Условия

За да отговаря на условията за Google Ad Grants, организацията Ви трябва да изпълни следното:

  • Да се присъедини към Google за организации с нестопанска цел. Организацията Ви трябва да има валиден статут на благотворителна организация. Правителствените органи и организации, болниците и медицинските групи, училищата, академичните институции и университетите не отговарят на условията за Google за организации с нестопанска цел.

  • Да бъде одобрена посредством оценка дали отговаря на условията на Ad Grants.

  • Да има уебсайт с високо качество, който спазва правилата за уебсайтове на Ad Grants.

Запазваме си правото да приемем или отхвърлим кандидатура или участие на дадена организация по всяко време и по каквато и да е причина, както и да допълним или изменим указанията за критериите във всеки един момент.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
9911528166762331624
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
false