำหรับกลุ่ม

ต้องมีบทบาทเจ้าของหรือผู้จัดการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกชื่อกลุ่ม
 3. ทางด้านซ้าย ให้ไปที่การตั้งค่ากลุ่มจากนั้นตัวเลือกอีเมล

 4. ตั้งค่าตัวเลือกอีเมลดังนี้
  • ข้อความนำหัวเรื่อง - ระบุว่าอีเมลเป็นข้อความจากกลุ่ม
  • ส่วนท้ายของอีเมล - ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงการตั้งค่าการสมัครรับข้อมูลและค้นหาข้อความใน Google Groups ได้
  • โหมดการสนทนา - แสดงข้อความในชุดข้อความโดยแบ่งตามหัวเรื่อง แทนที่จะแสดงแต่ละข้อความแยกต่างหากเมื่อมีการโพสต์
  • โพสต์คำตอบไปที่ - กำหนดตำแหน่งที่ระบบจะส่งการตอบกลับข้อความของกลุ่มโดยค่าเริ่มต้นเมื่อมีการตอบกลับทางอีเมล
   ระบบจะเพิ่มตัวเลือกในส่วนนี้ไว้ในช่องถึงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณตอบกลับข้อความ แต่คุณจะเปลี่ยนผู้รับในข้อความด้วยตนเองได้
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

กำหนดวิธีแสดงตัวตนของสมาชิก

ต้องมีบทบาทเจ้าของหรือผู้จัดการ

คุณจะอนุญาตให้สมาชิกโพสต์ด้วยชื่อที่แสดง หรือกำหนดให้สมาชิกแต่ละคนลิงก์กับโปรไฟล์ Google ของตนเองก็ได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกชื่อกลุ่ม
 3. คลิกการตั้งค่ากลุ่มจากนั้นความเป็นส่วนตัวของสมาชิกทางด้านซ้าย
 4. เลือกรูปแบบการยืนยันตัวตนที่กำหนดมา 1 รูปแบบ
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

กำหนดผู้ที่โพสต์ ดูการสนทนา และเข้าร่วมกลุ่มได้

ต้องมีบทบาทเจ้าของหรือผู้จัดการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกชื่อกลุ่ม
 3. คลิกการตั้งค่ากลุ่มจากนั้นการโพสต์นโยบายทางด้านซ้าย
 4. เลือกสิทธิ์ที่ต้องการสำหรับกลุ่ม
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

กำหนดผู้ที่จัดการสมาชิกและบทบาทได้

ต้องมีบทบาทเจ้าของหรือผู้จัดการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกชื่อกลุ่ม
 3. คลิกการตั้งค่ากลุ่มจากนั้นการกลั่นกรองสมาชิกในแผงด้านซ้าย
 4. เลือกสิทธิ์ที่ต้องการสำหรับกลุ่ม
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนการตั้งค่าการสมัครรับข้อมูลของคุณเอง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกชื่อกลุ่ม
 3. คลิกการตั้งค่าการเป็นสมาชิกของฉันทางด้านซ้าย
 4. เลือกตัวเลือกสําหรับการสมัครรับข้อมูล
  • อีเมลแยกรายข้อความ - ส่งข้อความแยกทีละรายการเมื่อมีการโพสต์ไปยังกลุ่ม
  • อีเมลเนื้อหาโดยรวม - รวมเนื้อหาทั้งหมดของอีเมลสูงสุด 25 ฉบับเป็นอีเมลเดียวและส่งทุกวัน
  • อีเมลสรุปโดยย่อ - สรุปข้อความของอีเมลสูงสุด 150 ฉบับในอีเมลเดียวและส่งทุกวัน
  • ไม่ส่งอีเมล - ระบบจะไม่ส่งข้อความจากกลุ่ม

  หากต้องการรับข้อมูลสรุปโดยย่อหรือเนื้อหาโดยรวมเกี่ยวกับข้อความของกลุ่ม คุณต้องเปิดใช้ประวัติการสนทนาของกลุ่ม

 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก