Είμαι σε ομάδες στις οποίες δεν δήλωσα συμμετοχή

Μπορείτε να αποτρέψετε την προσθήκη σας από άλλους σε ομάδες στις οποίες δεν ζητήσατε να συμμετέχετε, απενεργοποιώντας συγκεκριμένες ρυθμίσεις.  

Αποτροπή της απευθείας προσθήκης σας σε μια ομάδα από άλλους

Εάν η ρύθμιση Προσθήκη μου στις ομάδες τους είναι ενεργοποιημένη, ένας διαχειριστής ομάδας μπορεί να σας προσθέσει σε μια ομάδα χωρίς την άδειά σας. 

Εάν αυτή η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη, οι διαχειριστές ενδέχεται να σας στείλουν μια πρόσκληση για να συμμετάσχετε στην ομάδα τους, αλλά δεν μπορούν να σας προσθέσουν απευθείας χωρίς την άδειά σας. 

  1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
  2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο των Ρυθμίσεων και μετάΚαθολικές ρυθμίσεις.
  3. Καταργήστε την επιλογή Προσθήκη μου στις ομάδες τους.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Συμβουλή: Απενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση, για να αποφύγετε ομάδες με ανεπιθύμητο περιεχόμενο ή μη αναγνωρισμένες ομάδες.

Απαγόρευση ομαδικών προσκλήσεων

Εάν η ρύθμιση Πρόσκλησή μου στις ομάδες τους είναι απενεργοποιημένη, οι διαχειριστές ομάδας δεν μπορούν να σας στέλνουν προσκλήσεις για να συμμετάσχετε στις ομάδες τους. 

Εάν η ρύθμιση Προσθήκη μου στις ομάδες τους είναι ενεργοποιημένη, όταν είναι απενεργοποιημένη η Πρόσκλησή μου στις ομάδες τους, τότε οι διαχειριστές ομάδας μπορούν να σας προσθέτουν απευθείας στις ομάδες τους. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα λάβετε, μεν, πρόσκληση, αλλά θα προστεθείτε στην ομάδα ούτως ή άλλως.

  1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
  2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο των Ρυθμίσεων και μετάΚαθολικές ρυθμίσεις.
  3. Καταργήστε την επιλογή Πρόσκλησή μου στις ομάδες τους.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Σχετικά θέματα

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού