รายงานการเรียกเก็บเงินที่คุณไม่รู้จัก

หากเห็นการเรียกเก็บเงินที่คุณไม่รู้จักในใบแจ้งยอดการเรียกเก็บเงิน (เช่น รายการบัญชีบัตรเครดิต ใบเรียกเก็บเงินของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ หรือบัญชี PayPal) โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ก่อนติดต่อ Google

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่ามีการเรียกเก็บเงินจาก Google Play หรือไม่

ตรวจสอบข้อมูลการเรียกเก็บเงินในใบแจ้งยอดการเรียกเก็บเงิน การซื้อใน Google Play ทั้งหมดจะปรากฏในรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารภายใต้ชื่อต่อไปนี้

 • "GOOGLE*ชื่อนักพัฒนาแอป" (สำหรับแอป Android)
 • "GOOGLE*ชื่อแอป" (สำหรับแอป Android)
 • "GOOGLE*ประเภทเนื้อหา" (เช่น "GOOGLE*Books")

หากการเรียกเก็บเงินที่เป็นปัญหาไม่ได้อยู่ในรูปแบบข้างต้น ก็แสดงว่าไม่ได้มาจาก Google Play โปรดติดต่อผู้ให้บริการชำระเงิน (เช่น ธนาคารหรือผู้ออกบัตร) เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบแหล่งที่มาของการเรียกเก็บเงิน

หากเห็นการเรียกเก็บเงินในใบแจ้งยอดการเรียกเก็บเงินสำหรับสินค้าดิจิทัลใน Google Play ที่คุณไม่ได้ซื้อ โปรดสอบถามกับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนๆ ว่า

 • ได้ใช้วิธีการชำระเงินของคุณเพื่อทำการซื้อโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ หรือ
 • บุตรหลานได้เล่นเกมที่ทำให้มีการเรียกเก็บเงินโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่

ขั้นตอนที่ 3: รายงานการเรียกเก็บเงิน

เลือกประเภทธุรกรรมที่จะรายงาน

ขอเงินคืนหากครอบครัวหรือเพื่อนของคุณเป็นผู้ทำการสั่งซื้อ

หากต้องการขอเงินคืนในกรณีที่การเรียกเก็บเงินเกิดจากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวทำการซื้อโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. ไปที่ play.google.com/store/account ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. คลิกประวัติคำสั่งซื้อ
 3. ค้นหาคำสั่งซื้อที่คุณต้องการส่งคืน
 4. ในคำสั่งซื้อ ให้เลือกขอเงินคืนหรือรายงานปัญหา และเลือกตัวเลือกที่ตรงกับสถานการณ์ของคุณ
 5. กรอกฟอร์มให้ครบถ้วนพร้อมระบุว่าต้องการขอรับเงินคืน
 6. คุณจะเห็นข้อความ "ขอขอบคุณที่แจ้งปัญหาของคุณให้เราทราบ" จากนั้น คุณจะได้รับอีเมลพร้อมผลของคำขอคืนเงิน โดยปกติคุณจะได้รับอีเมลนี้ภายใน 15 นาที แต่อาจใช้เวลาสูงสุดถึง 4 วันทำการ

เคล็ดลับ: ดูวิธีใช้การป้องกันด้วยรหัสผ่านในอุปกรณ์เพื่อป้องกันการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต

รายงานการเรียกเก็บเงินที่คุณไม่รู้จักสำหรับบัตรเดบิต, บัตรเครดิต, บัญชีธนาคาร, PayPal หรือผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ

รายงานการเรียกเก็บเงิน

สำคัญ: โปรดรายงานธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใน 120 วัน

เมื่อคุณยืนยันว่าการเรียกเก็บเงินนั้นมาจาก Google Play และไม่ได้ดำเนินการโดยคนที่คุณรู้จัก ให้ส่งรายงานไปยังทีมสนับสนุนของเราโดยใช้แบบฟอร์ม "รายงานการซื้อที่ไม่ได้รับอนุญาต"

หากมีการเรียกเก็บเงินด้วย PayPal หรือการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ให้ส่งแบบฟอร์ม "การเรียกเก็บเงินที่ไม่ทราบที่มา"

รายงานการเรียกเก็บเงินจากคนที่คุณไม่รู้จัก

ตรวจสอบสถานะของรายงาน

 1. ไปที่แบบฟอร์ม "รายงานการซื้อที่ไม่ได้รับอนุญาต"
 2. เลือกตรวจสอบสถานะการร้องเรียน
เคล็ดลับ: หากต้องการตรวจสอบสถานะของรายงาน คุณต้องมีอีเมลที่ใช้ยื่นเรื่องและรหัสการร้องเรียนที่ส่งไปยังอีเมลของคุณ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร