Zobrazování a vzhled reklam

Reklamy Google Ad Grants se zobrazují pouze na stránkách s výsledky vyhledávání Google pod reklamami platících inzerentů. Tyto reklamy nejsou způsobilé k zobrazování v Obsahové síti ani na partnerských webech ve vyhledávací síti.

Zobrazení reklam ve Vyhledávání Google

Výsledky vyhledávání Google

Reklamu obvykle tvoří čtyři řádky textu (včetně nadpisu s odkazem na váš web).

K cílení reklam používáte klíčová slova. Vyberete sadu slov související se službami, které chcete inzerovat. Když pak budou uživatelé vybraná slova nebo sousloví vyhledávat na Googlu, mohou se vedle výsledků vyhledávání nebo nad nimi zobrazit vaše textové reklamy.

Příklad
Jestliže se vaše organizace věnuje sběru obnošeného šatstva, můžete třeba použít klíčové slovo „darujte oblečení“. Když někdo dané sousloví vyhledá na Googlu, může se na stránce s výsledky vyhledávání zobrazit vaše reklama.

Výběr publika

Můžete vybrat, že se vaše textové reklamy mají zobrazovat pouze těm, kdo žijí v konkrétní geografické lokalitě (například v celé zemi), nebo i zákazníkům, kteří název daných lokalit použijí ve vyhledávání.

Kampaně můžete také cílit na jazyk, kterým hovoří vaše ideální cílové publik Pokud cílové publikum hovoří více jazyky, můžete pro správu reklam a klíčových slov v jednotlivých jazycích vytvořit oddělené kampaně.

Příklad
Pokud provozujete místní útulek pro opuštěná zvířata, nejspíš budete chtít reklamy zobrazovat jenom těm, kdo žijí v okolních městech. Toho dosáhnete cílením jen na vybraná města.

Náhled reklamy

Pokud byste se rádi podívali, jak reklama vypadá v kontextu stránky s výsledky vyhledávání Google, raději místo skutečného vyhledávání na Googlu použijte naše nástroje. Poskytují naprosto stejné výsledky jako vyhledávání Google, ale nezkreslují výkon vaší reklamy započítáváním zobrazení, když reklamu vyhledáváte.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?