ระบุเพลงที่เล่นอยู่ใกล้ตัวคุณ

ค้นหาชื่อเพลงที่เล่นรอบตัวคุณด้วย Google Sound Search

หมายเหตุ: มีให้บริการเฉพาะในบางประเทศ/ภูมิภาค บนอุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.0 ขึ้นไปเท่านั้น

เพิ่ม Sound Search ลงในอุปกรณ์

ดูให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งแอป Google Search แล้ว หากต้องการดาวน์โหลดแอปให้ทำดังนี้

  1. เปิดแอป Google Play Store Google Play
  2. ค้นหา "Google"
  3. หากยังไม่ได้ติดตั้ง ให้แตะติดตั้ง

เมื่อมีแอป Google Search แล้ว ให้ทำดังนี้

  1. ในอุปกรณ์ ให้แตะหน้าจอหลักค้างไว้
  2. แตะวิดเจ็ต
  3. เลื่อนไปทางขวาหรือเลื่อนลงมาจนกว่าจะเห็น "Google" จากนั้นให้เลื่อนไปทางขวาเพื่อหา "Sound Search" แล้วลากไอคอนโน้ตเพลง ไปยังหน้าจอหลัก

วิธีใช้ Sound Search

ใช้ Sound Search บนหน้าจอหลักของคุณ
  1. ขณะที่เพลงกำลังเล่น ให้แตะวิดเจ็ต Sound Search
  2. คุณจะเห็นการ์ดเพลงพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับเพลงที่กำลังเล่นอยู่ (หรือ “ไม่พบเพลงที่ใกล้เคียง”)
ใช้การค้นหาด้วยเสียง
  1. แตะไมโครโฟน ไมโครโฟน หากเพลงกำลังเล่นอยู่ ไอคอนโน้ตเพลงควรปรากฏขึ้น ให้แตะที่ไอคอน
  2. คุณจะเห็นการ์ดเพลงพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับเพลงที่กำลังเล่นอยู่ (หรือ “ไม่พบเพลงที่ใกล้เคียง”)

ดูประวัติการค้นหา

สำหรับ Android 6.0 ขึ้นไป: หากต้องการดูประวัติการค้นหา ให้ไปที่ประวัติ Sound Search หากต้องการลบประวัติ ให้แตะเพิ่มเติม Three-dot menu vertical ข้างแถบค้นหา จากนั้น ลบผลการค้นหา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร