ป้ายและระดับในฟอรัมผลิตภัณฑ์ของ Google

เราใช้ป้ายและระดับเพื่อระบุข้อมูลของสมาชิกในฟอรัมผลิตภัณฑ์ของ Google

ป้าย

ป้ายจะระบุตัวตนหรือระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

 •  Silver Product Expert คือ สมาชิกใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 •  Gold Product Expert คือ สมาชิกที่เชื่อถือได้ซึ่งมีความรอบรู้และมีส่วนร่วมเป็นประจำ
 •  Platinum Product Expert คือ สมาชิกผู้รู้ลึกซึ่งให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา สร้างเนื้อหา และอื่นๆ
 •  Product Experts Alumni คือ อดีตสมาชิกที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในปัจจุบัน แต่เคยเป็นที่รู้จักจากการให้ความช่วยเหลือมาก่อน  
 •   คำตอบที่ดีที่สุด เราจะมอบป้ายนี้เป็นรางวัลให้สมาชิกฟอรัมผู้เป็นเจ้าของโพสต์ที่ได้รับเลือกให้เป็นคำตอบที่ดีที่สุด
 •  พนักงานของ Google คือ ผู้ให้คำแนะนำและ Community Manager ซึ่งทำงานอยู่ที่ Google 
 • ผู้เชี่ยวชาญของชุมชน คือ พาร์ทเนอร์ของ Google ที่แชร์ความรู้เพื่อช่วยรักษาชุมชนของเรา

ระดับ

ระดับเป็นสิ่งที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกในฟอรัมผลิตภัณฑ์ ทุกคนจะเริ่มต้นที่ระดับ 1 และเพิ่มสูงขึ้นได้จนถึงระดับ 10 โดยกิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี้จะเป็นตัวช่วยให้คุณมีระดับที่สูงขึ้นได้

 • โพสต์คำตอบ
 • คำตอบของคุณได้รับเลือกให้เป็นคำตอบที่ดีที่สุด
 • มีผู้ให้คะแนนว่าโพสต์ของคุณมีประโยชน์
 • โหวตชอบโพสต์ของบุคคลอื่น
 • ทำเครื่องหมายว่ามีการละเมิดเกิดขึ้นกับหัวข้อหรือโพสต์ใดได้อย่างถูกต้อง
หากมีผู้อื่นทำเครื่องหมายว่าโพสต์ของคุณละเมิดกฎและโพสต์ดังกล่าวถูกนำออกจากฟอรัม การเลื่อนระดับของคุณจะช้าลง
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร