Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Berichten maken en beantwoorden

Je kunt een gesprek in Google Discussiegroepen starten of hieraan deelnemen door een nieuw onderwerp te plaatsen of berichten in je discussiegroepen te beantwoorden.

Een nieuw onderwerp starten

Start een groepsdiscussie over een onderwerp waarin jij bent geïnteresseerd.

 1. Log in bij Google Discussiegroepen.
 2. Klik op Mijn groepen.
 3. Kies een groep.
 4. Klik boven aan het scherm op Nieuw onderwerp.
 5. Typ je bericht.
 6. Klik op Plaatsen.

Berichten lezen en hierop reageren

Als de groep is ingesteld als een online lijst van onderwerpen, kun je via het webforum berichten lezen en op berichten reageren. Als je mails op je e-mailadres ontvangt, kun je via je mail berichten lezen en hierop reageren.

Reageren via het online forum

 1. Log in bij Google Discussiegroepen.
 2. Klik op Mijn groepen.
 3. Kies een groep.
 4. Klik op het onderwerp dat je wilt lezen.
 5. Je kunt een antwoord naar de groep of naar een individu sturen:
  • Als je je reactie naar de groep wilt sturen, klik je naast de datum van het bericht op Reactie posten. Je antwoord is het laatste bericht in de thread.
  • Als je je antwoord alleen wilt sturen naar degene die het bericht heeft geplaatst, klik je in de rechterbovenhoek van het bericht op de pijl-omlaag Pijl-omlaag. Klik op De auteur persoonlijk antwoorden. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer je een Google-account gebruikt.
  • Als je een bericht wilt doorsturen, klik je in de rechterbovenhoek van het bericht op de pijl-omlaag Pijl-omlaag. Klik op Doorsturen.
 6. Klik op Plaatsen.

Reageren via e-mail

 1. Klik op het bericht in je inbox. Je kunt elke gewenste e-mail in het e-mailgesprek selecteren en deze beantwoorden.
 2. Als je je reactie alleen wilt sturen naar degene die het bericht heeft geplaatst, selecteer je Beantwoorden. Als je de hele groep een bericht wilt sturen, selecteer je Allen beantwoorden.

Meer berichtopties:

Kiezen wie je berichten ontvangt

Je kunt bepalen of een e-mail automatisch naar de hele groep of naar bepaalde leden van de groep wordt verzonden.

 1. Log in bij Google Discussiegroepen.
 2. Klik op Mijn groepen.
 3. Kies een groep.
 4. Klik in de rechterbovenhoek op Beheren.
 5. Klik aan de linkerkant op Instellingen en vervolgens E-mailopties en vervolgens Berichten plaatsen.
 6. Klik op de pijl-omlaag Pijl-omlaag om wijzigingen aan te brengen.
 7. Klik op Opslaan.
Een discussie, aankondiging of vraag plaatsen

Afhankelijk van de instellingen van je groep, kun je verschillende typen berichten selecteren.

 • Discussie Discussie: Een algemene discussielijn. Een discussie is het standaardtype bericht voor de meeste groepen.
 • Aankondiging Aankondiging: Een onderwerp met belangrijke informatie van beheerders voor alle leden.
 • Vraag Vraag: Een discussie die een workflow kan hebben of die kan worden toegewezen aan specifieke leden. Dit type bericht is beschikbaar in groepen van het type vraag-en-antwoord of webforum.
Foto's of bestanden bijvoegen
 • Als je een bestand bij je bericht wilt voegen, klik je op Een bestand bijvoegen. Klik in het venster 'Een bestand selecteren' dat wordt weergegeven op Kies bestanden om te uploaden om je bestand te zoeken en klik vervolgens op Openen.
 • Als je een foto wilt toevoegen, klik je op de opmaakbalk op Afbeelding invoegen.

Een bericht verwijderen

Als je een bericht hebt geplaatst, kun je dit verwijderen. Als je een moderator bent, kun je elk bericht verwijderen.

 1. Open het bericht dat je wilt verwijderen.
 2. Klik in de rechterbovenhoek van het bericht naast Berichtopties op de pijl-omlaag Pijl-omlaag.
 3. Selecteer Bericht verwijderen.
 4. Klik in het bevestigingsvenster op OK.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?