Posts maken en beantwoorden

Je kunt een gesprek in Google Discussiegroepen starten of hieraan deelnemen door een nieuw onderwerp te posten of posts in je discussiegroepen te beantwoorden.

Een nieuw onderwerp starten

Start een groepsdiscussie over een onderwerp waarin jij geïnteresseerd bent.

 1. Log in bij Google Discussiegroepen.
 2. Klik op Mijn groepen.
 3. Kies een groep.
 4. Klik bovenaan het scherm op Nieuw onderwerp.
 5. Typ je bericht.
 6. Klik op Posten.

Posts lezen en hierop reageren

Als de groep is ingesteld als een online lijst van onderwerpen, kun je via het webforum posts lezen en op posts reageren. Als je mails op je e-mailadres ontvangt, kun je via je mail posts lezen en hierop reageren.

Reageren via het online forum

 1. Log in bij Google Discussiegroepen.
 2. Klik op Mijn groepen.
 3. Kies een groep.
 4. Klik op het onderwerp dat je wilt lezen.
 5. Je kunt een antwoord naar de groep of naar een individu sturen:

  • Als je je reactie naar de groep wilt sturen, klik je naast de datum van de post op 'Reactie posten' Allen beantwoorden . Je antwoord is de laatste post in de discussielijn.
  • Als je je antwoord alleen wilt sturen naar degene die de post heeft geplaatst, klik je in de rechterbovenhoek van de post op de pijl-omlaag Pijl-omlaag. Klik op De auteur persoonlijk antwoorden. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer je een Google-account gebruikt.
  • Als je een post wilt doorsturen, klik je in de rechterbovenhoek van de post op de pijl-omlaag Pijl-omlaag. Klik op Doorsturen.
 6. Klik op Posten, Beantwoorden of Doorsturen.

Reageren via e-mail

 1. Klik op de post in je inbox. Je kunt elke gewenste e-mail in het e-mailgesprek selecteren en deze beantwoorden.
 2. Als je je reactie alleen wilt sturen naar degene die de post heeft geplaatst, selecteer je Beantwoorden. Als je de hele groep een bericht wilt sturen, selecteer je Allen beantwoorden.

Meer opties voor posten:

Kiezen wie je posts ontvangt

Je kunt bepalen of een e-mail automatisch naar de hele groep of naar bepaalde leden van de groep wordt verzonden.

 1. Log in bij Google Discussiegroepen.
 2. Klik op Mijn groepen.
 3. Kies een groep.
 4. Klik in de rechterbovenhoek op Beheren.
 5. Klik aan de linkerkant op Instellingen en vervolgens E-mailopties.
 6. Als je wijzigingen wilt doorvoeren, gebruik je de pijl-omlaag Pijl-omlaag naast 'Antwoorden posten'.
 7. Klik op Opslaan.
Een discussie, aankondiging of vraag posten

Afhankelijk van de instellingen van je groep, kun je verschillende typen posts selecteren.

 • Discussie Discussie: Een algemene discussielijn. Een discussie is het standaard posttype voor de meeste groepen.
 • Aankondiging Aankondiging: Een onderwerp met belangrijke informatie van beheerders voor alle leden.
 • Vraag Vraag: Een discussie die een workflow kan hebben of die kan worden toegewezen aan specifieke leden. Dit type post is beschikbaar in groepen van het type vraag-en-antwoord of webforum.
Foto's of bestanden bijvoegen
 • Als je een bestand bij je post wilt voegen, klik je op Een bestand bijvoegen. Klik in het vak 'Een bestand selecteren' op Bestanden op je computer selecteren, vind je bestand en klik op Openen of Kiezen.
 • Als je een foto wilt toevoegen, klik je in de opmaakbalk op 'Afbeelding invoegen' Afbeelding invoegen.

Een post verwijderen

Als je een post hebt geplaatst, kun je deze verwijderen. Als je een moderator bent, kun je elke post verwijderen.

 1. Open de post die je wilt verwijderen.
 2. Klik rechtsboven in de post op de pijl-omlaag Pijl-omlaag.
 3. Selecteer Post verwijderen.
 4. Klik in het bevestigingsvenster op OK.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?