รายงานการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต

หากคุณเห็นการเรียกเก็บเงินกับบัตรหรือรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารสำหรับการซื้อแบบดิจิทัลใน Google Play ที่คุณไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ คุณรายงานการเรียกเก็บเงินไปยังทีมสนับสนุนของเราได้ภายใน 120 วันนับจากวันที่ทำธุรกรรม

ขั้นตอนที่ 1: ระบุการเรียกเก็บเงินจาก Google Play

การซื้อใน Google Play ทั้งหมดจะปรากฏในรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารภายใต้ชื่อต่อไปนี้

  • "GOOGLE*ชื่อนักพัฒนาแอป" (สำหรับแอป Android)
  • "GOOGLE*ชื่อแอป" (สำหรับแอป Android)
  • "GOOGLE*ประเภทเนื้อหา" (เช่น "GOOGLE*Music")

หากการเรียกเก็บเงินที่เป็นปัญหาไม่ได้อยู่ในรูปแบบข้างต้น ก็แสดงว่าไม่ได้มาจาก Google Play โปรดติดต่อธนาคารหรือผู้ออกบัตรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบกับครอบครัวและเพื่อนของคุณ

หากคุณไม่ทราบเกี่ยวกับธุรกรรมหนึ่งๆ ใน Google Play โปรดตรวจสอบกับครอบครัวและเพื่อนของคุณว่าได้ดำเนินการต่อไปนี้หรือไม่

  • ซื้อแอปหรือเนื้อหา
  • บุตรหลานอาจเล่นเกมที่ทำให้มีการเรียกเก็บเงินโดยไม่ได้ตั้งใจ

หากพบว่าการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นเหตุไม่ได้ตั้งใจ แต่ไม่ใช่การประพฤติมิชอบ คุณสามารถขอรับเงินคืนในเว็บไซต์ Google Play ได้

เคล็ดลับ: ดูวิธีใช้การป้องกันด้วยรหัสผ่านในอุปกรณ์เพื่อป้องกันการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต

ขั้นตอนที่ 3: ยื่นเรื่องและติดตามการอ้างสิทธิ์

เมื่อคุณยืนยันว่าการเรียกเก็บเงินนั้นมาจาก Google Play และไม่ได้ดำเนินการโดยคนที่คุณรู้จัก ให้รายงานการเรียกเก็บเงินไปยังทีมสนับสนุนของเราภายใน 120 วันนับจากวันที่ทำธุรกรรม หากต้องการค้นหาการอ้างสิทธิ์ คุณต้องมีที่อยู่อีเมลที่ใช้ส่งการอ้างสิทธิ์และรหัสการอ้างสิทธิ์ที่ส่งไปยังอีเมลของคุณ

หากการเรียกเก็บเงินดังกล่าวเป็นการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการมือถือ โปรดขอรับเงินคืนในเว็บไซต์ Google Play

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร