Sprievodca aktiváciou programu Google Ad Grants pre expertov

Uprednostňujete automatickú správu kampaní?

Ak chcete využívať rýchle a jednoduché nastavenie, minimálnu prebiehajúcu správu a automatické štatistiky výkonnosti, prejdite na inteligentné kampane. Ušetríte čas a váš účet nebude podliehať požiadavkám na výkonnosť a sledovanie konverzií programu Ad Grants. Zriaďte si účet podľa sprievodcu aktiváciou programu Google Ad Grants.

1. časť: predbežné zhodnotenie spôsobilosti pre program Ad Grants

Vítame vás v procese predbežného zhodnotenia spôsobilosti pre program Ad Grants. Ak vaša organizácia nebola schválená prostredníctvom programu Google pre neziskové organizácie, prejdite na web Google pre neziskové organizácie.

Ak bola vaša organizácia schválená prostredníctvom programu Google pre neziskové organizácie, dokončite kroky nižšie.

1. krok zo 4: vytvorte si účet Ad Grants

Keď si vytvoríte účet Ad Grants, pre účet programu Google pre neziskové organizácie budete musieť použiť rovnaké používateľské meno. Ak ste sa do programu Google pre neziskové organizácie zaregistrovali pomocou e‑mailovej adresy, napríklad Jana@gmail.com, rovnaké používateľské meno musíte použiť aj pre účet Ad Grants.

 1. Kliknite na tlačidlo Začíname nižšie.

Začíname

 1. Vyberte účet Google, pomocou ktorého ste sa zaregistrovali do programu Google pre neziskové organizácie. Ak nie je uvedený, kliknite na Použiť iný účet a zadajte používateľské meno a heslo spojené s daným účtom Google pre neziskové organizácie.

 2. V časti Krajina fakturácie vyberte, kde sa vaša organizácia nachádza.

 3. V časti Časové pásmo vyberte časové pásmo.

 4. V časti Mena vyberte Americký dolár (bez ohľadu na menu vo vašej krajine).

 5. Kliknite na Odoslať.

 6. V pravom hornom rohu účtu si všimnite svoje číslo zákazníka. Číslo zákazníka služby Google Ads má formát xxx‑xxx‑xxxx.

Pri vytváraní účtu Google Ads pre program Google Ad Grants nezadávajte podrobnosti kreditnej karty ani žiadne iné fakturačné údaje. Ak zadáte informácie o kreditnej karte a spustíte kampane, budete musieť platiť všetky poplatky, ktoré sa nahromadia.

2. krok zo 4: odošlite prieskum na predbežné zhodnotenie spôsobilosti

Vyplňte prieskum kliknutím na tlačidlo Predbežné zhodnotenie spôsobilosti nižšie. Tento desaťminútový prieskum slúži na stanovenie spôsobilých organizácií pre program Ad Grants a pomôže nám dozvedieť sa o nich ďalšie informácie. Na základe vašich odpovedí vám chceme ponúknuť príjemnejší zážitok a pomôcť vám dosiahnuť vyššiu efektivitu na podporu vašej organizácie.

Predbežné zhodnotenie spôsobilosti

 

3. krok zo 4: školenie Ad Grants

Ak sa chcete zúčastniť programu Google Ad Grants, váš účet musí spĺňať kritériá uvedené nižšie a všetky pravidlá programu. Toto päťminútové video vysvetľuje pokyny na účasť a poskytuje tipy, ako uspieť v programe. Pozrite si ho a potom kliknutím na tlačidlo Školenie a kvíz programu Ad Grants nižšie absolvujte krátky kvíz. Účty Ad Grants budú aktivované až po dokončení školenia a kvízu programu Ad Grants.

 

Vitajte v programe Google Ad Grants

 

4. krok zo 4: odošlite svoj účet na kontrolu predbežného zhodnotenia spôsobilosti

 1. Nájdite číslo zákazníka uvedené v pravom hornom rohu účtu. Číslo zákazníka služby Google Ads má formát xxx‑xxx‑xxxx.

 2. Prihláste sa do účtu Google pre neziskové organizácie.

 3. V časti Google Ad Grants kliknite na Aktivovať.

 4. V sekcii „1. časť: predbežné zhodnotenie spôsobilosti“ zadajte svoje číslo zákazníka.

 5. Kliknite na Odoslať.

Vaše predbežné zhodnotenie spôsobilosti bude posúdené a do piatich pracovných dní dostanete správu s ďalšími pokynmi. Druhou časťou nepokračujte, dokým ju nedostanete.


2. časť: sprievodca vytvorením účtu experta Ad Grants

Ak vaša organizácia nebola schválená procesom predbežného zhodnotenia spôsobilosti pre program Ad Grants, postupujte podľa pokynov v 1. časti tohto sprievodcu aktiváciou a až potom si zriaďte účet Ad Grants tak, ako je uvedené nižšie.

Zriaďte si účet presne podľa napísaných pokynov, ale až po prijatí správy oznamujúcej, že vaše predbežné zhodnotenie spôsobilosti bolo schválené. Inak môžete začať odznova a vytvoriť si nový účet.

1. krok zo 4: nastavte sledovanie konverzií

Sledovanie konverzií je bezplatný nástroj, ktorý vás informuje o tom, čo sa stane po interakcii zákazníka s vašimi reklamami – či niečo daroval, kúpil, zavolal na linku podpory, zaregistroval sa na odber bulletinu alebo stiahol aplikáciu. Keď zákazník dokončí akciu, ktorú ste definovali ako hodnotnú, označujeme ju ako konverziu. 

Pravidlá programu Google Ad Grants vyžadujú aktívne a presné sledovanie konverzií. 

Sledovanie aspoň jednej konverzie mesačne 

Musíte nastaviť minimálne jeden z typov konverzií nižšie podľa uvedeného popisu a keď je účet aktívny, musí mesačne získavať aspoň jednu konverziu. 

Sledovanie zmysluplných akcií 

Typy konverzií, ako napríklad čas strávený na webe alebo návštevy domovskej stránky, je možné pridať do účtu, ale musia byť vylúčené z „Konverzií“ a používať kategóriu „Iné“.

Ak je váš konverzný pomer vysoký, skontrolujte, či je to v dôsledku výbornej výkonnosti zmysluplnej konverzie.

Nastavenia sa líšia v závislosti od typu sledovaného cieľa. Ak teda chcete nastaviť sledovanie konverzií, najskôr si zvoľte cieľ. Podľa akcie, ktorú chcete sledovať, prejdite na relevantnú sekciu nižšie.

Sledovanie peňažnej transakcie 

Sledujte na svojom webe alebo platobnej platforme tretej strany všetky peňažné transakcie od darov, predajov lístkov, predajov v charitatívnom obchode, spoplatnených rezervácií udalostí, platieb za služby, stretnutia, nárastu členskej základne až po registrácie v rámci iniciatív peňažných zbierok.

Vyberte preferované nastavenie z nasledujúcich troch najpopulárnejších spôsobov konfigurácie sledovania. 

Importovanie transakcií zo služby Google Analytics (odporúčané)

1. Nastavte službu Google Analytics a vytvorte ciele

Nastavte si v službe Analytics ciele a zobrazte si metriky kampaní Ad Grants (napríklad mieru okamžitých odchodov, priemerné trvanie relácie a počet stránok na reláciu), ku ktorým nemáte prístup v službe Google Ads. 
 1. Nainštalujte si Google Analytics alebo sa prihláste do existujúceho účtu. Pre účty Google Ads a Google Analytics použite rovnaké prihlasovacie údaje správcu. 
 2. Nastavte:
 3. prepojenie účtov Google Ads a Analytics. 

2. Importujte ciele Google Analytics do účtu Google Ads

Po vytvorení cieľov v službe Google Analytics ich importujte do účtu Google Ads, aby ste mohli svoj účet optimalizovať pomocou údajov o konverziách.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads. Urobte to pomocou rovnakého používateľského mena, ktoré ste použili na vytvorenie účtu Ad Grants v 1. časti.

 2. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu kľúča  a v časti Meranie kliknite na Konverzie.

 3. Kliknite na tlačidlo plus .

 4. Vyberte Import, Google Analytics a potom kliknite na Pokračovať.

 5. Vyberte cieľ alebo transakciu spĺňajúcu nasledujúce požiadavky, ktoré chcete importovať, a kliknite na Importovať a pokračovať.

 6. Kliknite na Hotovo.

Po importovaní cieľov Analytics ich upravte a uložte tak nasledujúce nastavenia.

 1. Kliknite na názov importovaného cieľa, ktorý chcete upraviť.

 2. V pravom dolnom rohu kliknite na položku Upraviť nastavenia.

 3. Kliknite na položku Kategória. Pre konverznú akciu, ktorá hlási transakciu s peňažnou hodnotou, vyberte v rozbaľovacej ponuke položku Nákup a predaj.

 4. Kliknite na položku Hodnota. Keď aktivujete sledovanie hodnôt v službe Analytics, vyberte nastavenie Použiť hodnotu zo služby Analytics. Vyberte možnosť Použiť rovnakú menu ako v službe Analytics alebo zrušte jej výber.

 5. Kliknite na Počet. Vyberte možnosť Každá, ktorá je najvhodnejšia pre transakcie, keď je pre vašu neziskovú organizáciu hodnotná každá konverzia. Možnosť Jedna je najvhodnejšia pri získavaní potenciálnych zákazníkov, napríklad pre registračné formuláre na vašom webe. Pre vašu organizáciu je v tomto prípade po kliknutí na reklamu hodnotná len jedna konverzia.

 6. Kliknite na položku Dĺžka sledovania konverzie. V rozbaľovacej ponuke vyberte, ako dlho sa po interakcii s reklamou majú sledovať konverzie. Na zachytenie dlhších nákupných cyklov (napríklad darov) odporúčame vybrať možnosť 90 dní.

 7. Kliknite na položku Dĺžka sledovania konverzie po zobrazení. V rozbaľovacej ponuke vyberte, ako dlho sa majú sledovať konverzie po zobrazení. Na zachytenie dlhších nákupných cyklov (napríklad darov) odporúčame vybrať možnosť 30 dní.

 8. Kliknite na Zahrnúť do „Konverzií“. Vyberte Áno a zahrňte tak sledovanie peňažných transakcií do stĺpca prehľadu Konverzie. Potom pomocou týchto údajov ovplyvnite svoju stratégiu inteligentných ponúk.

 9. Kliknite na Atribučný model a vyberte príslušný model. Odporúčame Pokles v priebehu času.

 10. V každej sekcii kliknite na Uložiť a potom kliknite v dolnej časti okna na Hotovo.

Použitie sledovania konverzií Google Ads na webe

Odporúčame vytvoriť ciele v službe Google Analytics a importovať ich do účtu Google Ads. Môžete ich tiež vytvoriť priamo pomocou nástroja v službe Google Ads podľa nasledujúcich pokynov. 

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads pomocou rovnakého používateľského mena, ktoré ste použili na vytvorenie účtu Ad Grants v prvej časti.

 2. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu kľúča  a v časti Meranie kliknite na Konverzie.

 3. Kliknite na tlačidlo plus .

 4. Vyberte Web.

 5. Vedľa „Názvu konverzie“ zadajte názov konverzie, ktorú chcete sledovať, napríklad Jednorazový dar, Mesačný dar, Nákup lístka, Nákup v internetovom obchode. Neskôr vám to umožní rozpoznať túto konverznú akciu v prehľadoch konverzií.

 6. V rozbaľovacej ponuke vedľa položky Kategória vyberte možnosť Nákup a predaj.

 7. Vedľa položky Hodnota vyberte, ako budete sledovať hodnotu každej konverzie.

  • Ak sa môže celková suma pri každom výskyte rovnakej konverzie líšiť (ak napríklad sledujete nákupy produktov alebo lístkov s rôznymi cenami), vyberte možnosť Použiť pre jednotlivé konverzie rôzne hodnoty. Keď neskôr pridáte značku sledovania konverzií, značku budete musieť prispôsobiť tak, aby sledovala hodnoty špecifické pre transakciu.

  • Ak pre každú transakciu plánujete nastaviť viaceré konverzné akcie a každá transakcia sleduje špecifickú hodnotu, vyberte možnosť Použiť rovnakú hodnotu pre každú konverziu. Nastavte napríklad konverznú akciu s hodnotou 10 USD, ak niekto daruje 10 USD, sledovaním návštevy stránky s potvrdením: www.example.com/thankyou10. Ak chcete sledovať dar vo výške 20 USD, je potrebné nastaviť druhú konverznú akciu s hodnotou 20 USD na sledovanie návštevy stránky s potvrdením: www.example.com/thankyou20.

 8. Vedľa položky Počet vyberte možnosť Každá, ktorá je najvhodnejšia pre transakcie, pri ktorých je pre vašu neziskovú organizáciu hodnotná každá konverzia. Možnosť Jedna je najvhodnejšia pri získavaní potenciálnych zákazníkov, napríklad pre registračné formuláre na vašom webe. Pre vašu organizáciu je v tomto prípade po kliknutí na reklamu hodnotná len jedna konverzia.

 9. Kliknite na Dĺžka sledovania konverzie. V rozbaľovacej ponuke vyberte, ako dlho sa po interakcii s reklamou majú sledovať konverzie. Na zachytenie dlhších nákupných cyklov (napríklad darov) odporúčame vybrať možnosť 90 dní.

 10. Kliknite na Dĺžka sledovania konverzie po zobrazení. V rozbaľovacej ponuke vyberte, ako dlho sa majú sledovať konverzie po zobrazení. Na zachytenie dlhších nákupných cyklov (napríklad darov) odporúčame vybrať možnosť 30 dní.

 11. Kliknite na Zahrnúť do „Konverzií“. Vyberte Áno a zahrňte tak údaje pre túto dôležitú konverznú akciu sledujúcu peňažné transakcie do stĺpca prehľadu Konverzie. Potom pomocou nich ovplyvnite svoju stratégiu inteligentných ponúk.

 12. Kliknite na Atribučný model a vyberte príslušný model. Odporúčame Pokles v priebehu času.

 13. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť a pokračovať.

Zobrazí sa obrazovka s informáciami o tom, že ste vytvorili konverznú akciu. Nastavte si značku podľa pokynov v 2. kroku. Značku musíte implementovať, inak nebude sledovanie konverzií dokončené a váš účet nebude možné aktivovať.

Importovanie transakcií z platformy tretej strany (napr. PayPal, Classy, Ticketmaster)

Ak používate spracovateľa platieb tretej strany, importujte dané ciele do služby Google Ads. Ak používate Classy, Frontstream Artez alebo Blackbaud Luminate, požiadajte o podporu sprostredkovateľa alebo si prečítajte pokyny v centre pomoci.

Sledovanie hodnoty potenciálnych zákazníkov

Ak sledujete potenciálneho zákazníka a s istotou poznáte konečnú hodnotu pre vašu neziskovú organizáciu, pridajte túto hodnotu a použite kategóriu Nákup a predaj. 

Sledovanie registrácie, používateľa služby, potenciálneho zákazníka, odoslaného formulára či stiahnutia kľúčového dokumentu

Sledujte všetky zmysluplné akcie podniknuté na webe. Po dokončení akcie by mal používateľ prejsť na stránku s potvrdením alebo poďakovaním. Sledujte túto stránku pomocou sledovania webových stránok. Ak stránku s potvrdením nemáte, sledujte kliknutie na tlačidlo akcie. 

Google Analytics poskytuje ďalšie možnosti sledovania. Výhradne v službe Analytics (nie v službe Google Ads) je tiež k dispozícii sledovanie udalostí, ktoré umožňuje sledovať interakcie pri pozeraní videí YouTube alebo kliknutia na tlačidlá. Ak importujete zo služby Analytics, môžete na kartách Kampane a Reklamné skupiny v účte Google Ads tiež využiť aj metriky, ako sú napríklad miera okamžitých odchodov, priemerné trvanie relácie a počet stránok na reláciu. 

Sledovanie stránky s poďakovaním alebo kliknutí na tlačidlo pomocou služby Google Analytics

1. Nastavte službu Google Analytics a vytvorte ciele

Nastavte si v službe Analytics ciele a zobrazte si metriky kampaní Ad Grants (napríklad mieru okamžitých odchodov, priemerné trvanie relácie a počet stránok na reláciu), ku ktorým nemáte prístup v službe Google Ads. 

 1. Nainštalujte si Google Analytics alebo sa prihláste do existujúceho účtu. Pre účty Google Ads a Google Analytics použite rovnaké prihlasovacie údaje správcu. 

 2. Nastavte:
 3. prepojenie účtov Google Ads a Analytics. 

2. Importujte ciele Google Analytics do účtu Google Ads

Po vytvorení cieľov v službe Google Analytics ich importujte do účtu Google Ads, aby ste mohli svoj účet optimalizovať pomocou údajov o konverziách.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads. Urobte to pomocou rovnakého používateľského mena, ktoré ste použili na vytvorenie účtu Ad Grants v 1. časti.

 2. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu kľúča  a v časti Meranie kliknite na Konverzie.

 3. Kliknite na tlačidlo plus .

 4. Vyberte Import, Google Analytics a potom kliknite na Pokračovať.

 5. Vyberte cieľ alebo transakciu spĺňajúcu nasledujúce požiadavky, ktoré chcete importovať, a kliknite na Importovať a pokračovať.

  • Skontrolujte, či cieľ sledujúci online transakciu je cieľ, ktorý sleduje návštevu stránky s potvrdením.

  • Ak nemáte stránku s potvrdením alebo odosielate ľudí dokončiť akciu mimo svojho webu a nemôžete získať späť potvrdenie, nastavte sledovanie udalostí a sledujte kliknutie na tlačidlo odoslania v poslednom kroku. Udalosti sú interakcie používateľa s obsahom, ktoré možno sledovať nezávisle od webovej stránky alebo načítania obrazovky. Stiahnutia súborov, kliknutia na mobilnú reklamu, moduly gadget, prvky Flash, vložené prvky AJAX a spustenia videa sú všetko príklady akcií, ktoré by ste mohli sledovať ako udalosti.

 6. Kliknite na položku Hotovo.

Po importovaní cieľov Analytics ich upravte a uložte tak nasledujúce nastavenia.

 1. Kliknite na názov importovaného cieľa, ktorý chcete upraviť.

 2. V pravom dolnom rohu kliknite na položku Upraviť nastavenia.

 3. Vedľa položky Kategória vyberte v závislosti od konverznej akcie možnosť Registrácia alebo Potenciálny zákazník. Poznámka: Ak pre príslušnú akciu nesledujete platnú peňažnú hodnotu, nevyberajte možnosť Nákup a predaj.

 4. Vedľa položky Počet vyberte možnosť Jedna, ktorá je zvyčajne najvhodnejšia pre registrácie a potenciálnych zákazníkov. Pre vašu organizáciu je v tomto prípade po kliknutí na reklamu hodnotná len jedna konverzia. V určitých zriedkavých prípadoch môže byť vhodnejšia možnosť Každá, kedy je pre vašu neziskovú organizáciu hodnotná každá konverzia.

 5. Kliknite na položku Dĺžka sledovania konverzie. V rozbaľovacej ponuke vyberte, ako dlho po interakcii s reklamou sa majú sledovať konverzie. V mnohých prípadoch sa odporúča možnosť 90 dní, ktorá zodpovedá času potrebnému na konverziu návštevníka na podporovateľa alebo používateľa služby vašej neziskovej organizácie.

 6. Kliknite na položku Dĺžka sledovania konverzie po zobrazení. V rozbaľovacej ponuke vyberte, ako dlho sa majú sledovať konverzie po zobrazení. Na zachytenie dlhších konverzných cyklov (napríklad registrácií dobrovoľníkov) odporúčame vybrať možnosť 30 dní.

 7. Kliknite na Zahrnúť do „Konverzií“. Vyberte Áno a zahrňte tak údaje pre túto dôležitú konverznú akciu do stĺpca prehľadu Konverzie. Potom pomocou nich ovplyvnite svoju stratégiu inteligentných ponúk.

 8. Kliknite na Atribučný model a vyberte príslušný model. Odporúčame Pokles v priebehu času.

 9. V každej sekcii kliknite na Uložiť a potom kliknite v dolnej časti okna na Hotovo.

Importovanie cieľov zo sledovacej platformy tretej strany 

Ak sledujete ciele pomocou sledovacej platformy tretej strany, zrejme budete môcť importovať ciele do služby Google Ads. Ďalšie informácie vám poskytne vaša sledovacia platforma.  
Ak používate Classy, Frontstream Artez alebo Blackbaud Luminate, prečítajte si pokyny v centre pomoci.
 

Sledovanie interakcií s obsahom webu

Sledujte signály interakcií na webe pomocou služby Google Analytics alebo sledovacieho programu tretej strany.  

Ľahké nastavenie cieľov interakcií pomocou služby Google Analytics 

Odporúčame inteligentné ciele zo služby Google Analytics. Inteligentné ciele pomocou strojového učenia analyzujú množstvo signálov o reláciách vášho webu na určenie, ktoré z nich s najväčšou pravdepodobnosťou povedú ku konverziám. Každej relácii sa pridelí skóre, pričom „najlepšie“ relácie sa transformujú do inteligentných cieľov. Model inteligentných cieľov zahŕňa napríklad signály, ako Trvanie relácie, Počet stránok na reláciu, Poloha, Zariadenie a Prehliadač.

S inteligentnými cieľmi odporúčame pridať aj ďalší cieľ pre „Potenciálny zákazník“, „Registrácia“ alebo „Nákup a predaj“.

Ak v prepojenom účte Google Ads získate menej ako 250 kliknutí za posledných 30 dní, inteligentné ciele sa deaktivujú, dokým znova nezískate minimálne 500 kliknutí. 

Pokyny:

 1. Aktivujte inteligentný cieľ.

 2. Po aktivovaní inteligentného cieľa v službe Analytics ho importujte do služby Google Ads spolu s ďalším cieľom. Zaistíte tak aspoň jednu konverziu mesačne, keď účet začne zobrazovať. 

 

Vylúčenie cieľov Počet stránok alebo obrazoviek na reláciu a Trvanie z „Konverzií“

Ciele služby Google Analytics Počet stránok alebo obrazoviek na reláciu a Trvanie musíte vo svojom účte Google Ads z „Konverzií“ vylúčiť a použiť kategóriu „Iné“.

Sledovanie telefonických hovorov na horúcu linku alebo linku podpory

Sledujte, keď vám niekto zavolá z telefónneho čísla vo vašich reklamách alebo z čísla na vašom webe alebo keď klikne na číslo na vašom mobilnom webe. Ďalšie informácie o sledovaní telefonických konverzií

Pokyny:

Požiadavka programu Ad Grants.

Minimálne 30-sekundový hovor

Sledovanie nainštalovania aplikácie alebo vykonania akcie v aplikácii zákazníkom

Tipy

Pridajte alebo upravte sledovacie kódy pomocou Správcu značiek Google 

Google Tag Manager je systém na správu značiek, ktorý umožňuje rýchlo a jednoducho aktualizovať na webe alebo v mobilnej aplikácii kódy sledovania a súvisiace fragmenty kódu, spoločne nazývané značky. Po pridaní malého segmentu kódu Správcu značiek do svojho projektu môžete bezpečne a jednoducho nasadzovať konfigurácie značiek analytiky a merania z webového používateľského rozhrania.

Sledujte viacero konverzií, ale monitorujte konverzný pomer

Chcete sledovať viacero druhov konverzií zo zoznamu vyššie? Pre každý odlišný cieľ, ktorý chcete sledovať, stačí nastaviť inú konverznú akciu. Môžete napríklad nastaviť jednu konverznú akciu na sledovanie darov na webe a ďalšiu na sledovanie hovorov z reklám.

V službe Google Ads môžete niektoré konverzie vylúčiť z „Konverzií“ a nastaviť tak, aby sa dali iba zobraziť. Iné môžete zahrnúť do „Konverzií“ a použiť pre signály stratégie inteligentných ponúk. Zaistite, aby bola väčšina zmysluplných konverzných akcií zahrnutých do „Konverzií“. Dobrým indikátorom je napríklad to, či máte konverzný pomer väčší ako 15 %. Ak áno, zvážte vylúčenie niektorých akcií z „Konverzií“, napríklad cieľ interakcií. Ďalšie informácie

Vymeňte kontrolu za ľahšiu správu pomocou inteligentných kampaní

Režim pre odborníkov na Google Ads poskytuje úplnú kontrolu nad reklamnými kampaňami. Alternatívou je nastavenie inteligentných kampaní. Inteligentné kampane šetria čas automatickými nastaveniami a váš účet nebude podliehať požiadavkám na výkonnosť a sledovanie konverzií programu Ad Grants

 

Zriaďte si účet na inteligentné kampane podľa sprievodcu aktiváciou programu Google Ad Grants a získavajte automatické štatistiky výkonnosti a minimálnu trvalú správu.

2. krok zo 4: vytvorte kampaň

Máte nastavené a overené sledovanie konverzií?

Pred vytvorením prvej kampane skontrolujte stav sledovania konverzií a overte, že sledovanie konverzií je nastavené a funguje správne, ako je opísané vyššie.

Ak sa vám nedarí nastaviť sledovanie konverzií alebo ho nastaviť nechcete, prejdite na inteligentné kampane, ktoré ponúkajú rýchle a jednoduché nastavenie, minimálnu prebiehajúcu správu a automatické štatistiky výkonnosti. Ušetríte čas a váš účet nebude podliehať požiadavkám na výkonnosť a sledovanie konverzií programu Ad Grants. Zriaďte si účet podľa sprievodcu aktiváciou programu Google Ad Grants.

 1. Kliknite v ľavom hornom rohu na šípku späť. Potom kliknite na položku Kampane.

 2. Na stránke Kampane kliknite na položku +Nová kampaň.

 3. V časti „Vyberte cieľ, ktorého splnenie bude pre vás znamenať úspech kampane“ kliknite na Vytvoriť kampaň bez zvoleného cieľa.

 4. V časti Vyberte typ kampane kliknite na Hľadať.

 5. V časti „Vyberte výsledky, ktoré chcete v rámci tejto kampane dosiahnuť“ vyberte ciele najbližšie akcii, ktorú majú používatelia vykonať, keď uvidia vašu reklamu.

  • Ak vyberiete možnosť Návštevy webu, zadajte svoj web.

  • Ak vyberiete možnosť Telefonické hovory, zadajte svoje telefónne číslo.

  • Ak vyberiete Stiahnutia aplikácie, zadajte platformu a názov svojej aplikácie.

 6. Kliknite na Pokračovať.

 7. Zadajte názov kampane.  Názov kampane môže pripomínať, na čo bola vytvorená. Môžete napríklad použiť názov Zvýšenie darov alebo Nábor dobrovoľníkov.

 8. V časti Siete zrušte začiarknutie možností Zahrnúť partnerské weby vo Vyhľadávacej sieti GoogleZahrnúť Obsahovú sieť Google.

 9. V časti Oblasti vyberte relevantné oblasti, kde sa majú zobrazovať vaše reklamy. Vykonáte to vybratím možnosti Zadať inú oblasť a uvedením názvu mesta alebo oblasti do vyhľadávacieho poľa.

Poznámka

Použite špecifické geografické zacielenie na zobrazovanie reklám na miestach, kde budú informácie a služby vašej neziskovej organizácie pre ľudí užitočné.

Ak slúžite hlavne miestnej komunite, vaše reklamy by sa mali zobrazovať iba vo vašom meste alebo miestnej oblasti, ako sú potravinové banky a miesta pre bohoslužby.  

Ak ste organizácia, ktorá ponúka služby na miestnej aj národnej úrovni, oddeľte kampane geografickými oblasťami, aby mohli používatelia využívať výhody vašich služieb vo svojej geografickej oblasti.

Ak chcete propagovať svoju organizáciu v širšej geografickej oblasti, napríklad ak zastupujete múzeum a máte záujem o návštevníkov z celej krajiny, môžete mať jednu kampaň označujúcu vašu službu a názov mesta geograficky zacielenú na širokú oblasť (napríklad umelecké galérie v Bratislave), zatiaľ čo väčšina vašich kampaní bude zobrazovať reklamy v Bratislave a okolí.  

Ak poskytujete humanitárnu pomoc v Nepále, ale vaším primárnym online cieľom je získavať dary a vaši darcovia sídlia v Spojených štátov, zobrazujte svoje reklamy v USA.

Zriedka je relevantné zobrazovať reklamy celosvetovo.

 1. V časti Jazyky vyberte jazyky, v ktorých napíšete a zobrazíte text reklám.

 2. V časti Rozpočet zadajte sumu 329 USD alebo menej. Získate tak rozpočet 329 USD na deň, ktorý budete môcť použiť v rámci všetkých kampaní.

 3. V časti Ponúkanie cien kliknite na možnosť Vybrať stratégiu ponúk priamo. V časti Vyberte stratégiu ponúk vyberte v rozbaľovacej ponuke možnosť Maximalizácia konverzií, Cieľová CZA alebo Ponúkanie cieľového ROAS.

Poznámka

Akékoľvek ďalšie kampane vytvorené vo vašom účte musia používať jednu z nasledujúcich stratégií ponúk: maximalizácia konverzií, cieľová CZA alebo cieľové ROAS.

Maximalizácia konverzií sa nastavuje jednoducho a automaticky stanovuje ponuky tak, aby ste v rámci rozpočtu kampane získali čo najviac konverzií. Cieľová CZA je o niečo pokročilejšia, ale je užitočná pre príjemcov grantu, ktorí už míňajú celý svoj rozpočet. Cieľové ROAS je ešte pokročilejšia možnosť a vyžaduje minimálnu prahovú hodnotu konverzií.  Akékoľvek ďalšie kampane vytvorené vo vašom účte musia tiež zahrnovať sledovanie konverzií a používať jednu z nasledujúcich stratégií ponúk: maximalizácia konverzií, cieľová CZA alebo cieľové ROAS.

 1. V časti „Rozšírenia o odkazy na podstránky“ kliknite vedľa možnosti „Pridajte do svojej reklamy ďalšie odkazy“ na šípku nadol.

 2. Kliknite na položku +Nové rozšírenie o odkazy na podstránky.

 3. Zadajte aspoň dva jedinečné textové odkazy na podstránky.Odkazy na podstránky nasmerujú ľudí na konkrétne stránky webu (nie na vašu domovskú stránku), ako je napríklad stránka s kalendárom udalostí, informáciami o určitom programe alebo stránka finančnej zbierky. Keď niekto klikne na vaše odkazy na podstránky, dostane sa priamo na to, čo ho zaujíma. Vyžadujú sa dva odkazy na podstránky s rôznymi webovými adresami, ale pre svoju organizáciu ich môžete vytvoriť toľko, koľko bude potrebné. Ďalšie odkazy na podstránky pridáte kliknutím na položku Pridať odkaz na podstránku.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Tip

Ak chcete zobraziť podrobnejšie informácie o svojej organizácii, poslaní a službách, pridajte si do kampane rozšírenia o popisy.  

Rozšírenia o popisy predstavujú ďalší riadok pre reklamný text, ktorý je rozdelený do krátkych útržkov textu s 25 znakmi. Toto rozšírenie poukazuje na jedinečné aspekty vašej organizácie alebo služieb.

 1. Kliknite na Uložiť a pokračovať.

3 krok zo 4: vytvorte reklamné skupiny s kľúčovými slovami

 1. V časti Nastavenie reklamných skupín zadajte názov reklamnej skupiny. Reklamná skupina zobrazuje tie isté reklamy pre úzko súvisiace skupiny kľúčových slov. Jednotlivé výstavy v múzeu napríklad môžu využívať vlastné reklamné skupiny, aby použité reklamy odkazovali na príslušnú výstavu.

 2. Zadajte alebo prilepte kľúčové slová. Kľúčové slová úzko súvisia s výrazmi, ktoré ľudia hľadajú na Googli, a často obsahujú viac ako jedno slovo, takže pridajte viacero fráz, pre ktoré chcete zobraziť svoju reklamu, ak ich niekto zadá na google.com. Môžete napríklad zadať výraz „kde darovať oblečenie“ a „členstvá v environmentálnych kluboch“.

Poznámka

Kľúčové slová musia odzrkadľovať programy a služby vašej neziskovej organizácie. Použitie všeobecných kľúčových slov, ako sú napríklad „správy“, „video“ alebo „deti“, je zakázané, pretože nie sú dostatočne relevantné na zaistenie dobrého dojmu používateľa.

Relevantné a nekomerčné kľúčové slová môžete identifikovať z rôznych zdrojov:

 1. Začnite s webom vašej organizácie. Pozrite sa na rôzne sekcie a stránky. Môže byť užitočné zrkadliť kľúčové slová a kampane podľa rôznych stránok na vašom webe.

 2. Porozmýšľajte nad svojimi nadchádzajúcimi plánovanými programami a kampaňami pre vašu organizáciu. Pri vytváraní kľúčových slov sa môžete inšpirovať svojím marketingovým kalendárom.

 3. Ak vaša organizácia používa Google Analytics (bezplatný nástroj, ktorý pomáha pochopiť, ako návštevníci používajú váš web), pozrite si cesty sprostredkovania webu a identifikujte aktuálne hľadané výrazy, ktoré zvyšujú návštevnosť alebo počet akcií na vašom webe. Potom ich môžete pridať ako kľúčové slová.

 4. Trendy Google je bezplatný nástroj, ktorý umožňuje zistiť, čo sa vyhľadáva vo svete podľa oblasti, témy alebo časovej osi. Pomocou Trendov Google môžete identifikovať významné skoky v objeme vyhľadávania, ktoré môžu byť relevantné pre váš účel či poslanie.

 1. Kliknite na položku +Nová reklamná skupina.

 2. Zopakujte 1. až 2. krok a pridajte aspoň dve reklamné skupiny, z ktorých každá bude obsahovať skupinu úzko súvisiacich kľúčových slov.

Poznámka

Vyžadujú sa aspoň dve reklamné skupiny, pretože každá z nich bude zobrazovať jedinečné reklamy, ktoré by mali byť relevantné pre vybranú skupinu kľúčových slov. Ak niekto napríklad vyhľadáva na google.com dopyt „kde darovať oblečenie“, vaša reklama by sa mala týkať kľúčových slov z reklamnej skupiny a obsahovať podobný text, ako napríklad „Darujte oblečenie miestnej organizácii“.

 1. Kliknite na tlačidlo Uložiť a pokračovať.
 2. V časti Vytvoriť reklamy kliknite na položku +Nová reklama a pre každú reklamnú skupinu vytvorte aspoň dve aktívne reklamy.

Tipy

Zdôraznite, v čom je vaša organizácia jedinečná. 100 % daňovo uznateľné dary? Ponúkate vyzdvihnutie veľkých darov? Povedzte to ľuďom. Zdôraznite, ktorými vlastnosťami a v ktorých oblastiach sa vaša organizácia odlišuje.

Výzva na akciu. Povedzte používateľom, aké možnosti majú k dispozícii. Nepýtajte sa ich otázku. Dajte im priamo odpoveď. Hľadáte dobrovoľníkov? Povedzte používateľom, aký druh služby by mohli poskytovať. Ponúkate horúcu linku? Povedzte používateľom, ako vás môžu kontaktovať. Výzvy na akciu, napríklad staňte sa dobrovoľníkom, darujte už dnes, zaregistrujte sa alebo zistite viac, jasne naznačujú, aký je ďalší postup.

Využite priestor, ktorý máte k dispozícii. Rozšírené polia nadpisov poskytujú v reklamách väčší priestor na kliknutie a umožňujú vám viac komunikovať s ľuďmi, ktorí najprv vyhľadávajú a až potom sa rozhodnú, či prekliknú na váš web.

 1. Kliknite na položku Hotovo.

 2. Kliknite na možnosť Uložiť a pokračovať a kampaň skontrolujte.

 3. Skontrolujte kampaň a kliknite na položku Pokračovať ku kampani.

Nastavte stratégie, ktoré vám pomôžu dodržať pravidlá programu Ad Grants

Pozastavte kľúčové slová s nízkou kvalitou automatickým pravidlom

Ak chcete pomôcť s dodržaním pravidiel týkajúcich sa kľúčových slov s nízkou kvalitou, nastavte si automatické pravidlo, na základe ktorého systém pravidelne pozastaví kľúčové slová so skóre kvality 1 alebo 2 pri splnení tejto podmienky.

 1. V ponuke stránok kliknite na možnosť Kľúčové slová a prejdite tak na stránku kľúčových slov, potom kliknite na trojbodkovú ikonu.

 2. Vyberte položku Vytvoriť automatické pravidlo.

 3. V poli Typ pravidla vyberte možnosť Pozastaviť kľúčové slová.

 4. Vo výbere Použiť na kľúčové slová vyberte položku Všetky aktívne kľúčové slová.

 5. Vo výbere Požiadavka vyberte položku Skóre kvality a potom <3. Uistite sa, že začiarknutie políčka Zahrnúť kľúčové slová so skóre kvality „—“ je zrušené.

 6. V poli Frekvencia vyberte položku Denne, ako čas uveďte 23:00 a nastavte použitie údajov za Ten istý deň.

 7. Vyberte, či chcete dostávať e‑mailové upozornenie, pravidlo pomenujte a kliknite na možnosť Uložiť pravidlo.

Pridanie vylučujúcich kľúčových slov

Vylučujúce kľúčové slová umožňujú vylúčiť hľadané výrazy z kampaní a pomáhajú vám zamerať sa len na kľúčové slová, ktoré sú dôležité pre vašu organizáciu. Ak vaša organizácia napríklad ponúka ceny za obsah typu „videá na výučbu angličtiny“, odporúčame vám pridať vylučujúce kľúčové slovo s presnou zhodou, ako je napríklad „video“, aby ste zabránili zobrazovaniu reklamy pri vyhľadávaniach, ktoré sú príliš obšírne na vyjadrenie vášho poslania.

 1. Kliknite na ikonu Nástroje v pravom hornom rohu.

 2. V časti Zdieľaná knižnica kliknite na položku Zoznamy vylučujúcich kľúčových slov.

 3. Kliknite na modrú ikonu +.

 4. V časti Názov zoznamu zadajte: Vylučujúce kľúčové slová Ad Grants.

 5. Do poľa pod častou Pridajte vylučujúce kľúčové slová prilepte zoznam kľúčových slov.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 7. Začiarknite políčko vedľa daného zoznamu a kliknite na možnosť Použiť v kampaniach.

 8. Začiarknite políčka vedľa všetkých uvedených kampaní.

 9. Kliknite na tlačidlo Použiť.

 10. Podľa potreby aktualizujte zoznam novými vylučujúcimi kľúčovými slovami.

4. krok zo 4: odošlite účet na kontrolu

Než odošlete účet na kontrolu, overte, či spĺňa podmienky predbežného zhodnotenia spôsobilosti a všetky kritériá uvedené vyššie.

 1. Nájdite číslo zákazníka uvedené v pravom hornom rohu účtu. Číslo zákazníka služby Google Ads má formát xxx‑xxx‑xxxx.

 2. Prihláste sa do účtu Google pre neziskové organizácie.

 3. V časti Google Ad Grants kliknite na Aktivovať.

 4. V sekcii „2. časť: kontrola“ zadajte svoje číslo zákazníka.

 5. Kliknite na Aktivovať.

Váš účet skontrolujeme, aby sme sa uistili, že je v súlade s pravidlami. Správu o tom zvyčajne dostanete do desiatich pracovných dní.

Ako využiť účet Ad Grants na maximum

Dôležité

Tím Ad Grants komunikuje so zaregistrovanými firmami prostredníctvom e‑mailových upozornení a upozornení v produkte. Ak chcete získať pozvánky na praktické miestne workshopy a na pomoc s prispôsobeným účtom, aktivujte si odber správ s prispôsobenou pomocou a návrhmi výkonnosti a odber akciových ponúk.

 1. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu Nástroje.

 2. Kliknite na položku Predvoľby.

 3. Stĺpec Témy upozornení zobrazuje jednotlivé typy e‑mailových upozornení. V stĺpci Nastavenia e‑mailu kliknutím na prepínač aktivujte odber správ s prispôsobenou pomocou a návrhmi výkonnosti aj odber akciových ponúk.

Tím Ad Grants ponúka vzdelávacie priame prenosyvideá, pomoc od dobrovoľníkov partnerských univerzít prostredníctvom programu Online Challenge Program a od prispievateľov Ad Grants v komunite Ad Grants.

Máte záujem o profesionálnu správu účtu?

Komunita certifikovaných profesionálov programu Ad Grants bola navrhnutá na rozšírenie prostredia programu Ad Grants pre profesionálov aj príjemcov grantov. V tejto komunite nájdete sieť agentúr, konzultantov a trénerov poskytujúcich globálnu podporu neziskovým organizáciám, pričom komunita zároveň spája príjemcov grantov s odporúčanými profesionálmi prostredníctvom adresára certifikovaných profesionálov.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?