Skapa en grupp och välj gruppinställningar

Om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto kan alternativen som visas skilja sig. Kontakta din administratör om du vill veta mer.

Organisationer, klasser, team och andra grupper kan använda Google Grupper för att göra bland annat följande:

 • Hitta personer med liknande hobbyer eller intressen och delta i onlinekonversationer
 • Skicka e-post till varandra med en gruppadress
 • Arbeta tillsammans med projekt
 • Organisera möten och händelser

Skapa en grupp

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Skapa grupp längst upp till vänster.
 3. Ange information och välj inställningar för gruppen.
  Inställningsreferens.
 4. Klicka på Skapa grupp.
  Vänta några minuter på att den nya gruppen ska bli aktiv innan du skickar ett meddelande till den. I annat fall får du kanske en avisering om det inte gick att leverera ditt meddelande.
 5. (Valfritt) Nästa steg: Välj avancerade inställningar för gruppen.

Inställningsreferens

Gruppinformation

Alternativ Beskrivning
Gruppnamn
Namn som identifierar gruppen i listor och meddelanden. Följ riktlinjerna nedan:
 • Namn kan innehålla upp till 73 tecken.
 • Använd namn som gör det enkelt att identifiera gruppens syfte.

 

 

Gruppens e-post

​E-postadresser använda för gruppen. Om fler än en domän visas väljer du tillämplig domän i listan. E-postadresserna kan bestå av upp till 63 tecken. Den här gränsen omfattar inte domändelen av adressen, till exempel @gmail.com.

Vissa ord är reserverade och kan inte användas som e-postadresser. Mer information finns i Ord som inte kan användas i e-postadresser. Om du skapar gruppen på groups.google.com ska du läsa Förstå reserverade ord.

Om du skapar gruppen med ett jobb- eller skolkonto kan e-postadressen innehålla ett suffix, till exempel -skapad-användare. Om ditt gruppnamn till exempel är utbildning kan den faktiska e-postadressen vara utbildning-skapad-användare@din_domän.

Gruppbeskrivning

Syftet med gruppen eller hur den används. Informationen visas på gruppens sida Om. Du kan inkludera information om gruppmedlemmar, gruppinnehåll, vanliga frågor, länkar till relaterade grupper och så vidare.

Sekretessinställningar

Alternativ  Beskrivning
Vilka som kan söka efter gruppen

Välj ett alternativ för vem som kan hitta gruppen genom att söka efter gruppens namn, e-postadress eller konversationer:

 • Gruppmedlemmar Om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto visas det här alternativet enbart om administratören har valt att tillåta g äger ägare att dölja grupper från katalogen.
 • Organisationsmedlemmar – det här alternativet visas bara om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto.
 • Alla på webben – om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto visas detta alternativ bara om administratören har valt att göra grupper offentliga.

 

Vilka som kan gå med i gruppen

Välj ett alternativ:

 • Endast inbjudna användare— 'Personer måste bjudas in till gruppen. De kan inte lägga till sig själva direkt eller be om att få gå med.
 • Alla inom organisationen kan fråga–Personer i din organisation kan be att bli tillagda i gruppen. Det här alternativet visas bara om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto.
 • Alla inom organisationen får gå med–Personer i din organisation kan lägga till sig själva i gruppen. Det här alternativet visas bara om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto.
 • Alla kan be om–Alla på webben kan be att bli tillagda i gruppen. Om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto visas det här alternativet enbart om administratören har aktiverat alternativet för att tillåta gruppägare att tillåta externa medlemmar.
 • Alla kan gå med–Alla på webben kan lägga till sig själva i gruppen. Om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto visas det här alternativet enbart om administratören har aktiverat alternativet för att tillåta gruppägare att tillåta externa medlemmar.
Vilka som kan se konversationer Välj vilka som kan se konversationer som lagts upp i gruppen.
Vilka som kan lägga upp Välj vilka som kan skicka meddelanden till gruppens e-postadress.
Vilka som får visa medlemmar Välj vilka som kan visa gruppens medlemslista. 

