Söka efter och gå med i en grupp

Grupper har vanligen namn som beskriver gruppens ämne, till exempel ”matlagning” eller ”musik”. Så här söker du efter och går med i en grupp:

  1. Skriv ett ämne i sökfältet på startsidan, exempelvis ”matlagning”.
  2. Klicka på knappen Sök. En lista över grupper och meddelanden visas.
  3. Klicka på ett gruppnamn, exempelvis "Levande musik". Ämnesskärmen öppnas och ett antal ämnen visas.
  4. Klicka på länken "Gå med i grupp". Dialogrutan Gå med i grupp visas. 
  5. Fyll i alternativen i dialogrutan Gå med i grupp.
  6. Klicka på knappen Gå med i den här gruppen. Du är nu medlem i gruppen .
En öppen grupp är konfigurerad så att ditt medlemskap beviljas omedelbart. En begränsad grupp kräver godkännande från administratör innan du läggs till i gruppen. En privat grupp kräver att du klickar på en länk för att begära medlemskap hos ägaren.
Obs! Google kan inte ingripa i godkännandeprocessen för privata grupper. Kontakta gruppens ägare om du har frågor om ditt godkännande.