Skapa en grupp och välj gruppinställningar

Om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto kan alternativen som visas skilja sig. Kontakta din administratör om du vill veta mer.

Organisationer, klasser, team och andra grupper kan använda Google Grupper för att göra bland annat följande:

 • Hitta personer med liknande hobbyer eller intressen och stå värd för diskussioner online
 • Skicka e-post till varandra med en gruppadress
 • Arbeta tillsammans med projekt
 • Organisera möten och händelser

Du kan göra allt det här och mer i nya Grupper och klassiska Grupper.

Obs! Vissa funktioner är för närvarande bara tillgängliga i klassiska Grupper. Läs mer om nya och klassiska Grupper.


Anvisningar: Nya Grupper | Klassiska Grupper|Visa alla|Dölj alla

Skapa en grupp

Använda nya Grupper
 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Skapa grupp längst upp till vänster.
 3. Ange information och välj inställningar för gruppen.
  Inställningsreferens.
 4. Klicka på Skapa grupp.
  Vänta några minuter på att den nya gruppen ska bli aktiv innan du skickar ett meddelande till den. I annat fall får du kanske en avisering om det inte gick att leverera ditt meddelande.
 5. (Valfritt) Nästa steg: Välj avancerade inställningar för gruppen.

Inställningsreferens för nya Grupper

Gruppinformation

Alternativ Beskrivning
Gruppnamn
Namn som identifierar gruppen i listor och meddelanden. Följ riktlinjerna nedan:
 • Namn kan innehålla upp till 73 tecken.
 • Använd namn som gör det enkelt att identifiera gruppens syfte.

 

 

Gruppens e-postadress

​E-postadresser används för gruppen. Om du har fler än en domän väljer du lämplig domän i listan. E-postadresserna kan bestå av upp till 63 tecken. Den här gränsen omfattar inte domändelen av adressen, till exempel @gmail.com.

Vissa ord är reserverade och kan inte användas som e-postadresser. Mer information finns i Ord som inte kan användas i e-postadresser. Om du skapar gruppen på groups.google.com ska du läsa Förstå reserverade ord.

Om du skapar gruppen med ett jobb- eller skolkonto kan e-postadressen innehålla ett suffix, till exempel -skapad-användare. Om ditt gruppnamn till exempel är utbildning kan den faktiska e-postadressen vara utbildning-skapad-användare@din_domän.

Gruppbeskrivning

Syftet med gruppen eller hur den används. Informationen visas på gruppens sida Om. Du kan inkludera information om gruppmedlemmar, gruppinnehåll, vanliga frågor, länkar till relaterade grupper och så vidare.

 

Sekretessinställningar

Alternativ  Beskrivning
Vilka kan söka i gruppen Vilka som kan hitta gruppen genom att söka efter gruppens namn, e-postadress eller konversationer. Om du använder Grupper via jobbet eller skolan beror de tillgängliga alternativen på inställningarna för din organisation.
Vilka som kan gå med i gruppen

Välj ett alternativ:

 • Enbart inbjudna användare – personer måste bli inbjudna för att gå med i gruppen. De kan inte lägga till sig själva direkt eller be om att få gå med.
 • Enbart organisationsanvändare – personer i organisationen kan lägga till sig själva i gruppen.
 • Organisationsanvändare kan fråga – personer i organisationen kan be om att bli tillagda i gruppen. 
Vilka som kan se konversationer Välj vilka som kan se konversationer som lagts upp i gruppen.
Vilka som kan lägga upp Välj vilka som kan skicka meddelanden till gruppens e-postadress.
Vilka som får visa medlemmar Välj vilka som kan visa gruppens medlemslista. 

 

Lägga till medlemmar

Alternativ Beskrivning
Gruppmedlemmar Namnen eller e-postadresserna till personer som du vill lägga till och tilldela medlemsrollen.
Alla i en grupp har medlemsrollen. Alla behörigheter som anges för medlemsrollen ges automatiskt till alla andra roller.
Gruppansvariga Namnen eller e-postadresserna till personer du vill lägga till och tilldela rollen som ansvarig. Ansvariga kan göra allt som en ägare kan göra, förutom att radera gruppen eller göra en annan medlem till ägare. En grupp kan inte vara ansvarig för en annan grupp.
Gruppägare Namnen eller e-postadresserna till personer som du vill lägga till och tilldela ägarrollen.  

