Hướng dẫn kích hoạt Google Ad Grants

Hướng dẫn kích hoạt Google Ad Grants

Nếu bạn chưa được phê duyệt tham gia chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận, vui lòng truy cập vào trang web của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận.

Vui lòng hoàn tất các bước dưới đây.

Bước 1: Hoàn thành biểu mẫu đáp ứng tiêu chí của Ad Grants

Bạn sẽ cần sử dụng cùng tên người dùng cho tài khoản Google cho Tổ chức phi lợi nhuận và tài khoản Ad Grants. Ví dụ: nếu bạn đăng ký Google cho Tổ chức phi lợi nhuận bằng địa chỉ email tennguoidung@gmail.com, thì tài khoản Ad Grants của bạn cũng sẽ liên kết với địa chỉ email đó. Bạn có thể mời người dùng khác truy cập và quản lý tài khoản Ad Grants của mình sau khi kích hoạt.

  1. Đăng nhập vào Google cho Tổ chức phi lợi nhuận
  2. Nhấp vào Kích hoạt trong Google Ad Grants
  3. Điền vào bài đánh giá bằng cách nhấp vào đường liên kết biểu mẫu đáp ứng tiêu chí. Quá trình này sẽ mất khoảng 20 phút để xác định các tổ chức đủ điều kiện tham gia chương trình Ad Grants, cũng như giúp chúng tôi tìm hiểu thêm về các tổ chức đó. Dựa trên các câu trả lời của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện trải nghiệm dành cho bạn và tăng cường hiệu quả của chương trình để hỗ trợ tổ chức bạn.

Bước 2: Gửi thông tin kích hoạt của bạn để chúng tôi xem xét

  1. Quay lại Google cho Tổ chức phi lợi nhuận
  2. Nhấp vào Kích hoạt trong Google Ad Grants
  3. Nhấp vào hộp đánh dấu xác nhận rằng bạn đã hoàn tất biểu mẫu đáp ứng tiêu chí
  4. Nhấp vào Gửi yêu cầu kích hoạt

Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu kích hoạt của bạn và gửi cho bạn email kèm hướng dẫn bổ sung. Quá trình xem xét thường mất 3 ngày làm việc.


Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false