Chương trình Mua trên Google dành cho Tìm kiếm và Mua sắm sẽ ngừng hoạt động từ tháng 9 năm 2023.

Xem qua các chủ đề trợ giúp

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
5083954
false