Průvodce aktivací programu Google Ad Grants

Máte s digitálním marketingem zkušenosti?

Přepnutím do režimu Expert na Google Ads získáte strategie nabídek, přizpůsobitelná klíčová slova a další možnosti. Budete však muset věnovat více času přizpůsobení, měření a správě svých kampaní. Účet si nastavte podle průvodce aktivací účtu Google Ad Grants pro experty.

Část 1: Posouzení způsobilosti pro Ad Grants

Vítejte v procesu posouzení způsobilosti pro Ad Grants. Pokud jste nebyli schváleni prostřednictvím programu Google pro neziskové organizace, navštivte web programu Google pro neziskové organizace.

Pokud jste byli schváleni prostřednictvím programu Google pro neziskové organizace, postupujte podle následujících pokynů.

Krok 1 ze 4: Vytvořte si účet Ad Grants

Při vytváření účtu Ad Grants budete muset použít stejné uživatelské jméno, jaké používáte pro účet Google pro neziskové organizace. Pokud jste se například do programu Google pro neziskové organizace zaregistrovali pomocí účtu Jana@gmail.com, musíte pro účet Ad Grants použít stejné uživatelské jméno.

 1. Klikněte na tlačítko Začínáme zobrazené níže.

Začínáme

 1. Vyberte účet Google, který jste použili k registraci do programu Google pro neziskové organizace. Pokud účet na seznamu nevidíte, klikněte na možnost Použít jiný účet a zadejte uživatelské jméno a heslo přidružené k účtu Google pro neziskové organizace.

 2. V sekci Země fakturace vyberte zemi, ve které se vaše organizace nachází.

 3. V sekci Časové pásmo vyberte požadované časové pásmo.

 4. V sekci Měna vyberte bez ohledu na měnu ve vaší zemi americký dolar.

 5. Klikněte na Odeslat.

 6. V pravém horním rohu účtu Google Ads najděte číslo zákazníka, které si poznamenejte. Vaše číslo zákazníka služby Google Ads bude mít formát xxx-xxx-xxxx. 

Když zakládáte účet Google Ads pro program Google Ad Grants, nezadávejte informace o kreditní kartě ani žádné jiné fakturační údaje. Jestliže nějaké informace o kreditní kartě zadáte a spustí se kampaň, budete povinni zaplatit veškeré takto vzniklé částky.

Krok 2 ze 4: Odeslání průzkumu k posouzení způsobilosti

Klikněte níže na tlačítko Posoudit způsobilost a vyplňte průzkum. Tento desetiminutový průzkum nám umožňuje zjistit, zda splňujete podmínky programu Ad Grants, a poskytuje nám o organizacích další informace. Odpovědi se budeme snažit využít ke zlepšení prostředí a efektivity pro vaši organizaci.

Posoudit způsobilost

Krok 3 ze 4: Školení k účtu Ad Grants

Abyste se mohli zapojit do programu Google Ad Grants, váš účet musí splňovat níže uvedená kritéria a všechny programové zásady. Následující pětiminutové video obsahuje pokyny k účasti a tipy, jak v programu uspět. Podívejte se na video a poté si projděte krátký kvíz – níže klikněte na tlačítko Školení a kvíz Ad Grants. Účet Ad Grants lze aktivovat až po úspěšném splnění školení a kvízu.

Vítejte v programu Google Ad Grants

 

Školení a kvíz Ad Grants

 

Krok 4 ze 4: Odeslání účtu ke kontrole

 1. V pravém horním rohu účtu Google Ads najděte číslo zákazníka. Vaše číslo zákazníka služby Google Ads bude mít formát xxx-xxx-xxxx.

 2. Přihlaste se do programu Google pro neziskové organizace.

 3. Pod položkou Google Ad Grants klikněte na Aktivovat.

 4. V Části 1: Posouzení způsobilosti zadejte své ID zákazníka.

 5. Klikněte na Odeslat.

Bude posouzena vaše způsobilost a do pěti pracovních dnů dostanete e‑mail s dalšími pokyny. Na část 2 přejděte až po doručení tohoto e‑mailu.


Část 2: Průvodce vytvořením účtu Ad Grants

Pokud vaše organizace nebyla schválena prostřednictvím procesu posouzení způsobilosti pro Ad Grants, nejdříve proveďte kroky uvedené v části 1 tohoto průvodce aktivací a teprve poté si podle pokynů níže vytvořte účet Ad Grants.

Účet začněte nastavovat až poté, co obdržíte e‑mail s oznámením, že jste v procesu posouzení způsobilosti byli schváleni. Při nastavování postupujte přesně podle níže uvedených kroků. Jinak se může stát, že budete muset začít znova a vytvořit nový účet.

 

Krok 1 ze 2: Vytvořte kampaň

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads. Přihlaste se pomocí stejného uživatelského jména, jaké jste použili k vytvoření účtu Ad Grants v části 1.

 2. Na stránce Kampaně klikněte na +Nová kampaň.

 3. V sekci „Vyberte cíl, jehož splnění by znamenalo úspěch celé kampaně“ klikněte na Vytvořit kampaň bez zvoleného cíle.

 4. V sekci Vybrat typ kampaně klikněte na Chytrá kampaň.

 5. V sekci „K jaké akci byste zákazníky nejraději přiměli?“ vyberte cíle, které nejblíže souvisejí s akcí, již by uživatelé měli po zobrazení reklamy podniknout.

 6. Klikněte na Pokračovat.

Popište svou organizaci

Na stránce Popište svou firmu zadejte informace o své neziskové organizaci.

 1. V sekci Název firmy zadejte název organizace.

 2. V sekci Firemní web zadejte adresu URL webu organizace.

 3. Klikněte na Uložit.

Určete, kde se má zobrazit vaše reklama

 1. Na stránce „Kde jsou vaši zákazníci?“ klikněte buď na „Nastavte vzdálenost od vaší firmy“, nebo na „Nastavte konkrétní oblasti“.
 2. Vyberte lokality, v nichž vaše organizace publiku poskytuje nebo nabízí služby.

Důležité

Použijte specifické geografické cílení, aby se reklamy zobrazovaly v místech, kde informace a služby vaší neziskové organizace budou pro uživatele užitečné.

Pokud například poskytujete služby primárně místní komunitě (např. provozujete lokální vývařovnu nebo modlitebnu), vaše reklamy by se měly zobrazovat pouze ve vašem městě a okolí.  

Pokud jste organizace, která nabízí různé služby na místní a celostátní úrovni, oddělte kampaně podle geografické oblasti, aby pro uživatele byly relevantní.

Chcete-li svou organizaci propagovat v širší geografické oblasti, např. jste muzeum, které chce přilákat návštěvníky z celé země, můžete jednu kampaň geograficky zacílit široce a uvést, co a kde nabízíte (např. „umělecká muzea v Torontu“), ale ve většině svých kampaní budete reklamy pravděpodobně geograficky cílit na okolí Toronta.  

Pokud poskytujete humanitární pomoc v Nepálu, ale vaším primárním cílem je získat dary od uživatelů z USA, zobrazujte reklamy v USA.

Zobrazování reklam po celém světě je relevantní jen výjimečně.

 1. Klikněte na možnost Další.

Definujte svůj produkt nebo službu

 1. Na stránce „Definujte svůj produkt nebo službu“ vyberte jazyk, ve kterém chcete inzerovat.

 2. V sekci „Do jaké kategorie vaše firma patří?“ vyberte kategorii, která vaši organizaci vystihuje.

Tipy

 

Vybrané produkty a služby pomáhají určit vyhledávací dotazy, které budou s kampaněmi souviset. Váš výběr by proto měl přesně vystihovat vaši organizaci.

Například organizace, která provozuje linku na prevenci sebevražd, by mohla vybrat „Programy prevence sebevražd“ nebo „Krizové centrum“; organizace, která poskytuje rekvalifikace, by mohla vybrat „Programy rekvalifikace“ nebo „Neziskové pracovní školení“; organizace, která se zasazuje v oblasti životního prostředí, by mohla vybrat „Organizaci na ochranu životního prostředí“, „Environmentální otázky“ nebo „Důsledky odlesňování“.  

Pokud je pro vaši organizaci relevantní více než jedna kategorie, můžete po dokončení výchozího nastavení účtu vytvořit pro danou kategorii jinou kampaň.

 1. V sekci „Které konkrétní produkty nebo služby chcete v této reklamě propagovat?“ přidejte konkrétní produkty nebo služby, které dále popisují vaši organizaci. Můžete také přidat automaticky vytvořená klíčová slova ze sekce „Navrženo pro vás“.

 2. Klikněte na tlačítko Další.

Vytvořte reklamu

 1. Na stránce „Pojďme na vaši reklamu“ postupujte podle podrobných pokynů k vytvoření reklamy.

Tipy

Zdůrazněte, v čem je vaše organizace jedinečná. Dary lze v celé výši odečíst z daní? Objemné dary si sami vyzvednete? Řekněte o tom zákazníkům. Zdůrazněte, čím nebo v čem vaše organizace vyniká nad ostatními.

