Informacje o programie Google Ad Grants

Google Ad Grants daje organizacjom non-profit, które spełniają odpowiednie kryteria, możliwość bezpłatnego publikowania na stronach wyników wyszukiwania Google reklam Google Ads o wartości 10 000 USD miesięcznie. Dzięki temu programowi organizacje mają szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców i przez to skuteczniej realizować swoją misję.

Organizacje, które mogą korzystać z programu

Z programu mogą korzystać organizacje, które są zarejestrowane w Google dla Organizacji Non-Profit,  spełniają kryteria udziału w programie Ad Grants oraz jego zasady.

Struktura programu

Uczestnicy programu Ad Grants tworzą własne konto Google Ads, do którego jest przypisany budżet dzienny w wysokości 329 USD.  Reklamy Ad Grants to reklamy tekstowe wyświetlane na stronach wyników wyszukiwania w Google pod reklamami płatnymi. Program nie oferuje dokumentacji online ani offline (tj. informacji o bieżącej, wirtualnej wartości konta Ad Grants) poza danymi dostępnymi w raportach wyników konta.

Zasoby Ad Grants 

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?