Medlemmar med rollen som ägare har följande behörigheter:

 • Skicka meddelanden till gruppen.
 • Lägga till eller ta bort gruppmedlemmar, inklusive ägare.
 • Ändra en medlems roll (till exempel från medlem till ägare).
 • Ändra gruppinställningar.
 • Ta bort gruppen.
 • Exportera gruppmedlemskap och gruppmeddelanden.

Obs! Du kan tilldela rollen som ägare till en gruppmedlem. En grupp kan dock inte ha ägarrollen för en annan grupp.

 

Välkomstmeddelande Ett meddelande som skickas via e-post till personer när de läggs till i gruppen utan att bli inbjudna. Det här alternativet är bara tillgängligt om Lägg till medlemmar direkt är .
Inbjudningsmeddelande Ett meddelande som skickas till personer i e-postinbjudan att gå med i gruppen. Inbjudna klickar på en länk i inbjudan om att gå med. Det här är endast tillgängligt om Lägg till medlemmar direkt är AV
Prenumeration

Inställningar för att ta emot e-post från gruppen. Alternativen inkluderar:

 • Alla nya meddelanden – meddelanden som skickas individuellt när de läggs upp i gruppen.
 • Skicka dagliga sammanfattningar – upp till 25 kompletta meddelanden kombineras till enskilda e-postmeddelanden och skickas dagligen.
 • Kombinerade uppdateringar – sammanfattningar av upp till 150 meddelanden kombineras till enskilda e-postmeddelanden och skickas dagligen.
 • Skicka inte uppdateringar via e-post – meddelanden från gruppen skickas inte.
Lägg till medlemmar direkt

Om du vill lägga till medlemmar i gruppen direkt eller bjuda in medlemmar att gå med.

Om du slår PÅ Lägg till medlemmar direkt: Specificerade användare läggs till i gruppen med de prenumerationsinställningar du väljer. Medlemmar kan ändra sina prenumerationsinställningar senare.

Om du stänger AV Lägg till medlemmar direkt: Specificerade användare får en e-postinbjudan att gå med i gruppen. De läggs till i gruppen först efter att de accepterar inbjudan.

Referens för avancerade inställningar för nya Grupper

När du har skapat gruppen kan du välja ytterligare inställningar som meddelandemoderering och e-postsidfötter. 

Allmänt | Medlemssekretess | Inläggspolicy | E-postalternativ | Medlemsmoderering

Allmänt

Inställning Beskrivning
   
Gruppnamn
Namn som identifierar gruppen i listor och meddelanden. Följ riktlinjerna nedan:
 • Namn kan innehålla upp till 73 tecken.
 • Använd namn som gör det enkelt att identifiera gruppens syfte.

 

 

Gruppens e-post

​E-postadresser används för gruppen. Om du har fler än en domän väljer du lämplig domän i listan. E-postadresserna kan bestå av upp till 63 tecken. Den här gränsen omfattar inte domändelen av adressen, till exempel @gmail.com.

Vissa ord är reserverade och kan inte användas som e-postadresser. Mer information finns i Ord som inte kan användas i e-postadresser. Om du skapar gruppen på groups.google.com ska du läsa Förstå reserverade ord.

Om du skapar gruppen med ett jobb- eller skolkonto kan e-postadressen innehålla ett suffix, till exempel -skapad-användare. Om ditt gruppnamn till exempel är utbildning kan den faktiska e-postadressen vara utbildning-skapad-användare@din_domän.

Beskrivning

Syftet med gruppen eller hur den används. Informationen visas på gruppens sida Om. Du kan inkludera information om gruppmedlemmar, gruppinnehåll, vanliga frågor, länkar till relaterade grupper och så vidare.

Vilka som kan se gruppen Vilka som kan hitta gruppen genom att söka efter gruppens namn, e-postadress eller konversationer. Om du använder Grupper via jobbet eller skolan beror de tillgängliga alternativen på inställningarna för din organisation.
Vilka som kan gå med i gruppen

Välj ett alternativ:

 • Enbart inbjudna användare – personer måste bli inbjudna för att gå med i gruppen. De kan inte lägga till sig själva direkt eller be om att få gå med.
 • Enbart organisationsanvändare – personer i organisationen kan lägga till sig själva i gruppen.
 • Organisationsanvändare kan fråga – personer i organisationen kan be om att bli tillagda i gruppen. 
Vilka som kan se konversationer Välj vilka som kan se konversationer som lagts upp i gruppen.
Vilka som kan lägga upp Välj vilka som kan skicka meddelanden till gruppens e-postadress.
Vilka som får visa medlemmar Välj vilka som kan visa gruppens medlemslista. 

Medlemssekretess

Inställning Beskrivning
Identifiering krävs för nya medlemmar

Typ av identitet krävs för nya medlemmar. 

 • Antingen visningsnamn eller organisationsprofil – medlemmar använder sitt profilnamn i Google-kontot som standardvisningsnamn. De kan ändra sitt visningsnamn. De kan även välja om de vill länka till sitt Google-konto.
 • Endast visningsnamnsprofil – medlemmar får ett standardvisningsnamn som är en förkortad version av deras e-postadress. De kan ändra sitt visningsnamn, men de kan inte länka till sitt Google-konto.
 • Enbart organisationsprofil – medlemmar måste använda sitt profilnamn i Google-kontot och länka till sitt Google-konto.

Om du ändrar den här inställningen påverkas befintliga användares visningsnamn enligt följande:

 • Om du ändrar inställningen till organisationsprofil uppdateras alla användares profilnamn för Google-kontot.
 • Om du byter från organisationsprofil till visningsnamn uppdateras alla visningsnamn till standardvisningsnamnet.
 • Om du byter från någon av dem till visningsnamn uppdateras alla användare som har valt organisationsprofil till standardvisningsnamnet. Medlemmar som har ett anpassat visningsnamn påverkas inte.

Markera rutan Visningsnamn måste vara unika för att förhindra att flera medlemmar använder samma identitet.

Vilka som kan kontakta gruppägarna Välj vilka användare som kan kontakta medlemmar med ägarrollen i gruppen.
Vilka som kan se medlemmarnas e-postadresser Välj vilka användare som kan visa gruppmedlemmarnas e-postadresser.

Inläggspolicy

Inställning Beskrivning
Tillåt inlägg via e-post

Markera den här rutan om du vill låta andra skicka meddelanden till gruppen. Om du avmarkerar den här rutan kan andra inte skicka meddelanden till gruppen med gruppens e-postadress.

Tillåt upplägg via webben Markera den här rutan om du vill tillåta att andra skickar meddelanden till gruppen via gränssnittet Grupper (grupper.google.com).
Arkivera gruppmeddelanden
Med Om du har G Suite Basic eller senare  kan du behålla inlägg i onlineforum så att medlemmar kan visa dem när som helst. 

Du kan aktivera eller inaktivera funktionen (meddelandearkivering) för varje grupp:

 • – medlemmar som väljer att få uppdateringar via e-post kan läsa och svara på inlägg med hjälp av Google Grupper-onlineforumet, e-post eller båda. Om de väljer bort uppdateringar via e-post får de åtkomst till inläggen online.
 • Av – gamla inlägg förblir arkiverade i onlineforumet och gruppmedlemmar kan fortfarande få åtkomst till dem. Nya inlägg arkiveras inte. Gruppmedlemmar som har valt att få uppdateringar via e-post kan läsa och svara på dem via e-post. De som väljer bort e-postuppdateringar kan få åtkomst till befintliga arkiverade inlägg men kan inte se nya inlägg.
Tillåt att användare redigerar sina egna inlägg Låt andra ändra meddelanden när de har lagts upp. Om en användare ska kunna redigera sina egna inlägg i en grupp måste hen ha behörighet att visa inlägg på webben för gruppen.
Vilka som kan svara författare privat Välj vilka användare som kan svara författare privat i stället för hela gruppen.
Vilka som kan bifoga filer Välj vilka användare som kan bifoga filer, till exempel dokument eller foton.
Vilka som kan moderera innehåll Välj vilka användare som kan godkänna, blockera och radera meddelanden i gruppen.
Vilka som kan moderera metadata Välj vilka användare som kan tagga innehåll eller använda funktionerna för gemensam inkorg.
Vilka som kan publicera som gruppen Välj vilka användare som kan lägga upp meddelanden från gruppens e-postadress i stället för sin egen e-postadress.

Standardavsändare

Välj standardadressen för meddelanden som skickas från gruppen:

 • Författarens adress – bäst för diskussionsgrupper.
 • Gruppadress – bäst för grupper där många personer svarar å gruppens vägnar, till exempel produktsupportgrupper.
Moderering av meddelanden

Välj om du vill granska och godkänna meddelanden innan du skickar dem till gruppen:

 • Ingen moderering – publicera meddelanden när de tas emot utan att granska dem.
 • Moderera meddelanden från icke-medlemmar – granska och godkänn meddelanden från icke-medlemmar innan du skickar dem till gruppen.
 • Moderera alla meddelanden – granska och godkänn alla meddelanden innan du skickar dem till gruppen.

Läs om hur du modererar meddelanden.

Begränsningar för nya medlemmar

Välj om du vill begränsa inläggsbehörigheter för nya medlemmar:

 • Ingen inläggsbegränsning för nya medlemmar – låt nya medlemmar skicka meddelanden till gruppen utan moderering.
 • Nya medlemsinlägg modereras – granska och godkänn meddelanden som skickas av nya medlemmar innan du lägger upp dem i gruppen.
 • Nya medlemmar kan inte lägga upp inlägg – låt inte nya medlemmar skicka meddelanden till gruppen.
Hantering av skräppost

Välj hur du vill hantera meddelanden som skickas till gruppen när systemet markerar dem som skräppost:

 • Avvisa alla meddelanden markerade som skräppost – välj detta om du inte vill att meddelanden markerade som skräppost ska levereras till gruppen. Det här är den högsta nivåkontrollen för skräppost. Vissa giltiga meddelanden kan markeras som skräppost och avvisas.
 • Moderera och meddela innehållsmoderatorer – välj det här om du vill skicka meddelanden som markerats som skräppost för granskning och avisera innehållsmoderatorer.
 • Moderera utan att meddela innehållsmoderatorer – välj det här alternativet om du vill skicka meddelanden som markerats som skräppost för granskning utan att avisera innehållsmoderatorer.
 • Lägg upp misstänkta meddelanden i gruppen – välj detta om du vill att meddelanden som markeras som skräppost ska levereras till gruppen. 
Avisering om avvisat meddelande Välj om du vill avisera avsändare när meddelanden avvisas i stället för att levereras till gruppen.

E-post

Inställning Beskrivning
Ämnesprefix

Om du vill identifiera e-post från en grupp kan du automatiskt lägga till ett prefix i ämnesraden för gruppmeddelanden. 

Sidfot i e-post

Välj vad som ska visas i sidfoten i gruppens e-postmeddelanden:

 • Inkludera standardsidfoten för Grupper – innehåller en länk till meddelandet på grupper.google.com och prenumerationsinställningar, om tillämpligt. Du måste ha åtkomst till Grupper på webben för att visa meddelandet från länken.
 • Inkludera en anpassad sidfot -– text som du anger, till exempel juridiska meddelanden och information om din organisation. Det finns en gräns på 1 000 tecken och du kan bara lägga till text.
Gruppens e-postspråk E-postspråk som används för systemgenererad information som skickas till gruppmedlemmar, inklusive innehåll i e-postsammanfattningar och sidfötter.

Medlemsmoderering

Inställning Beskrivning
Vilka som kan hantera medlemmar Välj vilka som kan lägga till och ta bort medlemmar.
Vilka som kan ändra roller Välj vilka som kan ändra behörigheter för grupproller.
Använda klassiska Grupper
 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Skapa grupp längst upp till vänster.
 3. Ange information och välj inställningar för gruppen.
   Inställningsreferens.
 4. Klicka på Skapa grupp.

Vänta några minuter på att den nya gruppen ska bli aktiv innan du skickar ett meddelande till den. I annat fall får du kanske en avisering om det inte gick att leverera ditt meddelande.


Inställningsreferens för klassiska Grupper

Alternativ Beskrivning
Gruppnamn
Namn som identifierar gruppen i listor och meddelanden. Följ riktlinjerna nedan:
 • Namn kan innehålla upp till 73 tecken.
 • Använd namn som gör det enkelt att identifiera gruppens syfte.

 

 

Gruppens e-post

​E-postadresser används för gruppen. Om du har fler än en domän väljer du lämplig domän i listan. E-postadresserna kan bestå av upp till 63 tecken. Den här gränsen omfattar inte domändelen av adressen, till exempel @gmail.com.

Vissa ord är reserverade och kan inte användas som e-postadresser. Mer information finns i Ord som inte kan användas i e-postadresser. Om du skapar gruppen på groups.google.com ska du läsa Förstå reserverade ord.

Om du skapar gruppen med ett jobb- eller skolkonto kan e-postadressen innehålla ett suffix, till exempel -skapad-användare. Om ditt gruppnamn till exempel är utbildning kan den faktiska e-postadressen vara utbildning-skapad-användare@din_domän.

Gruppbeskrivning

Syftet med gruppen eller hur den används. Informationen visas på gruppens sida Om. Du kan inkludera information om gruppmedlemmar, gruppinnehåll, vanliga frågor, länkar till relaterade grupper och så vidare.

Gruppens primära språk E-postspråk som används för systemgenererad information som skickas till gruppmedlemmar, inklusive innehåll i e-postsammanfattningar och sidfötter.
Typ av grupp

Den typ av grupp du vill skapa. Du kan ändra grupptypen senare:

 • E-postlista – medlemmar kommunicerar med varandra med en enda e-postadress.
 • Webbforum – medlemmar använder Google Grupper eller e-post för att kommunicera med varandra.
 • Frågor och svar-forum – medlemmar ställer och besvarar varandras frågor.
 • Gemensam inkorg – medlemmar tilldelar varandra ämnen och spårar ämnen som uppgifter.
Grundläggande behörighet

Behörigheter för:

 • Gruppens synlighet: Vilka kan se gruppens e-postadress och beskrivning.
 • Visa ämnen: Vilka kan visa ämnen i gruppen.
 • Inlägg: Vilka kan lägga upp meddelanden i gruppen.
 • Gå med i gruppen: Vilka kan gå med i gruppen

Gör gruppen till en gemensam inkorg eller ett forum med frågor och svar

Använda klassiska Grupper

Ändra grupptypen när som helst för att passa gruppens kommunikationssätt och arbetsflöde.

Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig i klassiska Grupper

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Om du använder nya Grupper går du tillfälligt tillbaka till klassiska Grupper:
  1. Klicka på Inställningar Inställningar uppe till höger.
  2. Klicka på Återgå till klassiska Google Grupper.
 3. Klicka på Mina grupper.
 4. Klicka på namnet på en grupp.
 5. Klicka på Hantera grupp till höger.
 6. Klicka på Information och sedan Avancerat till vänster.
 7. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil i avsnittet Återställ grupp bredvid Välj en grupptyp. 
 8. Välj en grupptyp och klicka på Återställ den här gruppen.
 9. Återgå till nya Grupper:
  1. Klicka på Inställningar Inställningar uppe till höger.
  2. Klicka på Besök nya Grupper uppe till vänster.

Ändra gruppens namn, beskrivning och e-postinställningar

Använda nya Grupper
 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Klicka på namnet på en grupp.
 4. Klicka på Gruppinställningar till vänster.
 5. Gör ändringarna under Allmänt.
 6. Klicka på Spara ändringar.
Använda klassiska Grupper
 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Klicka på namnet på en grupp.
 4. Klicka på Hantera grupp till höger.
 5. Klicka på Information och sedan Allmän information till vänster.
 6. Gör ändringarna.
 7. Klicka på Spara.

Ange e-postalternativ för gruppen

Använda nya Grupper
 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Klicka på namnet på en grupp.
 4. Öppna Gruppinställningarföljt avE-postalternativ till vänster.

 5. Klicka på Aktivera uppe till höger bredvid Avancerat.
 6. Ange e-postalternativ:
  • Ämnesprefix: Identifierar e-post som meddelanden från gruppen.
  • E-postsidfot: Det här hjälper användarna att få åtkomst till prenumerationsinställningar och hitta inlägget i Google Grupper.
  • Konversationsläge: Visar meddelanden i trådar efter ämne i stället för att visa varje meddelande separat när det läggs upp.
  • Lägg upp svar på: Var svar på gruppmeddelanden skickas som standard när du svarar via e-post. Alternativet du väljer här fyller automatiskt i fältet Till när du svarar på ett meddelande. Du kan ändra mottagarna manuellt i själva meddelandet.
 7. Klicka på Spara ändringar.
Använda klassiska Grupper
 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Klicka på namnet på en grupp.
 4. Klicka på Hantera grupp till höger.
 5. Klicka på Inställningar  och sedan  E-postalternativ till vänster.
 6. Ange e-postalternativ:
  • Ämnesprefix: Identifierar e-post som meddelanden från gruppen.
  • E-postsidfot: Det här hjälper användarna att få åtkomst till prenumerationsinställningar och hitta inlägget i Google Grupper.
  • Autosvar: Med det här kan du automatiskt svara medlemmar och icke-medlemmar. Den här funktionen är bara tillgänglig i klassiska Grupper
  • Konversationsläge: Visar meddelanden i trådar efter ämne i stället för att visa varje meddelande separat när det läggs upp.
  • Lägg upp svar: Var svar på gruppmeddelanden skickas.
 7. Klicka på Spara.

Ställ in hur medlemmar visar sin identitet

Använda nya Grupper

Tillåt att medlemmar lägger upp med ett visningsnamn eller kräv att varje medlem kopplas till sin profil på Google.

