„Google“ garantija

Rodomas turinys:  
 • Your item never arrives
 • You get the wrong item
 • Your item arrives in poor condition
 • You return your item with a trackable shipping method and the merchant does not issue you a refund

How it works

If there’s a problem with your order or return, let us know and we'll connect you with someone who can help. Depending on the issue, the merchant may handle customer support. If you still need assistance, a Google specialist will review the situation and help you determine next steps, which may include refund assistance if you’re eligible.

Important: Google may be compensated by payment processors or other partners for Google’s transaction and support-related costs, including the Google Guarantee. This has no impact on how items are ranked.

Eligibility


To be eligible for this Google Guarantee coverage:

(1) You must reach out to report:

 • Any items or orders not received: Within 30 days of your estimated delivery date.
 • Any issues with a refund amount: Within 30 days after merchant receipt of return. 
 • If you got the wrong item or if the item condition wasn’t as expected: Within the item’s return policy eligibility duration or 14 days if the item was never returnable.
  • The item may need to be returned to the merchant to be eligible for a full refund.

Additionally, for any return refund-related inquiries, the return package must have been dropped off or picked up by the return carrier within the return eligibility period displayed on the “Order details” page.

(2) You must comply with the merchant's policies, terms, and conditions.

(3) To be eligible for a refund, we may require you to contact the merchant first and either wait for a response or 2 business days before you request a refund.

This guarantee is a service provided by Google, independent from and additional to any legal and commercial rights or guarantees offered to you by merchants or payment providers.

Limitations of coverage

Google Guarantee coverage is limited to the lower of: (1) $2,500 per order, including tax and shipping, or (2) the amount you paid at checkout, equal to the original item price plus shipping and tax, minus any refunds you received from the merchant, manufacturer, or Google.

Google Guarantee coverage doesn’t limit your rights with the merchant or the item manufacturer. This means that you can still present a claim directly against the merchant demanding compliance with any rights and any legally mandated guarantees, like product conformity and hidden defects, or contractual warranties proposed by the merchant.

Google Guarantee coverage is not:

 • A warranty against product defects. You should follow warranty instructions provided by the merchant or manufacturer or in other materials if the item is defective.
 • Any form of insurance protecting against product loss, theft of damage after you take possession of it. You are responsible if you lose your item, if your item is stolen from you, or you break or damage your item after you take possession of it.
 • A source of added compensation. If a merchant fails to meet its obligations, your maximum aggregate reimbursement from the merchant and Google is a full refund for the item.
 • An item endorsement. Google does not certify, evaluate, or endorse the quality, safety, performance, or appropriateness of items sold through Google Shopping.
 • ​A protection against identity theft or credit card theft. Your protection is limited to the item you purchased as described above.

In addition, you don't qualify for Google Guarantee coverage if:

 • You've already received a replacement, reimbursement, or other satisfactory compensation from the merchant
 • You filed a chargeback that is still open or if you won a settlement of any amount through your credit card or other payment processing company
 • You lost the item you ordered or the item you ordered was stolen from you or was broken or damaged with use

Looking for the Local Services guarantee?

Visit their help center to learn more.

„Google“ pasirengusi padėti, jei gavote ne tai, ko tikėjotės, užsakymas vėluoja arba kilo problemų atgaunant sumokėtus pinigus. Norėdami pasirinkti tinkamą aprėptį, tiesiog pasirinkite produktą, kuriame yra krepšelio piktograma, ir apsilankykite „Google“.

Atsižvelgdama į tinkamumo sąlygas, „Google“ grąžins jums pinigus esant kuriai nors iš toliau nurodytų sąlygų.

 • Negausite prekės
 • Gausite ne tą prekę
 • Gauta prekė nebus tokios būklės, kokios tikėjotės
 • Užsakyta prekė bus pristatyta pavėluotai
 • Grąžinę prekes prekybininkui neatgausite pinigų

 • Kaip tai veikia

  Jei kyla problemų dėl jūsų užsakymo ar grąžinimo, susisiekite su mūsų palaikymo komanda. Su mumis galite susisiekti 7 dienas per savaitę el. paštu, telefonu ir naudodami pokalbio funkciją. Specialistas išnagrinės situaciją ir padės jums nustatyti kitus veiksmus, įskaitant lėšų grąžinimą, jei tenkinate sąlygas.

  Kad atitiktumėte reikalavimus gauti „Google“ garantiją, turite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

  (1) Turite susisiekti su mūsų palaikymo komanda ir pranešti apie:

 • visas prekes ar užsakymus, negautus: per 30 dienų nuo numatytos pristatymo datos, arba
 • visas problemas dėl sugrąžintų lėšų sumos: 30 dienų nuo tos dienos, kai prekiautojas gavo grąžinamą prekę, arba  
 • jei gavote netinkamą prekę, jei prekės būklė nebuvo tokia, kokios tikėjotės, arba jei prekė buvo pristatyta pavėluotai: per prekės grąžinimo politikos galiojimo laiką arba per 14 dienų, jei prekės niekada nebuvo galima grąžinti. Prekę gali reikėti grąžinti prekybininkui, kad būtų galima grąžinti visą sumą, ir
 • be to, teikiant bet kokias su grąžinimu susijusias užklausas, grąžinimas turėjo būti perduotas grąžinimą atliekančiam vežėjui per 14 dienų nuo grąžinimo pradžios, ir
 • (2) turite laikytis prekybininko politikos, taisyklių ir sąlygų.

  Be to, jei pranešite, kad trūksta siuntinio arba jis nebuvo pristatytas, galime paprašyti pateikti papildomos informacijos. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite [nuoroda į naują pagalbos centro straipsnį]

  Norėdami sužinoti daugiau apie bendras kiekvieno prekybininko pardavimo sąlygas ir grąžinimo politiką, prekės puslapyje spustelėkite prekybininko pavadinimą. Pasirodžiusiame puslapyje spustelėkite prekybininko CGV (pranc. „conditions générales“) arba suraskite jas savo užsakymų istorijos puslapyje po to, kai užsakymas yra pateiktas.

  „Google“ garantija yra „Google“ teikiama paslauga, nepriklausoma nuo teisės aktais numatytos atsisakymo teisės, kuria galite pasinaudoti tiesiogiai prekybininkų atžvilgiu, ir nuo teisinių bei komercinių garantijų, kurias jums siūlo prekybininkai, ir šią teisę bei šias garantijas papildanti.

  Papildomos nuostatos

  „Google“ garantija yra apribota mažesne verte iš šių verčių: (1) 2 000 EUR už užsakymą, įskaitant mokesčius ir pristatymą, arba (2) suma, kurią sumokėjote atsiskaitymo puslapyje, lygia pradinei prekės kainai pridėjus pristatymo mokestį bei mokesčius ir atėmus visas iš prekybininko, gamintojo ar „Google“ gautas grąžinamas lėšas.

  „Google“ garantija neriboja jūsų teisių prekybininko ar prekės gamintojo atžvilgiu. Tai reiškia, kad vis tiek galite pareikšti ieškinį tiesiogiai prekybininkui reikalaudami, kad būtų laikomasi visų kliento teisių atsisakyti prekės ir visų teisiškai įpareigotų garantijų (gaminio atitiktis, paslėpti trūkumai) ar prekybininko pasiūlytų sutartinių garantijų.

  „Google“ garantija nėra toliau išvardyti dalykai.

 • Garantija dėl produkto trūkumų. Jei prekė turi trūkumų, turėtumėte vadovautis garantijos instrukcijomis, pateiktomis prekybininko CGV ar kitoje medžiagoje.
 • Bet kokia draudimo forma, apsauganti nuo gaminio praradimo, vagystės ar sugadinimo po to, kai imsite juo disponuoti. Jūs esate atsakingi, jei prekę pametate, jei ji buvo pavogta iš jūsų arba jei po to, kai imate ja disponuoti, ji yra sulaužoma arba sugadinama.
 • Papildomos kompensacijos šaltinis. Jei prekybininkas neįvykdo savo įsipareigojimų, didžiausia bendra prekybininko ir „Google“ kompensacija yra visa grąžintina suma už prekę.
 • Prekės patvirtinimas. „Google“ nesertifikuoja, nevertina ir nepatvirtina prekių, parduodamų per „Google“ apsipirkimo sistemą, kokybės, saugumo, efektyvumo ar tinkamumo.
 • Apsauga nuo asmens tapatybės vagystės arba nuo kredito kortelės vagystės. Jūsų apsauga apsiriboja įsigyta preke, kaip aprašyta pirmiau.
 

Be to, negalėsite pasinaudoti „Google“ garantija esant bet kuriai iš toliau nurodytų sąlygų.

 • Iš prekybininko jau esate gavę kitą prekę, lėšų grąžinimą ar kitokią patenkinamą kompensaciją
 • Jūs pateikėte mokėjimo grąžinimą, kuris vis dar neįvykdytas, arba jei nuspręsta jums grąžinti bet kokią sumą per jūsų kredito kortelę arba kitą mokėjimų tvarkymo bendrovę
 • Jūs pametėte užsakytą prekę arba prekė, kurią užsisakėte, buvo pavogta iš jūsų, buvo sulaužyta arba sugadinta ją naudojant
 • Primename, kad pardavėjai [„prekybininkai“] turėtų jums suteikti šias garantijas pagal toliau nurodytas teisines nuostatas.

  Vartotojų kodekso L. 217–4 straipsnis:„Pardavėjai [„prekybininkai“] privalo pristatyti prekes pagal sutartį ir yra atsakingi už bet kokius neatitikimus pristatymo metu.

  Pardavėjai taip pat atsako už bet kokį neatitikimą, atsirandantį dėl pakuotės, surinkimo instrukcijų ar įrengimo, kai pardavėjas tvarko ar yra atsakingas už įrengimo pagal sutartį vykdymą.“

  Vartotojų kodekso L. 217–5 straipsnis:„Prekės atitinka sutartį:

  1° jei jos yra tinkamos naudoti, kaip paprastai tikimasi iš panašių prekių, ir, jei taikoma:

  – jei jos atitinka pardavėjo pateiktą aprašymą ir pasižymi tomis savybėmis, kurias pardavėjas nurodė vartotojui pavyzdyje arba modelyje;

  - jei jos pasižymi savybėmis, kurių pirkėjas gali teisėtai tikėtis atsižvelgdamas į pardavėjo, gamintojo arba gamintojo atstovo paskelbtus viešus pareiškimus, ypač prekę reklamuojant arba ženklinant;

  2° arba, jei jos pasižymi savybėmis, kurios apibrėžtos abipusiu šalių susitarimu, arba yra tinkamos bet kokiam specialiam pirkėjo pageidaujamam naudojimui, jei pardavėjas buvo informuotas ir sutiko su tuo specialiu naudojimu.“;

  Vartotojų kodekso L. 217–12 straipsnis:„Teisiniams veiksmams, grindžiamiems prekių neatitikimu, nustatomas senaties terminas – dveji metai nuo prekės pristatymo dienos.“;

  Vartotojų kodekso L. 217–16 straipsnis:„Jei pirkėjas kreipėsi į pardavėją dėl remonto, kai prekei galioja garantija, suteikta tuo metu, kai prekė buvo įsigyta ar suremontuota, prie likusio garantijos laikotarpio pridedamas bent septynių dienų imobilizacijos laikotarpis.

  Šis imobilizacijos laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo pirkėjo prašymo atlikti remontą dienos arba nuo tos dienos, kai atitinkama prekė gali būti pateikta remontui, jei ji buvo pristatyta po prašymo atlikti remontą.“;

  - Civilinio kodekso 1641 straipsnis: „Pardavėjai privalo suteikti garantiją dėl paslėptų parduodamo daikto trūkumų, jei dėl šių trūkumų prekė tampa netinkama naudoti pagal paskirtį arba tokia naudojimo apimtis sumažėja tiek, kad pirkėjai, jei būtų tai žinoję, nebūtų įsigiję prekės arba būtų tai padarę tik už mažesnę kainą.;

  -„Civilinio kodekso 1648 straipsnio 1 dalis„Visų teisinių veiksmų, atsirandančių dėl diskvalifikuojančiųjų defektų („vices rédhibitoires“), pirkėjai privalo imtis per dvejus metus nuo defekto nustatymo“.

   

 

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
true
5083954
false