Přehled panelu kontroly účtu Ad Grants

 

Na panelu kontroly účtu Ad Grants se dozvíte, jak si váš účet Ad Grants momentálně vede, co se týče dodržování programových zásad a doporučených postupů. Stav účtu pravidelně kontrolujte a pomocí odkazů, které v panelu naleznete, provádějte příslušné akce.


Přehled

 

Panel kontroly účtu Ad Grants přináší transparentní informace a pokyny, jak úspěšně provozovat kvalitní účet Ad Grants.

Jak tento nástroj používat:

Zkontrolujte pole, ve kterých se nachází červený symbol X. Kliknutím na odkazy v nadpisech zobrazíte další informace, jak splňovat zásady a zavést doporučené postupy. Panel pravidelně kontrolujte, abyste věděli, jaký je aktuální stav (obnovuje se každých 48 hodin).

Jaký je rozdíl mezi zásadami a doporučenými postupy?

Zásady jsou minimální požadavky, které je třeba v rámci zásad programu Ad Grants splnit, aby nedošlo k narušení fungování účtu. Doporučené postupy jsou doporučení založená na zkušenostech nejlépe fungujících neziskových organizací, která uvádí, jak účet Ad Grants využít na maximum (například získat více darů, registrací zpravodajů nebo dobrovolníků a zasáhnout více lidí v nouzi).

Proč je tento panel pro naši neziskovou organizaci důležitý?

Chcete-li předejít deaktivaci účtu, musí účet splňovat veškeré zásady. Chcete-li využít maximální potenciál účtu Ad Grants, zaveďte i doporučené zásady.

Zdroje:

Sekce Shrnutí

Tato sekce obsahuje shrnutí současného celkového stavu účtu Ad Grants. Zkontrolujte pole odpovídající polím panelu kontroly účtu Ad Grants, a chcete-li podniknout příslušné kroky, klikněte na doprovodné odkazy.

 
 • Dodržování zásad účtu:
  • Udává, zda váš účet dodržuje programové zásady Ad Grants. Pokud je nedodržuje, zkontrolujte sekci Dodržování zásad níže, kde naleznete podrobnosti o zajištění souladu se zásadami.
 • Zavedení doporučených postupů v účtu:
  • Ukazatel udává, nakolik jsou ve vašem účtu zavedeny doporučené postupy (nízká, střední nebo vysoká úroveň). Chcete-li svůj účet Ad Grants využít na maximum, doporučujeme zavést všechny doporučené postupy.
 • Nadprůměrná kvalita účtu:
  • Nadprůměrná kvalita účtu udává, zda je váš účet pro vyhledávající uživatele vysoce relevantní (v porovnání se všemi neziskovými organizacemi v programu Ad Grants). Chcete-li celkovou kvalitu účtu vylepšit, zajistěte, aby klíčová slova souvisela s vaší neziskovou organizací. Informace naleznete na této stránce v sekcích o klíčových slovech.
 • Schválené domény:
  • Tyto domény jsou schváleny k použití v účtu Ad Grants na základě zásad pro weby.
 • Web je zabezpečen (HTTPS):

Sekce Dodržování zásad

Zkontrolujte pole odpovídající polím panelu kontroly účtu Ad Grants, a chcete-li podniknout příslušné kroky, klikněte na odkazy v názvech jednotlivých polí.

 

Sekce Doporučené postupy

Doporučené postupy vycházejí z opatření, která provádějí nejúspěšnější neziskové organizace. Jedná se o doporučení nad rámec minimálních požadavků potřebných ke splnění programových zásad Ad Grants. Zkontrolujte pole odpovídající polím panelu kontroly účtu Ad Grants, a chcete-li podniknout příslušné kroky, klikněte na doprovodné odkazy.

 

 • Konverze
  • Informace naleznete na této stránce v sekci Měření konverzí.
 • Nabídky
  • Informace naleznete na této stránce v sekci Nabídky.
 • Míra prokliku (CTR)
  • Informace naleznete na této stránce v sekci „Je třeba každý měsíc dosáhnout alespoň 5% míry prokliku (CTR)“.
 • Struktura účtu
  • Informace naleznete na této stránce v sekcích o struktuře účtu („Jsou vyžadovány alespoň dvě reklamy na reklamní sestavu“ a „Jsou vyžadovány alespoň dvě reklamní sestavy na kampaň“).
 • Nastavení polohy
  • Informace o správném nastavení polohy naleznete na této stránce v sekci Struktura účtu.
  • Budou zde uvedeny případy nedodržení zásad ohledně geografického cílení.
 • Rozšíření reklam
  • Informace naleznete na této stránce v sekci „Jsou vyžadována alespoň dvě rozšíření reklam o odkazy na podstránky“.
 • Odeslání průzkumu
  • Informace naleznete na této stránce v sekci „Je nutné odpovědět na průzkum programu“.
 • Neobsahuje jednoslovná nebo obecná klíčová slova
  • Informace naleznete na této stránce v sekcích „Nejsou povolena jednoslovná klíčová slova“ a „Nejsou povolena obecná klíčová slova“.
  • Budou zde uvedeny případy nedodržení zásad ohledně klíčových slov.
 • Neobsahuje klíčová slova se skóre kvality 1 nebo 2
  Například pokud zvažování velkého měsíčního daru trvá průměrně dva a půl měsíce (doba od první e-mailové interakce a následného zaslání zpravodajů po darovací transakci), je vhodné rozšířit dobu sledování konverzí z výchozího nastavení 30 dní na 90 dní, abyste v měření a přehledech konverzí tyto velké dary zachytili. Z tohoto typu konverzí, jako jsou například zmíněné velké dary, budou vycházet také strategie chytrých nabídek (automatizované strategie nabídek založené na konverzích). Informace naleznete na této stránce v sekci „Použití dat konverzí k vylepšení chytrých nabídek“.

   

  Další informace o ceně za akci (CPA) naleznete níže.

   

   

  Příklad:

  • Pokud od každého dárce dostanete průměrně 300 $ a máte CPA 200 $, znamená to, že vám CPA přináší dobrou návratnost investic do Ad Grants.
  • Pokud prodáváte vstupenky na chystanou událost, které stojí 700 $, a máte CPA 350 $, znamená to, že vám CPA přináší dobrou návratnost investic do Ad Grants.
  • Pokud na webu provozujete sbírku, v rámci které prodáváte trička za 20 $, a máte CPA 100 $, můžete CPA snížit, abyste zvýšili návratnost investic.
  • Důvod, proč vám nižší CPA pomůže víc využít účet Ad Grants, je ten, že vám rozpočet vystačí na víc věcí. Například při měsíčním rozpočtu na Ad Grants ve výši 10 000 $ může CPA 200 $ přinést měsíčně až 50 konverzí, zatímco CPA 25 $ může zajistit až 400 konverzí. 

  CPA můžete vylepšit tak, že vylepšíte konverzní poměr. To lze provést několika způsoby. Další podrobnosti naleznete zde. Zkuste se řídit těmito doporučeními: 

