ฟังพอดแคสต์ด้วย Google Play Music

YouTube Music ไม่รองรับพอดแคสต์ เราจึงขอแนะนำให้คุณย้ายพอดแคสต์ รวมถึงพอดแคสต์ที่ติดตาม และตอนต่างๆ ไปยัง Google Podcasts ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้ประสบการณ์การฟังเป็นไปอย่างราบรื่น

หมายเหตุ

 • ปัจจุบันพอดแคสต์ให้บริการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
 • สำหรับ iPhone หรือ iPad พอดแคสต์ยังไม่สามารถใช้ได้ในแอป Google Play Music

ค้นหาและเล่นพอดแคสต์

สตรีมพอดแคสต์ที่ http://play.google.com/music หรือใช้แอป Google Play Music Play Music สำหรับ Android นอกจากนี้ คุณยังดาวน์โหลดพอดแคสต์ไว้ฟังแบบออฟไลน์โดยใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับ Android ได้ โดยในขณะที่ฟัง ระบบจะบันทึกตำแหน่งที่ฟังของแต่ละตอนไว้โดยอัตโนมัติ คุณจึงกลับมาฟังต่อจากที่ค้างไว้ได้

ค้นหาพอดแคสต์
 1. ไปที่ http://play.google.com/music หรือเปิดแอป Google Play Music Play Music
 2. ค้นหาพอดแคสต์ที่คุณต้องการรับฟัง
 3. หาพอดแคสต์ในผลการค้นหา
 4. เลือกพอดแคสต์เพื่อเปิดหน้ารายละเอียด
สตรีมพอดแคสต์
 1. ตรวจดูว่าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ Wi-Fi หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมือถือแล้ว
 2. ไปที่ http://play.google.com/music หรือเปิดแอป Google Play Music Play Music
 3. เลือกตอนที่คุณต้องการรับฟังเพื่อเริ่มเล่น
ดาวน์โหลดพอดแคสต์
 1. เปิดแอป Google Play Music Play Music
 2. แตะข้อมูล ข้อมูล ข้างตอนที่ต้องการดาวน์โหลด
 3. แตะดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ในหน้ารายละเอียด

เมื่อคุณฟังจนจบตอนแล้ว ระบบอาจนำตอนที่ดาวน์โหลดไว้ออกโดยอัตโนมัติเพื่อให้มีพื้นที่ว่างสำหรับตอนใหม่ นอกจากนี้ คุณยังนำตอนที่ดาวน์โหลดไว้ออกด้วยตนเองได้อีกด้วย

หากต้องการนำตอนที่ดาวน์โหลดไว้ออก ให้แตะข้อมูล ข้อมูล จากนั้น ดาวน์โหลดแล้ว เสร็จสิ้น จากนั้น นำออก

ติดตามตอนใหม่

คุณติดตามพอดแคสต์ได้เพื่อให้ดาวน์โหลดตอนใหม่ๆ โดยอัตโนมัติหรือรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการลงตอนใหม่ให้รับฟัง วิธีติดตามพอดแคสต์มีดังนี้

 1. เลือกพอดแคสต์ที่คุณต้องการติดตาม 
 2. เลือกติดตาม ในหน้ารายละเอียด
 3. เลือกการตั้งค่าการติดตามที่ต้องการ 

หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าการติดตาม ให้แตะติดตามแล้ว จากนั้นคุณจะแก้ไขการดาวน์โหลดอัตโนมัติ การแจ้งเตือน หรือเลิกติดตามได้ 

ดาวน์โหลดอัตโนมัติ: คุณเลือกให้ดาวน์โหลด 5 ตอนใหม่ล่าสุดของพอดแคสต์หนึ่งๆ โดยอัตโนมัติได้ ระบบจะดาวน์โหลดตอนใหม่ๆ โดยอัตโนมัติเมื่อมีการปล่อยออกมา

จัดการพอดแคสต์

 1. ไปที่ http://play.google.com/music หรือเปิดแอป Google Play Music Play Music
 2. เลือกเมนู เมนู จากนั้น พอดแคสต์
 3. เลือกพอดแคสต์เพื่อแก้ไขการติดตามหรือนำรายการที่ดาวน์โหลดออก 

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร