Průvodce aktivací účtu Google Ad Grants pro odborníky

Dáváte přednost automatické správě kampaní?

Přejděte na chytré kampaně se snadným a rychlým nastavením, minimální průběžnou správou a automatickými statistikami výkonu. Ušetříte čas a váš účet nebude podléhat požadavkům na výkon a měření konverzí Ad Grants. Účet si nastavte podle průvodce aktivací účtu Google Ad Grants.

Část 1: Posouzení způsobilosti pro Ad Grants

Vítejte v procesu posouzení způsobilosti pro Ad Grants. Pokud jste nebyli schváleni prostřednictvím programu Google pro neziskové organizace, navštivte web programu Google pro neziskové organizace.

Pokud jste byli schváleni prostřednictvím programu Google pro neziskové organizace, postupujte podle následujících pokynů.

Krok 1 ze 4: Vytvoření účtu Ad Grants

Při vytváření účtu Ad Grants budete muset použít stejné uživatelské jméno, jaké používáte pro účet Google pro neziskové organizace. Pokud jste se například do programu Google pro neziskové organizace zaregistrovali pomocí účtu Jana@gmail.com, musíte pro účet Ad Grants použít stejné uživatelské jméno.

 1. Klikněte níže na tlačítko Začínáme.

Začínáme

 1. Vyberte účet Google, který jste použili k registraci do programu Google pro neziskové organizace. Pokud účet na seznamu nevidíte, klikněte na možnost Použít jiný účet a zadejte uživatelské jméno a heslo přidružené k účtu Google pro neziskové organizace.

 2. V sekci Země fakturace vyberte zemi, ve které se vaše organizace nachází.

 3. V sekci Časové pásmo vyberte požadované časové pásmo.

 4. V sekci Měna vyberte bez ohledu na měnu ve vaší zemi americký dolar.

 5. Klikněte na Odeslat.

 6. V pravém horním rohu účtu si poznamenejte ID zákazníka. Vaše ID zákazníka služby Google Ads bude mít formát xxx-xxx-xxxx.

Když zakládáte účet Google Ads pro program Google Ad Grants, nezadávejte informace o kreditní kartě ani žádné jiné fakturační údaje. Jestliže nějaké informace o kreditní kartě zadáte a spustí se kampaň, budete povinni zaplatit veškeré takto vzniklé částky.

Krok 2 ze 4: Odeslání průzkumu k posouzení způsobilosti

Klikněte níže na tlačítko Posoudit způsobilost a vyplňte průzkum. Tento desetiminutový průzkum nám umožňuje zjistit, zda splňujete podmínky programu Ad Grants, a poskytuje nám o organizacích další informace. Odpovědi se budeme snažit využít ke zlepšení prostředí a efektivity pro vaši organizaci.

Posoudit způsobilost

 

Krok 3 ze 4: Školení k účtu Ad Grants

Abyste se mohli zapojit do programu Google Ad Grants, váš účet musí splňovat níže uvedená kritéria a všechny programové zásady. Následující pětiminutové video obsahuje pokyny k účasti a tipy, jak v programu uspět. Podívejte se na video a poté si projděte krátký kvíz – níže klikněte na tlačítko Školení a kvíz Ad Grants. Účet Ad Grants lze aktivovat až po úspěšném splnění školení a kvízu.

 

Vítejte v programu Google Ad Grants

 

Krok 4 ze 4: Odeslání účtu ke kontrole

 1. V pravém horním rohu účtu najděte ID zákazníka. Vaše ID zákazníka služby Google Ads bude mít formát xxx-xxx-xxxx.

 2. Přihlaste se do programu Google pro neziskové organizace.

 3. Pod položkou Google Ad Grants klikněte na Aktivovat.

 4. V Části 1: Posouzení způsobilosti zadejte své ID zákazníka.

 5. Klikněte na Odeslat.

Bude posouzena vaše způsobilost a do pěti pracovních dnů dostanete e‑mail s dalšími pokyny. Na část 2 přejděte až po doručení tohoto e‑mailu.


Část 2: Průvodce vytvořením účtu Ad Grants pro odborníky

Pokud vaše organizace nebyla schválena prostřednictvím procesu posouzení způsobilosti pro Ad Grants, nejdříve proveďte kroky uvedené v části 1 tohoto průvodce aktivací a teprve poté si podle pokynů níže založte účet Ad Grants.

Účet začněte nastavovat až poté, co obdržíte e‑mail s oznámením, že jste v procesu posouzení způsobilosti byli schváleni. Při nastavování postupujte přesně podle níže uvedených kroků. Jinak se může stát, že budete muset začít znovu a vytvořit nový účet.

Krok 1 ze 4: Nastavení měření konverzí

Měření konverzí je bezplatný nástroj, který vám ukáže, co se děje po interakci uživatele s vašimi reklamami – ať už odeslal dar, něco si koupil, zavolal na vaši linku podpory, zaregistroval se k odběru zpravodaje nebo si stáhl aplikaci. Pokud uživatel dokončí akci, kterou jste určili jako hodnotnou, jedná se o konverzi. 

Zásady programu Google Ad Grants vyžadují aktivní a přesné měření konverzí. 

Naměření alespoň jedné konverze za měsíc 

Nejméně jeden typ konverze musí být nastaven podle popisu níže a až bude účet aktivní, musí získávat alespoň jednu konverzi měsíčně, jinak účet nebude vyhovovat zásadám. 

Sledování smysluplných akcí 

Do účtu mohou být přidány typy konverzí, jako je čas strávený na webu nebo návštěvy domovské stránky, ale je třeba je vyloučit z kategorie Konverze a použít kategorii Jiné.

Máte-li vysoký konverzní poměr, ověřte, zda je výsledkem vysokého výkonu z důvodu smysluplné konverze.

Nastavení se liší podle typu cíle, který chcete měřit. Prvním krokem při nastavování měření konverzí je proto volba cíle. Na základě akcí, které chcete sledovat, přejděte do příslušné sekce.

Sledování peněžních transakcí 

Sledujte všechny peněžní transakce uskutečněné na vašem webu nebo na platební platformě třetí strany, jako jsou dary, prodeje vstupenek, prodeje v charitativním obchodu, placené rezervace míst na událostech, služební poplatky, schůzky, rozšiřování počtu členů nebo registrace do peněžních sbírek.

Vyberte si preferované nastavení z následujících tří nejoblíbenějších způsobů provádění měření. 

Importování transakcí ze služby Google Analytics (doporučeno)

1. Nastavení služby Google Analytics a vytvoření cílů

Nastavte si ve službě Analytics cíle, abyste v kampaních Ad Grants mohli sledovat metriky, jako je míra okamžitého opuštění, průměrná doba trvání relace nebo počet stránek na návštěvu, které ve službě Google Ads nejsou k dispozici. 
 1. Založte si účet Google Analytics nebo se přihlaste ke stávajícímu účtu. Pro účet Google Ads i Google Analytics použijte stejné přihlašovací údaje správce. 
 2. Nastavte jednu z následujících možností:
  • Elektronický obchod, chcete-li sledovat data transakcí.
  • Cíl – cílová adresa ke sledování stránky s potvrzením platby.
  • Měření událostí v případě tlačítka posledního potvrzení platby, pokud uživatele přesměrováváte na externího zpracovatele plateb a není možné přijímat potvrzení nebo hodnoty.
 3. Propojte účty Google Ads a Analytics. 

2. Import cílů ze služby Google Analytics do služby Google Ads

Jakmile ve službě Google Analytics vytvoříte cíle, importujte je do účtu Google Ads, abyste na základě dat konverzí mohli účet optimalizovat.

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads. Přihlaste se pomocí stejného uživatelského jména, jaké jste použili k vytvoření účtu Ad Grants v části 1.

 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu klíče a v sekci Měření klikněte na Konverze.

 3. Klikněte na tlačítko plus .

 4. Vyberte Importovat, poté Google Analytics a klikněte na Pokračovat.

 5. Vyberte požadovaný cíl transakce (musí splňovat následující předpoklady) a klikněte na Importovat a pokračovat.

 6. Klikněte na Hotovo.

Po importu cílů Analytics je upravte, aby se ukládalo následující nastavení:

 1. Klikněte na název importovaného cíle, který chcete upravit.

 2. V pravém dolním rohu klikněte na Upravit nastavení.

 3. Klikněte na Kategorie. Jelikož potřebujete konverzní akci, která zaznamenává transakce s peněžní hodnotou, v rozbalovací nabídce vyberte Nákup/prodej.

 4. Klikněte na Hodnota. Nastavte přesné sledování ve službě Analytics a poté použijte možnost Použít hodnotu z Analytics. Vyberte nebo zrušte výběr možnosti Použít stejnou měnu jako v Analytics.

 5. Klikněte na Počítání. Vyberte možnost Každá, která se hodí ke sledování transakcí, kdy každá konverze pravděpodobně přináší hodnotu pro organizaci. Možnost Jedna je nejvhodnější ke sledování potenciálních zákazníků, kteří například vyplní na webu registrační formulář. Přínosem pro vaši organizaci totiž bude jen jedna konverze na každé kliknutí na reklamu.

 6. Klikněte na Doba sledování konverzí. Vyberte, jak dlouho po interakci s reklamou se mají měřit konverze. K zachycení delších nákupních cyklů, jako jsou dary, doporučujeme 90 dní.

 7. Klikněte na Doba sledování konverzí po zobrazení. V rozbalovací nabídce vyberte, jak dlouho se mají měřit konverze po zobrazení. K zachycení delších nákupních cyklů, jako jsou dary, doporučujeme 30 dní.

 8. Klikněte na Zahrnout do sloupce Konverze. Vyberte možnost Ano, aby měření peněžních transakcí bylo zahrnuto do sloupce Konverze v přehledech a data měla vliv na strategii Chytrých nabídek.

 9. Klikněte na Atribuční model a vyberte požadovaný model. Doporučujeme použít možnost S nárůstem v čase.

 10. V každé sekci klikněte na Uložit a ve spodní části okna klikněte na Hotovo.

Měření konverzí Google Ads na vašem webu

Přestože doporučujeme vytvořit cíle ve službě Google Analytics a importovat je do služby Google Ads, můžete je vytvořit také přímo v nástroji služby Google Ads pomocí následujícího postupu. Můžete je také vytvořit přímo z nástroje Reklamy Google pomocí následujících kroků. 

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads pomocí stejného uživatelského jména, jaké jste použili k vytvoření účtu Ad Grants v části 1.

 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu klíče a v sekci Měření klikněte na Konverze.

 3. Klikněte na tlačítko plus .

 4. Vyberte Web.

 5. V sekci Název konverze zadejte název měřené konverze, například „jednorázové dary“, „měsíční dary“, „nákupy lístků“ nebo „nákupy v internetovém obchodu“. Později vám to pomůže danou konverzní akci rozpoznat v přehledech konverzí.

 6. V sekci Kategorie vyberte v rozbalovací nabídce Nákup/prodej.

 7. V sekci Hodnota vyberte způsob, jak se budou hodnoty jednotlivých konverzí měřit.

  • Pokud částka u jedné konverze může být pokaždé jiná (např. pokud sledujete nákupy produktů či lístků s různými cenami), vyberte možnost Používat u jednotlivých konverzí různé hodnoty. Až budete značku pro měření konverzí přidávat, budete ji muset upravit, aby měřila konkrétní hodnoty pro jednotlivé transakce.

  • Pokud u každé transakce plánujete nastavit několik konverzních akcí a sledovat konkrétní hodnotu, vyberte možnost Použít stejnou hodnotu u všech konverzí. Například nastavíte konverzní akci s hodnotou 10 $, a pokud někdo daruje tuto částku, zaznamenáte návštěvu stránky s potvrzením: www.example.com/thankyou10. Budete-li chtít sledovat dary 20 $, bude třeba nastavit druhou konverzní akci s hodnotou 20 $, pomocí které budete sledovat návštěvy stránky s potvrzením: www.example.com/thankyou20.

 8. V sekci Počítání vyberte možnost Každá, která se hodí ke sledování transakcí, kdy každá konverze pravděpodobně přináší hodnotu pro organizaci. Možnost Jedna je nejvhodnější ke sledování potenciálních zákazníků, kteří například vyplní na webu registrační formulář. Přínosem pro vaši organizaci totiž bude jen jedna konverze na každé kliknutí na reklamu.

 9. Klikněte na Doba sledování konverzí. Vyberte, jak dlouho po interakci s reklamou se mají měřit konverze. K zachycení delších nákupních cyklů, jako jsou dary, doporučujeme 90 dní.

 10. Klikněte na Doba sledování konverzí po zobrazení. V rozbalovací nabídce vyberte, jak dlouho se mají měřit konverze po zobrazení. K zachycení delších nákupních cyklů, jako jsou dary, doporučujeme 30 dní.

 11. Klikněte na Zahrnout do sloupce Konverze. Vyberte možnost Ano, aby data z této důležité konverzní akce byla zahrnuta do sloupce Konverze v přehledech a měla vliv na strategii Chytrých nabídek.

 12. Klikněte na Atribuční model a vyberte požadovaný model. Doporučujeme použít možnost S nárůstem v čase.

 13. Klikněte na Vytvořit a pokračovat.

Objeví se obrazovka, kde uvidíte, že jste právě vytvořili konverzní akci. Podle pokynů v Kroku 2 nastavte značku. Aby značka byla považována za kompletní a účet bylo možné aktivovat, je nutné značku implementovat pro měření konverzí.

Importování transakcí z platformy třetí strany (např. PayPal, Classy, Ticketmaster)

Pokud používáte externího zpracovatele plateb, importujte do služby Google Ads příslušné cíle. Požádejte o podporu svého zpracovatele nebo navštivte naše centrum nápovědy, kde naleznete pokyny, pokud používáte službu Classy, Frontstream Artez nebo Blackbaud Luminate.

Měření hodnoty potenciálních zákazníků

Pokud měříte potenciální zákazníky a jste si jisti koncovou hodnotou, kterou vaší neziskové organizaci přináší, přidejte tuto hodnotu a použijte kategorii Nákup/prodej. 

Sledování registrací, uživatelů služby, potenciálních zákazníků, odeslaných formulářů nebo stažení klíčových dokumentů

Sledujte všechny smysluplné akce provedené na vašem webu. Po dokončení akce by měl být uživatel přesměrován na stránku s potvrzením nebo poděkováním. Sledujte tuto stránku pomocí sledování webových stránek. Pokud potvrzovací stránku nemáte, sledujte kliknutí na tlačítko akce. 

Služba Google Analytics má další možnosti sledování. V Analytics můžete sledovat zapojení v podobě zobrazení videa na YouTube nebo kliknutí na tlačítko, a to pomocí Měření událostí. Tato možnost v Google Ads k dispozici není. V případě importu ze služby Analytics můžete na kartách Kampaně a Reklamní sestavy v účtu Google Ads využít také různé metriky Analytics, jako jsou například Míra okamžitého opuštění, Průměrná doba trvání návštěvy nebo Stránky/návštěva. 

Sledování stránky s poděkováním nebo kliknutí na tlačítko pomocí služby Google Analytics

1. Nastavení služby Google Analytics a vytvoření cílů

Nastavte si ve službě Analytics cíle, abyste v kampaních Ad Grants mohli sledovat metriky, jako je míra okamžitého opuštění, průměrná doba trvání relace nebo počet stránek na návštěvu, které ve službě Google Ads nejsou k dispozici. 

 1. Založte si účet Google Analytics nebo se přihlaste ke stávajícímu účtu. Pro účet Google Ads i Google Analytics použijte stejné přihlašovací údaje správce. 

 2. Nastavte jednu z následujících možností:
 3. Propojte účty Google Ads a Analytics. 

2. Import cílů ze služby Google Analytics do služby Google Ads

Jakmile ve službě Google Analytics vytvoříte cíle, importujte je do účtu Google Ads, abyste na základě dat konverzí mohli účet optimalizovat.

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads. Přihlaste se pomocí stejného uživatelského jména, jaké jste použili k vytvoření účtu Ad Grants v části 1.

 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu klíče a v sekci Měření klikněte na Konverze.

 3. Klikněte na tlačítko plus .

 4. Vyberte Importovat, poté Google Analytics a klikněte na Pokračovat.

 5. Vyberte požadovaný cíl transakce (musí splňovat následující předpoklady) a klikněte na Importovat a pokračovat.

  • Cíl sledování online transakce musí být Cíl – cílová adresa, který měří návštěvy stránky s potvrzením.

  • Pokud stránku s potvrzením nemáte nebo uživatele k dokončení akce přesměrováváte mimo svůj web a není možné přijímat potvrzení, nastavte Měření událostí na kliknutí na závěrečnou fázi tlačítka akce. Události představují interakce uživatele s obsahem, které lze měřit nezávisle na načítání webové stránky nebo obrazovky. Mezi akce, které můžete měřit jako události, patří například stahování souborů, klikání na mobilní reklamy, používání gadgetů, prvků ve formátu Flash a vložených prvků ve formátu a přehrávání videí.

 6. Klikněte na Hotovo.

Po importu cílů Analytics je upravte, aby se ukládalo následující nastavení:

 1. Klikněte na název importovaného cíle, který chcete upravit.

 2. V pravém dolním rohu klikněte na Upravit nastavení.

 3. V sekci Kategorie vyberte Registrace nebo Potenciální zákazník (v závislosti na konverzní akci). Poznámka: Nevybírejte Nákup/prodej, pokud u akce nechcete sledovat peněžní hodnotu.

 4. V sekci Počítání vyberte možnost Jedna, která se hodí ke sledování registrací a potenciálních zákazníků, kdy bude přínosem pro organizaci pouze jedna konverze na každé kliknutí na reklamu. Ve výjimečných případech může být vhodnější možnost Každá, kdy vaše organizace pravděpodobně získává nějakou hodnotu z každé konverze.

 5. Klikněte na Doba sledování konverzí. Z rozbalovací nabídky vyberte, jak dlouho po interakci s reklamou chcete konverze měřit. Pro většinu případů je doporučeno 90 dnů, což bývá obvyklá doba, během které se z návštěvníka stane podporovatel nebo uživatel služby vaší organizace.

 6. Klikněte na Doba sledování konverzí po zobrazení. V rozbalovací nabídce vyberte, jak dlouho chcete konverze po zobrazení měřit. K zachycení delších konverzních cyklů, jako jsou registrace dobrovolníků, doporučujeme 30 dní.

 7. Klikněte na Zahrnout do sloupce Konverze. Vyberte možnost Ano, aby data z této důležité konverzní akce byla zahrnuta do sloupce Konverze v přehledech a měla vliv na strategii Chytrých nabídek.

 8. Klikněte na Atribuční model a vyberte požadovaný model. Doporučujeme použít možnost S nárůstem v čase.

 9. V každé sekci klikněte na Uložit a ve spodní části okna klikněte na Hotovo.

Importování cílů z měřicí platformy třetí strany 

Pokud ke sledování cílů používáte měřicí platformu třetí strany, můžete cíle importovat do služby Google Ads. Další informace vám sdělí měřicí platforma.  
Případně naleznete pokyny také v našem centru nápovědy, pokud používáte službu Classy, Frontstream Artez nebo Blackbaud Luminate.
 

Sledování zapojení u webového obsahu

Signály zapojení u webových stránek můžete sledovat pomocí služby Google Analytics nebo měřicího programu třetí strany.  

Snadné nastavení cílů zapojení pomocí Google Analytics 

Doporučujeme použít Chytré Cíle z Google Analytics. Pomocí strojového učení analyzují desítky signálů spojených s návštěvami na vašem webu a určují, které z nich s největší pravděpodobností povedou ke konverzi. Každé návštěvě se přiřadí bodové hodnocení a „nejlepší“ návštěvy se promítnou do Chytrých cílů. K signálům, které se počítají do modelu Chytrých cílů, patří například doba trvání návštěvy, počet stránek na návštěvu, lokalita, zařízení a prohlížeč.

Kromě Chytrých cílů doporučujeme přidat i další cíle jako Potenciální zákazník, Registrace nebo Nákup/prodej.

Pokud propojený účet Google Ads získá za posledních 30 dní méně než 250 kliknutí, Chytré cíle budou deaktivovány, dokud počet kliknutí znovu nestoupne alespoň na 500. 

Pokyny:

 1. Povolte Chytré cíle.

 2. Po jejich povolení ve službě Analytics je importujte do služby Google Ads společně s dalším cílem, abyste od začátku zajistili, že za měsíc dosáhnete alespoň jedné konverze. 

 

Vyloučení cílů Počet stránek nebo obrazovek na relaci a Doba trvání z kategorie Konverze

Cíle Google Analytics Počet stránek nebo obrazovek na relaci a Doba trvání musí být z kategorie Konverze v účtu Google Ads vyloučeny a je nutné použít kategorii Jiné.

Sledování telefonátů na horkou linku nebo linku podpory

Sledujte, když vám někdo zavolá z telefonního čísla v reklamách nebo na vašem webu, případně když klikne na vaše telefonní číslo na mobilním webu. Přečtěte si další informace o měření konverzí z volání.

Pokyny:

Požadavek programu Ad Grants

Délka hovoru musí být minimálně 30 sekund.

Sledování instalací aplikace nebo akcí v aplikaci

Tipy

Přidání a úprava měřicích kódů pomocí Správce značek Google 

Správce značek Google je systém správy značek, který usnadňuje a zrychluje aktualizaci měřicích kódů a souvisejících fragmentů kódů (značek) na webech a v mobilních aplikacích. Po přidání krátkého segmentu kódu Správce značek do vašeho projektu můžete prostřednictvím webového uživatelského rozhraní měřicí značky i značky Analytics snadno nasadit a implementovat.

Měření více konverzí a současné sledování konverzního poměru

Chcete měřit více druhů konverzí z výše uvedeného seznamu? Jednoduše si pro každý požadovaný cíl nastavte samostatnou konverzní akci. Můžete např. nastavit jednu konverzní akci ke sledování darů na webu a další ke sledování volání z reklam.

Ve službě Google Ads mohou být některé konverze z kategorie Konverze vyloučeny a sloužit pouze k zobrazení, a další mohou být v kategorii Konverze zahrnuty a sloužit jako signály strategie Chytrých nabídek. Zajistěte, aby v sekci Konverze byly zahrnuty jen nejsmysluplnější akce. Dobrým ukazatelem je, když konverzní poměr přesahuje 15 %. Pokud tomu tak je, doporučujeme z kategorie Konverze určité akce vyloučit, například cíl zapojení. Další informace

Změna ovládání za účelem snazší správy pomocí Chytrých kampaní

Režim pro experty na Google Ads vám dává plnou kontrolu nad reklamními kampaněmi. Alternativou je nastavení Chytrých kampaní. Chytré kampaně vám díky automatickému nastavení ušetří čas a váš účet nebude podléhat požadavkům na výkon a měření konverzí Ad Grants.

 

Chcete-li automaticky dostávat statistiky výkonu a správou účtu se zabývat jen okrajově, nastavte si v účtu Chytré kampaně pomocí průvodce aktivací účtu Google Ad Grants.

Krok 2 ze 4: Vytvoření kampaně

Je měření konverzí nastaveno a ověřeno?

Před vytvořením první kampaně zkontrolujte stav měření konverzí a ověřte, zda je vše správně nastaveno a funkční (viz pokyny výše).

Pokud měření konverzí nechcete nebo nemůžete nastavit, přejděte na chytré kampaně se snadným a rychlým nastavením, minimální průběžnou správou a automatickými statistikami výkonu. Ušetříte čas a váš účet nebude podléhat požadavkům na výkon a měření konverzí Ad Grants. Účet si nastavte podle průvodce aktivací účtu Google Ad Grants.

 1. Vlevo nahoře klikněte na šipku zpět. Poté klikněte na Kampaně.

 2. Na stránce Kampaně klikněte na +Nová kampaň.

 3. V sekci „Vyberte cíl, jehož splnění by znamenalo úspěch celé kampaně“ klikněte na Vytvořit kampaň bez zvoleného cíle.

 4. V sekci Vybrat typ kampaně klikněte na Vyhledat.

 5. V sekci „Vyberte výsledky, kterých u této kampaně chcete dosáhnout“ vyberte cíle, které nejblíže souvisejí s akcí, již by uživatelé měli po zobrazení reklamy podniknout.

  • Pokud vyberete Návštěvy webu, zadejte web.

  • Pokud vyberte Telefonní hovory, zadejte telefonní číslo.

  • Pokud vyberete Stažení aplikace, zadejte platformu a název aplikace.

 6. Klikněte na Pokračovat.

 7. Zadejte název kampaně.  Název kampaně vám může připomenout, čeho se kampaň týká. Kampaň můžete pojmenovat například „Získávání darů“ nebo „Nábor dobrovolníků“.

 8. V sekci Sítě zrušte zaškrtnutí políček Zahrnout partnerské vyhledávací stránky GoogleVčetně Obsahové sítě Google.

 9. V sekci Místa vyberte relevantní místa pro zobrazování reklam. Můžete kliknout na Zadejte další místo a do vyhledávacího pole zadat název města

Poznámka

Použijte specifické geografické cílení, aby se reklamy zobrazovaly v místech, kde informace a služby vaší neziskové organizace budou pro uživatele užitečné.

Pokud například poskytujete služby primárně místní komunitě (např. provozujete lokální vývařovnu nebo modlitebnu), vaše reklamy by se měly zobrazovat pouze ve vašem městě a okolí.  

Pokud jste organizace, která nabízí různé služby na místní a celostátní úrovni, oddělte kampaně podle geografické oblasti, aby pro uživatele byly relevantní.

Chcete-li svou organizaci propagovat v širší geografické oblasti, např. jste muzeum, které chce přilákat návštěvníky z celé země, můžete jednu kampaň geograficky zacílit široce a uvést, co a kde nabízíte (např. „umělecká muzea v Torontu“), ale ve většině svých kampaní budete reklamy pravděpodobně geograficky cílit na okolí Toronta.  

Pokud poskytujete humanitární pomoc v Nepálu, ale vaším primárním cílem je získat dary od uživatelů z USA, zobrazujte reklamy v USA.

Zobrazování reklam po celém světě je relevantní jen výjimečně.

 1. V sekci Jazyky vyberte jazyky, v nichž chcete psát a zobrazovat reklamy.

 2. V sekci Rozpočet zadejte hodnotu maximálně 329 US$. Ve všech kampaních budete moci použít celkem 329 $ denně.

 3. V sekci Nabídky klikněte na Vybrat strategii nabídek přímo. V sekci Vyberte strategii nabídek vyberte v rozbalovací nabídce Maximalizovat konverze, Cílová CPA nebo Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS).

Poznámka

Všechny další kampaně vytvořené ve vašem účtu musí používat jednu z následujících strategií nabídek: Maximalizovat konverze, Cílová CPA nebo Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS).

Strategie Maximalizovat konverze se snadno nastavuje a automaticky nastavuje nabídky tak, abyste vzhledem k rozpočtu kampaně získali co nejvíce konverzí. Cílová CPA je složitější, ale hodí se pro ty účastníky programu, kteří již utrácejí celý rozpočet. Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) je nejpokročilejší možnost a vyžaduje minimální prahovou hodnotu pro konverze.  Všechny další kampaně vytvořené ve vašem účtu musí používat jednu z následujících strategií nabídek: Maximalizovat konverze, Cílová CPA nebo Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS).

 1. V sekci Rozšíření o odkazy na podstránky klikněte na šipku dolů vedle možnosti Přidají do vašich reklam další odkazy.

 2. Klikněte na +Nové rozšíření o odkazy na podstránky.

 3. Zadejte alespoň 2 jedinečné textové odkazy na podstránky.Odkazy na podstránky mohou uživatele přesměrovat na konkrétní stránky vašeho webu (mimo domovskou stránku), např. na kalendář událostí, jeden z relevantních programů nebo na stránku pro darování. Uživatel se kliknutím na odkaz na podstránku přejde dostane přímo tam, kam chce. Jsou vyžadovány dva odkazy na podstránky, ale podle potřeby jich můžete vytvořit více. Další odkazy přidáte kliknutím na Přidat odkaz na podstránku.

 4. Klikněte na Uložit.

Tip

Přidejte do kampaně rozšíření o popisky, pomocí kterých zobrazíte podrobnější informace o své organizaci, poslání a službách.  

Rozšíření o popisky vám přidávají další řádek textu reklamy, který je rozdělen do krátkých, stručných úryvků (ne delších než 25 znaků). Můžete tak zdůraznit jedinečné aspekty své organizace a nabízených služeb.

 1. Klikněte na Uložit a pokračovat.

Krok 3 ze 4: Vytvoření reklamních sestav s klíčovými slovy

 1. V sekci Nastavení reklamních sestav zadejte název reklamní sestavy. Reklamní sestava zobrazuje stejné reklamy pro úzce související skupinu klíčových slov. Např. každá výstava v muzeu může mít vlastní reklamní sestavu, aby reklama propagovala příslušnou výstavu.

 2. Zadejte nebo vložte klíčová slova. Klíčová slova úzce souvisejí výrazy, které uživatelé vyhledávají na Googlu. Obvykle se jedná o více než jedno slovo, přidejte proto fráze, při jejichž zadání na webu google.com chcete reklamu zobrazovat. Můžete zadat například fráze „kde mohu darovat oblečení“ a „členství v klubech na ochranu přírody“.

Poznámka

Klíčová slova musejí odrážet programy a služby vaší neziskové organizace. Používání obecných klíčových slov, jako jsou „zprávy“, „video“ nebo „děti“ není povoleno, protože nejsou dostatečně relevantní pro dobrý uživatelský dojem.

Relevantní klíčová slova související s vaším posláním můžete odvodit z mnoha zdrojů:

 1. Začněte na webu organizace. Podívejte se na různé sekce a stránky. Může být užitečné použít jako klíčová slova a názvy kampaní názvy stránek na vašem webu.

 2. Zamyslete se nad nadcházejícími programy a kampaněmi, které v organizaci plánujete. Váš marketingový kalendář může být zdrojem inspirace pro klíčová slova.

 3. Pokud v organizaci používáte Google Analytics (bezplatný nástroj k porozumění interakcím uživatelů s vaším webem), podívejte se na cesty zdrojů odkazujících na váš web. Lépe tak porozumíte stávajícím vyhledávacím dotazům, které uživatele přivádějí na váš web a k akcím, které zde nabízíte. Poté je můžete přidat jako klíčová slova.

 4. Trendy Google jsou bezplatný nástroj, který umožňuje zjistit, co lidé vyhledávají v jednotlivých oblastech a v různých obdobích a o jaká témata se zajímají. Pomocí Trendů Google můžete odhalit výrazný nárůst ve vyhledávání, který může být důležitý pro vaše poslání.

 1. Klikněte na +Nová reklamní sestava.

 2. Opakujte kroky 1–2 a přidejte nejméně dvě reklamní sestavy, z nichž každá bude obsahovat sadu úzce souvisejících klíčových slov.

Poznámka

Jsou vyžadovány alespoň dvě reklamní sestavy. Každá reklamní sestava totiž bude zobrazovat jedinečné reklamy, které by měly být relevantní pro zvolenou sadu klíčových slov. Pokud například někdo na webu google.com vyhledává dotaz „kde mohu darovat oblečení“, vaše reklama by měla souviset s klíčovými slovy v reklamní sestavě a obsahovat sdělení typu „darujte oblečení místnímu útulku pro bezdomovce“.

 1. Klikněte na Uložit a pokračovat.
 2. V sekci Vytvořit reklamy klikněte na +Nová reklama a pro každou reklamní sestavu vytvořte alespoň dvě aktivní reklamy.

Tipy

Zdůrazněte, v čem je vaše organizace jedinečná. Dary lze v celé výši odečíst z daní? Objemné dary si sami vyzvednete? Řekněte o tom zákazníkům. Zdůrazněte, čím nebo v čem vaše organizace vyniká nad ostatními.

Výzva k akci. Řekněte uživatelům, co mohou udělat. Na nic se je neptejte – místo toho nabídněte odpověď. Sháníte dobrovolníky? Řekněte uživatelům, jak se mohou zapojit. Nabízíte horkou linku? Sdělte lidem, jak vás mohou kontaktovat. Výzvy k akci jako staňte se dobrovolníkem, věnujte dar, zaregistruje se, zavolejte nám nebo přečtěte si další informace uživatelům umožní poznat, jaké jsou další kroky.

Využijte dostupný prostor. Rozšířená pole nadpisu zvětšují prostor pro kliknutí na vaši reklamu a umožňují lépe komunikovat s lidmi, kteří něco vyhledávají, a to ještě předtím, než se rozhodnou kliknout na reklamu a přejít na váš web.

 1. Klikněte na Hotovo.

 2. Klikněte na Uložit a pokračovat a prohlédněte si svou kampaň.

 3. Zkontrolujte kampaň a klikněte na Pokračovat do kampaně.

Nastavení strategií, které pomáhají vyhovět zásadám Ad Grants

Pozastavení klíčových slov s nízkou kvalitou pomocí automatického pravidla

Můžete nastavit automatické pravidlo, aby za vás systém pravidelně pozastavoval klíčová slova se skóre kvality 1 nebo 2, když budou splněny příslušné podmínky. Snadno tak splníte naše zásady ohledně klíčových slov s nízkou kvalitou.

 1. Kliknutím na Klíčová slova v nabídce stránek přejděte na stránku klíčových slov a klikněte na ikonu tří teček.

 2. Vyberte možnost Vytváření automatických pravidel.

 3. V části Typ pravidla vyberte Pozastavit klíčová slova.

 4. Ve výběru Použít na klíčová slova zvolte možnost Všechna aktivovaná klíčová slova.

 5. Ve výběru Podmínka vyberte Skóre kvality, potom <3. Zkontrolujte, zda je zrušeno zaškrtnutí políčka Zahrnout klíčová slova se skóre kvality „–“.

 6. Položku Frekvence nastavte na Denně, čas na 23:00 a použití dat na možnost Stejný den.

 7. Vyberte, zda chcete dostávat e‑mailová oznámení, zadejte název pravidla a klikněte na Uložit pravidlo.

Přidání vylučujících klíčových slov

Vylučující klíčová slova umožňují vyloučit z kampaní určité vyhledávací dotazy a zaměřit se pouze na klíčová slova, která jsou pro vaše zákazníky podstatná. Např. pokud vaše organizace podává cenové nabídky na klíčový výraz „videa výuka angličtiny“, doporučujeme přidat negativní klíčové slovo s přesnou shodou, např. „videa“. Vaše reklama se tak nebude zobrazovat u příliš širokých vyhledávání, která nesouvisí s vaším posláním.

 1. V pravém horním rohu stránky klikněte na ikonu klíče.

 2. V sekci Sdílená knihovna klikněte na Seznamy vylučujících klíčových slov.

 3. Klikněte na modrou ikonu +.

 4. V sekci Název seznamu zadejte „Vylučující klíčová slova Ad Grants“.

 5. Do sekce Přidat vylučující klíčová slova vložte seznam vylučujících klíčových slov.

 6. Klikněte na Uložit.

 7. Vedle seznamu zaškrtněte políčko a klikněte na Použít pro kampaně.

 8. Zaškrtněte políčka vedle všech uvedených kampaní.

 9. Klikněte na Použít.

 10. Podle potřeby seznam doplňujte o další vylučující klíčová slova.

Krok 4 ze 4: Odeslání účtu ke kontrole

Před odesláním účtu ke kontrole se ujistěte, zda byl posouzen jako způsobilý a splňuje všechna výše uvedená kritéria.

 1. V pravém horním rohu účtu najděte ID zákazníka. Vaše ID zákazníka služby Google Ads bude mít formát xxx-xxx-xxxx.

 2. Přihlaste se do programu Google pro neziskové organizace.

 3. Pod položkou Google Ad Grants klikněte na Aktivovat.

 4. V Části 2: Kontrola zadejte své ID zákazníka.

 5. Klikněte na Aktivovat.

Váš účet zkontrolujeme a ověříme, zda je v souladu se zásadami. E‑mail s výsledkem kontroly obvykle odesíláme do 10 dnů.

Jak využít účet Ad Grants na maximum

Důležité

Tým programu Ad Grants s účastníky komunikuje prostřednictvím e‑mailů a oznámení ve službě. Chcete-li dostávat pozvánky na místní workshopy společně s personalizovanou nápovědou k účtu, přihlaste se k odběru personalizovaných e‑mailů s návrhy a přehledy výkonu a speciálních nabídek.

 1. V pravém horním rohu účtu klikněte na ikonu klíče.

 2. Klikněte na Nastavení.

 3. Ve sloupci Témata oznámení jsou zobrazeny různé typy e‑mailových oznámení. Ve sloupci Nastavení e‑mailů aktivujte přepínač u možností Personalizovaná nápověda a návrhy týkající se výkonu a Speciální nabídky.

Tým Ad Grants nabízí výukové přímé přenosyvidea, dobrovolnickou podporu od partnerských univerzit prostřednictvím programu Online Challenge a pomoc od členů programu Ad Grants na fóru komunity Ad Grants.

Máte zájem o profesionální správu účtu?

Komunita certifikovaných profesionálů Google Ad Grants má za cíl pomáhat profesionálům i příjemcům grantů používat program Ad Grants lépe. Tato komunita sdružuje agentury, konzultanty a školitele, kteří spolupracují s neziskovými organizacemi z celé světa. Příjemci grantů v našem komunitním adresáři najdou doporučené profesionály.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?