Chương trình Mua trên Google dành cho Tìm kiếm và Mua sắm sẽ ngừng hoạt động từ tháng 9 năm 2023.

Huy hiệu Cửa hàng chất lượng cao

Huy hiệu Cửa hàng chất lượng cao được trao tặng cho những cửa hàng mà Google đã xác định là mang đến trải nghiệm chất lượng cao cho khách hàng bằng cách sử dụng các tín hiệu từ trang web của cửa hàng và các nguồn khác. Những trải nghiệm chất lượng cao có thể bao gồm việc cung cấp dịch vụ vận chuyển nhanh và có chính sách trả lại hàng rõ ràng, trang web chất lượng cao và điểm xếp hạng cao từ người dùng. Huy hiệu này sẽ chỉ xuất hiện trên Google.

Google không đảm bảo độ tin cậy của người bán hoặc sản phẩm của người bán này. Đồng thời, Google không cung cấp biện pháp bảo vệ mua hàng nếu bạn không hài lòng với người bán này.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
5083954