Deelnamevereisten

Als uw organisatie in aanmerking wil komen voor Google Ad Grants, moet deze het volgende doen:

  • Een aanmelding indienen voor Google voor Non-profitorganisaties. Uw organisatie moet een geldige liefdadigheidsstatus in uw land hebben. Overheidsorganen en -instellingen, ziekenhuizen en medische concerns, scholen, academische instellingen en universiteiten komen niet in aanmerking voor Google voor Non-profitorganisaties.

  • Goedgekeurd worden via het prekwalificatieproces van Ad Grants.

  • Een website van hoge kwaliteit hebben die voldoet aan het websitebeleid van Ad Grants.

Google behoudt zich het recht voor een aanvraag van een organisatie op elk moment en om welke reden dan ook goed te keuren of te weigeren, en kan deze richtlijnen op elk gewenst moment aanvullen of wijzigen.

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen