Sprievodca aktiváciou programu Google Ad Grants

Ste skúsený manažér digitálneho marketingu?

Prepnite do expertného režimu Google Ads, v ktorom nájdete stratégie ponúk, prispôsobiteľné kľúčové slová a ďalšie funkcie. Prispôsobeniu, sledovaniu a spravovaniu kampaní budete musieť venovať viac času. Zriaďte si účet podľa sprievodcu aktiváciou programu Google Ad Grants pre odborníkov.

1. časť: predbežné zhodnotenie spôsobilosti pre program Ad Grants

Vítame vás v procese predbežného zhodnotenia spôsobilosti pre program Ad Grants. Ak vaša organizácia nebola schválená prostredníctvom programu Google pre neziskové organizácie, prejdite na web Google pre neziskové organizácie.

Ak bola vaša organizácia schválená prostredníctvom programu Google pre neziskové organizácie, dokončite kroky nižšie.

1. krok zo 4: vytvorte si účet Ad Grants

Keď si vytvoríte účet Ad Grants, pre účet programu Google pre neziskové organizácie budete musieť použiť rovnaké používateľské meno. Ak ste sa do programu Google pre neziskové organizácie zaregistrovali pomocou e‑mailovej adresy, napríklad Jana@gmail.com, rovnaké používateľské meno musíte použiť aj pre účet Ad Grants.

 1. Kliknite na tlačidlo Začíname nižšie.

Začíname

 1. Vyberte účet Google, pomocou ktorého ste sa zaregistrovali do programu Google pre neziskové organizácie. Ak nie je uvedený, kliknite na Použiť iný účet a zadajte používateľské meno a heslo spojené s daným účtom Google pre neziskové organizácie.

 2. V časti Krajina fakturácie vyberte, kde sa vaša organizácia nachádza.

 3. V časti Časové pásmo vyberte časové pásmo.

 4. V časti Mena vyberte Americký dolár (bez ohľadu na menu vo vašej krajine).

 5. Kliknite na Odoslať.

 6. V pravom hornom rohu účtu si všimnite svoje číslo zákazníka. Číslo zákazníka služby Google Ads má formát xxx‑xxx‑xxxx. 

Pri vytváraní účtu Google Ads pre program Google Ad Grants nezadávajte podrobnosti kreditnej karty ani žiadne iné fakturačné údaje. Ak zadáte informácie o kreditnej karte a spustíte kampane, budete musieť platiť všetky poplatky, ktoré sa nahromadia.

2. krok zo 4: odošlite prieskum na predbežné zhodnotenie spôsobilosti

Vyplňte prieskum kliknutím na tlačidlo Predbežné zhodnotenie spôsobilosti nižšie. Tento desaťminútový prieskum slúži na stanovenie spôsobilých organizácií pre program Ad Grants a pomôže nám dozvedieť sa o nich ďalšie informácie. Na základe vašich odpovedí vám chceme ponúknuť príjemnejší zážitok a pomôcť vám dosiahnuť vyššiu efektivitu na podporu vašej organizácie.

Predbežné zhodnotenie spôsobilosti

3. krok zo 4: školenie Ad Grants

Ak sa chcete zúčastniť programu Google Ad Grants, váš účet musí spĺňať kritériá definované nižšie a všetky pravidlá programu. Toto päťminútové video vysvetľuje pokyny na účasť a poskytuje tipy, ako uspieť v programe. Pozrite si ho a potom kliknutím na tlačidlo Školenie a kvíz programu Ad Grants nižšie absolvujte krátky kvíz. Účty Ad Grants budú aktivované až po dokončení školenia a kvízu programu Ad Grants.

Vitajte v programe Google Ad Grants

 

Školenie a kvíz programu Ad Grants

 

4. krok zo 4: odošlite svoj účet na kontrolu predbežného zhodnotenia spôsobilosti

 1. Nájdite číslo zákazníka uvedené v pravom hornom rohu účtu Google Ads. Číslo zákazníka služby Google Ads má formát xxx‑xxx‑xxxx.

 2. Prihláste sa do účtu Google pre neziskové organizácie.

 3. V časti Google Ad Grants kliknite na Aktivovať.

 4. V sekcii „1. časť: predbežné zhodnotenie spôsobilosti“ zadajte svoje číslo zákazníka.

 5. Kliknite na Odoslať.

Vaše predbežné zhodnotenie spôsobilosti bude posúdené a do piatich pracovných dní dostanete správu s ďalšími pokynmi. Druhou časťou nepokračujte, dokým ju nedostanete.


2. časť: sprievodca vytvorením účtu Ad Grants

Ak vaša organizácia nebola schválená procesom predbežného zhodnotenia spôsobilosti pre program Ad Grants, postupujte podľa pokynov v prvej časti tohto sprievodcu aktiváciou a až potom si zriaďte účet Ad Grants tak, ako je uvedené nižšie.

Zriaďte si účet presne podľa napísaných pokynov, ale až po prijatí správy oznamujúcej, že vaše predbežné zhodnotenie spôsobilosti bolo schválené. Inak môžete začať odznova a vytvoriť si nový účet.

 

1. krok z 2: vytvorte kampaň

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads. Urobte to pomocou rovnakého používateľského mena, ktoré ste použili na vytvorenie účtu Ad Grants v 1. časti.

 2. Na stránke Kampane kliknite na položku +Nová kampaň.

 3. V časti „Vyberte cieľ, ktorého splnenie bude pre vás znamenať úspech kampane“ kliknite na Vytvoriť kampaň bez zvoleného cieľa.

 4. V časti Vyberte typ kampane kliknite na položku Inteligentná.

 5. Na stránke „Najmä aký krok očakávate od zákazníkov?“ vyberte cieľ najviac zodpovedajúci akcii, ktorú majú používatelia vykonať, keď uvidia vašu reklamu.

 6. Kliknite na Pokračovať.

Opíšte svoju organizáciu

Na stránke Popis firmy zadajte informácie o neziskovej organizácii.

 1. V časti Názov firmy zadajte názov organizácie.

 2. V časti Web firmy zadajte adresu firemného webu.

 3. Kliknite na Uložiť.

Vyberte, kde sa má reklama zobraziť

 1. Na stránke „Kde sú vaši zákazníci?“ kliknite buď na Nastaviť okruh okolo firmy, alebo na Nastaviť konkrétne oblasti.
 2. Vyberte príslušné miesta, kde vaša organizácia poskytuje služby alebo niečo predáva publiku.

Dôležité

Použite špecifické geografické zacielenie na zobrazovanie reklám na miestach, kde budú informácie a služby vašej neziskovej organizácie pre ľudí užitočné.

Ak slúžite hlavne miestnej komunite, vaše reklamy by sa mali zobrazovať iba vo vašom meste alebo miestnej oblasti, ako sú potravinové banky a miesta pre bohoslužby.  

Ak ste organizácia, ktorá ponúka služby na miestnej aj národnej úrovni, oddeľte kampane geografickými oblasťami, aby mohli používatelia využívať výhody vašich služieb vo svojej geografickej oblasti.

Ak chcete propagovať svoju organizáciu v širšej geografickej oblasti, napríklad ak zastupujete múzeum a máte záujem o návštevníkov z celej krajiny, môžete mať jednu kampaň označujúcu vašu službu a názov mesta geograficky zacielenú na širokú oblasť (napríklad umelecké galérie v Bratislave), zatiaľ čo väčšina vašich kampaní bude zobrazovať reklamy v Bratislave a okolí.  

Ak poskytujete humanitárnu pomoc v Nepále, ale vaším primárnym online cieľom je získavať dary a vaši darcovia sídlia v Spojených štátov, zobrazujte svoje reklamy v USA.

Zriedka je relevantné zobrazovať reklamy celosvetovo.

 1. Kliknite na Ďalej.

Vymedzte svoj produkt alebo službu

 1. Na stránke Definícia produktu alebo služby vyberte jazyk, v ktorom chcete inzerovať.

 2. V časti „Do akej kategórie podnikania patríte?“ vyberte kategóriu, ktorá je najšpecifickejšia a najrelevantnejšia pre vašu organizáciu.

Tipy

 

Vybraný produkt alebo služba pomáha určiť hľadané výrazy súvisiace s vašimi kampaňami. Preto svoj výber skontrolujte, aby bol špecifický a presne opisoval vašu organizáciu.

Napríklad organizácia prevádzkujúca linku pomoci ľuďom so samovražednými sklonmi môže vybrať „Programy prevencie samovrážd“ alebo „Krízové centrum“; organizácia poskytujúca pracovné školenia zase „Programy pracovných školení“ alebo „Podpora školení na prácu v neziskových organizáciách“; organizácia zameraná na environmentálne problémy môže vybrať „Organizácia na ochranu životného prostredia“, „Environmentálne problémy“ alebo „Dôsledky odlesňovania“.  

Ak je pre vašu organizáciu relevantných viacero kategórií, môžete po dokončení počiatočného nastavenia účtu vytvoriť ďalšiu kampaň pre každú z nich.

 1. V časti „Ktoré konkrétne produkty alebo služby chcete propagovať v tejto reklame?“ pridajte konkrétne produkty alebo služby bližšie opisujúce vašu organizáciu. Môžete tiež pridať automaticky vyplnené kľúčové slová v časti Navrhnuté pre vás.

 2. Kliknite na Ďalej.

Vytvorte reklamu

 1. Na stránke Poďme napísať vašu reklamu vytvorte reklamu podľa podrobných pokynov.

Tipy

Zdôraznite, v čom je vaša organizácia jedinečná. 100 % daňovo uznateľné dary? Ponúkate vyzdvihnutie veľkých darov? Povedzte to ľuďom. Zdôraznite, ktorými vlastnosťami a v ktorých oblastiach sa vaša organizácia odlišuje.

