ໜ້າເວັບທີ່ທ່ານຮ້ອງຂໍບໍ່ມີໃຫ້ເປັນພາສາຂອງທ່ານໃນປັດຈຸບັນ. ທ່ານສາມາດເລືອກພາສາອື່ນຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງໜ້ານັ້ນ ຫຼື ແປໜ້າເວັບໃດໆກໍຕາມເປັນພາສາທີ່ທ່ານເລືອກໄດ້ທັນທີ, ດ້ວຍການໃຊ້ ຄຸນສົມບັດການແປພາສາທີ່ມີໃນຕົວຂອງ Google Chrome.

Set or change your delivery address

You can easily update your delivery address at checkout.

Add a new address

  1. Click the down arrow next to the delivery address.
  2. Click ADD NEW ADDRESS.
  3. Enter your information including address and phone number.
  4. Click Save.

Update your address

  1. Click the down arrow next to the delivery address.
  2. Click the pencil icon to update the address and phone number.
  3. Click Save.

Remove an address

  1. Next to the delivery address, click the down arrow More.
  2. Next to the address you want to remove, click the pencil icon .
  3. At the bottom, click Trash .

Need to change your address after you've placed an order?

At this time, we can’t change your delivery address once the order has been processed. If your order hasn't been processed yet, you can file a cancellation request. Then, you can place a new order with the correct address.

 

Was this helpful?
How can we improve it?

Need more help?

Sign in for additional support options to quickly solve your issue

Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
Search Help Center
false
false
true
5083954
false
false