Hindi ako makasali sa grupo

May ilang posibleng dahilan kung bakit ka puwedeng makatanggap ng mensahe ng error kapag sinusubukan mong sumali sa isang grupo gamit ang imbitasyon sa email. 

Nagki-click ka ng invalid na imbitasyon

Posibleng na-delete sa Google Groups ang grupo. Walang puwedeng sumali sa na-delete na grupo. 

O kaya, nag-expire na ang imbitasyon. Nag-e-expire ang mga imbitasyon sa grupo 7 araw pagkatapos ipadala ang mga ito. Kung mag-e-expire ang iyong imbitasyon, puwede mong hilingin sa may-ari o manager ng grupo na padalhan ka ng isa pang imbitasyon.

Binawi ang imbitasyon sa iyo o na-ban ka

Kung na-ban ka sa grupo, makakatanggap ka ng mensahe ng error kapag sinubukan mong sumali rito. Puwede ring kanselahin ng may-ari o manager ng grupo ang iyong imbitasyon. Sa ganitong mga sitwasyon, makipag-ugnayan sa may-ari o manager ng grupo at hilingin sa kanya na i-unban ka o imbitahan ka ulit.

Maling account ang ginagamit mo

Sa partikular na email address ipinapadala ang mga imbitasyon sa grupo. Kung susubukan mong tanggapin ang imbitasyon gamit ang anupamang email address, kabilang ang alyas o ibang account na pagmamay-ari mo, makakatanggap ka ng mensahe ng error. Tingnan ang imbitasyon sa email at tiyaking naka-sign in ka sa tamang account bago mo tanggapin ang imbitasyon.

Maximum na bilang ng mga grupo na ang sinasalihan mo

Puwede ka lang maging direktang miyembro ng 2,000 grupo. Kung kasali ka na sa ganoon karaming grupo, hindi ka na puwedeng tumanggap pa ng anumang bagong imbitasyon. Umalis sa isa sa iyong mga grupo at subukan ulit na tanggapin ang imbitasyon. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa membership, pumunta sa Understand Groups policies and limits

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
50
false
false