Prohlášení pro tisk a média

Nepovolujeme vydávání tiskových zpráv ani jiných mediálních výstupů týkajících se přijetí do programu Google Ad Grants. O účasti v programu se však můžete zmínit na sociálních sítích, ve zpravodajích nebo na stránce svého webu věnované nepeněžním darům. K takovému sdělení využijte formulaci uvedenou na stránce Google pro tisk (uvádíme ji také níže). Na stránce svého webu věnované nepeněžním darům můžete také zobrazovat logo programu Google Ad Grants. Porušení tohoto pravidla může vést až k pozastavení účtu.

Organizace [název organizace] je příjemcem grantu z programu Google Ad Grants. Program Google Ad Grants podporuje registrované neziskové organizace, které sdílejí filozofii společnosti Google pomáhat světu prostřednictvím veřejných služeb v odvětvích, jako je například věda a technika, vzdělávání, zdravotnictví, životní prostředí, umění či pomoc dětem a mládeži. Jedná se o jedinečný nepeněžní reklamní program, pomocí kterého získávají neziskové organizace zdarma přístup k inzerci na stránkách s výsledky vyhledávání Google.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory