Δημιουργία και απάντηση σε αναρτήσεις

Μπορείτε να ξεκινήσετε ή να συμμετέχετε σε συνομιλίες στις Ομάδες Google, δημοσιεύοντας ένα νέο θέμα ή απαντώντας σε αναρτήσεις που υπάρχουν στις ομάδες σας.

Έναρξη νέου θέματος

Ξεκινήστε μια ομαδική συνομιλία σχετικά με ένα θέμα που σας ενδιαφέρει.

 1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Οι ομάδες μου.
 3. Επιλέξτε μια ομάδα.
 4. Στο επάνω μέρος, κάντε κλικ στο στοιχείο Νέο θέμα.
 5. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
 6. Κάντε κλικ στη Δημοσίευση.

Για να λαμβάνετε όλες τις ενημερώσεις για μια ανάρτηση, συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων σας, επιλέξτε Λήψη ενημερώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αυτό το θέμα. Η επιλογή αυτή θα εμφανίζεται κάτω από τις επιλογές θέματος μόνο όταν δεν είστε μέλος της ομάδας ή δεν λαμβάνετε αναρτήσεις της ομάδας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ανάγνωση και απάντηση σε αναρτήσεις

Μπορείτε να διαβάζετε και να απαντάτε σε αναρτήσεις μέσω των Ομάδων Google ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναλόγως των ρυθμίσεων της ομάδας.

Απάντηση μέσω των Ομάδων Google

 1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Οι ομάδες μου.
 3. Επιλέξτε μια ομάδα.
 4. Κάντε κλικ στο θέμα που θέλετε να διαβάσετε.
 5. Μπορείτε να απαντήσετε στην ομάδα ή μεμονωμένα:

  • Για να απαντήσετε στην ομάδα, δίπλα από την ημερομηνία της ανάρτησης, κάντε κλικ στο εικονίδιο Δημοσίευση απάντησης Απάντηση σε όλους . Η απάντησή σας θα είναι η τελευταία ανάρτηση στο νήμα.
  • Για να απαντήσετε μόνο στο άτομο που έκανε την ανάρτηση, στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος . Κάντε κλικ στο στοιχείο Ιδιωτική απάντηση στον συντάκτη. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιείτε έναν Λογαριασμό Google.
  • Για να προωθήσετε ένα μήνυμα, στην επάνω δεξιά γωνία της ανάρτησης, κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος. Κάντε κλικ στην επιλογή Προώθηση.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ανάρτηση, Απάντηση ή Προώθηση.

Απάντηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Κάντε κλικ στην ανάρτηση που εμφανίζεται στα εισερχόμενα του ηλ. ταχυδρομείου σας. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο νήμα του θέματος, για να απαντήσετε.
 2. Για να απαντήσετε μόνο στο άτομο που έκανε την ανάρτηση, επιλέξτε Απάντηση. Για να απαντήσετε σε ολόκληρη την ομάδα, επιλέξτε Απάντηση σε όλους.

Περισσότερες επιλογές αναρτήσεων:

Επιλογή των χρηστών που θα λαμβάνουν τις αναρτήσεις σας

Εάν είστε κάτοχος ή ο διαχειριστής ομάδας, μπορείτε να αποφασίσετε εάν τα μέλη μπορούν να απαντούν μέσω ηλ. ταχυδρομείου σε ολόκληρη την ομάδα ή μόνο σε ορισμένα μέλη της. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε να στέλνετε κάθε μήνυμα σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Οι ομάδες μου.
 3. Επιλέξτε μια ομάδα.
 4. Κοντά στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση ομάδας.
 5. Στην αριστερή πλευρά, κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις και μετά Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 6. Για να κάνετε αλλαγές, δίπλα από την επιλογή Δημοσίευση απαντήσεων, χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος Κάτω βέλος.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
Δημοσίευση συζήτησης, ανακοίνωσης ή ερώτησης

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της ομάδας σας, μπορείτε να επιλέξετε διάφορους τύπους αναρτήσεων.

 • Συζήτηση Discussion: Ένα γενικό νήμα. Η συζήτηση είναι ο προεπιλεγμένος τύπος ανάρτησης για τις περισσότερες ομάδες.
 • Ανακοίνωση Announcement: Θέμα που περιέχει σημαντικές πληροφορίες από τους διαχειριστές για όλα τα μέλη.
 • Ερώτηση Question: Συζήτηση που μπορεί να περιέχει μια ροή εργασίας ή να ανατεθεί σε συγκεκριμένα μέλη. Αυτός ο τύπος ανάρτησης είναι διαθέσιμος σε ομάδες Q&A ή σε φόρουμ ιστού.
Επισύναψη αρχείων ή φωτογραφιών
 • Για να επισυνάψετε ένα αρχείο στην ανάρτησή σας, κάντε κλικ στο στοιχείο Επισύναψη αρχείου. Στο πλαίσιο "Επιλέξτε ένα αρχείο" που θα εμφανιστεί, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλέξτε αρχεία από τον υπολογιστή σας, εντοπίστε το αρχείο σας και κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα ή Επιλογή.
 • Για να συμπεριλάβετε μια φωτογραφία, στη γραμμή μορφοποίησης, κάντε κλικ στο εικονίδιο Εισαγωγής εικόνας Εισαγωγή εικόνας.

Διαγραφή ανάρτησης

Εάν δημοσιεύσατε κάτι, μπορείτε να το καταργήσετε. Εάν έχετε δικαίωμα εποπτείας περιεχομένου, μπορείτε να καταργήσετε οποιαδήποτε δημοσίευση.

 1. Ανοίξτε την ανάρτηση που θέλετε να διαγράψετε.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία του μηνύματος, κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος.
 3. Επιλέξτε Διαγραφή ανάρτησης.
 4. Στο πλαίσιο επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Εάν μια ανάρτηση είναι ακατάλληλη, μπορείτε να τη διαγράψετε και να την αναφέρετε ως περίπτωση κατάχρησης της υπηρεσίας.