Trang bạn đã yêu cầu hiện không có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác ở cuối trang hoặc dịch nhanh mọi trang web sang ngôn ngữ mà bạn chọn bằng cách sử dụng tính năng dịch được tích hợp sẵn trong Google Chrome.

Use Google Shopping app features on the web & in the Google app

In May 2021, we're saying goodbye to the Google Shopping app. You can still access Google Shopping app features, like order history, saved items, and price tracking history, at shopping.google.com or in the Google app. Your information also stays protected with Google’s advanced, industry-leading security. At any time, you can review your Google Account information and change your privacy settings.

Find Google Shopping app features online

Important: To access these features, you need to sign in to your Google Account.

Order history

 1. Sign in to shopping.google.com.
 2. At the top left, click Menu Menu and then Orders.

Saved items

 1. Sign in to shopping.google.com.
 2. At the top left, click Menu Menu and then Your saved items.

Price tracking history

To find your price tracking history, go to the price tracking dashboard. For quick access later, you can bookmark it.

You can also find your price tracking history on any product detail page:

 1. Sign in to shopping.google.com.
 2. Search for any product.
 3. Scroll below the ad results and select any product.
 4. Select Product Details.
 5. Scroll to the “Track Price” section.
 6. Select View all your tracked products.

Shopping list

To find your shopping list, you can either: 

Add shopping.google.com to your phone's Home screen

 1. Open the Chrome app Chrome.
 2. Go to shopping.google.com.
 3. At the top right, tap More and then Add to Home screen and then Add.
  • To place the shortcut on your Home screen manually, touch and hold the shortcut, slide it to the place you want, and lift your finger.
  • To add the shortcut to your Home screen automatically, tap Add automatically.

Find Google Shopping app features in the Google app

Important: To access these features, you need to sign in to your Google Account.

Order history

 1. Open the Google app .
 2. Search for any product.
 3. Tap Shopping and then Menu and then Orders.

Saved items

 1. Open the Google app .
 2. Tap Collections and then Products I like.

Price tracking history

 1. Open the Google app .
 2. Search for any product.
 3. Go to the "Shopping" tab.
 4. Scroll below the ad results and select any product.
 5. Select Product Details.
 6. Scroll to the “Track Price” section and tap View all your tracked products.

Related resources

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
5083954
false
false