Vytvorenie príspevku a odpovedanie naň

Ak ste sa prihlásili pomocou pracovného alebo školského účtu, môžu sa vám zobraziť iné možnosti. Viac sa dozviete od svojho správcu.

V Skupinách Google môžete začať konverzáciu alebo sa do niektorej zapojiť tým, že uverejníte novú tému alebo zareagujete na príspevky v skupine.

Začatie novej konverzácie

Začnite diskusiu v skupine o téme, ktorá vás zaujíma.

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na názov skupiny.
 3. Vľavo hore kliknite na položku Nová konverzácia.
 4. Napíšte správu.
 5. Kliknite na Uverejniť správu.

Čítanie príspevkov a odpovedanie na ne

Príspevky si môžete prečítať pomocou Skupín Google alebo v e‑mailoch. Záleží na tom, ako je skupina nastavená. Rovnakým spôsobom môžete na príspevky aj odpovedať.

Odpovedanie prostredníctvom Skupín Google

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na názov skupiny.
 3. Kliknite na správu, ktorú si chcete prečítať.
 4. Vyberte, či chcete odpovedať skupine alebo individuálne:

  • Ak chcete odpovedať skupine, pod textom správy kliknite na Odpovedať všetkým. Napíšte svoju odpoveď and then kliknite na Uverejniť správu.
  • Ak chcete odpovedať iba osobe, ktorá príspevok uverejnila, pod textom správy kliknite na Odpovedať autorovi.  Prehliadač otvorí v nakonfigurovanom e‑mailovom kliente obrazovku na vytvorenie správy. Napíšte svoju odpoveďand thenkliknite na Odoslať. Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, že:
   • Používate účet Google.
   • Máte prehliadač nakonfigurovaný na otváranie odkazov mailto.
   • Máte povolenie Kto si môže zobraziť e‑mailové adresy členov.
  • Ak chcete správu preposlať, pod textom správy kliknite na Preposlať. Zadajte text správyand thenkliknite na Odoslať.

Odpovedanie e‑mailom

 1. Vo svojej doručenej pošte kliknite na príspevok. Odpovedať môžete na ľubovoľný e‐mail vo vlákne konverzácie.
 2. Ak chcete odpovedať len osobe, ktorá príspevok uverejnila, vyberte Odpovedať. Ak chcete odpovedať celej skupine, vyberte Odpovedať všetkým.

Vyberte, kto bude dostávať vaše príspevky

Ak ste vlastník alebo správca skupiny, môžete sa rozhodnúť, či môžu členovia odpovedať e‑mailom celej skupine alebo len určitým jej členom. Môžete si tiež vybrať, že sa každá správa odošle na stanovenú e‑mailovú adresu. 

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na názov skupiny.
 3. Vľavo prejdite na Nastavenia skupiny and then Možnosti e‑mailu.

 4. Vpravo hore vedľa položky Rozšírené kliknite na Zapnúť "".
 5. V sekcii Odpovede na príspevok kliknite na zobrazenú možnosťand thenvyberte príslušnú možnosť.
 6. Kliknite na Uložiť zmeny.

Odstránenie príspevku

Ak ste uverejnili nejaký príspevok, môžete ho odstrániť. Ak máte povolenie Kto môže moderovať obsah, môžete odstrániť ľubovoľný príspevok.

 1. Otvorte príspevok, ktorý chcete odstrániť.
 2. V správe kliknite vpravo na Viac""and thenOdstrániť.
 3. V potvrdzovacom poli kliknite na OK.

Poznámka: Ak je príspevok nevhodný, môžete ho odstrániť a nahlásiť ako zneužitie.