Ръководство за спазване на правилата за профили в Ad Grants

Изпълнете тези препоръки, ако се показва, че профилът ви не спазва правилата по някоя от следните причини: 

 

Не се разрешават единични или общи ключови думи

Не се разрешават единични ключови думи

Поставете на пауза или премахнете единичните ключови думи. Изключение от тези правила са ключовите думи с марката ви, одобрени заболявания и някои други случаи.

Не се разрешават общи ключови думи

Поставете на пауза или премахнете прекалено общите ключови думи, които не посочват намерението на човека, извършващ търсенето, например „безплатни видеоклипове“, „електронни книги“ или „днешните новини“.

Практическата работа с целевата страница е добър индикатор за това дали ключовата ви дума е прекалено обща. Ако практическата работа с целевата страница за дадена ключова дума е под средното ниво, значи потребителите не са намирали търсеното съдържание. Помислете дали да не промените съответните ключови думи или да не добавите такива от отчета за думите за търсене, които имат висока CTR. 

Не се разрешават ключови думи с качествен рейтинг 1 или 2

Проверявайте качествения си рейтинг редовно и поставете на пауза ключовите думи с ниска ефективност.

За по-лесно управление настройте автоматизирано правило, което да поставя на пауза ключовите думи с качествен рейтинг 1 и 2. 

Забележа: Качествени рейтинги със стойност „–“ няма да се наблюдават. 

Трябва да имате поне 2 реклами в рекламна група и поне 2 рекламни групи в кампания

Създайте за кампанията си структура с поне 2 реклами в рекламна група, които водят до подходящи целеви страници, и настройте редуването на рекламите на Оптимизиране. Тази настройка оптимизира рекламите ви за всеки отделен търг, използвайки сигнали като ключова дума, дума за търсене, устройство, местоположение и др.

Създайте поне 2 активни рекламни групи в кампания с набор от много подходящи и тясно свързани ключови думи, които съответстват на двете свързани реклами и целевата страница. Проверете отчета си за думите за търсене, за да разберете кои търсения с разширени ключови фрази имат добра CTR.

Трябва да поддържате 5% честота на кликване (CTR) всеки месец

Ако CTR за профила ви бъде по-малко от 5% през два последователни месеца, той може да бъде деактивиран. За да коригирате стойността на CTR, преди профилът ви да бъде спрян или когато искате да бъде активиран отново след спиране, изпълнете следните стъпки: 

  1. Задайте периода от време на последните 7 дни.
  2. В раздела „Ключови думи“ филтрирайте по „Всички активирани“. 
  3. Подредете ги по низходящ ред на импресиите, като кликнете върху името на графата „Импресии“. 
  4. Започнете да поставяте на пауза ключовите думи с висока стойност на импресиите и ниска CTR. 
  5. Продължете, докато CTR в „Общо – филтрирани ключови думи“ стане поне 5%.  

Проверете допълнителните ни предложения за подобряване на CTR

Трябва да имате поне 2 разширения за рекламни връзки към сайта

Връзките към сайта помагат за подобряването на CTR, като предоставят на човека, който извършва търсенето, повече информация за организацията Ви. Помислете кои конкретни страници на сайта Ви може да са най-ценни за хората, които търсят, и добавете връзки към тях под рекламата си. Може да добавите връзки на ниво профил, така че те да се показват за всичките Ви реклами, или да ги приспособите на ниво рекламна група.

Трябва да отговорите на анкетата на програмата

Всички бенефециенти трябва да попълнят ежегодната анкета на програмата, която се изпраща до имейл адресите за вход във всеки профил в Ad Grants. 

Ако сте попълнили анкетата, но ви съобщим, че не изпълнявате това изискване, значи не сме я получили успешно. Моля, изпратете я отново и обърнете специално внимание, когато въвеждате идентификационния си номер на клиент, който трябва да е във формат от 10 цифри: „XXXXXXXXXX“. 

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню