ห้องสมุดดนตรีไม่ซิงค์กับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

หากเพลงที่คุณซื้อจาก Google Play Store หรืออัปโหลดจากคอมพิวเตอร์เมื่อเร็วๆ นี้ไม่ปรากฏในห้องสมุดดนตรี Google Play Music ให้ลองทำตามขั้นตอนด้านล่าง ตรวจสอบห้องสมุดดนตรีหลังจากทำแต่ละขั้นตอนเสร็จ เพื่อดูว่าซิงค์ได้อย่างถูกต้องหรือยัง

ขั้นตอนที่ 1: รีเฟรชห้องสมุดดนตรี

 1. เปิดแอป Google Play Music Play Music
 2. แตะเมนู เมนู
 3. ตรวจดูว่าดาวน์โหลดเท่านั้นปิดอยู่ ซึ่งสวิตช์จะเป็นสีเทาหากปิดอยู่
 4. แตะการตั้งค่า จากนั้น รีเฟรช
 5. รอ 2 นาทีแล้วดูคลังเพลงอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบว่าคุณใช้บัญชีที่ถูกต้อง

 1. เปิดแอป Google Play Music Play Music
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า
 3. ตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีเดียวกันกับที่ใช้ซื้อหรืออัปโหลดเพลง
 4. หากต้องการใช้บัญชีอื่น ให้แตะบัญชี Google (Android) หรือออกจากระบบ (iPhone หรือ iPad)

หมายเหตุ: หากคุณเพิ่งเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี Google คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่อีกครั้งด้วยรหัสผ่านใหม่เพื่ออัปเดตคลังเพลง หากคุณไม่ทราบชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน โปรดไปที่การกู้คืนบัญชี Google เพื่อขอความช่วยเหลือ

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจการตั้งค่าการซิงค์

ผู้ใช้ Android: หากต้องการตรวจดูว่าห้องสมุดดนตรีของคุณอัปเดตโดยอัตโนมัติหรือไม่ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าการซิงค์บนอุปกรณ์

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในอุปกรณ์
 2. แตะบัญชี จากนั้น Google
 3. แตะบัญชีที่ใช้กับ Google Play Music
 4. ตรวจสอบว่าสวิตช์ข้าง Google Play Music เปิดอยู่

ผู้ใช้ iPhone และ iPad: ข้ามขั้นตอนนี้แล้วทำตามวิธีการในขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: ล้างข้อมูลแอป

สำคัญ: โปรดทราบว่าการล้างข้อมูลแอปจะลบการตั้งค่าของ Google Play Music ซึ่งหมายความว่าเพลงที่คุณได้ดาวน์โหลดลงอุปกรณ์ไว้ก่อนหน้านี้จะถูกลบออกและคุณต้องดาวน์โหลดเพลงเหล่านั้นใหม่

บน Android

 1. เปิดแอป "การตั้งค่า" บนอุปกรณ์
 2. แตะแอปหรือเครื่องมือจัดการแอปพลิเคชัน (ชื่ออาจแตกต่างกันไปในอุปกรณ์แต่ละเครื่อง)
 3. แตะ Google Play Music จากนั้น พื้นที่เก็บข้อมูล จากนั้น ล้างข้อมูล
 4. ลงชื่อเข้าใช้แอป Play Music แอป Play Music อาจใช้เวลาอัปเดต 2-3 นาที

บน iPhone หรือ iPad

 1. เปิดแอป Google Play Music Play Music
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น รีเซ็ตข้อมูลแอปพลิเคชัน จากนั้น ตกลง
 3. ลงชื่อเข้าใช้แอป Play Music โดยแอป Play Music อาจใช้เวลาอัปเดต 2-3 นาที

ขั้นตอนที่ 5: (ในกรณีที่คุณใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน) ตรวจสอบรหัสผ่านสำหรับแอป

หากคุณใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนในบัญชี คุณอาจจะต้องนำ "รหัสผ่านสำหรับแอป" ออกหรือสร้างรหัสผ่านใหม่ เรียนรู้วิธีดำเนินการในศูนย์ช่วยเหลือบัญชี Google

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร