Požadavky na způsobilost

Pokud se chcete stát členem programu Google Ad Grants, musí vaše organizace splnit následující podmínky:

  • Zapojit se do programu Google pro neziskové organizace. Vaše organizace musí mít ve vaší zemi platný status charitativní organizace. Do programu Google pro neziskové organizace se nemohou registrovat státní subjekty ani organizace, nemocnice a lékařské spolky, školy, akademické instituce ani univerzity.

  • Být schválena pro program Ad Grants na základě posouzení způsobilosti.

  • Mít kvalitní webové stránky, které splňují zásady Ad Grants pro weby.

Společnost Google si vyhrazuje právo přihlášku či účast organizace kdykoli a z jakéhokoli důvodu přijmout či odmítnout a podmínky účasti kdykoli rozšířit či pozměnit.

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory