Quản lý các tài khoản thành viên thân thiết được liên kết

Lưu ý quan trọng:

 • Khi bạn liên kết tài khoản của mình với một chương trình khách hàng thân thiết của thương hiệu, dữ liệu đó chỉ được dùng để xác định mối quan hệ của bạn với chương trình khách hàng thân thiết chứ không được dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.
 • Nếu bạn chọn sử dụng tính năng này, Google sẽ giúp bạn liên kết tài khoản thành viên thương hiệu với Tài khoản Google của bạn. Đối với chức năng này, Google hợp tác với những đối tác đáng tin cậy.

Bạn có thể liên kết tài khoản chương trình khách hàng thân thiết, tài khoản phần thưởng và tài khoản thành viên từ các thương hiệu mà bạn yêu thích trong Tài khoản Google để có thể sử dụng các lợi ích thành viên phù hợp với bạn khi tìm kiếm, chẳng hạn như:

 • Ưu đãi đặc biệt
 • Vận chuyển miễn phí
 • Số điểm nhận được cho mỗi giao dịch mua khi bạn sử dụng Google

Chọn sử dụng tài khoản thành viên thân thiết trên Google

Khi duyệt qua một mặt hàng mà bạn quan tâm, bạn có thể thấy một tài khoản thành viên thân thiết hiện có để liên kết với Tài khoản Google của mình. Lựa chọn này nằm ở phía dưới cùng của lựa chọn mua hàng.

Tự liên kết với tài khoản thành viên thân thiết

 1. Nhấp hoặc nhấn vào thương hiệu có chương trình khách hàng thân thiết.
 2. Trong chế độ xem "Chi tiết", hãy chọn cấp tài khoản thành viên thân thiết mà bạn có với thương hiệu đó.
  • Mọi lợi ích của thành viên mà bạn có trong tài khoản đó đều sẽ xuất hiện bên dưới phần lựa chọn của bạn.
 3. Chọn Lưu.

Để Google tự động tìm tài khoản cho bạn

 1. Nhấp hoặc nhấn vào thương hiệu có chương trình khách hàng thân thiết.
 2. Trong chế độ xem chi tiết, hãy chọn biểu tượng Chỉnh sửa lựa chọn ưu tiên .
 3. Trong phần "Chương trình khách hàng thân thiết của bạn", hãy chọn Kết nối.
 4. Làm theo lời nhắc để hoàn tất quy trình chọn sử dụng.

Nếu không tìm được chương trình khách hàng thân thiết cho một người bán, bạn luôn có thể kiểm tra lại sau trong trường hợp có chương trình mới.

Huỷ liên kết với tài khoản thành viên thân thiết

Bạn có thể xoá chính mình khỏi chương trình khách hàng thân thiết của người bán khi bạn duyệt qua một mặt hàng do người bán đó bán.

 1. Nhấp hoặc nhấn vào người bán có bậc chương trình khách hàng thân thiết mà bạn đã lưu vào Tài khoản Google của mình.
 2. Bên dưới chương trình khách hàng thân thiết, hãy chọn Chỉnh sửa lựa chọn ưu tiên.
 3. Đối với tài khoản thành viên thân thiết mà bạn tự liên kết:
  • Trong mục "Chương trình khách hàng thân thiết của tôi", hãy tìm bậc chương trình khách hàng thân thiết mà bạn muốn xoá rồi chọn biểu tượng Xoá Remove.
  • Để huỷ liên kết tài khoản của bạn, hãy chuyển đến mục Tài khoản của tôi.
 4. Đối với tài khoản thành viên mà Google tự động tìm được:
  • Bên dưới chương trình khách hàng thân thiết, hãy chọn Chỉnh sửa lựa chọn ưu tiên sau đó Thay đổi sau đó Ngắt kết nối.
 5. Đối với tài khoản thành viên mà Google đã giúp liên kết với Google Wallet:
  • Bên dưới chương trình khách hàng thân thiết, hãy chọn Chỉnh sửa lựa chọn ưu tiên sau đó Nguồn: Google Wallet. Thao tác này sẽ chuyển thẳng bạn đến thẻ và vé trên Google Wallet để huỷ liên kết.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính