สร้างและตอบโพสต์

หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน ตัวเลือกที่เห็นอาจแตกต่างออกไป โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบหากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจะเริ่มหรือเข้าร่วมการสนทนาใน Google Groups ได้โดยโพสต์ข้อความใหม่หรือตอบโพสต์ในกลุ่ม

เริ่มการสนทนาใหม่

เริ่มการสนทนากลุ่มในหัวข้อที่สนใจ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกชื่อกลุ่ม
 3. จากด้านซ้ายบน ให้คลิกการสนทนาใหม่
 4. ป้อนข้อความ
 5. คลิกโพสต์ข้อความ

อ่านและตอบโพสต์

คุณจะอ่านและตอบโพสต์ได้โดยใช้ Google Groups หรืออีเมล โดยขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าของกลุ่ม

ตอบผ่าน Google Groups

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกชื่อกลุ่ม
 3. คลิกข้อความที่ต้องการอ่าน
 4. เลือกว่าจะตอบกลับกลุ่มหรือตอบเป็นรายบุคคล

  • หากต้องการตอบกลับกลุ่ม ให้คลิกตอบทุกคนใต้ข้อความนั้น เขียนคำตอบจากนั้นคลิกโพสต์ข้อความ
  • หากต้องการตอบเฉพาะบุคคลที่โพสต์ ให้คลิกตอบกลับผู้เขียนใต้ข้อความนั้น  เบราว์เซอร์จะเปิดหน้าจอเขียนข้อความในโปรแกรมรับส่งอีเมลที่กำหนดค่าไว้ เขียนคำตอบจากนั้นคลิกส่ง ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้
   • คุณกำลังใช้บัญชี Google
   • คุณได้กำหนดค่าเบราว์เซอร์ให้เปิดลิงก์ mailto
   • คุณมีสิทธิ์ของผู้ที่มีสิทธิ์ดูอีเมลของสมาชิก
  • หากต้องการส่งต่อข้อความ ให้คลิกส่งต่อใต้ข้อความนั้น ป้อนข้อความจากนั้นแล้วคลิกส่ง

ตอบทางอีเมล

 1. คลิกโพสต์ในกล่องจดหมายของอีเมล เลือกอีเมลฉบับใดก็ได้ที่ต้องการตอบในชุดการสนทนา
 2. หากต้องการตอบเฉพาะคนที่โพสต์ ให้เลือกตอบ หากต้องการตอบกลับทั้งกลุ่ม ให้เลือกตอบทุกคน

เลือกผู้ที่จะรับโพสต์ของคุณ

หากเป็นเจ้าของหรือผู้จัดการกลุ่ม คุณเลือกได้ว่าสมาชิกจะมีสิทธิ์ตอบทั้งกลุ่มผ่านอีเมลหรือเฉพาะสมาชิกบางรายของกลุ่ม นอกจากนี้คุณยังเลือกให้ส่งอีเมลทุกฉบับถึงอีเมลที่ระบุได้อีกด้วย 

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกชื่อกลุ่ม
 3. ทางด้านซ้าย ให้ไปที่การตั้งค่ากลุ่มจากนั้นตัวเลือกอีเมล

 4. ที่ด้านขวาบน ถัดจากขั้นสูง ให้คลิกเปิด ""
 5. ในส่วนโพสต์คำตอบไปที่ ให้คลิกตัวเลือกที่แสดงจากนั้นแล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
 6. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ลบโพสต์

คุณนำสิ่งที่ตนเองโพสต์ออกได้ หากเป็นผู้ที่มีสิทธิ์กลั่นกรองเนื้อหา คุณจะนําโพสต์ใดก็ได้ออก

 1. แตะโพสต์ที่ต้องการลบ
 2. คลิกเพิ่มเติม""จากนั้นลบในข้อความทางด้านขวา
 3. คลิกตกลงในกล่องยืนยัน

หมายเหตุ: หากโพสต์ไม่เหมาะสม คุณจะลบและรายงานว่าเป็นการละเมิดได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร