Решаване на проблеми с рекламите ви

Не забравяйте, че за Ad Grants можете да използвате само текстови реклами, както и че те не трябва да се ползват стриктно за търговска или лична цел. Ако възнамерявате да популяризирате продукти или услуги, продажбите и/или постъпленията трябва да подпомагат единствено дейността на организацията с нестопанска цел.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
14955185025420308002
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
false