Lägga till medlemmar

Alternativ Beskrivning
Gruppmedlemmar Namnen eller e-postadresserna till personer som du vill lägga till och tilldela medlemsrollen.
Alla i en grupp har medlemsrollen. Alla behörigheter som har angetts för medlemsrollen tilldelas automatiskt ansvariga och ägare.
Gruppansvariga Namnen eller e-postadresserna till personer du vill lägga till och tilldela rollen som ansvarig. 

Som standard kan ansvariga göra allt som ägare kan göra, förutom:

 • Radera gruppen.
 • Gör en annan medlem till ägare.
 • Ändra en ägares roll till ansvarig eller medlem. 

Gruppägare kan ställa in behörigheter till endast ägare och begränsa vad ansvariga kan göra. Ansvariga kan dock alltid anpassa gruppinställningarna.

En grupp kan inte vara ansvarig för en annan grupp.

Gruppägare Namnen eller e-postadresserna till personer som du vill lägga till och tilldela ägarrollen.  

Medlemmar med rollen som ägare har följande behörigheter:

 • Skicka meddelanden till gruppen.
 • Lägga till eller ta bort gruppmedlemmar, inklusive ägare.
 • Ändra en medlems roll (till exempel från medlem till ägare).
 • Ändra gruppinställningar.
 • Radera gruppen.
 • Exportera gruppmedlemskap och gruppmeddelanden.

Du kan tilldela ägarrollen till valfri gruppmedlem. En grupp kan dock inte ha ägarrollen för en annan grupp.

Välkomstmeddelande Ett meddelande som skickas via e-post till personer när de läggs till i gruppen utan att bli inbjudna. Det här alternativet är bara tillgängligt om Lägg till medlemmar direkt är .
Inbjudningsmeddelande Ett meddelande som skickas till personer i e-postinbjudan att gå med i gruppen. Inbjudna klickar på en länk i inbjudan om att gå med. Det här är endast tillgängligt om Lägg till medlemmar direkt är AV
Prenumeration

Inställningar för att ta emot e-post från gruppen. Alternativen inkluderar:

 • Varje e-postmeddelande – meddelanden som skickas individuellt när de läggs upp i gruppen.
 • Sammanfattning – upp till 25 fullständiga meddelanden kombineras till enskilda e-postmeddelanden och skickas dagligen.
 • Förkortad – sammanfattningar av upp till 150 meddelanden kombineras till enskilda e-postmeddelanden och skickas dagligen.
 • Inga e-postmeddelanden – meddelanden från gruppen skickas inte.

Om du vill få förkortade sammanfattningar eller sammanfattningar av en grupps meddelanden måste du aktivera konversationshistorik för gruppen.

Lägg till medlemmar direkt

Om du vill lägga till medlemmar i gruppen direkt eller bjuda in medlemmar att gå med.

Om du slår PÅ Lägg till medlemmar direkt: Specificerade användare läggs till i gruppen med de prenumerationsinställningar du väljer. Medlemmar kan ändra sina prenumerationsinställningar senare.

Om du stänger AV Lägg till medlemmar direkt: Specificerade användare får en e-postinbjudan att gå med i gruppen. De läggs till i gruppen först efter att de accepterar inbjudan.

Referens för avancerade inställningar

När du har skapat gruppen kan du välja ytterligare inställningar som meddelandemoderering och e-postsidfötter. 

Allmänt | Medlemssekretess | Inläggspolicy | E-postalternativ | Medlemsmoderering

Allmänt

Inställning Beskrivning
Gruppnamn
Namn som identifierar gruppen i listor och meddelanden. Följ riktlinjerna nedan:
 • Namn kan innehålla upp till 73 tecken.
 • Använd namn som gör det enkelt att identifiera gruppens syfte.

 

 

Gruppens e-post

​E-postadresser använda för gruppen. Om fler än en domän visas väljer du tillämplig domän i listan. E-postadresserna kan bestå av upp till 63 tecken. Den här gränsen omfattar inte domändelen av adressen, till exempel @gmail.com.

Vissa ord är reserverade och kan inte användas som e-postadresser. Mer information finns i Ord som inte kan användas i e-postadresser. Om du skapar gruppen på groups.google.com ska du läsa Förstå reserverade ord.

Om du skapar gruppen med ett jobb- eller skolkonto kan e-postadressen innehålla ett suffix, till exempel -skapad-användare. Om ditt gruppnamn till exempel är utbildning kan den faktiska e-postadressen vara utbildning-skapad-användare@din_domän.

Gruppbeskrivning

Syftet med gruppen eller hur den används. Informationen visas på gruppens sida Om. Du kan inkludera information om gruppmedlemmar, gruppinnehåll, vanliga frågor, länkar till relaterade grupper och så vidare.

Välkomstmeddelande Skriv, redigera eller radera ett välkomstmeddelande för din grupp. Se Lägga till eller redigera en grupps välkomstmeddelande
Aktivera ytterligare Google Grupper-funktioner Välj alternativet för att göra gruppen till en gemensam inkorg. Se Aktivera funktioner för gemensam inkorg.
Delade etiketter Markera rutan för att aktivera möjligheten att sätta etiketter på konversationer för att underlätta organisering och sökning. Se Skapa och använda etiketter.
Vilka som kan se gruppen

Välj ett alternativ för vem som kan hitta gruppen genom att söka efter gruppens namn, e-postadress eller konversationer:

 • Gruppmedlemmar Om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto visas det här alternativet enbart om administratören har valt att tillåta g äger ägare att dölja grupper från katalogen.
 • Organisationsmedlemmar – det här alternativet visas bara om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto.
 • Alla på webben – om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto visas detta alternativ bara om administratören har valt att göra grupper offentliga.

 

Vilka som kan gå med i gruppen

Välj ett alternativ:

 • Enbart inbjudna användare – personer måste bli inbjudna för att gå med i gruppen. De kan inte lägga till sig själva direkt eller be om att få gå med.
 • Enbart organisationsanvändare – personer i organisationen kan lägga till sig själva i gruppen. Det här alternativet visas bara om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto.
 • Organisationsanvändare kan fråga – personer i organisationen kan be om att bli tillagda i gruppen. Det här alternativet visas bara om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto. 
 • Organisationsanvändare kan gå med, alla på webben kan be att få gå med – Alla inom organisationen kan lägga till sig själva i gruppen och alla på webben kan be att bli tillagda i gruppen. Det här alternativet visas bara om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto och administratören har valt att tillåta gruppägare att tillåta externa medlemmar.
 • Alla på webben kan be att få gå med – Alla på webben kan be att bli tillagda i gruppen. Om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto visas det här alternativet enbart om administratören har aktiverat alternativet för att tillåta gruppägare att tillåta externa medlemmar.
 • Alla på webben kan gå med – alla på webben kan lägga till sig själva i gruppen. Om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto visas det här alternativet enbart om administratören har aktiverat alternativet för att tillåta gruppägare att tillåta externa medlemmar.
Tillåt externa medlemmar

Välj om du vill tillåta personer utanför organisationen att bli gruppmedlemmar.

Det här alternativet visas enbart för grupper som du skapar från ett jobb- eller skolkonto och enbart om administratören tillåter det alternativ som gruppägare kan tillåta externa medlemmar.

Vilka som kan se konversationer Välj vilka som kan se konversationer som lagts upp i gruppen.
Vilka som kan lägga upp Välj vilka som kan skicka meddelanden till gruppens e-postadress.
Vilka som får visa medlemmar Välj vilka som kan visa gruppens medlemslista. 
Klassificering av gruppinnehåll

Välj om gruppinnehållet är lämpligt för alla eller vuxna. Om du väljer Endast för vuxna kan du inte ändra detta senare.

