Възстановявания на суми

Моля, имайте предвид, че няма да възстановим каквато и да е сума, ако по погрешка въведете данни за плащане в профила си.

В ръководствата за създаване на профили в Google Ad Grants ясно е посочено, че не трябва да въвеждате данни за плащане в профила си. Профилът в Google Ad Grants се активира за безвъзмездно изразходване на средства само след като организацията с нестопанска цел го изпрати за преглед и получи одобрение чрез процедурата за кандидатстване за програмата.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню