Tugunan ang babala sa mga external na miyembro

Bilang miyembro ng isang grupo sa Google Groups na may pahintulot na Sino ang puwedeng tumingin sa mga miyembro, makikita mo ang banner ng babala na ito sa itaas ng isang listahan ng miyembro kung hindi eksaktong tumutugma ang email domain ng isang miyembro sa alinman sa mga domain o alias domain ng iyong organisasyon:

External member warning banner

Kung may mga na-deactivate na miyembro (halimbawa, dahil sa paglabag sa kasunduan sa user ng Google) o mga miyembro mula sa ibang organisasyon ang isang grupo o subgroup, nakikilala ng system ang mga miyembrong ito bilang external. Gayundin, kung may mga typo o sobrang character sa email address ng isang miyembro, halimbawa, kung idinagdag ng isang admin ang workspaceuser@your-company.com sa grupo bilang workspaceuser+mailinglists@your-company.com, ita-tag ng Groups ang miyembrong ito bilang External. Sa mga ganitong sitwasyon, lumalabas ang banner.

Mag-ingat kapag nagbabahagi ng kumpidensyal na impormasyon

Ang mga external na miyembro ay may External na tag sa tabi ng pangalan nila sa iyong listahan ng miyembro. Kung may mga ganitong miyembro sa isang grupo, posibleng hindi manatiling pribado ang impormasyong ibabahagi mo sa grupong iyon. Mag-ingat sa pagbabahagi ng kumpidensyal na impormasyon sa isang grupong may mga external na miyembro. Hindi pinipigilan ng banner mismo ang mga miyembro na magbahagi ng kumpidensyal na impormasyon sa grupo. 

I-filter ang mga external na miyembro

Lumalabas ang banner nasa grupo o subgroup man ang isang external na user, pero ipapakita lang ng mga hakbang sa ibaba ang mga external na miyembro sa partikular na grupong pipiliin mo. 

 1. Mag-sign in sa Google Groups.
 2. I-click ang pangalan ng grupo.
 3. Pumili ng opsyon: 
  • Sa kaliwa, i-click ang Mga Miyembro.
  • Pumunta sa listahan ng miyembro ng subgroup.
   Kung wala kang pahintulot na Sino ang puwedeng tumingin sa mga miyembro para sa isang subgroup, makipag-ugnayan sa may-ari ng grupo. 
 4. I-click ang I-filter ang mga external na miyembro para sa isang listahan ng mga external na miyembro ng grupo.

Alisin ang banner ng babala sa external na miyembro

Kung mga aktibong internal na miyembro ang lahat ng miyembro ng iyong mga grupo at subgroup, posibleng lumalabas ang banner dahil sa typo sa email address ng isang miyembro. Puwede kang gumawa ng mga hakbang para alisin ang banner sa ganitong sitwasyon, pero puwede mo ring balewalain ang babalang ito. 

Alisin ang mga tag ng External na miyembro o ang banner ng babala sa pamamagitan ng pagtiyak na eksaktong tumutugma ang lahat ng email domain ng miyembro sa isa sa mga domain o alias domain ng iyong organisasyon. Kung mayroon kang pahintulot na Sino ang puwedeng mamahala sa mga miyembro, puwede kang mag-delete ng mga miyembro sa grupo at pagkatapos ay puwede mo silang idagdag ulit gamit ang tumpak na internal na email address.  

Mga kaugnay na paksa

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
50
false
false