Výzva k akci. Řekněte uživatelům, co mohou udělat. Na nic se je neptejte – místo toho nabídněte odpověď. Sháníte dobrovolníky? Řekněte uživatelům, jak se mohou zapojit. Nabízíte horkou linku? Sdělte lidem, jak vás mohou kontaktovat. Výzvy k akci jako staňte se dobrovolníkem, věnujte dar, zaregistruje se, zavolejte nám nebo přečtěte si další informace uživatelům umožní poznat, jaké jsou další kroky.

Využijte dostupný prostor. Rozšířená pole nadpisu zvětšují prostor pro kliknutí na vaši reklamu a umožňují lépe komunikovat s lidmi, kteří něco vyhledávají, a to ještě předtím, než se rozhodnou kliknout na reklamu a přejít na váš web.

 1. V sekci „Kliknutí na vaši reklamu míří na“ uveďte konkrétní stránku na webu, na kterou má reklama směřovat. Zajistěte, aby na stránce byl snadno a rychle přístupný obsah, o kterém v reklamě mluvíte. Pokud tam totiž uživatelé nenajdou to, co očekávají, může se stát, že web ihned opustí.

Tip

Chcete-li přesměrovat provoz na další stránky svého webu, bude nutné vytvořit nové kampaně. Můžete tak učinit po dokončení kroku 1.

 1. Pro Chytré kampaně je sice vyžadována jen jedna reklama, ale za účelem zlepšení výkonu doporučujeme vytvořit 2–3. Stačí kliknout na Vytvořit další reklamu a postupovat podle výše uvedených pokynů.

 2. Klikněte na tlačítko Další.

 3. Na stránce „Přidat do reklamy obrázky (volitelné)“ nepřidávejte žádné obrázky. Klikněte na tlačítko Další.

Nastavte rozpočet

 1. Na stránce „Nastavte svůj rozpočet“ zadejte částku maximálně 329 $. Pokud vytvoříte více než jednu kampaň, vaše celkové výdaje ve všech kampaních nepřesáhnou 329 $ za den.

 2. Klikněte na tlačítko Další.

Kontrola nastavení reklamy

 1. Na stránce „Kontrola nastavení reklamy“ zkontrolujte reklamu a v případě potřeby proveďte změny.

 2. Klikněte na tlačítko Další.

Tip

Vytvořte další kampaně. Pokud je pro vaši organizaci relevantní více než jedna kategorie nebo chcete propagovat více stránek na svém webu, můžete vytvořit další kampaň. Na navigačním panelu vlevo klikněte na Všechny kampaně. Poté klikněte na Vytvořit novou kampaň a podle pokynů v této příručce nastavte novou kampaň.

Krok 2 ze 2: Odešlete účet ke kontrole

Před odesláním účtu ke kontrole se ujistěte, zda splňuje všechna výše uvedená kritéria.

 1. V pravém horním rohu účtu klikněte na ikonu osoby a vyhledejte číslo zákazníka. Číslo zákazníka Google Ads bude mít formát xxx-xxx-xxxx.

 2. Přihlaste se do programu Google pro neziskové organizace.

 3. Pod položkou Google Ad Grants klikněte na Aktivovat.

 4. V Části 2: Kontrola zadejte své ID zákazníka.

 5. Klikněte na Aktivovat.

Váš účet zkontrolujeme a ověříme, zda je v souladu se zásadami. E‑mail s výsledkem kontroly obvykle odesíláme do 10 pracovních dnů.

Jak využít účet Ad Grants na maximum

Důležité

Tým programu Ad Grants s účastníky komunikuje prostřednictvím e‑mailů a oznámení ve službě. Chcete-li dostávat pozvánky na místní workshopy společně s personalizovanou nápovědou k účtu, přihlaste se k odběru personalizovaných e‑mailů s návrhy a přehledy výkonu a speciálních nabídek.

 1. V pravém horním rohu účtu klikněte na ikonu klíče.

 2. Klikněte na Nastavení.

 3. Ve sloupci Témata oznámení jsou zobrazeny různé typy e‑mailových oznámení. Ve sloupci Nastavení e‑mailů aktivujte přepínač u možností Personalizovaná nápověda a návrhy týkající se výkonu a Speciální nabídky.

Tým Ad Grants nabízí výukové přímé přenosyvidea, dobrovolnickou podporu od partnerských univerzit prostřednictvím programu Online Challenge a pomoc od členů programu Ad Grants na fóru komunity Ad Grants.

Máte zájem o profesionální správu účtu?

Komunita certifikovaných profesionálů Google Ad Grants má za cíl pomáhat profesionálům i příjemcům grantů používat program Ad Grants lépe. Tato komunita sdružuje agentury, konzultanty a školitele, kteří spolupracují s neziskovými organizacemi z celé světa. Příjemci grantů v našem komunitním adresáři najdou doporučené profesionály.

 


Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory