Pravila o web-lokaciji

Vaša organizacija može upotrebljavati samo domene web-lokacije koja su odobrene u postupku registracije za Ad Grants ili putem obrasca zahtjeva za dodatne domene web-lokacije. Odobrene domene podliježu sljedećim kriterijima:

Web-lokacija u vlasništvu i pod kontrolom

 • Vaša organizacija mora biti vlasnik domene koja se otvara kada korisnici kliknu vaš oglas. Mogu se upotrebljavati i platforme trećih strana koje obrađuju donacije pod uvjetom da ih je odobrio tim za Ad Grants.

Visokokvalitetna web-lokacija

 • Vaša web-lokacija mora sadržavati jasan i nedvosmislen opis vaše organizacije i misije.  Svaka stranica mora sadržavati dovoljno informacija da korisnici razumiju svrhu vaše organizacije.
 • Vaša web-lokacija mora funkcionirati dobro i ne smije sadržavati nepostojeće veze. 
 • Vaši oglasi, ključne riječi i web-lokacija ne smiju obećavati rezultate nakon savjetovanja, korištenja usluge ili kupnje. Tvrdnje na vašoj web-lokaciji moraju biti popraćene referencama koje se mogu provjeriti.

Komercijalne aktivnosti 

 • Komercijalne aktivnosti ne smiju biti primarna svrha vaše web-lokacije.  To uključuje prodaju proizvoda i usluga, savjetovanje, stvaranje potencijalnih korisnika i pružanje preporuka.
 • Za sve ograničene komercijalne aktivnosti mora se prikazati da podržavaju vašu primarnu misiju.
 • Ako vaša organizacija naplaćuje usluge, na vašoj web-lokaciji mora se navesti kako vaša organizacija koristi sredstva, na primjer trebate objaviti godišnje izvješće.  
 • Oglašavanje na web-lokaciji vaše organizacije mora biti relevantno za vašu misiju i ne smije biti nametljivo za korisnike.
 • Vaša web-lokacija ne smije hostirati Google AdSense oglase ni oglašavačke veze afilijacija. (Ako se morate povezati s AdSense računom radi primanja plaćanja za Android Market, uvjete ispunjavate dokle god na web-lokaciji ne prikazujete AdSense oglase.)

Kako ažurirati odobrenu domenu web-lokacije

Odobrenu domenu web-lokacije možete ažurirati kako biste:

 • promicali novu web-lokaciju u vlasništu vaše organizacije
 • ponudili web-lokaciju na novom jeziku ili
 • zamijenili svoju izvornu web-lokaciju jer ste promijenili domenu nakon prijave za Ad Grants.

Da biste ažurirali domene web-lokacije ili ih dodali svom računu, ispunite obrazac zahtjeva za dodatne domene web-lokacije. Vaš zahtjev pregledat ćemo u roku od 10 radnih dana.

Ako se vaš račun otkaže, možete napraviti potrebne prilagodbe na web-lokaciji kako bi bila u skladu sa zahtjevima i podnijeti zahtjev za vraćanje računa.

Svaki račun za koji se utvrdi da krši programska pravila podliježe automatskom obustavljanju bez upozorenja. Google pridržava pravo odobriti ili odbiti prijavu ili sudjelovanje organizacije u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga te u bilo kojem trenutku nadopuniti ili izmijeniti ove smjernice za ispunjavanje uvjeta.

Je li ovaj članak koristan?
Kako to možemo poboljšati?