Nasa mga grupo ako na hindi ko sinalihan

Puwede mong pigilan ang mga tao na idagdag ka sa mga grupo kung saan hindi mo hiniling na sumali sa pamamagitan ng pag-off ng mga partikular na setting.  

Pigilan ang mga tao na direkta kang idagdag sa isang grupo

Kung naka-on ang setting na Idagdag ako sa kanilang mga grupo, puwede kang idagdag ng isang manager ng grupo sa isang grupo nang walang pahintulot mo. 

Kung naka-off ang setting na ito, puwede kang padalhan ng mga manager ng imbitasyong sumali sa kanilang grupo, pero hindi ka nila maidaragdag nang direkta nang walang pahintulot mo. 

  1. Mag-sign in sa Google Groups.
  2. Sa kanang bahagi sa itaas, i-click ang Mga Setting ""at pagkatapos ayMga pangkalahatang setting.
  3. I-uncheck ang Idagdag ako sa kanilang mga grupo.
  4. I-click ang I-save.

Tip: I-off ang setting na ito para iwasan ang mga spam na grupo o hindi nakikilalang grupo.

Huwag payagan ang mga imbitasyon sa grupo

Kung naka-off ang setting na Imbitahan ako sa kanilang mga grupo, hindi ka mapapadalhan ng mga manager ng grupo ng mga imbitasyong sumali sa kanilang mga grupo. 

Kung naka-on ang Idagdag ako sa kanilang mga grupo kapag naka-off ang Imbitahan ako sa kanilang mga grupo, maidaragdag ka pa rin ng mga manager ng grupo sa kanilang mga grupo nang direkta. Sa ganoong sitwasyon, hindi ka makakatanggap ng imbitasyon, pero maidaragdag ka pa rin sa grupo.

  1. Mag-sign in sa Google Groups.
  2. Sa kanang bahagi sa itaas, i-click ang Mga Setting ""at pagkatapos ayMga pangkalahatang setting.
  3. I-uncheck ang Imbitahan ako sa kanilang mga grupo.
  4. I-click ang I-save.

Mga kaugnay na paksa

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
50
false
false