Det här alternativet visas endast för grupper som du skapar på den offentliga domänen googlegroups.com.

Medlemssekretess

Inställning Beskrivning
Identifiering krävs för nya medlemmar

Typ av identitet krävs för nya medlemmar. 

 • Antingen visningsnamn eller organisationsprofil – medlemmar använder sitt profilnamn i Google-kontot som standardvisningsnamn. De kan ändra sitt visningsnamn. De kan även välja om de vill länka till sitt Google-konto.
 • Endast visningsnamnsprofil – medlemmar får ett standardvisningsnamn som är en förkortad version av deras e-postadress. De kan ändra sitt visningsnamn, men de kan inte länka till sitt Google-konto.
 • Enbart organisationsprofil – medlemmar måste använda sitt profilnamn i Google-kontot och länka till sitt Google-konto.

Om du ändrar den här inställningen påverkas befintliga användares visningsnamn enligt följande:

 • Om du ändrar inställningen till organisationsprofil uppdateras alla användares profilnamn för Google-kontot.
 • Om du byter från organisationsprofil till visningsnamn uppdateras alla visningsnamn till standardvisningsnamnet.
 • Om du byter från någon av dem till visningsnamn uppdateras alla användare som har valt organisationsprofil till standardvisningsnamnet. Medlemmar som har ett anpassat visningsnamn påverkas inte.

Markera rutan Visningsnamn måste vara unika för att förhindra att flera medlemmar använder samma identitet.

Vilka som kan kontakta gruppägarna Välj vilka användare som kan kontakta medlemmar med ägarrollen i gruppen.
Vilka som kan se medlemmarnas e-postadresser Välj vilka användare som kan visa gruppmedlemmarnas e-postadresser.

Inläggspolicy

Inställning Beskrivning
Tillåt inlägg via e-post

Markera den här rutan om du vill låta andra skicka meddelanden till gruppen. Om du avmarkerar den här rutan kan andra inte skicka meddelanden till gruppen med gruppens e-postadress.

Tillåt upplägg via webben Markera den här rutan om du vill tillåta att andra skickar meddelanden till gruppen via gränssnittet Grupper (grupper.google.com).
Konversationshistorik
Du kan aktivera konversationshistoriken så att medlemmarna kan visa inlägg i Google Grupper när som helst. 

Du kan aktivera eller inaktivera funktionen för varje grupp.

 • – medlemmar som väljer att få uppdateringar via e-post kan läsa och svara på inlägg med hjälp av Google Grupper online, e-post eller båda. Om de väljer bort uppdateringar via e-post får de åtkomst till inläggen online.
 • Av – gruppmedlemmar kan få åtkomst till gamla inlägg (de som läggs till i historiken innan funktionen stängdes av) online. Nya inlägg visas inte i historiken. Gruppmedlemmar som har valt att få uppdateringar via e-post kan läsa och svara på dem via e-post. Användare som väljer bort e-postuppdateringar får åtkomst till befintliga inlägg men kan inte se nya inlägg.

Om du har den äldre kostnadsfria utgåvan av G Suite uppgraderar du till Google Workspace för att få den här funktionen. 

Vilka som kan svara författare privat Välj vilka användare som kan svara författare privat i stället för hela gruppen.
Vilka som kan bifoga filer Välj vilka användare som kan bifoga filer, till exempel dokument eller foton.
Vilka som kan moderera innehåll Välj vilka användare som kan godkänna, blockera och radera meddelanden i gruppen.
Vilka som kan moderera metadata Välj vilka användare som kan använda funktionerna för Gemensam inkorg.
Vilka som kan publicera som gruppen Välj vilka användare som kan lägga upp meddelanden från gruppens e-postadress i stället för sin egen e-postadress.

Standardavsändare

Välj standardadressen för meddelanden som skickas från gruppen:

 • Författarens adress – bäst för diskussionsgrupper.
 • Gruppadress – bäst för grupper där många personer svarar å gruppens vägnar, till exempel produktsupportgrupper.
Moderering av meddelanden

Välj om du vill granska och godkänna meddelanden innan du skickar dem till gruppen:

 • Ingen moderering – publicera meddelanden när de tas emot utan att granska dem.
 • Moderera meddelanden från icke-medlemmar – granska och godkänn meddelanden från icke-medlemmar innan du skickar dem till gruppen.
 • Moderera alla meddelanden – granska och godkänn alla meddelanden innan du skickar dem till gruppen.

Läs om hur du modererar meddelanden.

Begränsningar för nya medlemmar

Välj om du vill begränsa inläggsbehörigheter för nya medlemmar:

 • Ingen inläggsbegränsning för nya medlemmar – låt nya medlemmar skicka meddelanden till gruppen utan moderering.
 • Nya medlemsinlägg modereras – granska och godkänn meddelanden som skickas av nya medlemmar innan du lägger upp dem i gruppen.
 • Nya medlemmar kan inte lägga upp inlägg – låt inte nya medlemmar skicka meddelanden till gruppen.
Hantering av skräppost

Välj hur du vill hantera meddelanden som skickas till gruppen när systemet markerar dem som skräppost:

 • Avvisa alla meddelanden markerade som skräppost – välj detta om du inte vill att meddelanden markerade som skräppost ska levereras till gruppen. Det här är den högsta nivåkontrollen för skräppost. Vissa giltiga meddelanden kan markeras som skräppost och avvisas.
 • Moderera och meddela innehållsmoderatorer – välj det här om du vill skicka meddelanden som markerats som skräppost för granskning och avisera innehållsmoderatorer.
 • Moderera utan att meddela innehållsmoderatorer – välj det här alternativet om du vill skicka meddelanden som markerats som skräppost för granskning utan att avisera innehållsmoderatorer.
 • Lägg upp misstänkta meddelanden i gruppen – välj detta om du vill att meddelanden som markeras som skräppost ska levereras till gruppen. 
Avisering om avvisat meddelande Välj om du vill avisera avsändare när meddelanden avvisas i stället för att levereras till gruppen.

E-postalternativ

Inställning Beskrivning
Ämnesprefix
Om du vill identifiera e-post från en grupp kan du automatiskt lägga till ett prefix i ämnesraden för gruppmeddelanden.
Sidfot i e-post

Välj vad som ska visas i sidfoten i gruppens e-postmeddelanden:

 • Inkludera standardsidfoten för Grupper – innehåller en länk till meddelandet på grupper.google.com och prenumerationsinställningar, om tillämpligt. Du måste ha åtkomst till Grupper på webben för att visa meddelandet från länken.
 • Inkludera en anpassad sidfot -– text som du anger, till exempel juridiska meddelanden och information om din organisation. Det finns en gräns på 1 000 tecken och du kan bara lägga till text.
Gruppens e-postspråk Ange det språk som ska användas för systemgenererad information som aviseringar och sidfoten.
Autosvar

Markera rutorna om du vill skicka automatiska svar på inkommande meddelanden från gruppmedlemmar eller icke-medlemmar inom eller utanför organisationen.

Det här alternativet visas bara om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto.

Lägg upp svar till

Välj till vilka svaren på gruppinlägg ska skickas:

 • Alla gruppmedlemmar
 • Endast gruppansvariga
 • Endast för gruppmedlemmar
 • Endast författaren till det ursprungliga meddelandet
 • En mottagare som avsändaren väljer
 • En anpassad adress som du anger
Konversationsläge

Välj om du vill aktivera eller inaktivera konversationsläget. Konversationsläget avgör vad som händer med nya meddelanden som delar exakt samma ämne som en befintlig tråd som har den senaste aktiviteten men inte skickas som svar på den tråden.

När konversationsläget är aktiverat läggs den här typen av meddelanden till i tråden som ett svar. När det här läget är inaktiverat skapar de här meddelandena en ny tråd.

Om du stänger av konversationsläget förblir alla meddelanden som redan finns i en tråd oförändrade. Enbart nya meddelanden berörs.

Medlemsmoderering

Inställning Beskrivning
Vilka som kan hantera medlemmar Välj vilka som kan lägga till och ta bort medlemmar.
Vem som kan ändra anpassade roller Välj vilka som kan ändra behörigheter för grupproller.
Anpassade roller Skapa och redigera anpassade roller för gruppen. Se Skapa en anpassad roll

Gör gruppen till en gemensam inkorg

Obs! Om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto måste den här funktionen Google Groups for Business.

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på namnet på en grupp.
 3. Klicka på Gruppinställningar till vänster.
 4. Under Aktivera ytterligare funktioner i Google Grupper väljer du Gemensam inkorg.

Ändra gruppens namn, beskrivning och e-postinställningar

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på namnet på en grupp.
 3. Klicka på Gruppinställningar till vänster.
 4. Gör ändringarna under Allmänt.
 5. Klicka på Spara ändringar.

Ange e-postalternativ för gruppen

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på namnet på en grupp.
 3. Öppna Gruppinställningarföljt avE-postalternativ till vänster.

 4. Klicka på Aktivera "" uppe till höger bredvid Avancerat.
 5. Ange e-postalternativ:
  • Ämnesprefix: Identifierar e-post som meddelanden från gruppen.
  • E-postsidfot: Det här hjälper användarna att få åtkomst till prenumerationsinställningar och hitta inlägget i Google Grupper.
  • Konversationsläge: Visar meddelanden i trådar efter ämne i stället för att visa varje meddelande separat när det läggs upp.
  • Lägg upp svar på: Var svar på gruppmeddelanden skickas som standard när du svarar via e-post. Alternativet du väljer här fyller automatiskt i fältet Till när du svarar på ett meddelande. Du kan ändra mottagarna manuellt i själva meddelandet.
 6. Klicka på Spara ändringar.

Ställ in hur medlemmar visar sin identitet

Tillåt att medlemmar lägger upp med ett visningsnamn eller kräv att varje medlem kopplas till sin profil på Google.

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på namnet på en grupp.
 3. Klicka på Gruppinställningar till vänster.
 4. Klicka på Gruppinställningarföljt avMedlemssekretess till vänster.
 5. Klicka på Aktivera "" uppe till höger bredvid Avancerat.
 6. Välj en av de obligatoriska identifieringsformerna.
 7. Klicka på Spara ändringar.

Ställa in vem som kan lägga upp, visa konversationer och gå med i gruppen

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på namnet på en grupp.
 3. Klicka på Gruppinställningarföljt avInläggspolicy.
 4. Klicka på Aktivera "" uppe till höger bredvid Avancerat.
 5. Välj de behörigheter du vill ha för gruppen.
 6. Klicka på Spara ändringar.

Ange vilka som kan hantera medlemmar och roller

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på namnet på en grupp.
 3. Klicka på Gruppinställningarföljt avMedlemsmoderering till vänster.
 4. Välj de behörigheter du vill ha för gruppen.
 5. Klicka på Spara ändringar.

Ändra dina egna prenumerationsinställningar

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på namnet på en grupp.
 3. Klicka på Mina medlemskapsinställningar till vänster.
 4. Välj ett alternativ under Prenumeration:
  • Varje e-postmeddelande – meddelanden som skickas individuellt när de läggs upp i gruppen.
  • Sammanfattning – upp till 25 fullständiga meddelanden kombineras till enskilda e-postmeddelanden och skickas dagligen.
  • Förkortad – sammanfattningar av upp till 150 meddelanden kombineras till enskilda e-postmeddelanden och skickas dagligen.
  • Inga e-postmeddelanden – meddelanden från gruppen skickas inte.

  Om du vill få förkortade sammanfattningar eller sammanfattningar av en grupps meddelanden måste du aktivera konversationshistorik för gruppen.

 5. Klicka på Spara ändringar.