Skapa och svara på inlägg

Om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto kan alternativen som visas skilja sig. Kontakta din administratör om du vill veta mer.

Du kan starta eller gå med i konversationer i Google Grupper genom att lägga upp ett nytt meddelande eller svara på inlägg i dina grupper.

Starta en ny konversation

Starta en gruppdiskussion om ett ämne du är intresserad av.

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på namnet på en grupp.
 3. Klicka på Ny konversation högst upp till vänster.
 4. Skriv meddelandet.
 5. Klicka på Lägg upp meddelande.

Läsa och svara på inlägg

Du kan läsa och svara på inlägg med hjälp av Google Grupper eller e-post, beroende på hur gruppen är konfigurerad.

Svara via Google Grupper

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på namnet på en grupp.
 3. Klicka på det meddelande du vill läsa.
 4. Välj om du vill svara till gruppen eller individuellt:

  • Svara gruppen genom att klicka på Svara alla under meddelandetexten. Skriv ditt svarföljt avklicka på Lägg upp meddelandet.
  • Om du bara vill svara personen som la upp inlägget klickar du på Svara författaren under meddelandetexten.  Webbläsaren öppnar din konfigurerade e-postklient på skärmen för att skriva meddelanden. Skriv ditt svarföljt avklicka på Skicka. Det här alternativet är endast tillgängligt om:
   • du använder ett Google-konto
   • du har konfigurerat webbläsaren för att öppna mailto-länkar
   • du har behörigheten Vilka kan visa medlemmarnas e-postadresser.
  • Om du vill vidarebefordra ett meddelande klickar du på Vidarebefordra under meddelandetexten. Ange meddelandetextenföljt avklicka på Skicka.

Svara med e-post

 1. Klicka på inlägget i din e-postinkorg. Du kan välja valfri e-post i konversationstråden att svara på.
 2. Svara endast personen som skrev inlägget genom att välja Svara. Välj Svara alla för att svara hela gruppen.

Välj vilka som får dina inlägg

Om du är gruppägare eller ansvarig kan du bestämma om medlemmar kan svara via e-post till hela gruppen eller endast till vissa medlemmar i gruppen. Du kan även välja att få varje meddelande skickat till en viss e-postadress. 

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på namnet på en grupp.
 3. Öppna Gruppinställningarföljt avE-postalternativ till vänster.

 4. Klicka på Aktivera "" uppe till höger bredvid Avancerat.
 5. Klicka på alternativet som visas under Lägg upp svar till följt av välj önskat alternativ.
 6. Klicka på Spara ändringar.

Radera ett inlägg

Det går att ta bort inlägg som du skickade. Om du har behörigheten Vem kan moderera innehåll kan du ta bort alla inlägg.

 1. Öppna inlägget som du vill radera.
 2. Klicka på Mer "" i meddelandet till höger följt av Radera.
 3. Klicka på OK i bekräftelserutan.

Obs! Om ett inlägg är olämpligt kan du radera det och rapportera det som missbruk.