  • Informace naleznete na této stránce v sekci „Nejsou povolena klíčová slova se skóre kvality 1 nebo 2“.
  • Budou zde uvedeny případy nedodržení zásad ohledně klíčových slov.
  • Konverze:
  • Nabídky:
   • Podrobnosti o nabídkách založených na konverzích naleznete na této stránce. Přečtěte si sekce „Použití údajů o konverzích k lepšímu využití strategií chytrých nabídek“ a „Nastavení strategie nabídek na Maximalizovat konverze nebo Maximalizovat hodnotu konverze“.
  • Má v účtu dostatečný počet klíčových slov: 
   • Informace naleznete na této stránce v sekci „Výběr vhodných klíčových slov“.
  • Má v účtu dostatečný počet vylučujících klíčových slov: 
   • Informace naleznete na této stránce v sekci „Výběr vhodných klíčových slov“.
  • Měření odlišných hodnot:
   • Pokyny, jak správně nastavit měření konverzí u peněžních transakcí a hodnot, naleznete na této stránce v sekci Nastavení hodnot konverzí.
  • Atribuční model:
   • Doporučujeme použít jiný atribuční model než poslední kliknutí. Informace naleznete na této stránce v sekci „Určení, jaký atribuční model použijete“.
  • Delší atribuční okno:
   • Doporučujeme prodloužit dobu sledování konverzí u akcí, kterým může předcházet delší zvažování, jako například v případě dobročinných darů. Informace naleznete na této stránce v sekci „Určení doby sledování konverzí“.
   • Má dobrou cenu za akci (CPA) 
    • Definici a příklady ceny za akci (CPA) naleznete zde. Je důležité provést kontrolu a vyhodnocení ceny za akci (CPA), abyste zjistili, s jakou úspěšností při stávajícím rozpočtu Ad Grants zasahujete uživatele v nouzi. Obecně platí, že nižší CPA vám pomůže víc využít účet Ad Grants, protože vám rozpočet vystačí na víc věcí. 
   • Jak vyhodnotit CPA:
    • Vypočítejte CPA jednotlivých akcí webu.
    • Pokud se CPA jeví vyšší nebo nižší, než jste čekali, důkladně vše zkontrolujte.
   • Ověřte, zda máte akce na webu nastaveny tak, aby přesně měřily konverze.
   • Zajistěte, aby reklamy byly přesvědčivé a úzce souvisely s klíčovými slovy i cílovým publikem.
   • Postarejte se, aby v účtu byla vybrána správná klíčová slova a aby obsahoval dostatečný počet relevantních i vylučujících klíčových slov, čímž zajistíte vysokou kvalitu účtu. Chcete-li zvýšit relevanci reklam, pozastavte nebo smažte irelevantní klíčová slova.
   • Zajistěte, aby vstupní stránky úzce souvisely s reklamami a byly jim přizpůsobeny. Na vstupní stránce by uživatelé měli mít možnost provést akci zdůrazněnou v reklamě (například registrace dobrovolníka, odeslání daru nebo stažení informačního balíčku).
   • Je-li to možné, otestujte různé varianty vstupní stránky pomocí A/B testování, abyste určili správné rozvržení a obsah, který bude pro uživatele nejužitečnější.
   • Zkontrolujte akce na webu a určete, zda se jedná o vhodné akce k měření.
    • Měříte například poslední stránku s dokončením odeslání daru, nebo jen úvodní stránku?
    • Měříte například registraci dobrovolníků nebo zobrazení webu?
    • Další příklady, co lze na webu měřit, naleznete v této sekci „Výběr odpovídající kategorie konverzí“.

 

[Doporučení] Doporučujeme zkontrolovat také návratnost investic do reklamy (ROAS)

Pokud v příkladech výše budete měřit peněžní hodnoty konverzí, můžete zkontrolovat také hodnotu ROAS (návratnost investic do reklamy). Návratnost investic do reklamy se vypočítá jako podíl celkové hodnoty konverzí a celkových nákladů na reklamy. ROAS s hodnotou 1 (například konverze o hodnotě 100 $ / náklady na reklamy ve výši 100 $) udává, že reklamy vydělávají stejně, kolik za ně utratíte. Vyšší ROAS označuje lepší návratnost investic.

Příklad:

 • Pokud vám každý dárce daruje průměrně 300 $, ale máte CPA 200 $, znamená to, že jste za reklamy utratili 200 $ a vynesly vám 300 $. CPA je možná vysoká, ale hodnota ROAS je příznivá (300 / 200 $ = 1,5) a vaší neziskové organizaci se to může vyplatit.
 • Podobně, pokud vstupenka na chystanou událost stojí 700 $, ale máte CPA 350 $, znamená to, že jste za reklamy utratili 350 $ a vynesly vám 700 $. CPA ve výši 350 $ stále znamená dobrou návratnost investic do Ad Grants (700 / 350 $ = 2) a vaší neziskové organizaci se to může vyplatit.
 • Naopak pokud na webu provozujete sbírku, v rámci které prodáváte trička za 20 $, a máte CPA 100 $, znamená to, že na každých 20 $, které vám vynese jedno tričko, jste utratili 100 $ za reklamy. Hodnota ROAS je v tomto případě nízká (20 / 100 $ = 0,2) a je zde prostor na zlepšení.
 • Další příklady a informace o použití nabídek typu „Cílová návratnost do reklamy“ v kampaních Ad Grants naleznete zde.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory