Chương trình Mua trên Google dành cho Tìm kiếm và Mua sắm sẽ ngừng hoạt động từ tháng 9 năm 2023.

Đề xuất và cá nhân hoá

Cách quảng cáo được cá nhân hoá

Theo mặc định, thứ hạng của quảng cáo Mua sắm được đánh giá dựa trên sự kết hợp giữa giá thầu của nhà quảng cáo và mức độ phù hợp, chẳng hạn như hoạt động và cụm từ tìm kiếm hiện tại của người dùng.

Người dùng nhìn thấy quảng cáo được cá nhân hoá trên Google dựa trên các thông số như:

 • Thông tin về người dùng, chẳng hạn như độ tuổi và giới tính, bao gồm cả thông tin do người dùng cung cấp trong Tài khoản Google
 • Hoạt động được lưu vào Tài khoản Google, bao gồm những nội dung họ đã tìm kiếm trên Google Tìm kiếm hoặc thẻ Mua sắm, video họ đã xem trên YouTube, ứng dụng họ đã cài đặt trên thiết bị Android và quảng cáo hoặc nội dung họ đã tương tác
 • Hoạt động trên những trang web hợp tác với Google và được lưu vào Tài khoản Google của họ

Tầm quan trọng tương đối của các thông số này là khác nhau và được xác định bằng các mô hình học máy để tối đa hoá mức độ liên quan của quảng cáo Mua sắm đối với người dùng. Ví dụ: Những nội dung mà người dùng tìm kiếm trước đây trên Google Tìm kiếm và những video mà họ xem trên YouTube cho thấy mối quan tâm của người dùng.

Cách trang thông tin được cá nhân hoá trên thẻ Mua sắm

Theo mặc định, thứ hạng của các trang thông tin sản phẩm trên thẻ Mua sắm được đánh giá dựa trên mức độ phù hợp với cụm từ tìm kiếm hiện tại của người dùng. Trang thông tin được cá nhân hoá được hiển thị cho người dùng trên Google dựa trên hoạt động gần đây, chẳng hạn như các cụm từ tìm kiếm.

Hoạt động thu thập dữ liệu người dùng do Hoạt động trên web và ứng dụng kiểm soát. Việc sử dụng dữ liệu do các chế độ cài đặt về kết quả cá nhân kiểm soát. 

Các thuật toán xác định tầm quan trọng tương đối của những tham số này để tối đa hoá mức độ phù hợp của trang thông tin cho người dùng.

Hoa Kỳ

Google sử dụng nhật ký đặt hàng và nhật ký duyệt web của chương trình Mua trên Google

Google sử dụng nhật ký đặt hàng và các dữ liệu khác về hoạt động duyệt web của bạn trong chương trình Mua bằng Google để tạo trải nghiệm mua sắm dành riêng cho bạn. Hoạt động này bao gồm các lượt tìm kiếm và lượt nhấp chuột trong trang kết quả tìm kiếm trên Google.

Nhằm giúp bạn nhận được kết quả phù hợp hơn khi dùng Google Mua sắm, chúng tôi sử dụng nhật ký đặt hàng và hoạt động trước đây của bạn trên Google để:

 • Đề xuất sản phẩm cho bạn
 • Xếp hạng sản phẩm dựa trên mức độ liên quan
 • Gửi lời nhắc qua email dựa trên các lựa chọn ưu tiên và đơn đặt hàng trước đây của bạn

Để xóa một nội dung đề xuất không liên quan, hãy làm như sau:

 1. Bên cạnh nội dung đề xuất đó, hãy chọn biểu tượng Trình đơn .
 2. Chọn lý do bạn muốn xóa nội dung đó.
 3. Chọn OK.

Bên ngoài Hoa Kỳ

Google sử dụng hoạt động duyệt web

Để mang lại trải nghiệm mua sắm phù hợp với bạn, Google sử dụng thông tin về hoạt động duyệt web của bạn khi bạn cho phép Google sử dụng dữ liệu duyệt web. Hoạt động này bao gồm các lượt tìm kiếm và lượt nhấp trong trang kết quả tìm kiếm trên Google.

Nhằm giúp bạn nhận được kết quả phù hợp hơn khi dùng Google Mua sắm, Google sử dụng hoạt động trước đây của bạn để:

 • Đề xuất sản phẩm cho bạn
 • Xếp hạng sản phẩm dựa trên mức độ liên quan
 • Gửi lời nhắc dựa trên các lựa chọn ưu tiên của bạn

Quản lý các chế độ cá nhân hoá

Để ngưng cho phép Google sử dụng nhật ký đặt hàng và hoạt động trên Google để tạo trải nghiệm dành riêng cho bạn, hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Chuyển đến mục Kiểm soát hoạt động.
 3. Tắt tùy chọn Hoạt động trên web và ứng dụng.

Để tìm và xóa hoạt động trước đây, đồng thời xóa các hoạt động này khỏi tùy chọn cá nhân hóa, hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Chuyển đến mục Kiểm soát hoạt động.
 3. Chuyển đến mục Quản lý hoạt động.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy đọc trang Xóa hoạt động của bạn.

Mẹo: Nếu bạn xóa hoạt động trước đây thì điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm khi bạn sử dụng các dịch vụ khác của Google, chẳng hạn như Google Tìm kiếm và Trợ lý Google. Bạn luôn có thể bật lại tùy chọn Hoạt động trên web và ứng dụng, xóa cài đặt hoặc thay đổi chế độ cài đặt tại account.google.com.

Tìm hiểu thêm về Hoạt động trên web và ứng dụng.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
5083954