Vytváření příspěvků a odpovídání na ně

Ve Skupinách Google můžete v některé z vašich skupin zahájit konverzaci tak, že založíte nové téma, nebo se můžete připojit k existují konverzaci odpovědí na příspěvek.

Založení nového tématu

Zahajte ve skupině diskuzi k tématu, které vás zajímá.

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na Mé skupiny.
 3. Vyberte požadovanou skupinu.
 4. Nahoře klikněte na Nové téma.
 5. Napište svůj příspěvek.
 6. Klikněte na Přidat.

Chcete-li dostávat všechny aktualizace příspěvku, včetně vašich odpovědí, zaškrtněte možnost Zasílat aktualizace e-mailem. Tato možnost se mezi možnostmi tématu zobrazí pouze v případě, že nejste členem skupiny nebo vám příspěvky skupiny nejsou zasílány e-mailem.

Čtení příspěvků a odpovídání na ně

V závislosti na nastavení skupiny můžete příspěvky číst a odpovídat na ně prostřednictvím Skupin Google nebo e-mailu.

Odpovídání prostřednictvím Skupin Google

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na Mé skupiny.
 3. Vyberte požadovanou skupinu.
 4. Klikněte na téma, o kterém chcete číst.
 5. Odpověď můžete odeslat celé skupině nebo jednomu uživateli:

  • Chcete-li odpovědět ve skupině, klikněte vedle data příspěvku na ikonu odpovědi Odpovědět všem . Vaše odpověď se přidá jako poslední příspěvek v konverzaci.
  • Pokud chcete odpovědět pouze člověku, který příspěvek publikoval, klikněte u příspěvku vpravo nahoře na šipku dolů Šipka dolů. Klikněte na možnost Odpovědět autorovi soukromě. Tato volba je dostupná pouze v případě, že používáte účet Google.
  • Chcete-li zprávu předat dál, vpravo nahoře u příspěvku klikněte na šipku dolů Šipka dolů. Klikněte na Přeposlat.
 6. Klikněte na Přidat, Odpovědět nebo Přeposlat.

Odpovídání e-mailem

 1. Klikněte na příspěvek ve složce doručené pošty. Můžete odpovědět na kterýkoli e-mail v konverzaci k tématu.
 2. Pokud chcete odpovědět pouze člověku, který příspěvek přidal, vyberte Odpovědět. Pokud chcete odpovědět celé skupině, vyberte Odpovědět všem.

Další možnosti přidávání příspěvků:

Určení, kdo vaše příspěvky dostane

Pokud jste vlastník nebo správce skupiny, můžete určit, zda mohou členové odpovědět celé skupině, nebo pouze konkrétním členům. Můžete také nastavit, aby každá zpráva byla poslána na zadanou e-mailovou adresu. 

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na Mé skupiny.
 3. Vyberte požadovanou skupinu.
 4. Vpravo nahoře klikněte na Spravovat skupinu.
 5. Vlevo klikněte na Nastavení a pak Možnosti e-mailu.
 6. Klikněte u položky „Publikovat odpovědi“ na šipku dolů Šipka dolů a proveďte požadované změny.
 7. Klikněte na Uložit.
Publikování diskuze, oznámení nebo otázky

Podle nastavení skupiny můžete vybírat různé typy příspěvků.

 • Diskuze Discussion: Obecné vlákno. Diskuze je výchozím typem příspěvku ve většině skupin.
 • Oznámení Announcement: Téma obsahující důležité informace od administrátorů pro všechny členy.
 • Otázka Question: Diskuze, se kterou může být spojen pracovní postup nebo která je přiřazena konkrétním členům. Tento typ příspěvku je dostupný ve skupinách typu Dotazy nebo Webové fórum.
Připojení souborů nebo fotek
 • Chcete-li k příspěvku připojit soubor, klikněte na Připojit soubor. V okně Vyberte soubor, které se zobrazí, klikněte na Vybrat soubory z počítače, vyhledejte soubor a klikněte na Otevřít nebo Vybrat.
 • Pokud chcete připojit fotku, klikněte na panelu formátování na Vložit obrázek Vložit obrázek.

Smazání příspěvku

Když publikujete příspěvek, můžete ho opět smazat. Pokud máte oprávnění moderovat obsah, můžete odebrat kterýkoli příspěvek.

 1. Otevřete příspěvek, který chcete smazat.
 2. Vpravo nahoře u příspěvku klikněte na šipku dolů Šipka dolů.
 3. Vyberte Smazat příspěvek.
 4. V okně s potvrzením klikněte na OK.

Poznámka: Pokud je příspěvek nevhodný, můžete ho smazat a nahlásit jako zneužití.