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Klicka på namnet på en grupp.
 4. Klicka på Gruppinställningar till vänster.
 5. Klicka på Gruppinställningarföljt avMedlemssekretess till vänster.
 6. Klicka på Aktivera uppe till höger bredvid Avancerat.
 7. Välj en av de obligatoriska identifieringsformerna.
 8. Klicka på Spara ändringar.
Använda klassiska Grupper

Du kan tillåta medlemmar att lägga upp med ett visningsnamn eller kräva att varje medlem länkar till sin Google-profil.

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Klicka på namnet på en grupp.
 4. Klicka på Hantera grupp till höger.
 5. Klicka på Inställningar och sedan Identitet till vänster.
 6. Välj ett av de obligatoriska identifieringssätten.
 7. Klicka på Spara.

Ange vilka som kan lägga upp, visa ämnen och gå med i gruppen

Använda nya Grupper
 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Klicka på namnet på en grupp.
 4. Klicka på Gruppinställningarföljt avInläggspolicy.
 5. Klicka på Aktivera uppe till höger bredvid Avancerat.
 6. Välj de behörigheter du vill ha för gruppen.
 7. Klicka på Spara ändringar.
Använda klassiska Grupper
 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Klicka på namnet på en grupp.
 4. Klicka på Hantera grupp till höger.
 5. Klicka på Behörigheter och sedan Grundläggande behörigheter till vänster.
 6. Välj de behörigheter du vill ha för gruppen.
 7. Klicka på Spara.

Ange vilka som kan hantera medlemmar och roller

Använda nya Grupper
 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Klicka på namnet på en grupp.
 4. Klicka på Gruppinställningarföljt avMedlemsmoderering till vänster.
 5. Välj de behörigheter du vill ha för gruppen.
 6. Klicka på Spara ändringar.
Använda klassiska Grupper
 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Klicka på namnet på en grupp.
 4. Klicka på Hantera grupp till höger.
 5. Klicka på Behörigheter och sedan Modereringsbehörigheter till vänster.
 6. Välj de behörigheter du vill ha för gruppen.
 7. Klicka på Spara.

Ange vilka som kan lägga upp, visa ämnen och gå med i gruppen

Använda nya Grupper
 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Klicka på namnet på en grupp.
 4. Klicka på Gruppinställningarföljt avMedlemsmoderering till vänster.
 5. Välj de behörigheter du vill ha för gruppen.
 6. Klicka på Spara ändringar.
Använda klassiska Grupper
 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Klicka på namnet på en grupp.
 4. Klicka på Hantera grupp till höger.
 5. Klicka på Behörigheter och sedan Grundläggande behörigheter till vänster.
 6. Välj de behörigheter du vill ha för gruppen.
 7. Klicka på Spara.

Ändra dina egna prenumerationsinställningar

Använda nya Grupper
 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Klicka på namnet på en grupp.
 4. Klicka på Mina medlemskapsinställningar till vänster.
 5. Välj ett alternativ under Prenumeration:
  • Alla nya meddelanden – meddelanden som skickas individuellt när de läggs upp i gruppen.
  • Skicka dagliga sammanfattningar – upp till 25 kompletta meddelanden kombineras till enskilda e-postmeddelanden och skickas dagligen.
  • Kombinerade uppdateringar – sammanfattningar av upp till 150 meddelanden kombineras till enskilda e-postmeddelanden och skickas dagligen.
  • Skicka inte uppdateringar via e-post – meddelanden från gruppen skickas inte.
 6. Klicka på Spara ändringar.
Använda klassiska Grupper
 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Klicka på namnet på en grupp.
 4. Klicka på Mina inställningar Mina inställningar och sedan Inställningar för medlemskap och e-post längst upp till höger.
 5. Välj ett alternativ i avsnittet Inställning för e-postleverans i fönstret för medlemsinställningar:
  • Skicka inte e-postuppdateringar: Inga e-postmeddelanden från gruppen
  • Skicka dagliga sammanfattningar Upp till 25 fullständiga meddelanden kombineras till enskilda e-postmeddelanden och levereras dagligen
  • Skicka kombinerade uppdateringar: Sammanfattningar av upp till 150 meddelanden kombineras till enskilda e-postmeddelanden och levereras dagligen
  • Meddela mig för varje nytt meddelande: Alla meddelanden som skickas via e-post individuellt när de läggs upp i gruppen
 6. Klicka på Spara.