Výzva na akciu. Povedzte používateľom, aké možnosti majú k dispozícii. Nepýtajte sa ich otázku. Dajte im priamo odpoveď. Hľadáte dobrovoľníkov? Povedzte používateľom, aký druh služby by mohli poskytovať. Ponúkate horúcu linku? Povedzte používateľom, ako vás môžu kontaktovať. Výzvy na akciu, napríklad staňte sa dobrovoľníkom, darujte už dnes, zaregistrujte sa alebo zistite viac, jasne naznačujú, aký je ďalší postup.

Využite priestor, ktorý máte k dispozícii. Rozšírené polia nadpisov poskytujú v reklamách väčší priestor na kliknutie a umožňujú vám viac komunikovať s ľuďmi, ktorí najprv vyhľadávajú a až potom sa rozhodnú, či prekliknú na váš web.

 1. V časti „Kliknutia na vašu reklamu smerujú na“ pridajte konkrétnu stránku svojho webu, na ktorú má reklama viesť. Nezabudnite zaistiť, aby používatelia ľahko na stránke našli to, o čom v reklame hovoríte. Ak na vašom webe nenájdu, čo očakávali, môžu odísť.

Tip

Ak chcete nasmerovať návštevnosť na ďalšie stránky svojho webu, musíte vytvoriť nové kampane. Môžete to urobiť po dokončení prvého kroku.

 1. Pre inteligentné kampane odporúčame vytvoriť iba jednu reklamu, ale na zvýšenie výkonu vytvorte dve až tri. Urobíte to kliknutím na Vytvoriť ďalšiu reklamu. Potom postupujte podľa pokynov.

 2. Kliknite na Ďalej.

 3. Na stránke „Pridať obrázky k reklame (nepovinné)“ nepridávajte žiadne obrázky. Kliknite na Ďalej.

Nastavenie rozpočtu

 1. Na stránke Nastavenie rozpočtu zadajte sumu 329 USD alebo menej. Aj keď vytvoríte viacero kampaní, celkový súčet rozpočtov všetkých vašich kampaní neprekročí 329 USD na deň.

 2. Kliknite na Ďalej.

Kontrola nastavení reklamy

 1. Na stránke Kontrola nastavení reklamy skontrolujte reklamu a v prípade potreby ju upravte.

 2. Kliknite na Ďalej.

Tip

Vytvorte ďalšie kampane. Ak je pre vašu organizáciu relevantných viacero kategórií alebo chcete propagovať ďalšie stránky svojho webu, môžete vytvoriť ďalšiu kampaň. Urobíte to kliknutím na Všetky kampane v ľavom navigačnom paneli. Potom kliknite na Vytvoriť nový kampaň a nastavte novú kampaň podľa pokynov v tomto sprievodcovi.

2. krok z 2: odošlite účet na kontrolu

Než odošlete účet na kontrolu, skontrolujte, či spĺňa všetky kritériá uvedené vyššie.

 1. V pravom hornom rohu účtu nájdite číslo zákazníka kliknutím na ikonu osoby. Číslo zákazníka Google Ads je uvedené vo formáte xxx-xxx-xxxx.

 2. Prihláste sa do účtu Google pre neziskové organizácie.

 3. V časti Google Ad Grants kliknite na Aktivovať.

 4. V sekcii „2. časť: kontrola“ zadajte svoje číslo zákazníka.

 5. Kliknite na Aktivovať.

Váš účet skontrolujeme, aby sme sa uistili, že je v súlade s pravidlami. Správu o tom zvyčajne dostanete do desiatich pracovných dní.

Ako využiť účet Ad Grants na maximum

Dôležité

Tím Ad Grants komunikuje so zaregistrovanými firmami prostredníctvom e‑mailových upozornení a upozornení v produkte. Ak chcete získať pozvánky na praktické miestne workshopy a na pomoc s prispôsobeným účtom, aktivujte si odber správ s prispôsobenou pomocou a návrhmi výkonnosti a odber akciových ponúk.

 1. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu Nástroje.

 2. Kliknite na položku Predvoľby.

 3. Stĺpec Témy upozornení zobrazuje jednotlivé typy e‑mailových upozornení. V stĺpci Nastavenia e‑mailu kliknutím na prepínač aktivujte odber správ s prispôsobenou pomocou a návrhmi výkonnosti aj odber akciových ponúk.

Tím Ad Grants ponúka vzdelávacie priame prenosyvideá, pomoc od dobrovoľníkov partnerských univerzít prostredníctvom programu Online Challenge Program a od prispievateľov Ad Grants v komunite Ad Grants.

Máte záujem o profesionálnu správu účtu?

Komunita certifikovaných profesionálov programu Ad Grants bola navrhnutá na rozšírenie prostredia programu Ad Grants pre profesionálov aj príjemcov grantov. V tejto komunite nájdete sieť agentúr, konzultantov a trénerov poskytujúcich globálnu podporu neziskovým organizáciám, pričom komunita zároveň spája príjemcov grantov s odporúčanými profesionálmi prostredníctvom adresára certifikovaných profesionálov.

 


Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?