Vragen van de media en de pers

We staan persberichten of media-aandacht met betrekking tot uw deelname aan het Ad Grants-programma niet toe, maar u mag uw deelname aan het programma wel kenbaar maken op social media-kanalen, in nieuwsbrieven of op de donatiepagina voor giften in natura op uw website. Hierbij moet u de tekst gebruiken die u aantreft op onze Google Press-pagina en die ook hieronder wordt weergegeven. U mag ook het Google Ad Grants-logo publiceren op de donatiepagina voor giften in natura op uw website. Schending van dit beleid kan leiden tot opschorting van uw account.

[Naam organisatie] ontvangt een Google Ad Grant. Het Google Ad Grants-programma ondersteunt geregistreerde non-profitorganisaties, waaronder vele die de filosofie van Google delen en zich inzetten om de wereld verder te helpen op terreinen als wetenschap en technologie, onderwijs, volksgezondheid wereldwijd, het milieu, jeugdwerk en kunst. Google Ad Grants is een advertentieprogramma waarmee non-profitorganisaties gratis kunnen adverteren op pagina's met zoekresultaten van Google.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen