Trang bạn đã yêu cầu hiện không có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác ở cuối trang hoặc dịch nhanh mọi trang web sang ngôn ngữ mà bạn chọn bằng cách sử dụng tính năng dịch được tích hợp sẵn trong Google Chrome.

Check if your order is eligible for return

You can find whether or not your order is within the return eligibility window displayed on your order history page.

To find out if your order is eligible for return:

  1. In the Google Shopping sidebar, click Orders Cart.
  2. Next to the merchandise you’d like to check, click View order details

Under the item you selected, you can find its return eligibility.

Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
17280474830610000264
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
5083954