Những thay đổi về tính năng theo dõi giá và tính năng lưu trên Google

Kể từ tháng 10 năm 2023, tính năng lưu và tính năng theo dõi giá trên shopping.google.com sẽ ngừng hoạt động. Bạn vẫn có thể sử dụng tính năng theo dõi giá trên Google.com thông qua web dành cho thiết bị di động hoặc ứng dụng Google bằng cách đăng nhập vào Tài khoản Google của mình. Thông tin của bạn luôn được Google bảo vệ. Bạn có thể xem lại thông tin Tài khoản Google của mình và thay đổi chế độ cài đặt quyền riêng tư bất cứ lúc nào.

Tải dữ liệu của bạn xuống thông qua Google Takeout

Bạn có thể xuất và tải dữ liệu của mình xuống từ các sản phẩm của Google mà bạn sử dụng, nhất là đối với các sản phẩm đã lưu:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Nhấp vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Chuyển đến phần Tải dữ liệu của bạn xuống.
  • Những sản phẩm của Google có dữ liệu của bạn sẽ được chọn tự động.
 4. Nhớ chọn mục "Saved" (Đã lưu).
 5. Nhấp vào Bước tiếp theo sau đó Gửi đường liên kết tải xuống qua email sau đó Xuất một lần sau đó Tạo tệp xuất.
  • Khi tệp của bạn đã sẵn sàng, bạn có thể nhận được email có đường liên kết tải xuống.
  • Bạn có 1 tuần để tải các tệp của mình xuống.

Tìm hiểu thêm về cách tải dữ liệu của bạn trên Google xuống.

Tạo bộ sưu tập trên Google

Bạn có thể tiếp tục tạo bộ sưu tập các đường liên kết, hình ảnh và địa điểm đã lưu trên Google.com. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Quản lý bộ sưu tập và các mục đã lưu.

Theo dõi giá trên Google (chỉ có tại Hoa Kỳ và Ấn Độ)

Bạn cũng có thể tiếp tục theo dõi giá của các sản phẩm mà mình quan tâm trên Google.com. Tìm hiểu cách theo dõi giá trên Google Tìm kiếm.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính