Smluvní podmínky Google Ad Grants

Organizace, které se účastní programu Google Ad Grants, musejí přijmout smluvní podmínky společnosti Google a dodržovat zásady služby Google Ads.

Společnost Google nepřijímá do programu Ad Grants organizace, které se při najímání či zaměstnávání pracovníků nebo řízení programů a služeb dopouštějí jakékoli diskriminace. Ad Grants také nepovoluje reklamy, klíčová slova nebo cílové stránky, které propagují nenávist, nesnášenlivost, diskriminaci či násilí. Reklamy, klíčová slova ani webové stránky nesmějí propagovat odpor nebo odmítavý postoj vůči názorům na chráněné skupiny, včetně náboženství, postižení, věku, národnosti, statusu veterána, sexuální orientace, pohlaví, genderové identity nebo jiných charakteristických vlastností, které souvisejí se systémovou diskriminací nebo marginalizací.

Programu Google Ad Grants se mohou účastnit pouze organizace založené a provozované výhradně pro dobročinné účely. Účet, u kterého bude zjištěno porušení programových zásad, bude bez upozornění automaticky pozastaven. Společnost Google si vyhrazuje právo přihlášku či účast organizace kdykoli a z jakéhokoli důvodu přijmout či odmítnout a podmínky účasti kdykoli rozšířit či pozměnit.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory