Požadavky na způsobilost

Pokud se chcete stát členem programu Google Ad Grants, musí vaše organizace splnit následující podmínky:

Společnost Google si vyhrazuje právo přihlášku či účast organizace kdykoli a z jakéhokoli důvodu přijmout či odmítnout a podmínky účasti kdykoli rozšířit či pozměnit.