ใช้ Google Play Music บนอุปกรณ์หลายเครื่อง

คุณใช้ Google Play Music เพื่อฟังเพลงในคลังของคุณได้บนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับ โดยคุณจะใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น แท็บเล็ต iPod ฯลฯ ได้สูงสุดถึง 10 เครื่อง

ฟังในอุปกรณ์ครั้งละเครื่อง

แม้ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์หลายเครื่องกับบัญชีเดียวกันได้ แต่จะเล่นเพลงในอุปกรณ์ได้ครั้งละเครื่องเท่านั้น

หากคุณเล่นเพลงในอุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมกันโดยใช้บัญชีเดียวกัน เพลงจะหยุดชั่วคราวเพื่อให้คุณเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้

นำอุปกรณ์ออก

หากจำนวนอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้ฟังเพลงถึงขีดจำกัดสูงสุด คุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์ด้วยการยกเลิกการอนุญาตได้สูงสุด 4 เครื่องต่อปีโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

ในคอมพิวเตอร์
  1. ไปที่การตั้งค่า Google Play Music
  2. ใต้ "อุปกรณ์ของฉัน" ให้ตรวจสอบอุปกรณ์
  3. หากต้องการนำอุปกรณ์ใดออกจากรายการ ให้เลือกยกเลิกการอนุญาต
ใน Android, iPhone, iPad หรือ iPod touch
  1. เปิดแอป Google Play Music Play Music
  2. แตะไอคอนเมนู Google Play Music Menu icon > การตั้งค่า > จัดการอุปกรณ์ของคุณ
  3. หากต้องการนำอุปกรณ์ออกจากรายการ ให้แตะไอคอนลบ X

ใช้โปรแกรมจัดการเพลงได้กับหลายบัญชี

คุณสามารถใช้บัญชี Google 2 บัญชีกับโปรแกรมจัดการเพลงต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร