Průvodce vytvořením účtu Ad Grants pro odborníky

Nastavení měření konverzí

Měření konverzí je bezplatný nástroj, který vám ukáže, co se děje po interakci uživatele s vašimi reklamami – ať už odeslal dar, něco si koupil, zavolal na vaši linku podpory, zaregistroval se k odběru zpravodaje nebo si stáhl aplikaci. Pokud uživatel dokončí akci, kterou jste určili jako hodnotnou, jedná se o konverzi. 

Zásady měření konverzí v programu Google Ad Grants

Zásady programu Google Ad Grants vyžadují aktivní a přesné měření konverzí. 

Naměření alespoň jedné konverze za měsíc 

Nejméně jeden typ konverze musí být nastaven podle popisu níže a až bude účet aktivní, musí získávat alespoň jednu konverzi měsíčně, jinak účet nebude vyhovovat zásadám. 

Sledování smysluplných akcí 

Do účtu mohou být přidány typy konverzí, jako je čas strávený na webu nebo návštěvy domovské stránky, ale je třeba je vyloučit z kategorie Konverze a použít kategorii Jiné.

Máte-li vysoký konverzní poměr, ověřte, zda je výsledkem vysokého výkonu z důvodu smysluplné konverze.

Nastavení se liší podle typu cíle, který chcete měřit. Prvním krokem při nastavování měření konverzí je proto volba cíle. Na základě akcí, které chcete sledovat, přejděte do příslušné sekce.

Sledování peněžních transakcí 

Sledujte všechny peněžní transakce uskutečněné na vašem webu nebo na platební platformě třetí strany, jako jsou dary, prodeje vstupenek, prodeje v charitativním obchodu, placené rezervace míst na událostech, služební poplatky, schůzky, rozšiřování počtu členů nebo registrace do peněžních sbírek.
 
Vyberte si preferované nastavení z následujících tří nejoblíbenějších způsobů měření.

Importování transakcí ze služby Google Analytics (doporučeno)

1. Nastavení služby Google Analytics a vytvoření cílů

Nastavte si ve službě Analytics cíle, abyste v kampaních Ad Grants mohli sledovat metriky, jako je míra okamžitého opuštění, průměrná doba trvání návštěvy nebo počet stránek na návštěvu, které ve službě Google Ads nejsou k dispozici. 

 1. Založte si účet Google Analytics nebo se přihlaste ke stávajícímu účtu. Pro účet Google Ads i Google Analytics použijte stejné přihlašovací údaje správce. 
 2. Nastavte jednu z následujících možností:
  • Elektronický obchod, chcete-li sledovat data transakcí.
  • Cíl – cílová adresa ke sledování stránky s potvrzením platby.
  • Měření událostí v případě tlačítka posledního potvrzení platby, pokud uživatele přesměrováváte na externího zpracovatele plateb a není možné přijímat potvrzení nebo hodnoty.
 3. Propojte účty Google Ads a Analytics. 

2. Import cílů ze služby Google Analytics do služby Google Ads

Jakmile ve službě Google Analytics vytvoříte cíle, importujte je do účtu Google Ads, abyste na základě dat konverzí mohli účet optimalizovat.

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads. Přihlaste se pomocí stejného uživatelského jména, jaké jste použili k vytvoření účtu Ad Grants v části 1.

 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu klíče a v sekci Měření klikněte na Konverze.

 3. Klikněte na tlačítko plus .

 4. Vyberte Importovat, poté Google Analytics a klikněte na Pokračovat.

 5. Vyberte požadovaný cíl transakce (musí splňovat následující předpoklady) a klikněte na Importovat a pokračovat.

 6. Klikněte na Hotovo.

Po importu cílů Analytics je upravte, aby se ukládalo následující nastavení:

 1. Klikněte na název importovaného cíle, který chcete upravit.

 2. V pravém dolním rohu klikněte na Upravit nastavení.

 3. Klikněte na Kategorie. Vzhledem k tomu, že potřebujete konverzní akci, která zaznamenává transakce s peněžní hodnotou, v rozbalovací nabídce vyberte Nákup/prodej.

 4. Klikněte na Hodnota. Nastavte přesné sledování ve službě Analytics a poté použijte možnost Použít hodnotu z Analytics. Vyberte nebo zrušte výběr možnosti Použít stejnou měnu jako v Analytics.

 5. Klikněte na Počítání. Vyberte možnost Každá, která se hodí ke sledování transakcí, kdy každá konverze pravděpodobně přináší hodnotu pro organizaci. Možnost Jedna je nejvhodnější ke sledování potenciálních zákazníků, kteří například vyplní na webu registrační formulář. Přínosem pro vaši organizaci totiž bude jen jedna konverze na každé kliknutí na reklamu.

 6. Klikněte na Doba sledování konverzí. Z rozbalovací nabídky vyberte, jak dlouho po interakci s reklamou chcete konverze měřit. K zachycení delších nákupních cyklů, jako jsou dary, doporučujeme 90 dní.

 7. Klikněte na Doba sledování konverzí po zobrazení. Z rozbalovací nabídky vyberte, jak dlouho chcete konverze po zobrazení měřit. K zachycení delších nákupních cyklů, jako jsou dary, doporučujeme 30 dní.

 8. Klikněte na Zahrnout do sloupce Konverze. Vyberte možnost Ano, aby měření peněžních transakcí bylo zahrnuto do sloupce Konverze v přehledech a data měla vliv na strategii Chytrých nabídek.

 9. Klikněte na Atribuční model a vyberte požadovaný model. Doporučujeme použít možnost S nárůstem v čase.

 10. V každé sekci klikněte na Uložit a ve spodní části okna klikněte na Hotovo.

Měření konverzí Google Ads na vašem webu

Přestože doporučujeme vytvořit cíle ve službě Google Analytics a importovat je do služby Google Ads, můžete je vytvořit také přímo v nástroji služby Google Ads pomocí následujícího postupu. 

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads pomocí stejného uživatelského jména, jaké jste použili k vytvoření účtu Ad Grants v části 1.

 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu klíče a v sekci Měření klikněte na Konverze.

 3. Klikněte na tlačítko plus .

 4. Vyberte Web.

 5. V sekci Název konverze zadejte název měřené konverze, například „jednorázové dary“, „měsíční dary“, „nákupy lístků“ nebo „nákupy v internetovém obchodu“. Později vám to pomůže danou konverzní akci rozpoznat v přehledech konverzí.

 6. V sekci Kategorie vyberte v rozbalovací nabídce Nákup/prodej.

 7. V části „Hodnota“ vyberte způsob, jak se budou hodnoty jednotlivých konverzí měřit.

  • Pokud částka u jedné konverze může být pokaždé jiná (např. pokud sledujete nákupy produktů či lístků s různými cenami), vyberte možnost Použít u jednotlivých konverzí různé hodnoty. Až budete značku pro měření konverzí přidávat, budete ji muset upravit, aby měřila konkrétní hodnoty pro jednotlivé transakce.

  • Pokud u každé transakce plánujete nastavit několik konverzních akcí a sledovat konkrétní hodnotu, vyberte možnost Použít stejnou hodnotu u všech konverzí. Například nastavíte konverzní akci s hodnotou 10 $, a pokud někdo daruje tuto částku, zaznamenáte návštěvu stránky s potvrzením: www.example.com/thankyou10. Budete-li chtít sledovat dary ve výši 20 $, bude třeba nastavit druhou konverzní akci s hodnotou 20 $, pomocí které budete sledovat návštěvy stránky s potvrzením: www.example.com/thankyou20.

 8. V sekci Počítání vyberte možnost Každá, která se hodí ke sledování transakcí, kdy každá konverze pravděpodobně přináší hodnotu pro organizaci. Možnost Jedna je nejvhodnější ke sledování potenciálních zákazníků, kteří například vyplní na webu registrační formulář. Přínosem pro vaši organizaci totiž bude jen jedna konverze na každé kliknutí na reklamu.

 9. Klikněte na Doba sledování konverzí. Z rozbalovací nabídky vyberte, jak dlouho po interakci s reklamou chcete konverze měřit. K zachycení delších nákupních cyklů, jako jsou dary, doporučujeme 90 dní.

 10. Klikněte na Doba sledování konverzí po zobrazení. Z rozbalovací nabídky vyberte, jak dlouho chcete konverze po zobrazení měřit. K zachycení delších nákupních cyklů, jako jsou dary, doporučujeme 30 dní.

 11. Klikněte na Zahrnout do sloupce Konverze. Vyberte možnost Ano, aby data z této důležité konverzní akce byla zahrnuta do sloupce Konverze v přehledech a měla vliv na strategii Chytrých nabídek.

 12. Klikněte na Atribuční model a vyberte požadovaný model. Doporučujeme použít možnost S nárůstem v čase.

 13. Klikněte na Vytvořit a pokračovat.

Objeví se obrazovka potvrzující, že jste právě vytvořili konverzní akci. Podle pokynů v Kroku 2 nastavte značku. Aby značka byla považována za kompletní a účet bylo možné aktivovat, je nutné značku implementovat pro měření konverzí.

Importování transakcí z platformy třetí strany (např. PayPal, Classy, Ticketmaster)

Pokud používáte externího zpracovatele plateb, importujte do služby Google Ads příslušné cíle. Požádejte o podporu svého zpracovatele nebo navštivte naše centrum nápovědy, kde naleznete pokyny, pokud používáte službu Classy, Frontstream Artez nebo Blackbaud Luminate.

Měření hodnoty potenciálních zákazníků

Pokud měříte potenciální zákazníky a jste si jisti koncovou hodnotou, kterou vaší neziskové organizaci přináší, přidejte tuto hodnotu a použijte kategorii Nákup/prodej. 

Sledování registrací, uživatelů služby, potenciálních zákazníků, odeslaných formulářů nebo stažení klíčových dokumentů

Měřte všechny smysluplné akce provedené na vašem webu. Po dokončení akce by měl být uživatel přesměrován na stránku s potvrzením nebo poděkováním. Sledujte tuto stránku pomocí měření webových stránek. Pokud potvrzovací stránku nemáte, měřte kliknutí na tlačítko akce. 
Služba Google Analytics má další možnosti sledování. V Analytics můžete sledovat zapojení v podobě zobrazení videa na YouTube nebo kliknutí na tlačítko, a to pomocí měření událostí. Tato možnost v Google Ads k dispozici není. V případě importu ze služby Analytics můžete na kartách Kampaně Google Ads a Reklamní sestavy využít také různé metriky Analytics, jako jsou například Míra okamžitého opuštění, Prům. doba trvání relace nebo Stránky/návštěva. 

Sledování stránky s poděkováním nebo kliknutí na tlačítko pomocí služby Google Analytics

1. Nastavení služby Google Analytics a vytvoření cílů

Nastavte si ve službě Analytics cíle, abyste v kampaních Ad Grants mohli sledovat metriky, jako je míra okamžitého opuštění, průměrná doba trvání návštěvy nebo počet stránek na návštěvu, které ve službě Google Ads nejsou k dispozici. 

 1. Založte si účet Google Analytics nebo se přihlaste ke stávajícímu účtu. Pro účet Google Ads i Google Analytics použijte stejné přihlašovací údaje správce. 

 2. Nastavte jednu z následujících možností:
 3. Propojte účty Google Ads a Analytics. 

2. Import cílů ze služby Google Analytics do služby Google Ads

Jakmile ve službě Google Analytics vytvoříte cíle, importujte je do účtu Google Ads, abyste na základě dat konverzí mohli účet optimalizovat.

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads. Přihlaste se pomocí stejného uživatelského jména, jaké jste použili k vytvoření účtu Ad Grants v části 1.

 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu klíče a v sekci Měření klikněte na Konverze.

 3. Klikněte na tlačítko plus .

 4. Vyberte Importovat, poté Google Analytics a klikněte na Pokračovat.

 5. Vyberte požadovaný cíl transakce (musí splňovat následující předpoklady) a klikněte na Importovat a pokračovat.

  • Cíl sledování online transakce musí být Cíl – cílová adresa, který měří návštěvy stránky s potvrzením.

  • Pokud stránku s potvrzením nemáte nebo uživatele k dokončení akce přesměrováváte mimo svůj web a není možné přijímat potvrzení, nastavte měření událostí na kliknutí na závěrečnou fázi tlačítka akce. Události představují interakce uživatele s obsahem, které lze měřit nezávisle na načítání webové stránky nebo obrazovky. Mezi akce, které můžete měřit jako události, patří například stahování souborů, klikání na mobilní reklamy, používání gadgetů, prvků ve formátu Flash a vložených prvků ve formátu a přehrávání videí.

 6. Klikněte na Hotovo.

Po importu cílů Analytics je upravte, aby se ukládalo následující nastavení:

 1. Klikněte na název importovaného cíle, který chcete upravit.

 2. V pravém dolním rohu klikněte na Upravit nastavení.

 3. V sekci Kategorie vyberte Registrace nebo Potenciální zákazník (v závislosti na konverzní akci). Poznámka: Nevybírejte Nákup/prodej, pokud u akce nechcete sledovat peněžní hodnotu.

 4. V sekci Počítání vyberte možnost Jedna, která se hodí ke sledování registrací a potenciálních zákazníků, kdy bude přínosem pro organizaci pouze jedna konverze na každé kliknutí na reklamu. Ve výjimečných případech může být vhodnější možnost Každá, kdy vaše organizace pravděpodobně získává nějakou hodnotu z každé konverze.

 5. Klikněte na Doba sledování konverzí. Z rozbalovací nabídky vyberte, jak dlouho po interakci s reklamou chcete konverze měřit. Pro většinu případů je doporučeno 90 dnů, což bývá obvyklá doba, během které se z návštěvníka stane podporovatel nebo uživatel služby vaší organizace.

 6. Klikněte na Doba sledování konverzí po zobrazení. Z rozbalovací nabídky vyberte, jak dlouho chcete konverze po zobrazení měřit. K zachycení delších konverzních cyklů, jako jsou registrace dobrovolníků, doporučujeme 30 dní.

 7. Klikněte na Zahrnout do sloupce Konverze. Vyberte možnost Ano, aby data z této důležité konverzní akce byla zahrnuta do sloupce Konverze v přehledech a měla vliv na strategii Chytrých nabídek.

 8. Klikněte na Atribuční model a vyberte požadovaný model. Doporučujeme použít možnost S nárůstem v čase.

 9. V každé sekci klikněte na Uložit a ve spodní části okna klikněte na Hotovo.

Importování cílů z měřicí platformy třetí strany 

Pokud ke sledování cílů používáte měřicí platformu třetí strany, můžete cíle importovat do služby Google Ads. Další informace vám sdělí měřicí platforma.  

Případně naleznete pokyny také v našem centru nápovědy, pokud používáte službu Classy, Frontstream Artez nebo Blackbaud Luminate.

Sledování zapojení u webového obsahu

Signály zapojení u webových stránek můžete sledovat pomocí služby Google Analytics nebo měřicího programu třetí strany.  

Snadné nastavení cílů zapojení pomocí Google Analytics 

Doporučujeme použít Chytré cíle z Google Analytics. Pomocí strojového učení analyzují desítky signálů spojených s návštěvami na vašem webu a určují, které z nich s největší pravděpodobností povedou ke konverzi. Každé návštěvě se přiřadí bodové hodnocení a „nejlepší“ návštěvy se promítnou do Chytrých cílů. K signálům, které se počítají do modelu Chytrých cílů, patří například doba trvání návštěvy, počet stránek na návštěvu, lokalita, zařízení a prohlížeč.

Kromě Chytrých cílů doporučujeme přidat i další cíle jako Potenciální zákazník, Registrace nebo Nákup/prodej.

Pokud propojený účet Google Ads získá za posledních 30 dní méně než 250 kliknutí, Chytré cíle budou deaktivovány, dokud počet kliknutí znovu nestoupne alespoň na 500. 

Pokyny:

 1. Povolte Chytré cíle.

 2. Po jejich povolení ve službě Analytics je importujte do služby Google Ads společně s dalším cílem, abyste od začátku zajistili, že za měsíc dosáhnete alespoň jedné konverze. 

Vyloučení cílů Počet stránek nebo obrazovek na relaci a Doba trvání z kategorie Konverze

Cíle Google Analytics Počet stránek nebo obrazovek na relaci a Doba trvání musí být z kategorie Konverze v účtu Google Ads vyloučeny a je nutné použít kategorii Jiné.

Sledování telefonátů na horkou linku nebo linku podpory

Sledujte, když vám někdo zavolá z telefonního čísla v reklamách nebo na vašem webu, případně když klikne na vaše telefonní číslo na mobilním webu. Přečtěte si další informace o měření konverzí z volání.

Pokyny:

Požadavek programu Ad Grants

Délka hovoru musí být minimálně 30 sekund.

Sledování instalací aplikace nebo akcí v aplikaci

Tipy

Přidání a úprava měřicích kódů pomocí Správce značek Google 

Správce značek Google je systém správy značek, který usnadňuje a zrychluje aktualizaci měřicích kódů a souvisejících fragmentů kódů (značek) na webech a v mobilních aplikacích. Po přidání krátkého segmentu kódu Správce značek do vašeho projektu můžete prostřednictvím webového uživatelského rozhraní měřicí značky i značky Analytics snadno a rychle implementovat.

Měření více konverzí a současné sledování konverzního poměru

Chcete měřit více druhů konverzí z výše uvedeného seznamu? Jednoduše si pro každý požadovaný cíl nastavte samostatnou konverzní akci. Můžete např. nastavit jednu konverzní akci ke sledování darů na webu a další ke sledování volání z reklam.

Ve službě Google Ads mohou být některé konverze z kategorie Konverze vyloučeny a sloužit pouze k zobrazení, a další mohou být v kategorii Konverze zahrnuty a sloužit jako signály strategie Chytrých nabídek. Zajistěte, aby v sekci Konverze byly zahrnuty jen nejsmysluplnější akce. Dobrým ukazatelem je, když konverzní poměr přesahuje 15 %. Pokud tomu tak je, doporučujeme z kategorie Konverze určité akce vyloučit, například cíl zapojení.

Změna ovládání za účelem snazší správy pomocí chytrých kampaní

Režim pro experty na Google Ads vám dává plnou kontrolu nad reklamními kampaněmi. Alternativou je nastavení chytrých kampaní. Chytré kampaně vám díky automatickému nastavení ušetří čas a váš účet nebude podléhat požadavkům na výkon a měření konverzí Ad Grants

 

Chcete-li automaticky dostávat statistiky výkonu a správou účtu se zabývat jen okrajově, nastavte si v účtu chytré kampaně pomocí průvodce aktivací účtu Google Ad Grants.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory